bloggang.com mainmenu search
[Main : หน้ารวม ของแต่งบล๊อค]

เก็บภาพหน้าจอ มีหลายวิธี ทั้งใช้ โปรแกรมเก็บภาพหน้าจอ และใช้ปุ่ม Print Screen
วิธีเก็บภาพหน้าจอ โดยใช้ปุ่ม Print Sceen
1. กดปุ่ม Print Screen เป็นการเก็บภาพหน้าจอทั้งหมดที่มองเห็นตอนนั้น


2. เปิดโปรแกรม Paint (Start=>Programs=>Accessories=>Paint)
แล้ววาง รูปที่เก็บภาพหน้าจอ โดยเข้าเมนู Edit=>Past ตามรูป


3. เซฟรูป ถ้าต้องการเซฟทั้งหมดที่ Past ลงไปแล้ว เข้าเมนู File=>Save As...


4. หรือถ้าต้องการเลือกเซฟบางส่วนของภาพ
คลิ๊กเลือกเครื่องมือใน ในวงกลมสีแดง
=> ใช้เม้าส์เลือกตำแหน่งรูปที่ต้องการ โดยคลิ๊กเม้าส์ค้างแล้วลากทะแยงมุม
=> คลิ๊กเม้าส์ปุ่มขวาในชิ้นงานที่เลือก เลือกคำสั่ง Copy To... เซฟตามปกติ


[Main : หน้ารวม ของแต่งบล๊อค]
Create Date :21 กุมภาพันธ์ 2550 Last Update :22 กันยายน 2552 17:55:05 น. Counter : Pageviews. Comments :10