รายละเอียดของศีลข้อที่ 5 ห้ามดื่มสุรา
กลับไปอ่านเรื่องของศีลข้อที่ 1 และทัศนคติของผมต่อการกินเนื้อสัตว์
กลับไปอ่านเรื่องของศีลข้อที่ 2 ห้ามลักขโมย
กลับไปอ่านรายละเอียดของศีลข้อที่ 3 เรื่องกาเมสุมิจฉาจาร
กลับไปอ่านรายละเอียดของศีลข้อที่ 4 ห้ามพูดโกหก

สุรา มีที่ทำจากแป้ง ทำจากขนม ทำจากข้าวสุก ทำจากแป้งเหล้า ทำจากเครื่องปรุงต่างๆ มีของเผ็ดร้อน เป็นต้น
เมรัย มีที่ทำด้วยดอกไม้ ทำด้วยผลไม้ ทำด้วยผลจันทร์ ทำด้วยน้ำอ้อย ทำด้วยเครื่องปรุงทั้งหลาย มีสมอ เป็นต้น

องค์ประกอบของการดื่มสุรา มี 4 ประการดังนี้
1. เป็นน้ำเมา
2. มีเจตนาจะดื่ม
3. กระทำการดื่ม
4. น้ำเมานั้นล่วงลำคอลงไป
เมื่อครบองค์ประกอบ 4 ประการนี้แล้ว ศีลก็ขาด
ข้อนี้จะสังเกตได้ว่า แม้ว่าสุราจะยังไม่ทันออกฤทธิ์ ศีลก็ขาดไปแล้วครับ

ผลที่จะได้รับทันทีคือ
1. ทรัพย์ถูกทำลาย
2. เกิดวิวาทบาดหมาง
3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค
4. เสื่อมเกียรติ
5. หมดยางอาย
6. ปัญญาเสื่อมถอย หรือพิการทางปัญญา

ผลที่จะได้รับในอนาคตในรูปของวิบากกรรมคือ
อาจจะได้เกิดในนรก นายนิรยบาลจะกรอกด้วยน้ำทองแดงทำให้ไส้พุงขาดกระจัดกระจาย ตายแล้วก็จะกลับฟื้นขึ้นมาเสวยทุกขเวทนาต่อ หรือเกิดเป็นดิรัจฉาน เปรตวิสัย แต่หากได้เกิดเป็นมนุษย์ อาจจะได้เป็นคนบ้า คนใบ้ เสียจริตผิดจากมนุษย์ทั้งหลาย


รักษาศีลข้อที่ 5 แล้วได้อะไร
อาจจะได้เกิดในสุคติภูมิ หรือบนสวรรค์ แต่หากได้เกิดเป็นมนุษย์ จะได้รับผล 35 ประการคือ *รู้กิจการ อดีต อนาคต ปัจจุบัน ได้รวดเร็ว *มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ *มีปัญญาดี มีความรู้มาก *มีแต่ความสุข *มีแต่คนนับถือยำเกรง *มีความขวนขวายน้อย หากินง่าย *มีปัญญามาก *มีปัญญาบันเทิงในธรรม *มีความเห็นถูกทาง *มีศีลบริสุทธิ์ *มีใจละอายแก่บาป* รู้จักกลับบาป *เป็นบัณฑิต *มีความกตัญญู *มีกตเวที *พูดแต่คำสัตย์ *รู้จักเฉลี่ยเจือจาน *ซื่อตรง *ไม่เป็นบ้า *ไม่เป็นใบ้ *ไม่มัวเมา *ไม่ประมาท *ไม่หลงใหล *ไม่หวาดสะดุ้งกลัว *ไม่บ้าน้ำลาย *ไม่งุนงง ไม่เซ่อเซอะ *ไม่มีความแข่งดี *ไม่มีใครริษยา *ไม่ส่อเสียดใคร และไม่มีใครส่อเสียด *ไม่พูดคำหยาบ และไม่มีใครพูดคำหยาบด้วย *ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไร้ประโยชน์ *ไม่เกียจคร้านทุกคืนวัน *ไม่ตระหนี่ *ไม่โกรธง่าย *ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และในสิ่งที่เป็นโทษเหตุการณ์ดื่มสุราของภิกษุสมัยพุทธกาล
พระสาคตะเดินทางไปตำบลบ้านรั้วงาม ท่ามะม่วง จะถูกพญานาคพ่นพิษใส่ พระสาคตะจึงเข้าเตโชสมาบัติ บัลดาลไฟต้านทานไว้ นาคสู้จนหมดฤทธิ์จึงยอมแพ้ ชาวบ้านรู้ว่าพระสาคตะปราบนาคร้ายได้ จึงเลื่อมใสจะหาของที่ถูกใจมาถวาย ได้ไปสอบถามกับพระรูปอื่นว่า อะไรเป็นของหายากที่ท่านชอบ (สาเหตุที่ไปถามกับพระรูปอื่น คงเพราะเพื่อให้เป็นเซอร์ไพร์แก่พระสาคตะ) แต่พระรูปนั้นไม่ค่อยจะดีนัก ได้บอกไปว่า พระสาคตะท่านชอบสุราใสสีแดงดังเท้านกพิราบ ชาวบ้านจึงหามา เมื่อพระสาคตะผ่านมาชาวบ้านได้นิมนต์พระสาคตะเข้าไปฉันสุรา ในหลายๆครัวเรือนได้นิมนต์ท่านเข้าไปฉันสุราทั้งนั้น จนท่านเมาไม่ได้สติ ล้มกลิ้งอยู่หน้าประตูเมืองโกสัมพี
ขณะนั้น พระพุทธองค์เสด็จมาถึง เห็นพระสาคตะนอนอยู่ จึงทรงให้หมู่ภิกษุช่วยกันหามพระสาคตะไปสู่อาราม ให้นอนหันศีรษะไปทางพระพุทธเจ้า แต่พระสาคตะได้พลิกกลับเอาเท้าไปทางพระพุทธองค์ พระพุทธองค์รับสั่งถามพวกภิกษุว่า
“ภิกษุทั้งหลาย แต่เดิมพระสาคตะมีความเคารพยำเกรงในพระตถาคตหรือไม่
“ใช่พระพุทธเจ้าข้า”
“แล้วในตอนนี้ พระสาคตะยังมีความเคารพยำเกรงในพระตถาคตอยู่หรือไม่
“ข้อนั้นไม่เลยพระเจ้าข้า”
"ภิกษุทั้งหลาย! สาคตะได้ต่อสู้จนชนะนาคร้าย ที่ท่ามะม่วงมามิใช่หรือ ?
"ชนะมาแล้วพระพุทธเจ้าข้า"
"ภิกษุทั้งหลาย! แล้วเดี๋ยวนี้สาคตะจะสู้แม้เพียงกับงูน้ำได้หรือไม่ ?"
"ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า"
"ภิกษุทั้งหลาย! น้ำที่คนดื่มเข้าไปแล้วทำให้ขาดสตินั้น สมควรจะดื่มหรือไม่ ?"
"ไม่ควรดื่ม พระพุทธเจ้าข้า"

ทรงตำหนิการกระทำของพระสาคตะ แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามมิให้ภิกษุดื่มสุราและเมรัย หากภิกษุดื่มเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน.


อย่างไรก็ดี อาบัติปาจิตตีย์ ก็คืออาบัติอย่างเบาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่อาบัติอย่างหนักถึงขั้นต้องสึก ดังนั้น ข่าวการจับพระที่ดื่มเหล้าให้สึกนั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องครับ แต่อย่างไรก็ดี พระที่สึกนั้นยังมีสิทธิ์กลับมาบวชใหม่ได้อีกครับCreate Date : 30 ตุลาคม 2551
Last Update : 30 ตุลาคม 2551 17:37:53 น.
Counter : 1740 Pageviews.

6 comments
สาเหตุของการเบียดเบียน ปฏิบัติอธรรม ปัญญา Dh
(11 ก.ค. 2567 18:50:38 น.)
เติมความถูกความดี ปัญญา Dh
(10 ก.ค. 2567 02:48:40 น.)
:: คำตอบมีสองด้านเสมอ :: กะว่าก๋า
(9 ก.ค. 2567 05:05:46 น.)
:: ความสุขที่แตกสลาย :: กะว่าก๋า
(6 ก.ค. 2567 05:50:04 น.)
  
จบแล้วน่ะครับ สำหรับเรื่องของศีล 5

คำว่า "ศีลธรรม" ในความเข้าใจของผม คงแยกออกเป็น

"ศีล" ผมคิดว่าหมายถึงเส้น ที่แบ่งระหว่างกุศลและอกุศลเอาไว้อย่างชัดเจน เป็นเส้นคมๆ มีอยู่แล้วในธรรมชาติ พระพุทธองค์กล่าวถึงศีลตามความเป็นจริง โดยมิได้กล่าวให้เส้นนั้นใกล้เกินจริงเพื่อความเคร่ง หรือกล่าวให้ไกลเกินจริงเพื่อความหย่อน เพราะการกล่าวให้ความจริงเคลื่อนไปจะเป็นการมุสา และการได้รับรู้ระดับของศีลตามความเป็นจริง ผู้เคร่งประสงค์ที่จะเคร่งมากหรือน้อยก็เป็นความคิดส่วนตัวของผู้นั้นครับ


ส่วน "ธรรม" ผมคิดว่าเป็นเรื่องของระดับ คือ เมื่อผิดศีลแล้วมีระดับความบาปมากน้อยเพียงไร คือ อยู่ไกลเส้นไปมากเท่าไร
โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:17:45:08 น.
  


ดี.แวะมาหาความรู้ค่ะ
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:20:47:38 น.
  
ถูกต้อง

สุรา ของมึนเมาที่มาจากการกลั่น
เมรัย ของมึนเมาที่การหมัก

ศีล คือ ปกติที่ยอมรับ ถ้าในสังคมทำสิ่งหนึ่งได้ไม่ผิด แต่ถ้าไปทำในสิ่งเดียวกันที่สังคมอื่นไม่ยอมรับก็ผิด

ศีล จึงขึ้นอยู่กลับสังคม คิดว่าพรรณนั้น

ขอบคุณที่นำธรรมมาฝาก จ๊ะ
โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:20:59:02 น.
  
ตอนนี้กำลังเริ่มเรียนเตภูมิกถาอยู่ครับ เนื้อหาเยอะมากๆ ภาพรวมคือ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
โดย: ดนย์ วันที่: 31 ตุลาคม 2551 เวลา:1:42:45 น.
  
เมื่อวานไม่มีเจตนาจะดื่มครับ
เดินออกมาจากโต๊ะกินข้าว
มาเข้าห้อง ...น้ำ

ก็นึกได้ว่าในกลุ่มนั้นกินเหล้ากันเกือบทุกคน
เราจะต้องถูกแกล้ง แน่ ๆ

ซึ่งก็เป็นจริง มีคนแกล้ง เอาเหล้ามารินใส่แก้วน้ำ(เป๊บซี่)

ผมก็ทำใจครับ ... คิดว่าก็ต้องกินไป
เพื่อไม่ให้ใครผิดสังเกตุ

และก็อธิฐานก่อนว่า
น้ำนี้เรารู้ชัดว่าเป็นสุรา แต่เราไม่มีเจตนาดื่ม
หากศีลอันเราสร้างมาดีแล้ว ขอให้เหล้านี้จงเป็นดั่งน้ำเปล่า

เราจะไม่ติดใจในรสของมัน
หมดแก้วนี้แล้วก็จบกัน ไม่มีแก้วอื่นอีก

กลับมาบ้านก็ต้องล้วงคอ อาเจียนมันออกมา
จนแสบท้องไปหมด ก่อนที่จะกินอาหารอย่างอื่นเข้าไปได้

*อยู่ในสังคมแบบนี้ ลำบากพอควรครับ
จนกว่าจะหมดเวรกัน นั่นแหละ...
โดย: อัสติสะ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:18:29:55 น.
  
ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับความรู้ที่ได้รับ ขอบคุณจร้าาาา
โดย: ฟิล์มจร้า IP: 171.99.98.148 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:37:11 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Sompop.BlogGang.com

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]

บทความทั้งหมด