bloggang.com mainmenu search

นำโค้ด Chat Room ไปติด | หน้าหลัก all4u.bloggang.com

โค้ด สำหรับนำ chat ไปติดเวป blog - hi5แนะนำเวป
1. เวปนี้ชื่อ all4u.bloggang.com เป็น blog หนึ่งใน bloggang.com
2. เพลงทั่วไป ไม่มีให้โหลด
3. มีวิทยุฟัง แต่ขอเพลงไม่ได้
4. มีโค๊ตแต่งเวป แต่ง hi5 นิดหน่อย คลิ๊กตรงนี้
5. ต้องการค้นหาในเวปนี้ ใช้เครื่องมือค้นหาด้านล่าง


วิธีใช้งาน chat room
1. คลิ๊กที่ ชื่อผู้ใช้งาน คนแรก ด้านขวามือ บนสุด ของแชต
2. เปลี่ยนชื่อ เป็นภาษาไทย
3. เปลี่ยนรูป

ความหมายของสี
สีเขียว = แขก ผู้เยี่ยมชม
น้ำเงิน = สมาชิก (เข้าใช้งานนาน 1 เดือนขึ้นไป)
ขาว, ส้ม = ผู้ดูแลระบบ (แต่งตั้ง-ปลด สมาชิก (สีน้ำเงิน) ดูแลความสงบของแชตรูม)

กฎ ข้อบังคับ
1. ห้ามใช้คำหยาบ คำไม่สุภาพ
2. ห้ามตั้งชื่อด้วย URL, E-mail, เบอร์โทรศํพท์, คำไม่สุภาพ
3. ห้ามโพส ลิ้งค์, E-mail, เบอร์โทรศํพท์ หน้าเวป
4. สี แต่ละสีไม่ก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
5. ผู้ดูแล แบนได้ กำหนดเวลาตามความเหมาะสม ให้สิทธิ์ขาดกับผู้ดูแลคนนั้นๆ
6. สิทธิ์ขาดการแบนเป็นของผู้ดูแลคนนั้นๆ ผู้ดูแลคนอื่นจะโต้แย้งไม่ได้
7. การปลดแบน ไม่ปลดแบนของผู้อื่น ให้เคารพสิทธิของผู้ดูแลคนอื่น ยกเว้นมีเหตุอันควรเท่านั้น
8. การก้าวก่าย ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น ลงโทษโดยการปลด
9. ห้ามดึงคน ไป - มา ระหว่างแชต
10. ให้สีน้ำเงิน (member) สำหรับผู้ที่เข้าใช้งานแชตรูม 1 เดือนขึ้นไป
11. สงวนสิทธิ์ในการแต่งตั้งและปลด ตัวขาว ตัวส้ม โดยเจ้าของแชตแต่เพียงผู้เดียว

วิธีเข้าหน้าเวป หน้าแชตรูม
1. พิมพ์ //all4u.bloggang.com
2. หรือ ตั้งเวปบล๊อคนี้ เป็นหน้าแรก คลิ๊กตรงนี้
3. หรือ พิมพ์ค้นหา "all4u" ใน google
Create Date :16 มิถุนายน 2551 Last Update :26 กุมภาพันธ์ 2553 16:34:50 น. Counter : Pageviews. Comments :83