bloggang.com mainmenu search

Custom Search


โปรเจคเตอร์เด็กไทย

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ นับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการนำเสนอข้อมูลในองค์กรต่าง ๆ ทั้งบริษัท มหาวิทยาลัย และ โรงเรียน แต่เนื่องจากเครื่องมีราคาแพง ทำให้บางหน่วยงานไม่สามารถซื้อหามาใช้ได้ ประกอบกับ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำลังเป็นปัญหาสำคัญ สองเด็กไทยจึงร่วมกันพัฒนานำ จอแอลซีดี ตกรุ่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ สร้างเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ราคาถูก

นายพนม ภู่สำอาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในทีมผู้ประดิษฐ์ เปิดเผยว่า เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบประหยัดราคานั้น เป็นการนำจอแอลซีดีเก่าที่มีราคาถูกมาดัดแปลงให้สามารถทำหน้าที่เหมือน เครื่องฉายภาพ ซึ่งคุณภาพที่ได้ไม่แตกต่างจากเครื่องฉายภาพทั่วไป

ด้านนางสาวปัทมา สง่าเลิศสำอาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาเดียวกัน ผู้ร่วมประดิษฐ์ผลงานดังกล่าว บอกว่า ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 3 เดือน ใช้ต้นทุนต่อเครื่องเพียง 8,000 บาท

ผลงานนี้เป็นการ นำวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานอย่างจอแอลซีดีตกรุ่นมาดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้ใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และลดปัญหาด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

สำหรับการทำงาน โปรเจคเตอร์ดังกล่าวดัดแปลงจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ แบบเก่า ทำงานโดยอาศัยหลักการเดียวกันกับเครื่องฉายภาพราคาสูงทั่วไปคือ มีแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้หลอดไฟ เมทัลฮาไลด์ ซึ่งแสงจะส่งผ่านไปยัง เลนส์เกลี่ยแสง และ เลนส์รวมแสง และแสงจะผ่านไปยังจอแอลซีดี ซึ่งจะทำหน้าที่ กำเนิดภาพ จากนั้นแสงจะผ่านไปยังแผ่นขยายภาพเพื่อฉายออกไปยังฉากรับภาพ ผู้สนใจอยากใช้ โปรเจคเตอร์ ฝีมือเด็กไทย ติดต่อได้โดยตรงที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเด็กไทย ที่สามารถพัฒนาจากของที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นสินค้ามาตรฐาน แถมราคาถูกกว่าอีกด้วย...

เดลินิวส์


เก่งจริง ๆ สถาบันนี้
Create Date :07 เมษายน 2550 Last Update :21 กรกฎาคม 2553 14:00:29 น. Counter : Pageviews. Comments :2