แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (MS Excel) เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมาก ในสำนักงานทั่วไป ด้วยความสามารถที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีฟังก์ชันสำเร็จรูปมากมาย ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนสูตร เพื่อนำไปช่วยให้การทำงานต่างๆ สำเร็จลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว

แต่มีหลายคนที่ยังมีความเข้าใจผิดๆ ว่า เอ็กเซลทำได้แค่การตีตาราง สร้างแบบฟอร์ม และใส่สูตร SUM เพื่อหาผลรวมได้เท่านั้น ดังนั้น คนที่ใส่สูตร SUM ได้ ก็จะคิดว่าตนเองใช้เอ็กเซลเป็นแล้ว เที่ยวเอาไปคุย หรือเอาไปใส่ในใบสมัครงาน ว่ามีความสามารถใช้เอ็กเซลเป็น (ฮา)

แต่ในการใช้งานจริงๆ นั้น เอ็กเซลทำอะไรได้มากกว่าที่คิด อีกทั้งวิวัฒนาการที่ผ่านมาจนถึงรุ่น 2007 นี้ เอ็กเซลยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกเยอะแยะมากกมาย ที่หลายคนไม่เคยใช้ เช่น PivotTable, Conditional formatting, การอ่านข้อมูลจากภายนอก เช่น จากอินเทอร์เน็ต, การทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น เช่น MS Word, ตลอดจนการใช้ Macro และ VBA เป็นต้น

เมื่อประมาณสองปีก่อนนี้ ผมเคยโพสแจกไฟล์ "แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel" ในเว็บพันทิป และมีคนสนใจขอไฟล์ไปทดสอบตนเอง และเพื่อนร่วมงาน นับพันกว่าคน โดยโจทย์ที่ทดสอบนั้น ก็เป็นตัวอย่างจากงานจริงๆ ที่มีผู้เคยสอบถามเข้ามา ผมจึงเห็นว่า ในลักษณะงานจริงนั้น ยังมีโจทย์อีกหลายกรณี ที่ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ทั้งๆ ที่ (ผมเห็นว่า) เป็นแค่เพียงการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น

ผมจึงรวบรวมโจทย์เหล่านั้นมาเป็นแบบทดสอบ ซึ่งปรากฏว่ามีหลายท่านเมล์กลับมายอมรับว่า "ทำไม่ได้" และเพิ่งรู้ว่า ทุกวันที่ใช้เอ็กเซลนั้น ยังใช้ได้ไม่ถึงแก่นเลย

วันนี้ผมขอนำแบบทดสอบดังกล่าว มาแนะนำกันตรงนี้อีกครั้ง และท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อนำไปทดสอบกันได้ที่
//www.e-hrit.com/download_index.asp?id=070002
แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel

ข้อที่ 1
ในเงื่อนไขของการคำนวณ เงินสมทบผู้ประกันตน ที่จะต้องนำส่งประกันสังคม มีดังนี้
 1. ผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 1,650 บาท ให้คำนวณจาก 1,650 บาท และผู้ที่ได้รับค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาท ให้คำนวณจาก 15,000 บาท
 2. เงินสมทบแต่ละคน หากมีเศษสตางค์ตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 บาท ถ้าน้อยกว่า 50 สตางค์ให้ปัดทิ้ง
 3. อัตราเงินสมทบปัจจุบัน อยู่ที่ 5%

คำสั่ง
 1. จงคำนวณหาเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตน ลงในตารางด้านล่าง (กำหนดอัตราค่าจ้างเอง)
 2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง เงินสมทบที่ได้ต้องเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ ภายใต้เงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
 3. ให้มีข้อความเป็นตัวหนังสือ (อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ) กำกับจำนวนเงินสมทบด้วย
 4. หากในช่อง "อัตราค่าจ้าง" ไม่มีการใส่ตัวเลข, ในช่อง "เงินสมทบ" และช่อง "ตัวหนังสือ" จะต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความใดๆข้อที่ 2คำสั่ง
 1. จากตารางที่โจทย์กำหนด จงคำนวณหาอายุงานของแต่ละคน ณ วันปัจจุบัน โดยแสดงผลลัพธ์เป็นข้อความ "xx ปี xx เดือน xx วัน"
 2. เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดูเมื่อใด ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องอัพเดตอัตโนมัติถึง ณ วันนั้นๆ

ข้อที่ 3คำสั่ง
 1. จากตารางที่โจทย์กำหนด จงคำนวนหาจำนวนเงินที่ได้รับการปรับเพิ่ม และอัตราค่าจ้างใหม่ที่แต่ละคนจะได้รับ
 2. เศษสตางค์ของเงินที่ได้รับการปรับเพิ่ม ให้ปัดลง เพื่อให้เป็นตัวเลขที่ตรงกับค่าเงินจริง (0.00, 0.25, 0.50, 0.75) เช่น ถ้ามีเศษมากกว่า 0.25 แต่ไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลงมาเป็น 0.25 เป็นต้น
 3. อัตราค่าจ้างใหม่ต้องปัดขึ้นเป็นเลขจำนวนเต็มไม่มีเศษสตางค์ และเมื่อปัดเศษขึ้นแล้ว เลขหลักหน่วยต้องลงท้ายด้วย 0 หรือ 5 เท่านั้น โดย
  1. ถ้าหลักหน่วยเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 - 4 ให้ปัดขึ้นเป็น 5
  2. ถ้าหลักหน่วยเป็นตัวเลขตั้งแต่ 6 - 9 ให้ปัดขึ้นเป็น 10 เช่น ถ้าอัตราค่าจ้างใหม่รวมแล้วเป็น 11,232.25 ให้ปัดขึ้นเป็น 11,235.00 เป็นต้น

ข้อที่ 4
บริษัทแห่งหนึ่ง มีนโยบายเกี่ยวกับการลากิจ และการลาพักผ่อนประจำปี ดังนี้

1. การลากิจ
 1. อายุงานไม่เกิน 1 ปี ลาได้ 7 วันทำงาน
 2. อายุงานเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ลาได้ 14 วันทำงาน
 3. อายุงานเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ลาได้ 21 วันทำงาน
 4. อายุงานเกิน 10 ปีขึ้นไป ลาได้ 30 วันทำงาน

2. การลาพักผ่อนประจำปี
 1. ทำงานครบ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี ลาได้ 5 วันทำงาน
 2. อายุงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ลาได้ 10 วันทำงาน
 3. อายุงานเกิน 10 ปีขึ้นไป ลาได้ 15 วันทำงาน
 4. สามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิไปใช้ในปีถัดไปได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำงาน
 5. คนที่มีจำนวนวันหยุดพักผ่อนสะสมเกินกว่า 20 วัน จะถูกตัดทิ้งให้เหลือเพียง 20 วันโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : อายุงาน 1 ปี หมายถึงนับจากวันเข้างาน จนถึงวันเข้างานในปีถัดไป

คำสั่ง
1. จงหาจำนวนวันลากิจ และวันลาพักผ่อนประจำปี ของพนักงานแต่ละคนตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด ในตารางด้านล่างนี้


ข้อที่ 5
คุณได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ทำตารางข้อมูลสรุป เพื่อแจ้งเตือนสถานะการทดลองงานของพนักงาน ที่เพิ่งเข้างานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดังตารางข้างล่างคำสั่ง
 1. จงคำนวณหาวันที่จะครบกำหนดทดลองงานของพนักงานแต่ละคน (ระยะเวลาทดลองงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน พรบ.แรงงาน ฉบับปัจจุบัน)
 2. ให้มีข้อความแสดงสถานะของพนักงานแต่ละคน ดังนี้
  1. หากวันปัจจุบัน เลยวันครบกำหนดทดลองงานมาแล้ว ให้แสดงข้อความว่า "เลยกำหนดทดลองงานมาแล้ว"
  2. หากวันปัจจุบันยังไม่ถึงวันครบกำหนดทดลองงาน ให้หาจำนวนวันที่เหลือ และแสดงข้อความว่า "เหลืออีก .... วันจะครบกำหนดทดลองงาน"
  3. หากวันปัจจุบัน ตรงกับวันครบกำหนดทดลองงานพอดี ให้แสดงข้อความว่า "ครบกำหนดทดลองงานในวันนี้"

ข้อที่ 6
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทแห่งหนึ่ง มีเงื่อนไขการให้คะแนนดังนี้
 1. คะแนนรวม 100 คะแนน ได้มาจาก คะแนนการมาปฏิบัติงาน 30 คะแนน และคะแนนจากการประเมินในหัวข้อต่างๆ โดยหัวหน้างาน 70 คะแนน
 2. คนที่มีคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ได้เกรด F
 3. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 คะแนน ได้เกรด D
 4. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 คะแนน ได้เกรด C
 5. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ได้เกรด B
 6. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด A
คำสั่ง
จากตารางที่กำหนดให้นี้ จงหา
 1. คะแนนรวมของพนักงานแต่ละคน
 2. เกรดที่พนักงานแต่ละคนพึงได้ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
 3. ในช่องคะแนนการมาปฏิบัติงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนนนั้น ให้กรอกตัวเลขได้ไม่เกิน 30 มิฉะนั้นจะมีข้อความเตือน และต้องกรอกคะแนนใหม่
 4. ในช่องคะแนนจากการประเมิน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 70 คะแนนนั้น ให้กรอกตัวเลขได้ไม่เกิน 70 มิฉะนั้นจะมีข้อความเตือน และต้องกรอกคะแนนใหม่
 5. คนที่มีคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนนซึ่งจะได้เกรด F นั้น ให้แสดง คะแนนรวมและเกรดที่ได้ เป็นตัวอักษรสีแดง ตัวหนา

ลองทดสอบกันดูนะครับ และสำหรับท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อนำไปทดสอบกันได้ที่
//www.e-hrit.com/download_index.asp?id=070002 แล้วผมจะมาเฉลยในโอกาสต่อไป
Create Date : 06 พฤษภาคม 2551
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2552 13:51:27 น.
Counter : 50523 Pageviews.

25 comments
รถแบบไหนควรทำประกันรถยนต์ชั้น 1 รถแบบนี้ควรใช้ประกันชั้นไหน แมวอ้วนชวนกันกิน
(22 พ.ย. 2564 11:50:20 น.)
ยามาฮ่าฟินน์ สายลุย ประหยัด ไม่คุยเยอะ piyakoko
(10 พ.ย. 2564 15:47:55 น.)
เปิดทวิตเตอร์แอคใหม่ comicclubs
(23 ต.ค. 2564 02:14:18 น.)
เจ้าแมวดีมาแล้วครับ GWM Good cat Pooh Station TH
(21 ต.ค. 2564 17:39:09 น.)
  
เข้ามาเยียมครูก่อนไปทำงานไว้กลับมาจะมาอ่าน
วันนี้การบ้านคงเยอะ ขอบคุณค่ะ
โดย: Opey วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:37:04 น.
  
เคยใช้ excel แค่สองสามครั้งก็เลิกเพราะงง...
ใช้แต่ office word ในการแต่งเรื่องเพื่ออัพบล็อคในปัจจุบันนี้ครับ
โดย: ปรานทยา วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:23:29:07 น.
  
ลองทำดูแล้วไม่ง่ายนะเนี่ย
โดย: ohoh IP: 125.24.61.88 วันที่: 7 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:18:12 น.
  
เข้าเว็ปไม่ได้ค่ะ
โดย: คนนอก IP: 58.8.136.179 วันที่: 7 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:01:08 น.
  
ขอบคุณที่มาเม้นนะคะ

เก่งExcel สิเนี่ย
โดย: NuOuiKa วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:19:35 น.
  
น่าสนใจอ่า แต่ยากเหมือนกันนะคะเนี่ย
จำสูตรไม่ได้เลย
เวลาทำ ต้องเปิดสูตรตลอดเลย อิอิ
โดย: Sweetiiez - Kim Sam Su IP: 58.10.149.84 วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:54:56 น.
  
เข้ามาเอาความรู้ไปต่อยอดคะ อิอิ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะคุณครู
โดย: ลูกสมุน วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:24:30 น.
  
โอ้ ได้ความรู้มากมายก่ายกองไว้เป็นที่ระลึกด้วย อิอิอิ เอ็กเซลยากเนอะ แต่จะพยายาม
โดย: cheegirl IP: 124.120.96.45 วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:35:08 น.
  
ลืมบอกว่า อย่าลืมมาอัพอีกน่ะ
โดย: --> (cheegirl ) วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:36:40 น.
  นู่เข้าอ่านคิดว่าฝึก อ่านแล้วตาชวนยายรึยายชวนตๅจะปิด
รู้ว่าคราวก่อนนานแล้วละครูให้ฝึกไร โอพีก็ทำนะเซฟไว้ด้วย
และก็ลืมละด้วยไมไหว ครูสบายดีนะค่ะ วันนี้คิดถึงเท่านี้ก่อนนะ บ๊าาาย
โดย: Opey วันที่: 10 พฤษภาคม 2551 เวลา:4:26:42 น.
  
ปกติ ก็ใช้อยู่ แต่ใช้ สูตรง่ายๆ ทำรายรับ จ่าย และภาษีแค่นั้นค่ะ


ได้รู้อะไร เกี่ยวกะ Excel ขึ้น ครูเอกเก่งจังเลย ไว้ถ้าไม่ติดอะไร จะมาขอสมัครเรียนด้วยนะคะ


โดย: Farm Girl in High Sierra วันที่: 10 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:40:32 น.
  
เรื่อง วิวที่เห็นในบล็อค อยู่ที่อำเภอเล็กๆ ของลานนาตะวันออกค่ะ


ที่นั่น สงบ และ ความเจริญยังไปไม่ถึง
แต่ ผู้คนใจดี และวิถีชีวิต คล้ายๆ เมืองลาว


คนกรุง ส่วนใหญ่อยู่ไม่ค่อยได้ มันไม่สะดวกเหมือนเมืองกรุงค่ะ

โดย: Farm Girl in High Sierra วันที่: 10 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:43:26 น.
  
คนเก่ง Excel นี่น่าสรรเสริญมากๆค่ะ
แต่คนที่เอา Excel มาสอนให้มันเป็นเรื่องง่ายๆ นี่ น่าสรรเสริญมากกว่า

อิ อิ ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้ค่ะ
โดย: Shallow Grave วันที่: 10 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:56:21 น.
  
ขอบคุณค่ะคุณครู
โดย: ratchawan วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:46:38 น.
  
อยากทราบคำตอบจังเลยค่ะ
จะเฉลยเมื่อไหร่คะ
โดย: koong IP: 203.113.23.194 วันที่: 13 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:29:08 น.
  
ครูเดินทางไปไหนจ๊ะ บล็อกเงียบจังมีแต่คนเค้ามารอคำตอบ
ไปทำบุญวันวิสาขบูชา ที่ไหนจ๊ะ ทำเผื่อโอพีด้วยน้าาา
โดย: Opey วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:22:31 น.
  
นี่เลย..ที่อยากรู้
ความสามารถของ ms excel
มองหาหนังสืออยู่เหมือนกัน (บางเวลา)
แต่ส่วนมากจะเจอแบบ ไม่ใช่การเริ่มต้นสูตร พอจะมีคำแนะนำไหมคะ หรือ มีการสอนผ่านบล็อคอยู่แล้ว พอดีพึ่งได้แวะมา ยังไงก็ขอบคุณนะคะ ที่ให้โจทย์ ว่าจะลองทำดูซะหน่อย
โดย: ตัวดำ (ning-tg ) วันที่: 26 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:41:30 น.
  
จะสั่งซื้อหนังสือคะ พยายามเข้าไปสมัครสมาชิก ไม่สำเร็จสักที มีวิธีอื่นอีกมั๊ยคะ อยากได้หนังสือจริง ๆ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

ปล.โจทย์ที่ให้ไว้ ทำได้ข้อ 1 ข้อเดียว ไม่รู้ว่ถูกหรือเปล่าด้วยซ้ำ เหมือนเคยมีใครสอนไว้ เสียดายยังศึกษาได้ไม่เท่าไหร่ เค้าก็ไปสอนคนอื่นซะ....
โดย: ning-tg วันที่: 31 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:34:03 น.
  
สวัสดีครับ คุณ ning-tg
ผมส่งข้อความหลังไมค์เกี่ยวกับการสั่งซื้อหนังสือ หากไม่ได้รับ ก็เมล์มาคุยกันได้ครับ

ส่วนการบ้านข้อ 1 ส่งมาตรวจคำตอบได้เลยครับ
โดย: ครูเอก วันที่: 31 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:50:32 น.
  
มีแนวข้อสอบ excel แบบตัวเลือก มั้ยคะ จะนำมาเป็นแบบทดสอบพนักงานที่มาสัมภาษณ์งานค่ะ
ถ้ามีรบกวนขอ Link หน่อยค่ะ
โดย: เด็กบัญชี IP: 223.205.60.240 วันที่: 10 ตุลาคม 2553 เวลา:16:32:59 น.
  
ลองทำดูแล้วอ่ะค่ะ แต่ข้อ4 ทำไงก็ไม่เค้าใจ ใช้สูตรไหนหรอค่ะ
ทำไม่ได้เลยค่ะ
โดย: คนไม่เก่ง IP: 203.158.239.253 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:55:37 น.
  
ยากจัง ทำไม่ได้
โดย: papui ka IP: 171.7.193.123 วันที่: 29 กันยายน 2555 เวลา:0:32:09 น.
  
โหลดไม่ได้คะ แก้ไขให้ด้วย

แค่เห็นโจทย์ก็รู้แล้วว่าหนูคงทำไม่ได้

ขอบคุณที่นำความรู้มาเผยแพร่นะคะ
โดย: Yel/Econ IP: 223.205.148.52 วันที่: 19 ตุลาคม 2555 เวลา:11:26:29 น.
  
ผมทำข้อ 1 กว่าจะได้ใช้เวลาไป 5 ชั่วโมง งมตั้งนาน อิอิ สำเร็จแล้วครับ ใครอยากรู้ทำไง เมล์มาได้ครับ jakkitaas@yahoo.co.th
โดย: F IP: 182.53.170.221 วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:4:23:43 น.
  
ไม่มีเฉลยหรอครับยากมากเลยลองทำดู ได้แค่ข้อ1-3 เอง มันขั้นเทพมากเลยครับ รอดูเฉลยนะครับเพราะไม่รู้เลยที่ลองทำถูกหรือป่าวเอามาใช้ในงานได้มากเลยครับ
โดย: จูเนียร IP: 58.8.26.190 วันที่: 29 มกราคม 2556 เวลา:21:22:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Samroeng.BlogGang.com

ครูเอก
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 112 คน [?]

บทความทั้งหมด