บริจาค "ห่วง" จะได้ "หมดห่วง"

ร่วมกันบริจาค " ห่วง "จะได้ “หมดห่วง”
การบริจาคอลูมิเนียม

การนำอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคมาใช้ในการทำขาเทียมของมูลนิธิขาเทียมฯทางมูลนิธิขาเทียมฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องการใช้ประโยชน์จากอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคโดยในอดีต มูลนิธิขาเทียมฯได้คิดค้นขาเทียมที่มีราคาถูกและน้ำหนักเบาจากวัสดุที่เหลือใช้ได้แก่ขวดเครื่องดื่มยาคูลท์ซึ่งทำจากพลาสติกและอลูมิเนียมจากห่วงดึงฝากระป๋องเพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่า

ผลจากการใช้งานขาเทียมชนิดดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในระดับน่าพอใจมีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงพอที่รับแรงกดจากน้ำหนักตัวของคนพิการขาขาดได้แต่ก็พบว่าชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมเกิดการผิดรูปเมื่อได้รับแรงบิดเนื่องจากคุณสมบัติเชิงกลของอลูมิเนียม ซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งมากแต่มีความยืดหยุ่นต่ำกว่าโลหะหลายชนิด

เมื่อองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นโดยเฉพาะวัสดุศาสตร์มูลนิธิขาเทียมฯจึงค้นคว้าพัฒนาหาวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงและเพิ่มอายุการใช้งานของขาเทียมที่มอบให้คนพิการขาขาดปัจจุบันโลหะที่ใช้ทำชิ้นส่วนขาเทียมตามแบบของมูลนิธิขาเทียมฯ ทำมาจากโลหะ 2ชนิดคือ อลูมิเนียม และเหล็กกล้าไร้สนิม (หรือสเตนเลสสตีล)ซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีความเหนียวมากกว่าอลูมิเนียม

ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิขาเทียมฯจึงต้องนำอลูมิเนียมที่ท่านบริจาคมานั้น จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและปรับส่วนผสมให้ได้ตามมาตรฐานผลิตออกมาเป็นชิ้นส่วนของขาเทียมเพื่อนำไปใช้กับคนพิการขาขาดต่อไป

จะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ท่านได้บริจาคมาให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯนั้นยังประโยชน์ต่อการพัฒนาขาเทียมของประเทศไทย และต่อคนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาส

ฉะนั้นหากท่านบริจาคห่วงดึงฝากระป๋องและ/หรือวัสดุที่ทำด้วยอลูมิเนียมท่านยังคงมีส่วนร่วมในการมอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดเช่นเดิม

หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคอลูมิเนียมสามารถติดต่อและจัดส่งอลูมิเนียมมายังสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการรับบริจาคอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ

 1. "มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

- สำนักงานเชียงใหม่

199 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว

อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180

โทร. 0-5311-2271-3 แฟกซ์ : 0-5311-2275

- สำนักงานกรุงเทพฯ

693 ถนนบำรุงเมือง

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพฯ 10100

โทร/แฟกซ์ : 0-2224-5764

เวบ ://www.prosthesesfoundation.or.th/th/


2. "บริษัทบางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด"

เลขที่ 1,13 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

โทร. 02-5330277


3 “สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล”

802/410 ม.12หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซ.10/4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 081-7352316, 085-1206235

อีเมล apdi9000@gmail.com

เวบ //www.apdi2002.com/

เฟสบุคส์เพจ //goo.gl/sDzW7I

>> ไส้ลูกแม็กซ์สามารถนำมาหลอมทำไม้ค้ำ ไม้เคน วอร์คเกอร์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุได้

>> ห่วงฝาอลูมิเนียม ใช้หลอมทำขาเทียมได้...

เห็นประโยชน์อย่างนี้แล้ว..ก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ สามารถเก็บรวบรวมแล้วส่งมาได้ที่สมาคมฯค่ะ ..

………………………………………..

การบริจาคเงิน

ท่านสามารถมีส่วนช่วยให้คนพิการขาขาดมีขาเทียมเดินได้มีอาชีพสุจริต สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้โดยสามารถบริจาคเป็นเงินได้ตามแต่จิตศรัทธา

การบริจาคสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้(เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคเงิน)

1. บริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิขาเทียมฯ

- สำนักงานเชียงใหม่

- สำนักงานกรุงเทพมหานคร

2. ธนาณัติสั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียม”

- ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202

- ปณ.พระสิงห์ 50205

- ปณ.แม่ริม 50180

หากสั่งจ่ายเป็นธนาณัติออนไลน์กรุณาแจ้งมายังมูลนิธิขาเทียมฯ สำนักงานเชียงใหม่หรือแฟกซ์สำเนาใบนำส่งธนาณัติออนไลน์มายังมูลนิธิเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อรับเงินกับไปรษณีย์

3. เช็คขีดคร่อม AccountPayee Only สั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียม” ส่งถึง

- สำนักงานเชียงใหม่

- สำนักงานกรุงเทพมหานคร

4. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี“มูลนิธิขาเทียม”

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลมเลขที่บัญชี 001-4-76000-8

หากโอนเงินเข้าบัญชี(กรุงเทพมหานคร)กรุณาแฟกซ์ ใบ Pay-in หรือส่งสำเนาใบ Pay-inมาทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเชียงใหม่

- ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-2-50375-3

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพเลขที่บัญชี 471-2-02394-0

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพเลขที่บัญชี 504-0-15260-4

หากโอนเงินเข้าบัญชี(เชียงใหม่) กรุณาแฟกซ์ใบ Pay-inหรือส่งสำเนาใบ Pay-in มาทางไปรษณีย์ที่สำนักงานเชียงใหม่

5. ทางมูลนิธิขาเทียมยินดีรับบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์

วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของแต่ละธนาคารโดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการบริจาคเงินให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อส่งถึง“มูลนิธิขาเทียม” ทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์มาที่

- สำนักงานเชียงใหม่

กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อทางมูลนิธิจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน สามารถนำไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้ด้วย

…………………………………………….


จังหวัดกำแพงเพชร สามารถบริจาค"ห่วง" ได้ที่ ..

@ อ.พรานกระต่าย ...

- ร้านพรนิมิตร ( ร้าน เฮียต๋อง )เลขที่ 51/1 ม. 4 อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรฯ 087-735-8222

@ อ.ขาณุวรลักษบุรี ...

- สำนักงาน ตลาดไทยพิทักษ์ เลขที่ 193 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

- ร้าน 7-11สาขาสลกบาตรหน้าตลาดไทยพิทักษ์ และ 7-11สาขาขาณุฯ (ตลาดตาซ่วน)

- ปลัดทิวาพรรณ สหอารักขาสำนักงานท้องถิ่นอำเภอขาณุวรลักษบุรี ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ชั้น ๑ โทร.๐๕๕ - ๗๗๙ ๔๖๙ , ๐๘๑-๗๘๕-๗๖๐๙

- ร้านใต้ฟ้ายานยนต์สาขาสี่แยกตลาดสลกบาตร โทร ๐๕๕-๗๗๑ ๓๖๗ สาขาข้างห้างโลตัสสลกบาตร โทร ๐๕๕-๗๗๒ ๓๔๓

@ อ.คลองลาน ...

- ร้านอัมพร 701/3 ม.22 (สี่แยกคลองน้ำไหล) อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

@ อ.เมืองกำแพงเพชร ...

- คลินิก แพทย์พนมกร เลขที่ 201 ถ.บำรุงราษฎร์ (หน้าโรงแรมเพชร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

...................................................ไปรษณีย์ไทย ชวนส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน

19 มกราคม 2559 - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เชิญชวนประชาชนส่งวัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมสำหรับผู้พิการที่ขาดแคลน ภายใต้ “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานปี 2559” ซึ่งเป็นโครงการที่ ปณท ให้ความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง

โดยประชาชนสามารถร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว อาทิ ห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ/บานพับ/รั้ว ชิ้นส่วนจากเครื่องจักรหรืออะไหล่รถยนต์ เพื่อนำไปใช้จัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียมและไม้เท้า ซึ่งอะลูมิเนียมประมาณ 1 กิโลกรัม สามารถจัดทำขาเทียมพระราชทานได้ 1 ข้าง

สำหรับขั้นตอนการฝากส่งนั้น เพียงทำความสะอาดวัสดุอะลูมิเนียมให้เรียบร้อยและบรรจุกล่องหรือซอง น้ำหนักไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม

จ่าหน้าถึง กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

และบริเวณกึ่งกลางหรือเหนือจ่าหน้า ให้เขียนคำว่า “วัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว”

โดยสามารถฝากส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ //www.thailandpost.co.th

//www.thailandpost.com/index.php?page=article_detail&topic_id=2251&group_id=11&addon=article

Create Date : 17 กรกฎาคม 2558
Last Update : 23 มกราคม 2559 20:49:05 น.
Counter : 5593 Pageviews.

1 comments
ถิ่นวีรชนฮาล์ฟมาราธอน # 4 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน สิงห์บุรี แมวเซาผู้น่าสงสาร
(28 ธ.ค. 2563 09:29:26 น.)
เมื่ออ้อมแอ้มไปชมสวนดอกไม้ที่เชียงใหม่ คนผ่านทางมาเจอ
(25 ธ.ค. 2563 11:18:33 น.)
การเดินมีประโยชน์จริงๆ - การเดินมีประโยชน์มากกว่าที่คิด newyorknurse
(9 ธ.ค. 2563 06:05:58 น.)
อ้อมแอ้มขอบคุณๆค่ะ รางวัลจากการเขียนบล็อก Food For Fun #51 คนผ่านทางมาเจอ
(30 ต.ค. 2563 07:46:25 น.)
  
สาธุ ค่ะ ตอนนี้กำลังเก็บรวบรวม กลับเมืองไทยเมื่อไหร่จะรีบนำไปบริจาคทันทีค่ะ
โดย: Maeboon วันที่: 17 กรกฎาคม 2558 เวลา:22:31:21 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Cmu2807.BlogGang.com

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]

บทความทั้งหมด