วรรณคดี เรื่อง กากี
วรรณคดี เรื่อง กากี 

บล็อกนี้ ฉันจะแนะนำวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งที่คิดว่า น้อยคนนักที่จะไม่
รู้จักวรรณคดีเรื่องนี้  แต่อาจจะรู้จักเพียงคำเปรียบเทียบว่า 
นางกากีเป็นหญิงหลายผัว ไม่สมควรนำมาเ็นเยี่ยงอย่าง เป็นหญิงไม่ดี
แต่คงมีอีกหลาย ๆ คนที่ไม่ทราบเนื้อเรื่องความเป็นมาของเรื่อง

วันนี้ ฉันก็จะมาเล่าวรรณคดีไทยเรื่องกากี ในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนี้  นะคะ 

ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของการแสดงความคิดเห็น  ฉันขอเขียนถึงประวัติ
ความเป็นมาของวรรณคดี เรื่อง กากีคำกลอน  ค่ะ 
ผู้แต่งเรื่อง กากีคำกลอน  คือ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) กวีคนดังคน
หนึ่งในยุคสมัยรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ 1 
ที่มาของเรื่องกากีคำกลอน ผู้แต่งนำมาจาก นิบาตชาดก ขุททกนิกาย
คือ เรื่อง กากาติชาดก เนื้อเรื่องย่อ  ต้นเรื่อง ได้กล่าวถึงอดึตชาติของพระโพธิสัตว์ที่เสวย
พระชาติเป็นพญาครุฑ  ต่อจากนั้นก็เล่าเรื่อง ชาดก 

ท้าวพรหมทัต ผู้ครองเมืองพาราณสี  มีมเหสี มีพระนามว่า  กากี นาง
มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากหญิงงามทั่วไป กล่าวคือ 
นอกจากมีความงดงามมากแล้ว  เธอยังมีกลิ่นกายหอมฟุ้งรัญจวนใจ
เหมือนกลิ่นดอกไม้ทิพย์บนสรวงสวรรค์
ชายใดที่ได้สัมผัสกายของนางแล้ว  จะมีกลิ่นหอมติดกายชายผู้นั้น
นานถึง 7 วัน ท้าวพรหมทัต  นอกจากจะมีนางกากีเป็นมเหสีที่
โปรดปรานและหลงใหลแล้ว ยังมีสนมอีกมากมายอีกด้วย 
ท้าวพรหมทัต เป็นคนชอบเล่นสกามาก ๆ คนที่มาเล่นด้วย ก็คือ พญา
ครุฑ ชื่อ เวนไตย แต่แปลงกายเป็นหนุ่มน้อยรูปงาม
มาเล่นสกากับท้าวพรหมทัต  ทุกเจ็ดวันจะมาเล่นสกาหนึ่งครั้งอย่าง
สม่ำเสมอ  อยู่มาวันหนึ่ง ทั้งสองเล่นสกาจนเพลิน
นางกากี รอท้าวพรหมทัตเสด็จมาหาผิดเวลา  จึงได้เดินออกมาชะเง้อ
มองมาทางที่ทั้งสองเล่นสกาอยู่และเป็นจังหวะที่
พญาครุฑมองมาทางนางกากีพอดี  สายตาทั้งสองคู่จึงได้ประสบพบ
กัน เกิดการปฏิพัทธ์ (ปิ๊ง)กัน ต่างคนต่างหลงในรูปกาย
ที่งดงามของกันและกัน ตกเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการเล่นสกาแล้ว พญา
ครุฑในรูปหนุ่มงาม ก็แสดงอิทธิฤทธิ์  แปลงร่างเป็น
พญาครุฑ ทำให้มืดฟ้ามัวดินและอุ้มนางกากี บินกลับไปยังวิมาน
ฉิมพลี ซึ่งอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุ เหนือดงงิ้ว
และได้เกี้ยวนางกากี นางกากีก็เพียงแต่ปัดป้องเป็นพิธี เพราะตนเองก็
พึงพอใจร่างแปลงของพญาครุฑอยู่แล้ว
จึงสมยอมเป็นเมียของพญาครุฑ 

ส่วนท้าวพรหมทัตพอทราบว่า นางกากีหายไป ก็ทรงเศร้าโศกเสียใจ
เป็นอย่างยิ่ง  พระพี่เลี้ยงที่ชื่อว่า นาฏกุเวร ซึ่งเป็นคนธรรมพ์
(ครึ่งเทวดาครึ่งคน)มีความสามารถในการขับร้อง ดีดพิณ เป็นคนสนิท
ของท้าวพรหมทัต อีกทั้งเป็นปราชญ์ในราชสำนักด้วย 
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ที่นางกากีหายตัวไปนั้น คนที่น่าสงสัยมากที่สุด น่า
จะเป็นมานพหนุ่มที่มาเล่นสกาด้วย  เพราะตนสังเกต
เห็น ทั้งสองคนได้สบตากันในวันนี้และรับอาสาจะสืบเรื่องนางกากีหาย
ตัวไป  โดยต่อมา พญาครุฑซึ่งลักพานางกากีไปแล้ว
7 วัน ก็กลับมาเล่นสกากับท้าวพรหมทัตเหมือนปรกติ เพื่อไม่ให้มีพิรุธ
หลังจากเล่นสกาเสร็จแล้ว นาฏกุเวรก็แปลงเป็นตัวไร
แทรกอยู่ที่ขนของพญาครุฑเวนไตย เพื่อให้พญาครุฑพาไปที่วิมาน
ฉิมพลี  รุ่งขึ้น พญาครุฑออกจากวิมานไป 
นาฏกุเวร ก็แปลงร่างกลับคืนร่างเดิม และบอกว่าตามนางกากีมา
ด้วยความรัก โกหกว่า ท้าวพรหมทัตไม้ได้อาลัยอารวรณ์
นางกากีเลย  ว่าแล้วก็ใช้วิธีเล้าโลมนาง นางเลยปล่อยเลยตามเลยตก
เป็นเมียของนาฏกุเวรอีกคน 
เมื่อครบ 7 วันแล้ว พญาครุฑเวนไตยก็เตรียมไปเล่นสกากับท้าว
พรหมทัต  นาฏกุเวรก็แปลงเป็นตัวไรแทรกขนพญาครุฑ
กลับมายังกรุงพาราณสี และใส่ร้ายนางกากีว่า นางกากีไม่ได้ยินดียิน
ร้ายในตัวท้าวพรหมทัตและตนต้องปิดปากนางกากี
ด้วยการได้นางเป็นเมีย เพื่อไม่ให้นางบอกพญาครุฑมาทำร้ายท้าว
พรหมทัต  (ช่างเลวจริง ๆ ) ซึ่งท้าวพรหมทัตก็หลงเชื่อ
เมื่อพญาครุฑเล่นสกากับท้าวพรหมทัต  นาฏกุเวร ก็ดีดพิณขับร้อง
เพลง โดยมีเนื้อหาว่า ตนได้เชยชมนางกากีแล้ว ดังนี้ 


รื่นรื่นชื่นจิตพี่จำได้               เหมือนเมื่อไปร่วมภิรมย์ประสมศรี
ในสถานพิมานสิมพลี      กลิ่นยังซาบทรวงพี่ทั้งวรกาย
  นิจจาเอ๋ยจากเชยมาเจ็ดวัน        กลิ่นสุคันธรสรื่นก็เ
หือดหาย
ฤาว่าใครแนบน้องประคองกาย  กลิ่นสายสวาทซาบอุรามา


พญาครุฑได้ฟังเพลงที่ นาฏกุเวรขับร้องก็รู้แล้วว่า  ตนถูกสวมเขา เกิด
ความโกรธยิ่งนัก บินกลับมายังวิมานฉิมพลี
คาดคั้นเอาความจริงจากนางกากี และด่าว่านางกากี เลี้ยงไม่เชื่อง แล้ว
ก็อุ้มนางกากีไปคืนท้าวพรหมทัต โดยทิ้งไว้กลางลานกว้าง
ส่วนท้าวพรหมทัต เมื่อได้นางกากีคืนมาแล้ว ก็ทั้งรักทั้งแค้น สั่งให้
ทหารนำนางกากีไปลอยแพกลางทะเล
ชีวิตของนางกากีต้องประสบชะตากรรม ลอยอยู่ในทะเล และได้เจอ
เรือของพ่อค้าจึงได้่ช่วยนางไว้และรับนางเป็นภรรยา
แต่เคราะห์กรรมของนางก็ยังไม่สิ้นสุด  เรือพ่อค้าเจอโจรสลัดปล้นและ
ฆ่าพ่อค้าตาย  นางกากีก็ตกเป็นเมียของหัวหน้าโจรสลัด
หัวหน้าโจรหลงใหลนางกากีมาก ไม่แบ่งปันให้ลูกน้องโจรเหมือนอย่าง
ที่เคยปฏิบัติมา  ทำให้ลูกน้องโจรไม่พอใจและเกิด
การสู้รบแย่งชิงนางกากีขึ้น  นางเห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงหลบหนีจาก
พวกโจรไปและระหกระเหินอยู่ในป่า จนกระทั่งได้พบกับ
ท้าวทศวงศ์ แห่งเมือง เวสาลี  ซึ่งไปประพาสป่า ท้าวทศวงศ์จึงนำนาง
กลับเมืองเวสาลีและตั้งนางเป็นมเหสี
มากล่าวถึงเมืองพาราณสี  ท้าวพรหมทัต สวรรคตแต่ไม่มีทายาทสืบ
ราชวงศ์  ประชาชนจึงให้นาฏกุเวร ซึ่งมีความสามารถและ
เป็นคนสนิทกับท้าวพรหมทัตมากที่สุดและเป็นปราชญ์ด้วย จึงพร้อมใจ

ให้นาฏกุเวรขึ้นเป็นกษัตย์กครองกรุงพาราณสีต่อไป 
นาฏกุเวรหลังจากขึ้นครองราชย์แล้ว ก็ยังคิดถึงนางกากี  จึงได้ให้
ทหารไปสืบเสาะจนทราบว่า  นางกากี ไปเป็นมเหสี
ของท้าวทศวงศ์ จึงได้ไปขอให้ท้าวทศวงศ์คืนนางกากีให้กับตน เพราะ
นางกากีเคยเป็นมเหสีของตนมาก่อน แต่ท้าวทศวงศ์
ไม่ยอมคืนนางกากีให้  จึงได้เกิดสงครามชิงนางกากีขึ้น และในที่สุด
นาฏกุเวรก็ชนะสงครามได้นางกากีกลับคืนมา
และแต่งตั้งนางกากีเป็นมเหสีครองเมือง พาราณสี  

จะเห็นว่า  เรื่องกากีคำกลอน จบลงด้วย สุขนาฏกรรม  
เรามาลองวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีเรื่องนี้ดูว่า  ผู้เขียนให้อะไรแก่
คนอ่านบ้าง  ผู้อ่านรุ่นหลัง ๆ ต่อมา จึงได้สรุปว่า
นางกากี เป็นหญิงชั่ว เพราะมีหลายผัว ใจง่าย อยู่ใกล้ใครก็ได้คนนั้น
เป็นสามี  และโดยเฉพาะผู้แต่งเรื่อง กากีคำกลอน 
ยังได้บอกจุดประสงค์ในการเขียนเรื่องนี้ว่า  "หวังแสดงแจ้งจริงที่หญิง
พาล   ให้ชายชาญรู้เชิงกษัตรี  "   
กษัตรี  ในที่นี้
หมายถึงมารยาของผู้หญิง  ค่ะ จากจุดประสค์นี้หรือเปล่า ที่ทำให้
คนอ่าน ตีความ ตัดสินว่า นางกากีเป็นหญิงชั่ว มั่วผู้ชาย
หลายคน  การตีความเช่นนี้  ฉันว่า ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย  และคนแต่ง
เรื่องกากีคำกลอน ก็เป็นผู้ชายด้วย จึงเข้าข้างผู้ชาย
ด้วยกัน เหมาเอาว่า เป็นความผิดของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว มันถูกหรือ
ถ้าอีกฝ่ายไม่ร่วมมือ ไม่มาเกี้ยวพาราสี ผู้หญิงเขาจะสมยอมหรือ
ที่เราเรียกว่า  "ปรบมือข้างเดียว มันจะดังได้อย่างไร" 
ตามความคิดของฉัน  ท้าวพรหมทัตเอง ก็มีส่วนผิด เมื่อได้นางกากีเป็น
มเหสีแล้ว  ยังมีสนมอีกเป็นร้อยเป็นพัน แล้วยังบ้าเล่นสกา
จนไม่รู้เวร่ำเวลา  ลืมเวลาที่ต้องเสด็จมาหานาง  ทำให้นางต้องออก
จากห้องเพื่อไปดูท้าวพรหมทัต  เป็นเหตุให้ปะสายตากับ
พญาครุฑในร่างปลอมที่เป็นชายหนุ่มรูปงาม เป็นเหตุที่ทำให้พญาครุฑ
ลักพานางไปสู่วิมานฉิมพลี  แล้วอย่างนี้จะหาว่านางชั่ว
ได้เต็มปากหรือ  ถ้าพญาครุฑไม่กระทำผิดศีลธรรมพานางไปที่วิมาน
ฉิมพลี และเกี้ยวพาราสีจนนางตกเป็นเมียของตน 
เรียกว่า ตบมือข้างเดียว มันไม่ดัง เรื่องผิดลูกผิดเมียก็ต้องไม่เกิดขึ้นแน่

มาถึงเจ้านาฏกุเวร  ก็เช่นกัน  เจ้าคนนี้ ต้องยกให้เป็นคนโกหก ปั้นเรื่อง
ใส่ร้ายคนอื่น เอาความดีใส่ตน พญาครุฑเวนไตย
ว่า ชั่วร้ายที่ผิดลูกผิดเมียแล้ว  นาฏกุเวร นี่เลวกว่าพญาครุฑอีก เพราะ
นอกจากผิดเมียของเจ้านายแล้ว  ยังใส่ร้ายเจ้านาย
ตอนที่นางกากีถามว่าเมื่อตนถูกพญาครุฑลักพาตัวมานั้นท้าวพรหมทัต
เสียใจ คร่ำครวญถึงนางบ้างไหม (ตามประสาของหญิง
ที่อยากรู้ความสำคัญของตน)  นาฏกุเวร โกหกว่า ท้าวพรหมทัตไม่ได้
เศร้าโศกเสียใจต่อการหายตัวไปของนางเลย
คนที่เป็นทุกข์ เป็นห่วงนางมากที่สุด คือ ตนเอง ที่หลงรักนางมานาน
แล้ว ว่าแล้วก็เล้าโลมจนนางกากีอ่อนระทวยและตก
เป็นเมียของนาฏกุเวร แล้วคนอ่านก็ประนามว่า นางกากีไม่รักนวลสงวน
ตัว มีผัวหลายคน  ทำไมไม่คิดว่า  หญิงตัวคนเดียว
ที่ถูกกักขังอยู่ในวิมานฉิมพลีเพียงคนเดียว  ไหนเลยจะสู้แรงของผู้ชาย
ที่แข็งแรงกว่า  และก็เข้าข่าย  ตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดัง
ความเลวของนาฏกุเวรอีกเหตุการณ์หนึ่ง  ก็คือ ตอนที่ดีดพิณขับร้อง
พรรณนาถึงตนได้อยู่กับนางกากี ที่วิมานฉิมพลี 
พรรณนาถึงความสุขในการได้เชยชมตัวกากี มีกลิ่มหอมติดตัวมานาน
ถึง 7 วัน ซึ่งเข้าสุภาษิตว่า "กินในที่ลับไขในที่แจ้ง"
ซึ่งผู้ชายแท้ ๆ เขาจะไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้  แต่ในเนื้อหาสาระไม่ได้
กล่าวถึงผลกรรมของ พญาครุฑและนาฏกุเวรที่ได้กระทำ
สิ่งที่ไม่ดีเอาไว้  ตอนจบ นาฏกุเวร กลับได้ครองเมือง พาราณสีแทน
ท้าวพรหมทัตซึ่งไม่มีผู้สืบราชบัลล้
งก์  คนทำชั่ว
ผิดศีลธรรมกลับได้เสวยสุข  ฉันจึงเห็นว่า ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย
จิตสำนึกของนาฏกุเวรก็พอมีอยู่บ้าง คือ หลังจากที่ได้
ขึ้นครองราชย์แล้ว ได้ไปชิงนางกากีจากท้าวทศวงศ์กลับมาเป็นมเหสี
แต่ก็ไม่ถือว่าทำดีหรอก ค่ะ เพราะนางกากี นางก็อยู่
กับท้าวทศวงศ์อย่างมีความสุขอยู่แล้ว  แล้วตนก็ถือว่ามีกองกำลัง
ทหารที่มากกว่ายกทัพไปแย่งชิงนางกากี ทั้ง ๆ ที่
ตนเองก็เป็นต้นเหตุทำให้นางกากี ไปตกระกำลำบากเสียนานทีเดียว
ซึ่งว่าไปแล้ว  การคิดผิดที่หลงคารมของพญาครุฑ
และนาฏกุเวร นางก็ได้ใช้กรรมไปตกระกำลำบากมามากพอสมควร
เราจึงไม่สมควรไปประนามและเอานางไป
เป็นตัวอย่างไม่ดี เอาไปเป็นคำด่าผู้หญิงว่า "นางกากี" ค่ะ 
สวัสดี ค่ะ 
 Create Date : 30 มิถุนายน 2564
Last Update : 3 กรกฎาคม 2564 9:23:59 น.
Counter : 2386 Pageviews.

29 comments
(โหวต blog นี้) 
成功一半 Chénggōng yībàn สำเร็จครึ่งนึง Kavanich96
(24 พ.ย. 2564 07:42:19 น.)
处女心 Chǔnǚ xīn สาวบริสุทธิ์(บนคานทอง) Kavanich96
(19 พ.ย. 2564 07:45:11 น.)
: เธียร : กะว่าก๋า
(10 พ.ย. 2564 05:49:11 น.)
: สดุดีความรวย : กะว่าก๋า
(7 พ.ย. 2564 06:23:07 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณทนายอ้วน, คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณ**mp5**, คุณnewyorknurse, คุณSweet_pills, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณหอมกร, คุณอุ้มสี, คุณThe Kop Civil, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณtuk-tuk@korat, คุณร่มไม้เย็น, คุณkae+aoe

  
สวัสดีครับ อาจารย์สุ
ได้อ่านหนังสือสมัยที่เป็นบทเรียน และ ได้ดูทั้งละคร และ ภาพยนตร์ครับ
เพิ่งทราบครับ ว่าเป็นบที่เกี่ยวกับอดึตชาติของพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นพญาครุฑ

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 2 กรกฎาคม 2564 เวลา:23:33:28 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

ผมเคยอ่านสมัยเป็นนักเรียนครับ
ตอนนี้จำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้ว
มาอ่านบล็อกอาจารย์
เหมือนได้ทบทวนความรู้ในเรื่องกากีอีกครั้งครับ

ชีวิตกากีคล้ายความงามต้องคำสาปเลยครับอาจารย์
ความสวยงามคือภัย
แถมถูกประนามว่าหลายใจ
ทั้งๆที่เธอเป็นฝ่ายถูกกระทำจากสังคมที่ให้อำนาจกับผู้ชาย
แบบผู้ชายเป็นใหญ่
และมองเห็นผู้หญิงเป็นเพียงผู้ตอบสนองกามอารมณ์เท่านั้น

ผู้ชายมีเมียหลายคนไม่มีใครตำหนิ
แต่พอกากีกลับถูกตำหนิ ทั้งๆไที่เธอเป็นฝ่ายถูกกระทำด้วยซ้ำ

ปล. ตรงจบบทกลอน พญาครุฑ สะกดเป็น พญาครุต ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:7:19:12 น.
  
สมัยเด็กๆมีภาพยนต์เรื่องกากี นางเอกคืออำภา ภูษิต ท้าวพรหมทัต แสดงดดย สออาสนจินดา แต่พญาครูฑไม่แน่ใจว่าทูน หิรัญทรัพย์เล่น หรือจตุพล ภูอภิรมย์ เลยครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:9:33:34 น.
  

กากี
เป็นวรรณกรรมที่คนจดจำ
พูดถึงกันมาก..
และนำมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของบุคคล

ขอบพระคุณที่นำมารีวิว
ย้อนวิชาวรรณคดีไทย
ค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:12:47:01 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

มีเพลงเก่าเพลงนึงชื่อเพลงปรารถนา
ผมชอบเนื้อหาในเพลงมากครับ
ถ้อยคำนั้นสวยงามเหมือนบทกวีเลย
ชอบเสียงร้องของคุณทูล ทองใจด้วยครับ

วรรณคดีไทยหลายเรื่อง
ตอนลูกผมเป็นเด็ก
เวลาอ่านให้ฟัง
ผมจะสอนลูกตามไปทุกครั้งเลยครับอาจารย์
เพราะตัวเอกไทยเจ้าชู้มาก 5555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:14:32:40 น.
  
เป็นการวิเคราะห์ที่ดี ผมไม่ค่อยเจอคนที่วิเคราะห์ลักษณะนี้เท่าไหร่นัก ส่วนมากมีแต่กล่าวชมว่าดีงามอย่างเดียว ในเรื่องแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนสมัยก่อนที่ชายหนึ่งคนจะมีเมียหลายๆ คนได้ (แต่ผู้หญิงไม่สามารถทำได้) แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป มันก็ควรที่จะเป็นลักษณะผัวเดียวเมียเดียว ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกที่มีหลายเมียเท่าไหร่เพราะยังไม่เคยมีเมีย แต่เท่าที่ทราบ หลายๆ บ้านที่มีหลายเมีย เมียๆ ก็จะตบตีกันเป็นเรื่องปกติของเขา แม้ภายนอกจะแสร้งทำเป็นรักกันก็ตาม

การจะด่าว่านางกากีลักษณะนี้ไม่ถูกต้องนักในบริบทสังคมในยุคปัจจุบัน ผมค่อนข้างหัวโบราณถือเรื่องผัวเดียวเมียเดียว ไม่ใช่ๆ ควรจะบอกว่าหัวก้าวหน้ามากกว่าเพราะถ้าหัวโบราณจริงน่าจะรับได้ในเรื่อง ผัวเดียวหลายเมีย อันที่จริงถ้าทำแบบท้าวพรหมทัตได้ก็น่าทำนะ คิดน่ะคิดได้ก้แค่จินตนาการ แต่ควรนึกถึงจิตใจของผู้หยองบ้าง

ท้าวพรหมทัตมากกว่าที่น่าจะถูกตำหนิในสังคมปัจจุบันจากการมีหลายเมีย ที่น่าสนใจคือ เมียๆ ของท้าวพรหมทัตก็ไม่ตบตีกันด้วยนะ ถ้าเป็นเรื่องจริงทะเลาะกันตาย

ในเรื่องกล่าวไว้ว่า "นางกากีมีกลิ่นกายหอมฟุ้งรัญจวนใจ เหมือนกลิ่นดอกไม้ทิพย์บนสรวงสวรรค์" สิ่งนี้อาจเป็นทุกข์ลาภของนาง หรือจะเรียกว่าเป็นคำสาบก็ได้ เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้เรื่องราวบางช่วงในเรื่องอาจไม่เกิดขึ้น
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:15:50:48 น.
  
กลับไปค้นหนังเก่าๆดูในยูทู้ป ทูน หิรัญทรัพย์ กับสรพงษ์ ชาตี ก็เล่นด้วยครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:16:56:29 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 3 กรกฎาคม 2564 เวลา:18:21:30 น.
  

สวัสดีค่ะอจ.

มาอ่านเรื่องกากีด้วยค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 4 กรกฎาคม 2564 เวลา:0:16:57 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กรกฎาคม 2564 เวลา:7:19:11 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์

พูดถึงกากีนึกไปถึงเพลงกากีเหมือนดอกไม้ด้วยค่ะ
อาจเป็นเพราะกลิ่นกายที่หอมฟุ้งราวกับดอกไม้นี่เองนะคะ

จากเนื้อเรื่องกากีมีสามีหกคน ลำดับเหตุการณ์แล้วล้วนมีที่มาที่ไป
นาฏกุเวรเป็นพระพี่เลี้ยงและเป็นปราชญ์ในราชสำนักด้วย
กลับโกหกทั้งทางฝ่ายกากีและท้าวพรหมทัต
และยังร้ายตามสุภาษิตที่ว่ากินในที่ลับไขในที่แจ้ง
ไม่สมเป็นลูกผู้ชาย ยังหาความดีไม่เจอแต่สุดท้าย
กลับได้ครองเมืองแทนท้าวพรหมทัตและยังแย่งชิงกากีคืนมาครองอีก
ไม่น่าจะมีสุภาษิต "ทำชั่วได้ดี" แต่นาฏกุเวรกลับได้สิ่งนั้นนะคะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับเนื้อเรื่องและบทวิเคราะห์เรื่องกากี
ได้ความรู้และเพลิดเพลินด้วยค่ะ

สุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะอาจารย์

โดย: Sweet_pills วันที่: 4 กรกฎาคม 2564 เวลา:7:44:27 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ตอนนี้สายพันธุ์อินเดียน่ากลัวที่สุดเลยนะครับอาจารย์
ล่าสุดที่อเมริกามีกลายพันธุ์อีกหนึ่งด้วยครับ
จนวัคซีนหลักที่เขาฉีดก็ป้องกันไม่ได้เช่นกัน

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:18:54 น.
  
ถ้าเป็นหนังสมัยก่อนตอนเด็กๆเคยดูค่ะครู แต่พอโตขึ้นอีกนิด

เวลาคนแถวบ้านทะเลาะกันหรือจับกลุ่มนินทา เคยได้ยินผ่านหู

เรียกศัพท์ให้นามคำนี้เพิ่มอีกตัวค่ะ E นำหน้าด้วยค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 5 กรกฎาคม 2564 เวลา:7:47:44 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์

ต๋าเพิ่งได้ฉีดวัคซีนก่อนกำหนดเดิมจากโควต้าอีกแห่งที่จองไปค่ะ

อาการข้างเคียงมีปวดล้าแขนซ้ายข้างที่ฉีดบ้าง
คืนแรกที่ฉีดมามีอาการรุมๆคล้ายเป็นไข้ ต๋าก็กินพาราไปค่ะ
พอรุ่งขึ้นปวดศรีษะ หลังอาหารเช้าก็กินยาอีกครั้ง
หลังจากนั้นก็ค่อยๆหายดีจนตอนนี้ยังไม่มีอาการอื่นอีกค่ะ
มีคนแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆ ก็พยามดื่มมากกว่าปกติด้วยค่ะอาจารย์

ต๋าส่งใจขอให้อาจารย์ฉีดวัคซีนด้วยความราบรื่นนะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 5 กรกฎาคม 2564 เวลา:8:21:31 น.
  
น่าสนุกจริงๆ ค่ะอาจารย์
ขอบคุณที่นำมาฝากกันนะคะ


โดย: หอมกร วันที่: 5 กรกฎาคม 2564 เวลา:8:28:47 น.
  
ครูรีวิวได้น่าสนใจค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 5 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:06:31 น.
  
เข้ามาราตรีสวัสดิ์ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2564 เวลา:23:04:08 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กรกฎาคม 2564 เวลา:6:50:01 น.
  
สวัสดีครับอาจารย์
ผมได้อ่านเรื่องนี้ตอนสมัยเรียนเหมือนกันครับ สนุกมากครับ วรรณคดีไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 6 กรกฎาคม 2564 เวลา:21:11:40 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ใช่ครับ
ผมมาตอนดึกๆ
เมื่อวานวุ่นกับการกลับมาเรียนอออนไลน์อีกครั้งของลูกชายครับ
ช่างที่ รร. ติดโควิดสามคน
รร. เลยต้องปิด
หลาย รร. ในเชียงใหม่ก็ปิดเรียบร้อย
กลับมาเรียนออนไลน์กันยาวเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:40:01 น.
  
อีกสามวันต๋าส่งใจไปนั่งรอหน้าห้องฉีดวัคซีนด้วยค่ะ
ขอให้ไม่เกิดอาการข้างเคียงใดๆกับอาจารย์นะคะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับกำลังใจที่บล็อกต๋า
อาจารย์นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 6 กรกฎาคม 2564 เวลา:23:47:17 น.
  
แวะมาทักทายครับผม
โดย: สมาชิกหมายเลข 5622634 วันที่: 7 กรกฎาคม 2564 เวลา:1:16:40 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กรกฎาคม 2564 เวลา:6:42:49 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
ได้อ่านเรื่องกากีอย่างละเอียดว้นนี้เองค่ะ
หนูตุ๊ก
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 7 กรกฎาคม 2564 เวลา:12:42:23 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

คนขี้สงสัยมากๆ
พระท่านว่าเป็นพวกวิจิกิจฉา

ผมเคยเขียนประโยคนึงไว้เตือนใจตนด้วยครับ

อย่ารอจนสิ้นสงสัยแล้วจึงปฏิบัติธรรม
แต่จงปฏิบัติธรรมจนสิ้นสงสัย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กรกฎาคม 2564 เวลา:14:38:26 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กรกฎาคม 2564 เวลา:6:28:21 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ดูข่าวในโซเชี่ยล
เหนื่อยใจครับอาจารย์
ยอดผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิต
เพิ่มสูงขึ้นทุกวันๆๆ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กรกฎาคม 2564 เวลา:13:02:13 น.
  
ขอบคุณสำหรับความห่วงใยครับอาจารย์
ตอนนี้ต้องพักดูแลตัวเองซักพักครับ ผม
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 8 กรกฎาคม 2564 เวลา:17:04:49 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 กรกฎาคม 2564 เวลา:6:31:13 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด