bloggang.com mainmenu search

Custom Search


อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประวัติคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

//www.youtube.com/watch?v=K9Qz4MufMZ8
อัปโหลดโดย jirarat14 เมื่อ 14 ก.พ. 2011

มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

//www.youtube.com/watch?v=KUZJCDA--6M
อัปโหลดโดย KIDSZOOM2010 เมื่อ 10 ก.พ. 2011
วิธีการใช้คอมหน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ต้นกำเนิดของคอมคือลูกคิดสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการคำนวณที่ใช้กันมากในประเทศอินเดีย­และจีนตั้งแต่ 2600 ปีก่อนคริทกาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของคอมพิวเตอร์นั่นเอง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประวัติคอมพิวเตอร์
Create Date :30 สิงหาคม 2554 Last Update :30 สิงหาคม 2554 12:21:23 น. Counter : Pageviews. Comments :0