พลังประชาชนเพื่อการปฎิรูปสื่อผู้เขียนมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า สิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั้งในฐานะที่เป็นปัจเจกชนและสื่อมวลชน เป็นหลัการที่ต้องพิทักษ์ รักษา และปกป้องมิให้มีอำนาจใดๆมาล่วงละเมิดได้ ยังตระหนักอีกว่า สื่อมวลชน เป็นสถาบันที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการค้ำจุนการปกครองในในระบอบบประชาธิปไตย การคุกคามและลิดรอน สิทธิ เสรีภาพ ของสื่อมวลชนถือเป็นการคุกคามระบอบประชาธิปไตยไปด้วย ทั้งนี้สื่อมวลชนจักต้องอยู่ภายใต้กรอบของการเคารพ สิทธิ เสรีภาพ ของบุคคลอื่นอย่างเสมอกัน และสื่อมวลชนจะต้องถือเอาความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเป็นที่ตั้ง ส่งเสริมให้มีการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยปัญญาและสันติวิธี ยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะต้องไม่ละเมิดจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอันเป็นหลักการแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอีกด้วย.

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานี้ สังคมไทยได้เกิดความขัดแย้งทางความคิด การเมือง จนแบ่งฝ่ายกันชัดเจนในทุกวงการ โดยมีฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายที่ยังต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีอีกฝ่ายหนึ่ง

ความขัดแย้งทางการเมืองในลักษณะเช่นนี้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2540 ได้กำหนดวิธีการแก้ไขไว้แล้วซึ่งมีหลายวิธี แต่วิธีสุดท้ายคือการคืนอำนาจให้ประชาชน และให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศเลือกตั้งใหม่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยให้แก่พรรคการเมืองเข้าไปบริหารประเทศด้วยหลักการเสียงข้างมาก นับเป็นหลักการแห่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ นา นา อารยะประเทศทั้งหลายยึดถือ และเป็นเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่านี่คือ หนทางแห่งการแก้ไขความขัดแย้งด้วยปัญญาและโดยสันติวิธี บนพื้นฐานของความเคารพต่อสิทธิอัตวินิจฉัยของปัจเจกชนที่มีเสียงหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน

แต่การณ์กลับกลายเป็นว่า ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มิได้เชื่อมั่นและยึดเอาหลักการดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา กลับใช้วีธีการ โจมตี ใส่ร้าย ป้ายสี สร้างความเคียดแค้น ชิงชัง และกดดันทางการเมืองทุกวิถีทาง กระทั่งใช้วิธีลอบวางระเบิดสังหารถึงขั้นเอาชีวิต..

ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุนแรงเช่นนี้ แทนที่สื่อมวลชนจะส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งด้วยปัญญาโดยสันติวิธี ภายใต้กรอบของการเคารพ สิทธิ เสรีภาพ ของบุคคลอื่นอย่างเสมอกัน ถือเอาความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเป็นที่ตั้ง ยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด และใช้จรรยาบรรณของสื่อมวลชนเป็นสิ่งชี้นำ สื่อมวลชนกลับแสดงตนเป็นกลุ่มการเมืองเสียเอง โดยใช้องค์กรวิชาชีพของตนเป็น กลุ่มกดดันทางการเมือง(Pressure Group) รวมหัวนักข่าวนักหนังสือพิมพ์และคอลัมนิสต์ นำเสนอข่าวด้วยมติของแกนนำ และการชี้ทิศทางข่าวสารโดยกลุ่มบุคคล จนสูญเสียหลักการแห่งการแสวงหาความเป็นจริง หลักการแห่งการเคารพสิทธิอัตวินิจฉัยของปัจเจกชน หลัการแห่งความเป็นอิสระ และหลักการแห่งการนำเสนอข่าวสารอย่างครบถ้วน รอบด้าน


ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ สื่อมวลชนไทยโดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ พร้อมด้วยองค์กรวิชาชีพสื่อทั้งหลาย มิได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนในฐานะสถาบันสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตย มิได้แสดงตนเป็นสถาบันที่ยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่ทำหน้าที่เป็นกลุ่มกดดันทางการเมือง(Pressure Group) ออกแถลงการณ์เสนอข้อเรียกร้อง เมื่อสื่อมวลชนได้วางตนเป็นกลุ่มกดดันทางการเมืองเสียเองแล้ว การนำเสนอข่าวสารก็เพื่อเป้าหมายแห่งการกดดันทางการเมืองของตนเท่านั้น ประชาชนมิอาจคาดหวังความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่สื่อมวลชนนำเสนอได้อีกต่อไป นอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้แสดงตนเป็นกลุ่มคนที่ละเมิดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มเรียกร้องนายกพระราชทาน ผ่าน ม.7 , การคว่ำบาตรการเลือกตั้ง, การบิดเบือนข่าวสาร, การยุยงส่งเสริมให้เกิดความเคียดแค้นชิงชัง ต่อนายกรัฐมนตรีและครอบครัวอย่างไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

เมื่อได้พิเคราะห์พฤติกรรมของสื่อจากข้อมูลเชิงประจักษ์และที่ประจักษ์แล้ว จึงวินิจฉัยว่า สื่อมวลชนไทยเข้าสู่ภาวะล้มละลายทางความน่าเชื่อถือโดยสมบูรณ์แล้ว...

พลังประชาชนควรก่อตัว รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อปฎิรูปสื่อ และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ ประชาชนใน โลก Cyber ได้เชิญชวนประชาชนผู้รักความเป็นธรรม ทั่วประเทศ ร่วมมือกันสร้างประชามติ โดยยึดเอาวันที่ 9 กันยายน 2549 เป็นวันเริ่มต้นของการรณรงค์ หยุดซื้อสื่อหนังสือพิมพ์ที่บิดเบือน และเดินหน้าสู่การปฎิรูปสื่ออย่างจริงจัง
Create Date : 09 กันยายน 2549
Last Update : 9 กันยายน 2549 13:21:26 น.
Counter : 4452 Pageviews.

37 comments
ทนายอ้วนพาเที่ยวเหนือสุดแดนสยาม - เชียงราย - วัดกลางเวียง เชียงราย ทนายอ้วน
(11 ม.ค. 2564 13:36:28 น.)
วัดประจำชาวไทลื้อ SertPhoto
(12 ม.ค. 2564 16:24:39 น.)
Food For Fun : Hot Work Misson #55 อาหารผู้สูงอายุ คนผ่านทางมาเจอ
(11 ม.ค. 2564 18:46:09 น.)
10 มค 64 นางพญาเสือโคร่ง - Wild Himalayan Cherry mcayenne94
(10 ม.ค. 2564 21:47:42 น.)
  
สื่อไทย มันบ้ากันไปหมดแล้ว..
ทีกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมันรุมจิกหัวด่าว่าเผด็จการ

พอเป็นรํบบาลมาจากการใช้รถถังปล้นอำนาจประชาชน มันกลับสอพลอ เอาอกเอาใจสารพัด

หลักการ เหตุผล ไม่ใช่สิ่งที่สื่อใส่ใจอีกต่อไป
โดย: มนัส IP: 58.137.0.83 วันที่: 16 ตุลาคม 2549 เวลา:11:43:33 น.
  
น่าเศร้านะครับ การเมืองบ้านเรา
ที่ไม่สามารถฝ่าฟันอุปสรรค์ไปได้
ผมว่าถ้าจุดนี้นายกทักษิณแก้ไขได้ อาจด้วยเงือนไข
ของเวลา หรืออย่างอืนอย่างใด ตามระบบที่ถูกต้อง
ประเทศชาติเรา ก็คงมีความมั่นคงและเข้มแข็งทางประชาธิปไตย มันเหมือนบททดสอบ
แต่แล้วเราก็พ่ายแพ้

ไปได้ไกลแค่นี้ละครับ เห็นทีต้องทำใจ
โดย: ไม่มายด์ IP: 125.25.156.208 วันที่: 26 ตุลาคม 2549 เวลา:14:04:06 น.
  

มามี้ให้หนู(มีโอ)กะน้อง(ชีโนหรือดำเกิงงง) มาเรียนเชิญค่ะ...คับ...

ไปเที่ยวบ้านเราน้าค้า ม่ามี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง หลังจากที่เข้าบ้านไม่ได้ตั้งนาน...

ม่ามี้ฝากบอกมาด้วยว่า "อย่าเครียดนะคะ เด๋วจะไม่สบาย"

อย่าลือแวะไปนะคะ บ๋าย..บายยย...

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 27 ตุลาคม 2549 เวลา:1:51:55 น.
  
สื่อไทยเป็นไรไปหมด ไม่มีหลัก ไร้ตรรกะ บิดเบือน เลือกเสนอข่าว เสนอข่าวตามใจอยาก เสนอข่าวปนความคิดเห็น สัมผัสได้ว่าปั่นกระแสตามที่ตนต้องการชัดๆ
โดย: ปกรณ์ IP: 82.138.6.154 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2549 เวลา:18:48:24 น.
  


ขอเชิญไป...จิบน้ำชา หรือกาแฟ...ที่บ้าน"บางคอทู่"กันนะคะ


รีบไปนะคะ เด๋วชาจะชืดซะหมด


โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา:1:56:20 น.
  

อย่าเครียดเลยครับ!..ไปฟังตาเล่นดนตรีไทยกันริ้ว...

วันนี้...ตามาเชิญเองน้า...ไปดูป้าหู้ร้องเพลงกันนะ

โดย: ตาอุ่มมาเอง...บลื๋อ... (fifty-four ) วันที่: 2 ธันวาคม 2549 เวลา:0:09:31 น.
  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ...

"Happy Father’s Day "ค่ะ...

...มีความสุขมากๆ..นะคะ...

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 5 ธันวาคม 2549 เวลา:18:16:49 น.
  

ป้าหู้แวะเอา"ข้าว+ไข่เจียว"มาฝากเป็นมื้อเย็นค่ะ พักทานก่อนนะคะ หอมๆน้า..

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 10 ธันวาคม 2549 เวลา:17:15:09 น.
  

ขอให้"จขบ.และครอบครัว"มีความสุขในช่วงเทศกาล และทุกๆวันนับแต่นี้ไปนะคะ...

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 22 ธันวาคม 2549 เวลา:3:00:19 น.
  


newyear Glitter Graphics From GlitterYourWay.com


พาสาวสวย"เซะซี่"มากระชุ่มกระชวยหัวใจ ต่อนรับปีใหม่ค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่เป็นคนดี มีจิตใจดี และเหตุการณ์ดีๆนะคะ

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 1 มกราคม 2550 เวลา:14:14:38 น.
  

เป็นกลางดีว่ะ /....

โดย: Grp.Capt. Vj_Pw IP: 124.121.90.134 วันที่: 19 มกราคม 2550 เวลา:9:01:59 น.
  


เนื่องในวันแห่งความรัก

ป้าขอมอบหมี่กะทิให้ทานกันนะ

เพื่อความรักดั่งสี"จัมปู"

และยาวนานดั่ง"เส้น..หมี่"ไงจ๊ะ

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:15:58:08 น.
  ป้ามาส่งเข้านอนค่ะ

หลับฝันดีนะคะ...

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 19 มีนาคม 2550 เวลา:23:00:06 น.
  
สถานะการบ้านเมืองในตอนนี้ต้องการความสงบ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันของคนในชาติ แต่การกระทำของผู้ชุมนุมในตอนนี้เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นและมิหนำซำความแตกแยกที่เกิดขึ้น นั้นเกิดจากเนื้อมือของผู้ที่ผลเสียประโยชน์ทั้งหลายที่ก่อขึ้น และผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมนั้น่าจะมีการจ้างให้มาชุมนุม (น่าจะเป็นเช่นนั้น)
ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งอยากขอวิงวอนให้ผู้ที่คิดผิดหยุดการกระทำดังกล่าวเสีย และร่วมมือร่วมใจช่วยพัฒนาประเทศเข้าสู้ภาวะปกติ
(ความคิดเห็นส่วนตัว) ประเทศไทยเกิดภาวะเช่นนี้นั้นเเพราะการกระทำของนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพองของต้นเอง ไม่คำนึงถึงประโชชน์ของประเทศชาติและราษฎรเป็นสำคัญ จึงทำให้ประเทศชาติเดินหลังไปทุกที
การพัฒนาประเทศไทยของผู้นำประเทศ และระดับรองลงมา จนถึงรากหญ้า ต้องพัฒนาด้านจริยะจรรม ความชื่อสัตย์สุจริต การเคารพหลักนิธรรม ฯ ให้มากขึ้นกว่านี้ แม้ว่าอีกไม่นานจะได้มีการเลิกตั้ง แต่ถ้าบุคคลที่จะมาเป็นผู้แทน ผู้นำประเทศ ไม่ปฎิบัติตามในสิ่งที่กระผมได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผมเชื่อว่าประเทศชาติอยากที่จะเจริญได้
การเลือกตั้งครั้งที่ไกล้จะถึงนี้ หากคนไทยยังซื้อสทธิ์ขายเสียง เห็นแก่เงินทองที่นักการเมืองแจกให้แล้ว ความเป็นประชาธิประไตยอยากที่จะเกิดได้
ขอให้การเลือกตั้งครั้งหน้านี้ของประชาชนชาติไทยออกมาใช้สิทธิ์โดยความบริสุทธิ์ใจ
ส่วนนักการเมืองนั้นอยางที่ไดกล่าวมาแล้ข้างต้น ยากให้ปฎิบัติตามกันบ้าง
โดย: นายรตน IP: 61.90.192.134 วันที่: 2 เมษายน 2550 เวลา:19:00:20 น.
  


วันนี้วันพระค่ะ

ขอให้พระคุ้มครองนะคะ

นอนหลับฝันดี มีความสุขมากๆนะคะ

คุณ"นายรตน"คะใครให้เงินป้า...

ป้าจะรับค่ะ...แต่ไม่เลือก...

และอาจใช้สิทธิ์ไม่เลือกใครเลยเพราะ

ไม่แน่ใจในรัฐธรรมนูญครั้งนี้ซั๊กเท่าไร

เกรงว่าเด๋วก็มีกบฎ...เอ้ย..รัฐประหานอีกน่ะค่ะ

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 3 เมษายน 2550 เวลา:0:24:02 น.
  

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 6 เมษายน 2550 เวลา:23:33:06 น.
  


***สวัสดีจ่ะ***
ป้าเอา"ข้าวแช่"มาฝากจ่ะ
***เย็นชื่นใจ คลายร้อน..***

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 16 เมษายน 2550 เวลา:14:18:02 น.
  
โดย: สุรัตน์ (suratku ) วันที่: 20 เมษายน 2550 เวลา:10:36:38 น.
  
ดีใจที่มีที่แสดงให้รู้ว่าคนที่คิดเหมือนเราอีกมาก ทุกวันนี้สงสารประเทศไทย .
โดย: สุรัตน์ (suratku ) วันที่: 20 เมษายน 2550 เวลา:10:43:13 น.
  

ป้าเอาบุญมาฝากอ่ะจ่ะ
นอนหลับฝันดีนะจ๊ะ

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 8 มิถุนายน 2550 เวลา:22:42:32 น.
  
ได้อ่านข้อเขียนเรื่อง คน "เดือนตุลา" สิ่งกีดขวางเส้นทางประวัติศาสตร์ คนเดือนตุลา และสื่อมวลชนบางกลุ่มในตอนนี้ เป็นความล้มเหลวและล้มละลายทางความคิดและความน่าเชื่อถืออย่างสิ้นเชิง รู้จักคนตุลาบางคน เค้าได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ เห็นด้วยกับข้อเขียนของคุณที่กล่าวมา
โดย: เตย IP: 67.15.183.15 วันที่: 27 มิถุนายน 2550 เวลา:23:31:38 น.
  
สวัสดีค่ะ...
สบายดีป่าวคะ
มีความสุขมากๆน้า...

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 30 มิถุนายน 2550 เวลา:20:01:38 น.
  
แดกกันมาหลายปีแล้ว ยังหน้ามืดอีก มึนจัง.....
โดย: ลุงมาว IP: 61.19.65.75 วันที่: 16 กรกฎาคม 2550 เวลา:23:26:49 น.
  อย่ากัวป๋มเลยน้า
ป๋มอยุ่ในต้องม่ามี้นางงปายโหน่ยย..
ฮี่..ฮี่...มาเยี่ยมอ่ะ

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 20 กรกฎาคม 2550 เวลา:22:43:32 น.
  


คิดถึง จึงมาหาจ้า...

มาให้กำลังใจกันค่ะ

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 2 กันยายน 2550 เวลา:14:50:14 น.
  

ป้าเป็นครูมา 37 ปี รู้ตัวดีว่ามีเวลาน้อยพยายามที่จะให้ความรู้แก่เด็กให้มากที่สุด สมัยนี้การศึกษาของเราแย่
ลงเรื่อยๆศิลธรรมสอนยากจริงๆ อยากจะให้ผู้นำของเราอย่าทะเลาะกันเลยยอมๆกันบ้าง อดทน อย่าสร้างความสามัคคีแต่คำพูดเลยค่ะ
ครูแก่ๆ
โดย: rabiab@hotmail.com IP: 203.172.161.34 วันที่: 7 กันยายน 2550 เวลา:13:41:03 น.
  ***เอาดอกไม้มาฝากคนสำคัญจ่ะ***

....คิดถึงน้า....

***ป้าหู้เองจ่ะ***

โดย: %u0E1E%u0E34%u0E21%u0E1E%u0E4C%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E04%u0E38%u0E13%u0E17%u0E35%u0E48%u0E19%u0E35%u0E48%u0E04%u0E23%u0E31%u0E1A (fifty-four ) วันที่: 6 ตุลาคม 2550 เวลา:18:07:56 น.
  


สุขสรรค์วันพ่อนะจ๊ะ
วันนี้กอดพ่อให้ชู่นน...จายย...ยังจ๊ะ


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:14:26:46 น.
  ...ป้าหู้มารายงานตัวค่า...
ระยะนี้ป้าคงต้องอดทนคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยละจ่ะ...
เพราะป้าต้องติดภารกิจรัดตัวหลายอย่าง
แต่ป้าจะพยายามมาเยี่ยมทุกคนนะคะ
ตอนนี้ใกล้จะถึงตรุษจีนแล้ว
ป้าได้นำมังกรทองมาร่วมอวยพร
ขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทอง
สุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักของคนทั่วไปนะจ๊ะ
แล้วเจอกัน...เมื่อชาติต้องการ!...เอ้ย...มะ...ช่ายย...
เมื่อภารกิจเบาบางอ่ะจ่ะ....


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 29 มกราคม 2551 เวลา:17:27:32 น.
  
มาถึงวันนี้ 7 ตุลา 2551 คงยังไม่สายเกินไปที่จะให้ความเห็นกับหัวข้อนี้ ว่า เราได้เห็นความชั่วของสามมารประสาน คือพวกพันธมาร + พรรค ปอปด + สื่อเนชั่ว แล้วใช่ไหม ตราบใดที่พวกมันยังไม่ได้ครองอำนาจรัฐไม่ว่าประชาชนจะเลือกตั้งกี่ครั้ง ได้รัฐบาลกี่ชุด มันก็ไม่มีวันหยุดระราน ให้ประเทศไทยสงบสุขหรอก วันนี้พวกมันสร้างสถานการณ์เลวร้ายเพื่อหวังว่า
ทหารจะออกมา แล้วพวกมันจะมีโอกาสใหม่อีกครั้ง
' มะเร็งของสังคมไทย '
โดย: ผีวัดแจ้งเห็น IP: 58.8.142.146 วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:22:30:34 น.
  
ก็พวกเมิงมัน เ ป ""ตร ง่ะ
โดย: --- IP: 222.123.78.184 วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:20:28:07 น.
  มาช้าปายนี๊ดด...แต่ก็หอบความคิดถึง

และ

ความปราถณาดีมาเต็มเปี่ยมมม...

@@@@@@@@@@@@@@@


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 10 มกราคม 2552 เวลา:20:32:37 น.
  

รีบมาอ่ะจร้า...เด๋วปายยบ้างอื่ง..อิกอ่ะ...

แล้วจามาใหม่น้า...


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 27 มกราคม 2552 เวลา:0:04:34 น.
  
เห็นด้วยทุกอย่างค่ะ
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 3 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:19:33 น.
  
แวะมาสวัสดีค่ะ
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 11 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:59:55 น.
  
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:8:44:23 น.
  
สื่อไทยตั้งใจทำงานให้เป็นกลางหน่อย ชาวบ้านชาวเมืองกำลังดูอย่
โดย: 123 IP: 117.47.161.27 วันที่: 17 เมษายน 2553 เวลา:18:32:39 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Grassroot.BlogGang.com

grassroot
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด