เสพงานศิลป์ ๔oภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - Yuhki Kuramoto

"น้ำแห่งชีวิต" ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ ๒


การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๒ จัดโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ "น้ำแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัล รวม ๓,๖๑o,ooo บาท ประกาศผลผู้รับรางวัล ๒๔ คน จากผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๔๕ ชิ้นไปแล้ว


จากการคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะประยุกต์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๑, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี ๒๕๕๔, ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ อาจารย์ประจำ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นายวัชระ ประยูรคำ ประติมากรชื่อดัง นายธวัชชัย สมคง ศิลปินอิสระและบรรณาธิการนิตยสาร Fine Art และ นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) และศิลปินนักถ่ายภาพ


นายนิติกรกล่าวว่า ไทยเบฟฯส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ทุ่มเทกายใจ และใช้ฝีมือในการสร้างผลงานศิลปะอย่างแท้จริง หัวข้อการประกวดในครั้งนี้ มีศิลปินทั้งในระดับอาชีพและสมัครเล่นส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ละชิ้นมีความโดดเด่นและหลากหลายในเรื่องของรูปแบบและแนวความคิดต่างๆ เรียกได้ว่ามีผลงานที่เข้าตาหลายชิ้นมาก


ผลงานที่เข้าประกวดไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการสร้าง สรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดเกี่ยวกับน้ำและชีวิตได้โดยอิสระ ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) ทั้งในแง่ของความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ความเหมือนจริงเชิงอุดมคติ หรือความเหมือนจริงเชิงสังคม เพื่อให้งานศิลปะร่วมสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมแก่สังคม


คณะกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ผลงาน "น้ำ ชีวิต ธรรมชาติ" ภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบ ของ นายชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ ได้รับรางวัลช้างเผือก พร้อมเงินรางวัล ๑,ooo,ooo บาท ด้วยคำตัดสินว่า "เมื่อพิจารณาจากหลายมิติแล้ว ถือเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและลงตัวที่สุด"


สำหรับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕oo,ooo0 บาท ได้แก่ ผลงาน "ถึงบ้าน" ของ นายศรชัย คงวุ่น ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศจำนวน ๕ รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑๕o,ooo บาท และรางวัลชมเชยจำนวน ๑๗ รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๘o,ooo บาท รวมเป็นเงินรางวัล ๓,๖๑o,ooo บาท


อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่า จากการกำหนดหัวข้อดังกล่าว ทำให้ได้คนมีฝีมือมากขึ้นในประเทศไทย บางภาพเหมือนจริงยิ่งกว่ารูปถ่าย หรือในภาษาศิลปะเรียกว่า "ดิบดิบ" รูปวาดที่ทางคณะกรรมการตัดสินให้เป็นผลงานที่ชนะ ล้วนแล้วแต่เป็นรูปที่มีความลึกซึ้ง มีชีวิต และมีจิตวิญญาณ สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือสิ่งที่เราแสวงหา ดังนั้น การเขียนรูปเหมือนจะต้องเหมือนกว่ารูปเหมือนปกติ โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกจึงแตกต่างจากการประกวดทั่วไป คือ ให้ความสำคัญในเรื่องของการย้อนกลับไปสู่ความมีฝีมือของนักวาดภาพ


ผลงานทั้งหมดจะแสดงในนิทรรศการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา ๑o.๓o - ๒๑.oo น. ระหว่างวันที่ ๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖ ที่ชั้น ๗ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน


ในวันที่ ๑๙ มิ.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๒ และพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศภาพและข้อมูลจากเวบ
bacc.or.th
khaosod.co.th
เฟซบุคหอศิลป์กรุงเทพฯ

"ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”


งานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด จัดโดยกรมท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รวบรวมความฝันของคนตาบอดที่อยากจะรับรู้และสัมผัส สถานที่ วัตถุหรือบุคคล และส่งต่อความฝันเหล่านั้น ให้คนที่รักการถ่ายภาพจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมการคัดเลือก โดยกรรมการตัดสินจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ และความฝันบางส่วนจะถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาด โดยคณาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จากนั้นภาพถ่ายและภาพวาดทั้ง ๘๑ ภาพ จะถูกนำไปปั้นเป็นประติมากรรมนูนสูง นูนต่ำ หรือลอยตัว หรือเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากสื่ออื่น ๆ โดยภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกร และถูกถ่ายทอดในรูปแบบการเรียนรู้จากศิลปะและงานฝีมือ โดยภาควิชาครุศาสตร์ ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้คนตาบอดได้สัมผัสและรับรู้ถึงความฝันเหล่านั้น


“ขอเชิญช่างภาพจากทั่วประเทศ ส่งภาพที่เกี่ยวข้องกับความฝันของคนตาบอด” ในขนาดด้านยาว ๑๙๒o พิกเซล มาที่อีเมล ourdreams@escapephotographer.com โดยระบุชื่อผู้ส่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อีเมลที่ต้องการให้ติดต่อกลับ ชื่อภาพ ความฝัน (โดยเลือกจากความฝันที่แสดงไว้ด้านล่าง โปรดระบุความฝันมาในอีเมล เช่น หาดใหญ่ เชียงใหม่ รีสอร์ต เป็นต้น) และแนวคิดไม่เกิน ๓ บรรทัด เราแบ่งความฝันจากคนตาบอดออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้


๑. สถานที่และบุคคลมีดังนี้ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หาดใหญ่ เชียงใหม่ เกาะสมุย เกาะล้าน แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต หัวหิน วัดพระแก้ว พระปฐมเจดีย์ วัดร่องขุ่นและจิตรกรรมที่วัดร่องขุ่น แมงกะพรุนน้ำจืด อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลุมหลบภัยสงครามในเวียดนาม เรือหลวงจักรีนฤเบศร เมืองโบราณ ดอยอินทนนท์ พระตำหนักสวนจิตรลดา พระบรมมหาราชวัง Steven Gerrard และพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย


๒. สถานที่ สัตว์ หรือวัตถุ ที่ไม่ระบุชัดเจน มีดังนี้ เกาะ ทะเล รีสอร์ต โรงแรมสวย ๆ ท้องฟ้า ตึก รถสิบล้อ รถเมล์ รถทัวร์ รถกระบะ รถถัง รถแต่งสวย ๆ รถหายาก รถโรลส์-รอยซ์ เรือยอร์ช ใต้ท้องทะเลลึก ป่าเขา น้ำตก นกฮูก สุนัข ไดโนเสาร์ งูเขียวหางไหม้ ยักษ์ ยีราฟ ช้าง สิงโต ลิง นก นกแก้ว หนู กวาง กระต่าย หมีแพนด้า วัตถุโบราณ เจดีย์ คนสวย และตัวเอง


ภาพและข้อมูลจากเวบ
tourism.go.th
escapephotographer.com

“ทอผ้ากลางทุ่ง” (WEAVING IN THE GREEN)


จิม ทอมป์สันฟาร์ม แหล่งเรียนรู้เกษตรเชิงวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบถิ่นอีสาน เปิดฟาร์มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ “ทอผ้ากลางทุ่ง” (WEAVING IN THE GREEN) ณ จิม ทอมป์สันฟาร์ม ร่วมอนุรักษ์วิถีแห่งการทอผ้าตามแบบฉบับดั้งเดิมด้วยกี่ไม้ เรียนรู้หลักการเบื้องต้นในการทอผ้า รู้จักเส้นยืนเส้นพุ่งที่ทำให้เกิดผืนผ้า


การกำหนดลวดลายผ้าด้วยตะกรอ และการสร้างความสอดคล้องของจังหวะมือและเท้า ในการกระตุกกี่เพื่อถักทอผืนผ้าออกมาเป็นผลงาน สุดสร้างสรรค์ด้วยฝีมือตนเอง รวมทั้งการเรียนรู้เทคนิคการสร้างสีสันด้วยการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น ผลคำแสด ดอกอัญชัน หรือใบมะขาม เป็นต้น
       
       


กิจกรรม “ทอผ้า กลางทุ่ง” จัดขึ้นทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จิม ทอมป์สันฟาร์ม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยเสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมท่านละ ๕,๕oo บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าประกันชีวิต ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าการดำเนินกิจกรรม และเงินบริจาคสนับสนุน มูลนิธิ เจมส์เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน)
       
       


ผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณยุวดี ศรีห้วยยอด โทร. o๘๑-๔o๖-๓๓๘๓ ทุกวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา ๑o.oo - ๑๘.oo น. หรือ yuwadee@jimthompsonhouse.com หรือ jimthompsonfarm.com และ เฟซบุค jimthompsonfarm.com


ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th
เฟซบุค JimThompsonFarmTour

"นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒”


มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัด "นิ ทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ ๒" (2nd Bangkok Creative Exhibition) ร่วมกับหอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ อันเป็นผลงานทางวิชาการจากสาขาศิลปะและการออกแบบจากอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อสื่อองค์ความรู้ต่อสาธารณชนด้วยตัวผลงานสร้างสรรค์ที่ผลิตผ่านความคิดสร้างสรรค์โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแตกต่างไปจากเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่ถูกจัดขึ้นในหลากหลายเวทีในปัจจุบัน โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ ๓o พฤษภาคม - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทภาพและข้อมูลจากเวบ
yt9.com
ocac.go.th

ศิลป์แห่งแผ่นดิน : 'บ้านริมน้ำนครชัยศรี'


แม่น้ำนครชัยศรี อีกนามของแม่น้ำท่าจีน “บ้านริมน้ำนครชัยศรี” คือชื่องานแสดงศิลปกรรมสีน้ำของ “สุรพล แสนคำ” จิตรกรผู้โดดเด่นในผลงานสีน้ำ ที่มี “อัตลักษณ์” ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ด้วยความแปลกใหม่แตกต่างจากจิตรกรสีน้ำ ท่านอื่น ๆ สุรพล แสนคำ ใช้สีน้ำด้วยวิธีการที่เป็นแบบฉบับของตนเอง


สุรพล แสนคำ เป็นชาวนครปฐม จบปริญญาโททางจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิษย์เก่าเพาะช่าง


การแสดงศิลปกรรมสีน้ำ “บ้านริมแม่น้ำนครชัยศรี” จะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ ๑o มิถุนายน เวลา ๑๗.oo น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ วุฒิสมาชิก และ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน


งานแสดงครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญของ อ.สุรพล แสนคำ เนื่องจากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ขั้นหนักหนาสาหัส ผ่านการผ่าตัดลำไส้ เพื่อขจัดเนื้อร้าย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายเพื่อดำรงและดำเนินชีวิตบนหนทางศิลปะต่อไป ทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วย มิได้บั่นทอนพลังการสร้างสรรค์ ความรู้สึกเจ็บปวดทรมานที่ขับเคลื่อนออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม แสดงออกด้วยสีสันและทีแปรง สะท้อนเรื่องราวจากสิ่งที่รักผูกพันและคุ้นเคย คือบ้านเรือนตลาดเก่าริมแม่น้ำท่าจีน อันเป็นทัศนียภาพแห่งความอบอุ่น สงบร่มเย็น สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ด้วยมุมมองที่คมชัดอย่างภาพถ่าย หากแต่ละเอียดละเมียดละไมด้วยความรู้สึกที่ซ่อนแฝงนัยทางนามธรรม ที่ภาพถ่ายไม่สามารถบันทึกได้ ความแม่นยำ เรื่องรูปทรง น้ำหนัก แสงเงา และความเฉียบคมในการเลือกมุมมองมานำเสนอ มนุษย์มีความทรงจำอันหลากหลาย แต่ละคนมีวิธีการถ่ายทอดความทรงจำแตกต่างกันไป เล่าเรื่องด้วยปาก เล่าด้วยการเขียน ขับร้อง ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สำหรับจิตรกร สุรพล แสนคำ ถ่ายทอดผ่าน “สีน้ำ”


สุรพล แสนคำ เดินทางไกลบนถนนสายศิลปะมายาวนาน บันทึกเรื่องราวด้วย “สีน้ำ” มามากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานของเขาแต่ละช่วงก้าวเวลา เป็นเสมือนบันทึก “ไดอารี่ชีวิต” ของเขาเอง


งานแสดงศิลปกรรมสีน้ำ “บ้านริมน้ำนครชัยศรี” เป็นเสมือนการย้อนรอยการเดินทางของเขา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันด้วย


สำหรับผู้ชื่นชอบ “สีน้ำ” จะได้ชมผลงานจิตรกรรมสีน้ำที่ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากที่คุ้นเคย ผมเองซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสมัย ศิษย์เก่าเพาะช่าง ด้วยกัน รู้สึกเป็นห่วงเขาในด้านสุขภาพร่างกาย แต่เรื่องหัวใจแล้ว เชื่อมันเสมอว่า ไม่ว่าเขาจะต้องเผชิญทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วย (อันเป็นธรรมดาตามกฎอนิจจัง) สักเพียงไรเขาจะยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป เพราะนั่นคือลมหายใจของเขา เขาเป็นจิตรกร เป็นศิลปิน เป็นครูบาอาจารย์ เขาเกิดมาบนโลกศิลปะ ดำรงชีวิต ดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งศิลปะ


ขอเชิญชมงานศิลปกรรมสีน้ำ “บ้านริมน้ำนครชัยศรี” ได้ในวันเวลา สถานที่ดังกล่าวภาพและข้อมูลจากเวบ
komchadluek.net

"พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่ : Little Big Prints”


ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่ : Little Big Prints ผลงานศิลปินภาพพิมพ์ชาวไทยและศิลปินรับเชิญต่างประเทศกว่า ๑๙๖ ท่านร่วมกันถ่ายทอดผลงานแสดงภาพพิมพ์ขนาดเล็กหลากหลายเทคนิค แสดงต่อเนื่องจากนี้ถึง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในพื้นที่ศิลปะหอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ


จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูดและผลงานย้อนหลัง นิทรรศการแสดงผลงานย้อนหลังของศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติและครูคนสำคัญผู้สร้างสรรค์งานศิลปะตลอดระยะเวลามากกว่า ๕o ปี จัดแสดงผลงานศิลปะตามช่วงเวลานับแต่อดีตถึงปัจจุบัน อาทิ ผลงานชุดศิลปินชนบท ศิลปะจัดวาง ผลงานวาดเส้น ฯลฯ รวมถึงผลงานชุดใหม่ จิตรกรรมฝาผนัง แสดงเผยแพร่ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องนิทรรศการหลักชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ส่วนในพื้นที่หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราชโดยต่อเนื่องจากนี้ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “PIM” ผลงานนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ปิดท้ายสัปดาห์นี้ที่ สักวากลอนสด ประกอบการแสดง บรรเลงและขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเสียทีชีเปลือย” สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ รัตนกวีเอกของไทยซึ่งกรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติจัดขึ้นในวันที่ ๒o มิถุนายน ๒๕๕๖ บ่ายโมงเย็นเป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ …สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหนอย่างไรกลับมาติดตามซอกแซกงานศิลป์กันได้อีกครั้งที่นี่ที่เดิม.ภาพและข้อมูลจากเวบ
dailynews.co.th

"ทัศนศิลป์ศิลปินน้อย สพฐ.”


นิทรรศน์ศิลป์ศิลปินน้อย สพฐ.
๒๕ เมษายน – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการ Art Education เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ การจัดแข่งขันผลงานทางวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียน


โดยในปีนี้สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้รวบรวมและนาผลงานของนักเรียน โดยเฉพาะผลงานในกลุ่มทัศนศิลป์มาจัดนิทรรศการ ในวันที่ ๒๕ เมษายน – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งเป็นผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค รวมจำนวนกว่า ๒oo ผลงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และกระตุ้นให้เกิดพลังในการพัฒนางานเกี่ยวกับศิลปศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนยิ่งขึ้น


สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร. o๒-๒๘๑-๕๓๖o-๑ภาพและข้อมูลจากเวบ
portfolios.net

"PIM”


โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาจิตรกรรม ปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๕ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


จะจัดทำโครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “PIM” ซึ่งโครงการนิทรรศการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์ ในรายวิชา ๒oo ๔๕๑ (Art Thesis) และในกระบวนการเรียนการสอนได้มีการกำหนดให้นักศึกษาจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สายตาสาธารณะชนในเชิงประจักษ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับชมผลงานด้านศิลปกรรม


โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ : ๖ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
สถานที่ : หอศิลป์กรุงไทย ถนนเยาวราช
ติดต่อโทร : o๒-๒๒๒-๑o๑๓ -๗ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"Unwrapping Culture โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น ”


ในเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ นี้ ๑oo ต้นสนแกลเลอรี่ ร่วมกับ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ภูมิใจเสนอศิลปะการแสดงสดร่วมสมัยโดย พิเชษฐ์ กลั่นชื่น ศิลปินสาขานาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ ที่มีพรสวรรค์และน่าจับตามองที่สุดในวงการศิลปะร่วมสมัยไทย


ด้วยผลงาน Unwrapping Culture ที่พิเชษฐ์จะนำคนดูเข้าไปสู่ความลึกซึ้งของประเพณีที่ฝังรากลึกอยู่ในความเป็น “ไทย” และ “วัฒนธรรมไทย” ได้อย่างออกรส และเนียนพอที่เราจะไม่รู้สึกว่าเขากำลังวิพากษ์สังคม พิเชษฐ์เป็นทั้งนักเต้น นักสร้างสรรค์ท่าทางการร่ายรำแบบสมัยใหม่ ที่ประยุกต์เอาจากทฤษฎีการร่ายรำแบบดั่งเดิม มาใช้ให้เกิดการนำเสนอที่ร่วมสมัย และสะกดคนดูให้คิดตามไปกับวิธีคิดที่ต้องยอมรับว่าเขามีเอกลักษณ์และความสามารถที่ไม่เหมือนใครจริง ๆ


ในการแสดงสดชุด Unwrapping Culture นี้ พิเชษฐ์ต้องการเปิดประเด็น เล่าเรื่องราว และวิพากษ์วิจารณ์สังคม และเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในปัจจุบัน ผ่านการแสดงออก และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควบคู่ไปกับการจัดฉาก และแสง ซึ่งทุกอย่างนี้เกิดจากการควบคุมด้วยตัวของศิลปินเองทั้งหมดเพียงผู้เดียว


เกี่ยวกับศิลปิน


หลังจากจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฎยศิลป์ พิเชษฐก้าวสู่การเป็นศิลปินด้านการแสดงสู่เวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยความสามารถในการประดิษฐ์ท่าเต้นอันแปลกประหลาดล้ำสมัยชวนพิศวง โดยการรวมท่วงท่าของศิลปะการร่ายรำแบบโขนดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับการเต้นรำร่วมสมัยหรือที่เรียกว่า "Contemporary Dance" พิเชษฐมีผลงานทั้งทางด้านการกำกับการแสดง การออกแบบท่าเต้นและการเต้น ทั้งในเวทีไทย และเวทีระดับสากล เช่น พิธีเปิด-ปิดงานเอเชี่ยนเกมส์ (บางกอกเกมส์ พ.ศ. ๒๕๔๑)อีกทั้งยังมีผลงานในเทศกาลเต้นในระดับนานาชาติในหลายประเทศทั้งเอเชีย อเมริกาและยุโรปอย่างต่อเนื่องในฐานะศิลปินนักเต้นจากประเทศไทย


นอกจากนี้พิเชษฐยังเป็นเจ้าของรางวัลหลายรางวัลทั้งจากองค์ใน และต่างประเทศ อาทิ รางวัลศิลปาธร ด้านศิลปะการแสดง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัล 'Routes' ECF Princess Margriet Award for Cultural Diversity จาก European Cultural Foundation ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้ศิลปิน หรือนักคิดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างผู้ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “พลเมืองคนกล้า” จาก สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พิเชษฐ ได้รับรางวัล จาก The French Ministry of Culture "Chevalier of the French Arts and Literature Order" สำหรับผลงานที่เขาสรรค์สร้าง ซึ่งส่งอิทธิพลต่อวงการศิลปะทั้งในฝรั่งเศส ประเทศไทย และทั่วโลก


Unwrapping Culture เปิดให้เข้าชมทั้งหมด ๑๔ รอบ การแสดงรอบละประมาณ 2 ชั่วโมง หากท่านใดสนใจกรุณาจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ ๑oo ต้นสนแกลเลอรี่ lyla@100tonsongallery.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ o๘๔-๓๘๘๑๔๘๘ และ o๒-๖๘๔๑๕๒๗ ราคาบัตร ๑,๕oo บาทสำหรับบุคคลทั่วไป และ 8oo บาทสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา


รายละเอียดรอบการแสดง


วันพฤหัสบดีที่ ๒o มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.
วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.oo น.

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.
วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.oo น.

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.
วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.oo น.

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.oo น.
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.oo น.

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.
วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.oo น.

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.
วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.oo น.ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

ประกวดภาพถ่ายและหนังสือ "กระจกแสนสวยของฉัน”


เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองงาน “กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลกปี ๒o๑๓” สมาคมฝรั่งเศสประเทศไทยร่วมกับฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส จัดการประกวดภาพถ่ายสำหรับนักถ่ายภาพมือสมัครเล่นเพื่อเชิดชูหนังสือในทุกรูปแบบ


ถ้าคุณประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย นี้ คุณเพียงถ่ายภาพดิจิตอล (ความละเอียดตั้งแต่ ๖ ล้านพิกเซลขึ้นไป) ของบุคคลที่ถือหนังสืออยู่ด้านหน้าของร่างกาย โดยจะถือหนังสือแบบไหนก็ได้เพื่อให้ปกหนังสือสร้างภาพลวงตาว่าเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกับบุคคลที่ซ่อนอยู่ด้านหลัง แล้วส่งภาพมาที่อีเมล concours@alliance-francaise.or.th ก่อนวันพุธที่ ๑o กรกฎาคม ค.ศ. ๒o๑๓ การประกวดดังกล่าว เปิดรับผู้สนใจทุกสัญชาติและทุกวัย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย คุณสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้หลายภาพเท่าที่ต้องการ แต่จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น


สิ่งสำคัญคือ หัวเรื่องของอีเมลจะต้องระบุว่า “Livre, mon beau miroir" ส่วนในเนื้อความของอีเมลจะต้องระบุ

๑) ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของภาพถ่าย
๒) หมายเลขโทรศัพท์
๓) ชื่อหนังสือที่ใช้ และ
๔) สถานที่ในประเทศไทยที่ใช้ถ่ายภาพ


รางวัลที่ ๑ : บัตรกำนัลสำหรับใช้ที่ห้างเซ็นทรัล ๑ ใบ (มูลค่า ๖,ooo บาท)
รางวัลที่ ๒ : คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส ๑ คอร์ส (๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ที่สมาคมฝรั่งเศสแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (มูลค่า ๔,๕oo บาท)
รางวัลที่ ๓ : บัตรกำนัลสำหรับใช้ที่ร้านหนังสือ Carnets d’Asie ๑ใบ (มูลค่า ๒,ooo บาท)


การประกวดเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๑o กรกฏาคม ค.ศ. ๒o๑๓ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของกฎกติกาได้ในเว็บไซต์ของเรา afthailande.org ซึ่งผลการประกวดจะประกาศผ่านเว็บไซต์ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ค.ศ. ๒o๑๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. o๒-๖๗o-๔๒-๔o หรือที่อีเมล mediatheque@alliance-francaise.or.thภาพและข้อมูลจากเวบ
thanonline.com

" The Concert Tour in Bangkok”

เชิญชม “Nobuyuki Mizuoka” สุดยอดศิลปินแจ๊สชื่อก้องโลกจากประเทศญี่ปุ่น

ใน “The Concert Tour in Bangkok”

ณ ห้องซันดาวน์เนอร์บาร์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

ระหว่างวันที่ ๒o และ ๒๑ มิถุนายน นี้ เวลา ๒o.oo น. - ๒๔.oo น.โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท ๒๒ มีความยินดีขอเชิญท่านที่รักและชื่นชอบในเสน่ห์ของบทเพลงแจ๊สมาร่วมสัมผัสและดื่มด่ำกับทัวร์ไลฟ์คอนเสิร์ตของสุดยอดศิลปินแจ๊สชื่อก้องโลกจากประเทศญี่ปุ่น “Nobuyuki Mizuoka” ใน “The Concert Tour in Bangkok” ณ ห้องซันดาวน์เนอร์บาร์ของโรงแรมฯ ระหว่างวันที่ ๒o และ ๒๑ มิถุนายน นี้ เวลา ๒o.oo น. - ๒๔.oo น.


Nobuyuki Mizuoka เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่น เกิดวันที่ ๓o มิถุนายน ๑๙๖๘ ในกรุงโตเกียวและเริ่มเรียนเปียโนคลาสสิคตั้งแต่ตอนวัยเยาว์ คีตกวีที่เขาชื่นชอบมากเป็นพิเศษคือ Debussy และ Ravel หลังจากที่เขาได้เข้าเรียนในด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยชูโอ เขาก็ซาบซึ้งไปในกลุ่มเพลงและกลายเป็นผู้ที่หลงใหลกับโลกของดนตรีแจ๊ส เมื่อสำเร็จการศึกษาในปี ๑๙๙๒ เขาก็หันมามุ่งเน้นอย่างเต็มรูปแบบในบทเพลงและการแสดงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในด้านดนตรี แจ๊ส, ป๊อป, ร็อค, โซล, ลาติน, บลูส์ และเพลงประเภทยุคใหม่


นอกจากนี้ เขายังเป็นเจ้าของอัลบั้มเพลงที่แต่งขึ้นเอง อาทิ Tomorrow (Jul. 2005), Home-Bound (Dec. 2005), Departure (Nov. 2006), Tabibito-Boshi (Aug.2008) Life (Oct.), Singles in the Pot (May 2012) และเจ้าของโปรแกรมทางทีวี. อาทิ TV Asai “Hitoh Roman”, Fuji TV “Gout Temps Nouveau”, NHK TV OSAKa “News Terrace Kansai” เป็นต้น


ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชมการแสดงได้ในราคา ๓oo บาท (รวมไวน์, เบียร์, เครื่องดืมฟรี ๑ แก้ว)
สำรองโต๊ะที่โทร. o๒-๒๖๑-๙๓oo ต่อ ๕oo๘
อีเมล์ : dining@imperialhotels.com
เว็บไซต์ : imperialhotels.comภาพและข้อมูลจากเวบ
thrice.com

"นิทรรศการสีน้ำมัน โดย Choindongiin KHURELBAATAR”


นิทรรศการภาพสีนำ้มัน โดยศิลปินจากประเทศมองโกเลีย "เชินดองกีน ฮุริลบาเทอร์" ที่เซรินเดีย แกเลอรี่ โอ.พี.การ์เด้น ซอยเจริญกรุง ๓๖ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๕๖ เปิดงานวันพฤหัสบดี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 18.00น ท่านเอกอัคราชทูตมองโกเลียแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ทำการเปิดงาน กรุณาแจ้งตอบรับร่วมงานบนหน้าเฟสบุ๊คนี้ หรือทางอีเมล์ serindiagallery@gmail.com หรือโทร o๒-๒๓๘-๖๔๑o (ทุกวันเว้นวันจันทร์ ๑๑.oo-๑๘.oo น) แต่งตัวสุภาพหรือธุรกิจ


เชินดองกีน ฮุริลบาเทอร์ ศิลปินจากประเทศมองโกเลียผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ เรียนจบจากสถาบันศิลปะอิิลิยา เรพินแห่งประเทศรัสเซีย อาจารย์ของเขาคือจิตรกรระดับชาติรัสเซีย วิคเตอร์ อาเรชนิคอฟ (๒๔๔๗ - ๒๕๓o) ฮุริลบาเทอร์์ ได้รับรางวัลศิลปิน “ดาวเหนือ” จากรัฐบาลมองโกเลีย และได้รับเชิญไปแสดงผลงานทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเซีย ผลงานของเขาถ่ายทอดจิตวิญญาณธรรมชาติแห่งถิ่นกำเนิด เส้นขอบฟ้าดุจดั่งไม่มีที่สิ้นสุด บนภาพเขียนสีนำ้มันที่มีเอกลักษณ์และทรงพลังไร้กาลเวลา


ความเป็นมาของนิทรรศการนี้

เซรินเดีย แกเลอรี่และสำนักพิมพ์เซรินเดียมีผลงานเกี่ยวข้องกับประเทศมองโกเลียมานานหลายปี เซรินเดียเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือสำคัญ "พุทธศิลป์ในพิพิธภัณฑ์สถานของประเทศมองโกเลีย" ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมของมองโกเลีย (issuu.com) และในปี ๒๕๕๓ เซรินเดีย แกเลอรี่ได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย "มองโกเลีย" ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทางแกเลอรี่รู้จักผลงานของ เชินดองกีน ฮุริลบาเทอร์ มานานเกือบสิบปี และทางเราภูมิใจที่ในที่สุดก็ได้ผลงานของเขามานำเสนอ ด้วยความร่วมมือนานกว่าสองปีจาก มองโกเลีย คอนเซ้าท์และสถานทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เชินดองกีน ฮุริลบาเทอร์ (เกิด ๒๕o๒) เรียนจบจากสถาบันศิลปะอิลิยา เรพินแห่งประเทศรัสเซีย เขาได้รับรางวัลศิลปิน “ดาวเหนือ” จากรัฐบาลมองโกเลีย ผลงานสีน้ำมันของเขาทรงพลังในความนิ่ง แสดงถึงธรรมชาติแห่งท้องทุ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไร้ขอบกาลเวลาภาพและข้อมูลจากเวบ
contestwar.com
เฟซบุค serindiagallery

"Anonymous Friends”


ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ “Anonymous Friends” นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิดเกี่ยวกับความแปลกแยก ความสับสน และการพิจารณาถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้คนในสังคม


ผ่านการแสดงรูปทรงของมนุษย์ที่ถูกปิดบังใบหน้าไว้ด้วยแผ่นโลหะยับย่น ผสมผสานกับการเสียดล้อกระแสนิยมของงานศิลปะตะวันตกด้วยการยืดย่อผลงานชั้นครูในประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งและลักลั่นของกระแสการสร้างสรรค์ผลงานแบบร่วมสมัย


นิทรรศการ : “Anonymous Friends”
ศิลปิน : ทศพล บริบูรณ์
วันที่ : ๖ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๕๖
สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร : o๒-๔๒๒-๒o๙๒
แฟกซ์: o๒-๔๒๒-๒o๙๑
เว็บไซต์ : ardelgallery.comภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"In and Out”


In and Out เป็นนิทรรศการที่มิได้จำกัดความว่าเป็นนิทรรศการงานศิลปะ เนื่องจากผู้ร่วมงานถูกรวบรวมจากหลากหลายพื้นเพ ทั้งในและนอกวงการศิลปะ แต่มีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกทางความคิดภายในพื้นที่เดียวกัน


ในเมื่อมี “เข้า” ก็ต้องมี “ออก” อย่างปฏิเสธไม่ได้ ไม่มีใครซึ่งสามารถเลือกทางใดทางหนึ่งเพียงได้อย่างเดียว อาการ “เข้า ๆ ออก ๆ” จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และพบเห็นได้ทั่วไปจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อเราอยู่ในสถานที่หนึ่ง จากนั้นจำเป็นต้องเดินทางไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง เราก็ต้อง “ออก” จากสถานที่แรกเสียก่อน(ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม) เพื่อที่จะเดินทาง “เข้า” ไปสู่อีกสถานที่หนึ่งถัดไป เป็นต้น นอกเหนือไปจากการ “เข้า ๆ ออก ๆ” ที่หมายถึงอากัปกริยาทางกายภาพที่ิอธิบายไปแล้ว มันยังอาจหมายรวมถึง “บางสิ่ง” ที่ไหลเวียนไปมาระหว่างสองพื้นที่ก็เป็นได้ เช่น ความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ การเรียนรู้ ฯลฯ จนกระทั่งกลายเป็นสภาวะของการแลกเปลี่ยนกันแบบ “เข้า ๆ ออก ๆ” โดยทั้งที่เกิดจากการยอมให้อีกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในความคิดของตน และตนก็พร้อมที่จะมอบความคิดของตนนั้นให้ผู้อื่นในทางกลับกัน ในที่สุดการ “เข้า ๆ ออก ๆ” อาจกลายเป็นบทสนทนา และนั่นคือจุดเริ่มต้นของนิทรรศการในครั้งนี้


นิทรรศการ In and Out หรือ เข้า ๆ ออก ๆ เป็นนิทรรศการเพื่อจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มบุคคลที่(กว่าครึ่ง)ไม่ได้มาจากพื้นเพเดียวกัน บ้างเพิ่งจบการศึกษาจากสถาบันสอนศิลปะ, บ้างกำลังทำงานประจำ, บ้างเป็นนักออกแบบ และบ้างก็ทำงานรับจ้างทั่วไป แต่สิ่งที่อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงของพวกเขาและเธอก็คือ การสมยอมที่จะ “เข้า ๆ ออก ๆ” ในพื้นที่เดียวกันนี้ เพื่อนำเสนอความคิดของตัวเอง ผ่านผลงานซึ่งไม่จำกัดรูปแบบ การนำเสนอ และเนื้อหา ทว่าจะต่อเนื่องไปพร้อมกัน และไหลลื่นไปโดยรอบบริเวณจัดแสดงผลงาน ซึ่งนั่นก็คือ “หลังแรกบาร์”–ร้านอาหาร และพื้นที่ศิลปะสมมติ


นิทรรศการครั้งนี้จึงพยายามที่จะไม่ระบุตัวเองว่าเป็นเพียงนิทรรศการ “ศิลปะ” สถานเดียว เพราะอาการ “เข้า ๆ ออก ๆ” ทางความคิดนั้นเกิดขึ้นได้นับไม่ถ้วน นิทรรศการนี้จึงเป็นเหมือนการทดลองหาความเป็นไปได้ของการทำงานสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ระหว่าง ศิลปะ การออกแบบ และอื่น ๆ อย่างไม่จำกัด ผลลัพธ์จึงอาจจะไม่ใช่ความงามดาษดื่น หรือสุนทรียศาสตร์แบบที่คุ้นชิน ทว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่หาประโยชน์ใช้สอยได้ง่าย ๆ อย่างสิ่งของในชีวิตประจำวัน แต่ที่แน่นอนไปกว่านั้นก็คือ ความคิดของผู้ชมที่ได้ชมงานจะเดินทาง “เข้า ๆ ออก ๆ” ในพื้นที่จัดแสดงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

อ.ไก่เดือยคม


วันเปิดนิทรรศการ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น. เป็นต้นไป

นิทรรศการ : “เข้า ๆ ออก ๆ”
ศิลปิน : กุลภาค ชินธนากร, นคินทร์ พูนศรี, นิโลบล เต็มสุขสันต์, ประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ, มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, วิชยาดา ปราบนอก, สรัช สินธุประมา, สรวงพัชร์ จริยพิสิฐ, สินา วิทยวิโรจน์, สุทธามน วรพงษ์, อกนิษฐ์ ศรีสุทธิวงศ์
วันที่ : ๑๔ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สถานที่ : หลังแรกบาร์ บ้านเลขที่ ๑ ซอยมหรรณพ ๑ สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑o๒oo
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กุลภาค ชินธนากร
โทร : o๘๖-๗๘๖-๖o๖๒
อีเมล์ : Kunlapak7@gmail.com
สินา วิทยวิโรจน์
โทร : o๘๒-o๒๒-๔๔๒o
อีเมล์ : sina.wittayawiroj@gmail.com
เฟสบุ๊ค : เฟซบุค hlungraakbarbangkokภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"เชียงใหม่…มุมมองผ่านแผนที่”


นพบุรีศรีนครพิงค์ กระทั่งถึงนครเชียงใหม่ หลากคำเรียกเหล่านั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและวิวัฒนาการอันยาวนานของเมืองใหญ่ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ภายใต้บริบทของเมืองที่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเพื่อให้สอดคล้องไปกับสังคมโลก ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ต่างใช้เมืองแห่งนี้เป็นฐานกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่และเรียนรู้วิถีของเมืองใหม่ไปพร้อมกัน


นักกิจกรรมทั้ง ๘ กลุ่มเหล่านี้มีตั้งแต่ศิลปินสตรีทอาร์ตผู้ช่ำชองเมือง สถาปนิกที่รู้จักชุมชนน้อยใหญ่อันน่าเก็บรักษา ไปจนถึงนักวิชาการและนักสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นปัญหาและแนวทางการจัดการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ทุกผลงานต่างเป็นบทสะท้อนถึงพลังอันแข็งแกร่งของกลุ่มกิจกรรมเล็กๆ ที่ยืนหยัดขับเคลื่อนวิถีของเมืองไปตามความถนัด โดยมีแผนที่ทั้ง ๘ แผ่นเป็นเครื่องมือสื่อสารถึงกระบวนการคิด และบรรยากาศแห่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ดำเนินโดยมีฉากเมืองในมิติต่าง ๆ เป็นเบื้องหลัง


TCDC จัดทำแผนที่เหล่านี้ระหว่างลงพื้นที่ทำความรู้จักกับเมืองเชียงใหม่ในฐานะเป็นที่ตั้งของบ้านหลังที่สอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่ (Chiang Mai Revisited)” ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน – ๓o มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ TCDC เชียงใหม่ ในขณะเดียวกัน ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ “เชียงใหม่...มุมมองผ่านแผนที่ (Chiang Mai…through the maps)” นี้ควบคู่กันไป ณ TCDC กรุงเทพฯ เพื่อเล่าเรื่องเชียงใหม่ผ่านมุมมองของคนท้องถิ่นให้ชาวกรุงเทพฯ ได้เข้าใจและเห็นเชียงใหม่ในอีกมิติ


เข้าชมฟรี ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น ๖ ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ เวลาทำการ ๑o.๓o – ๒๑.oo น. (ปิดวันจันทร์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ Info Guru ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โทร. o๒-๖๖๔-๘๔๔๘ ต่อ ๒๑๕, ๒๑๖


หมายเหตุ : ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ Info Guru ด้านหน้าห้องสมุด เพื่อรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภาพและข้อมูลจากเวบ
tcdc.or.th
portfolios.net
tcdcconnect.com
"Cross_Stitch : ข้าม ตะเข็บ”


ส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC >> Cross_Stitch : ข้าม ตะเข็บ คือนิทรรศการนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ที่มีผลงานส่งอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลัง จุดประสงค์ของนิทรรศการคือการศึกษามุมมอง/ความคิดของศิลปินที่มีต่อศิลปิน เพื่อสืบหาแนวทางในการขยายพื้นที่รองรับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลาย และเพื่อแตกแขนงเครือข่ายความสัมพันธ์ของศิลปิน และสนับสนุนมุมมองทางศิลปะที่สามารถเกื้อหนุนได้จากระเบียบวิธีของศาสตร์อื่นๆ


นิทรรศการจัดที่ ชั้น ๗ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เปิดนิทรรศการ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓o น
นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ๒ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖ภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุคหอศิลป์กรุงเทพฯ

"ประกวดออกแบบ อีโคมูฟ”


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประกวดงานออกแบบ "อีโคมูฟ" รวมพลังนักสร้างสรรค์ขยับเมือง พัฒนาชุมชนยั่งยืน ร่วมกับสถาปนิก นักออกแบบ และศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ๓ กลุ่ม พร้อมร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปประกอบด้วย กลุ่ม ARTCHABURI หัวข้อ : ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคนพิการ นำโดยคุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินและนักออกแบบเซรามิก, กลุ่ม อยู่ดี มีสุข หัวข้อ : การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรากน้อย นำโดย ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ และ กลุ่ม UNKNOWN หัวข้อ : TEMPORARY SPACE นำโดยคุณนนทวัฒน์ เจริญชาศรี ดีไซน์ไดเร็กเตอร์ของสตูดิโอหัวก้าวหน้า โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลกว่า ๒ แสนบาท ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๔ มิ.ย. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.o-๒๒๖o-๒๖o๖-๘/ Facebook : Eco-Move-Workshoppภาพและข้อมูลจากเวบ
ryt9.com
เฟซบุค Eco-Move-Workshop
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 12 มิถุนายน 2556
Last Update : 20 มิถุนายน 2556 19:05:07 น.
Counter : 6282 Pageviews.

0 comments
พระวิศิษฎศิลปินสิริมังคลาวาท ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ haiku
(2 เม.ย. 2564 22:51:43 น.)
ดอกไม้ร่วง Insignia_Museum
(29 มี.ค. 2564 15:32:59 น.)
घूमर ( GHOOMAR ) from Padmaavat ปรศุราม
(26 มี.ค. 2564 14:14:37 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : 6,7 และ 8 ผู้ชายในสายลมหนาว
(15 มี.ค. 2564 15:24:31 น.)

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด