“Work like a Pro” เรื่องเล่า เกร็ดความรู้ นอกตำรา
เมื่อพูดถึงโทรศัพท์ไอโฟน (iPhone ของ Apple), เว็บไซต์กูเกิล (Google),

ร้านกาแฟ STARBUCKS, โรงแรมโอเรียนเต็ล คาดว่า น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก

องค์กรเหล่านี้ สามารถดำเนินธุรกิจ จนประสบความสำเร็จ เป็นองค์กรชั้นนำในปัจจุบันได้นั้น

ไม่ได้เกิดจากเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่.............

เกิดจากการทำงานประสานความร่วมมือกัน อย่างมืออาชีพ (Professional) ระหว่างองค์กรและพนักงาน
องค์กรที่ทำงานอย่างมืออาชีพ และคนอยากร่วมงานด้วย

มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 3 อยาก และ 2 เป็น ได้แก่


-อยากอยู่ องค์กรที่เหมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน ทำให้พนักงานอยากอยู่


-อยากทำ องค์กรที่สร้างบรรยากาศให้พนักงาน อยากทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี


-อยากคิด องค์กรที่ทำให้พนักงาน อยากคิดพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ไม่สร้างความกลัว หรือความกดดันให้พนักงาน

สำหรับ 2 เป็น นั่นก็คือ องค์กรที่สร้างพนักงานให้ คิดเป็น และ ทำเป็น

เช่น แนะนำวิธีการคิดแบบเป็นระบบ ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน (PDCA) เป็นต้น
คนที่ทำงานอย่างมืออาชีพ และองค์กรอยากได้ คือ คนมีความกล้า 3 อย่าง ได้แก่


กล้าทำงานใหม่, กล้าทำงานใหญ่ และ กล้าทำงานยาก


หากเราปฏิเสธความกล้าทั้งสาม จะทำให้เราเสียโอกาสในการเรียนรู้ ที่จะพัฒนาตนเองให้เติบโตเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้............ยังควรเป็นคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้


1) เป็นคนเชิงรุก (Proactive) สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่กระตุ้นผ่านกระบวนการคิดและไตร่ตรองอย่างรอบคอบได้ทันทีเสมอ


2) ทำงานไม่ล้ำเส้น รู้จักสิทธิบทบาทหน้าที่หรือขอบเขตของตนเอง ไม่ทำงานเกินขอบเขตงานของคนอื่น


3) คิดงานเองล่วงหน้าได้ มีแผนการทำงานสำรองในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเสมอ


4) มีความผิดชอบในงานที่ทำ (Accountability สำนึกรับผิดชอบ) เช่น แสดงความรับผิดชอบที่ควรแสดง แม้ว่าจะไม่ได้ทำผิดเอง เป็นต้น


5) กล้าตัดสินใจ เมื่อข้อมูลครบถ้วนจะไม่รั้งรอเวลาเพื่อตัดสินใจ และต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัดสินใจ


6) รู้จักให้เกียรติผู้อื่น แม้ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานก็ตาม ไม่หักหน้ากันและกัน คนที่มีใจให้กับเรา จะทำงานให้เราอย่างเต็มที่


7) รักษาเกียรติในยามแพ้ ล้มแล้วสามารถลุกใหม่ได้ ให้โอกาสกับตัวเองเมื่อทำงานผิดพลาด


8) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนตัวเราเองง่ายกว่าเปลี่ยนคนอื่น ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันต่อปัจจุบันตลอดเวลา


9) รู้จักขอโทษเมื่อผิดพลาด ปรับตัวแก้ไขข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำ


10) ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ


11) มีจริยธรรรม ประกอบด้วยคุณธรรมและศีลธรรม ทำแล้วเกิดประโยชน์ และไม่ทำสิ่งที่ทำให้เกิดโทษกับตนเองและผู้อื่น


12) รู้จักเอาศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาใช้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ารจะเป็นมืออาชีพ ต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติ (Attitude) โดยมีทัศนคติเป็นบวกต่อตนเอง และองค์กร

เช่น การริเริ่มมองหางานใหม่ๆ (ไม่ใช่มองหาที่ทำงานใหม่นะ หมายถึง งานรูปแบบใหม่ๆ ภายในองค์กร)

เป็นโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือ เมื่อเราตั้งใจทำอย่างดี (Behavior) ตามที่เราคิด

ผลของสิ่งที่ทำ (Consequence) จะเป็นผลงานที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

เมื่อเราทำทุกอย่างด้วยทัศนคติที่ดี หรือเป็นบวกตลอดเวลาแล้ว จะเกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมา คือ ความไว้วางใจ (Trust)

ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจ จากผู้ที่อยู่รอบข้าง, ทั้งเพื่อนร่วมงาน, หัวหน้างาน, ลูกน้อง รวมไปถึงลูกค้า

ดังนั้น เมื่อเจอใคร ขอให้คิดในแง่บวกก่อน ทำสิ่งที่เป็นบวก ผลที่ได้จะเป็นบวกทั้งต่อตัวเราและองค์กร

การทำงานแบบมือโปร จึงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงมีสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่า จะทำงานให้ได้ดี, ทำอย่างเต็มที่, ทุ่มเทและตั้งใจทำ

เมื่อคิดได้ จะต้องทำให้ได้ พอทำแล้วจะลืมเหนื่อย ยิ่งหากเราได้สภาพแวดล้อมดี, เพื่อนร่วมงานดี, ผู้บริหารดี และลูกน้องดี

ก็จะช่วยให้เรา สามารถทำงานจนประสบความสำเร็จ แบบมืออาชีพในธุรกิจต่าง ๆ ได้อีกด้วย
ที่มา จาก ; จดหมายข่าวรายเดือน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 กุมภาพันธ์ 2552

เช่นเคยครับ เข้ามาแล้ว อย่าลืมแวะทักทายกันบ้างนะครับCreate Date : 14 ตุลาคม 2552
Last Update : 14 ตุลาคม 2552 8:32:45 น.
Counter : 904 Pageviews.

0 comments

Ko7vasan.BlogGang.com

ko7vasan
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]

บทความทั้งหมด