bloggang.com mainmenu search
ขนมปังสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ซึ่งขึ้นอยู่กันไขมันที่ใช้เป็นส่วนผสม1. ขนมปังผิวแข็ง (Hard Bread)
เป็นขนมปังที่มีปริมาณของไขมันต่ำ ประมาณ 0 - 3 % และมีน้ำตาลประมาณ 0 - 2 % มีลักษณะเปลือกของขนมปังค่อนข้างแข็งเช่น ขนมปังฝรั่งเศส ดินเนอร์โรล ขนมปังขาไก่ เป็นต้น


2. ขนมปังจืด (Loaf Bread)
มีปริมาณไขมัน 3 - 6 % ปริมาณน้ำตาล 10 - 14 % รสชาติจืดเช่น ขนมปังหัวกำโหลก ขนมปังแซนวิช เป็นต้น


3. ขนมปังกึ่งหวาน (Soft Bun)
เป็นขนมปังที่มีปริมาณไขมัน 6 - 12 % ปริมาณน้ำตาล 10 - 14 % เนื้อนุ่ม มีความหวานเล็กน้อย นิยมทำเป็นขนมปังหวานมีไส้หรือไม่มีก็ได้ เช่น ขนมปังไส้ไก่ ขนมปังซอฟบัน ขนมปังลูกเกด ขนมปังหมูหยอง เป็นต้น


4. ขนมปังหวาน (Sweet Dough)
มีปริมาณของไขมัน 12 - 14 % ปริมาณน้ำตาล 16 - 22 % เนื้อของขนมปังค่อนข้างหวานได้แก่ ขนมปังมะพร้าว ขนมปังไส้ผลไม้ชนิดหวานต่าง ๆ//www.pheerawat.com/index.htm/yis-product.htm

Create Date :22 เมษายน 2551 Last Update :22 เมษายน 2551 12:39:51 น. Counter : Pageviews. Comments :4