Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2551
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
23 ตุลาคม 2551
 
All Blogs
 
ภาพเก่าสมัย รัชกาลที่ 5


เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช จึงขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพอื่นๆที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 มาลงในกระทู้นี้
เพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินและราษฎรไทย

รัชกาลที่ 5 เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประพาส เมืองสิงคโปร์
ในหนังสือชื่อ ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ในคราวเสด็จประพาสสิงคโปร์ บรรยายว่า “รูปหมู่ถ่ายที่บ้านสุลต่านยะโฮในเมืองสิงคโปร์” ดูพระราชนิพนธ์ บอกว่าฉายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2439

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เข้าใจว่าถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ภาพจากหนังสือ Buddistsche Tempelangan in Siam ของ คาร์ล ดอห์ริง พิมพ์เมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2463 หอสมุดแห่งชาติ
พระสมุทรเจดีย์หรือพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5
สมัยนั้นที่ตั้งของพระเจดีย์ยังเป็นเกาะจริง ๆ ภายหลังพื้นดินรอบเกาะตื้นเขิน ตัวเกาะจึงเชื่อมติดกับฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาดังเห็นอยู่ในปัจจุบัน ภาพจากหนังสือ Buddistsche Tempelangan in Siam ของ คาร์ล ดอห์ริง พิมพ์เมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2463 หอสมุดแห่งชาติ
ฉาย ณ เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามประเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2433

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยืนหันพระปฤษฎางค์ให้กล้องในการพระราชพิธีโสกันต์ ณ เขาไกรลาส ในสวนขวา พระบรมมหาราชวัง มีน้ำตกบ่อน้ำ และสัตว์ส่วนหนึ่ง ที่มีคติความเชื่อว่าอยู่บนเขาไกรลาส ในป่าหิมพานต์ คือ ม้าราชสีห์ ช้าง และ โค สัตว์เหล่านี้หล่อด้วยโลหะและมีน้ำพุ่งออกจากปาก เพื่อสรงน้ำพระราชโอรส พระราชธิดาที่ทรงรับพระราชทานโสกันต์ เมื่อปี พ.ศ. 2433


ภาพนี้เก่ามากแล้ว ตัวหนังสือเลขปีเลยจางๆไปบ้าง
หระโอรสที่ยืนประทับข้างร.5 ทางขวาของภาพเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (ร.6 ในวัยหนุ่ม)


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตอนทรงพระเยาว์ครับ
เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนามเดิม - สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชวรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร

อันนี้พระนามเต็มหลังขึ้นเสวยราชสมบัติ (ต้องขอที่เยอะนิด)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนม์มายุเพียง 15 พรรษา
ครองราชย์ 42 ปี ยาวนานที่สุดรองจากรัชกาลปัจจุบัน
มีพระโอรส,ธิดารวมทั้งสิ้น 97 พระองค์ (ทำลายสถิติของพระราชบิดา คือ 82 พระองค์)

ตัวจริงของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)พรหมรังสี วัดระฆังฯ ที่คนทั้งประเทศนับถือกราบไหว้ พระเครื่องที่เป็นรูปท่านสมัยนี้ราคาสูงมาก
ท่านมีชีวิตอยู่ถึง 5 รัชกาลครับ เกิดในช่วงรัชกาลที่ 1 และมรณภาพในช่วงต้นรัชกาลที่ 5
ภาพนี้ คาดว่าถ่ายในปลายรัชกาลที่ 4
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ฉายเมื่อปี 1881 ทรงฉลองพระองค์แบบตะวันตก
ของพระราชทานจาก รัชกาลที่ 5, 1881


ภาพที่ระลึก รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกิจการรถไฟขึ้นในปี พ.ศ. 2429

ตำหนักใหญ่ วังบูรพาภิรมย์ ก่อนถูกรื้อในปี 2489

“สถานีรถไฟกรุงเทพ” เริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2453 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 5)
และแล้วเสร็จเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 6) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2459


เจ้าดารารัศมี
พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 แห่งล้านนา
"ประตูพฤฒิมาศ" เป็นประตูทางเข้าออก ของกำแพงเมืองอยู่ในย่านสำเพ็ง
สมัยรัชกาลที่ 5 ถนนเจริญกรุงเป็นถนนที่มียวดยานพาหนะแล่นผ่านเป็นจำนวนมาก และได้เปลี่ยนช่องประตูเป็น 3 ช่อง และด้านบนแต่ละยอดจะมียอดแหลมประดิษฐ์ลวดลายสวยงาม


ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขาว-ดำขนาดใหญ่ของรัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์เต็มยศ
ฉายร่วมกับข้าราชบริพาร กะลาสี และช่างไม้ชาวนอร์เวย์
ณ บริเวณหินสลักพระปรมาภิไธย จปร.


เป็นซุ้มที่อยู่ในปี ค.ศ. 1907 ปีที่รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เพื่อรักษาอาการไตวาย

ภาพจากขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1886 ยิ่งใหญ่อลังการมากเสียดายที่สมัยนั้นไม่มีรูปสี

พระเมรุมาศใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ สำหรับ “การตาย” ที่ใช้ราชาศัพท์ว่า “สวรรคต” เช่น พระมหากษัตริย์ พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระราชชนนี พระบวรราชเจ้า พระยุพราช เป็นต้น ลักษณะของพระเมรุมาศที่ปรากฏสร้างมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ พระเมรุมาศทรงปราสาท และพระเมรุมาศทรงบุษบก โดยพระเมรุมาศทรงปราสาทจะเป็นทรงที่สร้างขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์ที่สืบต้นแบบมา แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายที่จัดสร้างพระเมรุมาศขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี

(บ้านโบราณสมัยรัชการที่5) สถานีตำรวจภูธรอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานเฉลิมโลก ๕๕ ข้ามคลองแสนแสบ
(บริเวณประตูน้ำในปัจจุบัน)
เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑
เนื่องในงานพระราชพิธีมังคลาภิเษก
รถพระที่นั่งตกแต่งเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงออกแบบถวาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกีฬาโครเกต์กับพระบรมวงศานุวงศ์ ในพระบรมมหาราชวัง
ทรงฉายที่พระราชวังบางปะอิน

จากซ้ายไปขวา
สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
กรมพระนเรศวรฤทธิ์
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์
พระบรมรูปสรงน้ำที่ธารเสด็จ เกาะพงัน
พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ทรงฉายหน้าพลับพลาเมืองปัตตานี ในวโรกาสพระราชทานขนม ผลไม้ และของกินต่างๆ
เลี้ยงฉลองราษฎรในวันทำบุญฉลองศาลาการเปรียญ วัดตานีนรสโมสร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2432ทะเบียนรถยนต์ในสมัยก่อน
ภาพวัดเบญจมบพิตรขณะก่อสร้าง รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างเป็นวัดประจำพระราชวังดุสิต
พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2447

ภูเขาทอง
อยู่ในช่วง รัชกาลที่ 4 ต่อ รัชกาลที่ 5Create Date : 23 ตุลาคม 2551
Last Update : 23 ตุลาคม 2551 0:01:05 น. 19 comments
Counter : 23608 Pageviews.

 


เข้าบ้านนี้ทีไร
ประตูบ้าน (โหลด) เปิดช้า

แต่ก็ชอบเข้ามาดูค่ะโดย: Big Spender วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:9:41:16 น.  

 
ขออนุญาติ
ภาพพีธีทางชลมาคนั้น ไม่ใช่นะครับ
เป็นเป็นพระราชพิธีสำหรับลงสรง ของสมด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุฬหิต (ทรงเป็น สยามกุฏราชกุมารพระองค์แรกของไทย หรือก็คือตำแหน่ง พระมหาอุปราช(ผู้สืบราชสันตติวงศ์ลำดับแรก) ซึ่งก่อนหน้านี้ เราใช้ตำแหน่ง "วังหน้า" เรียก พระหาอุปราชมาแต่ครั้งอยุธยา)(น่าเสียดายที่สิ้นพระชนม์แต่ยังพระชันษาไม่มาก) สำหรับสถานที่ในรูปก็คือ ท่าราชวรดิษ นั่นเอง สำหรบ ปราสาทองค์กลางที่ตั้งอยู่ตรงกลางนั้น ภายในจะมีกรงเหล็กเป็นทรงกระบะ สำหรับลงสรง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีใหญ่ที่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว


โดย: Think DifferenT IP: 118.172.217.251 วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:12:26:46 น.  

 

ขอบคุณค่ะที่นำภาพงามๆ มาฝากโดย: อุ้มสี วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:12:28:19 น.  

 
โอ๊วว ขอบคุณมากคะที่นำมาให้ดู เป็นที่ภาพหาดูยากนะคะ


โดย: ป้าเรย์ วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:13:30:55 น.  

 
สวยมากจริงๆ อยากย้อนกลับไปอยู่สมัยนั้น
ไม่มีตึกรามใหญ่ ๆ บ้านแบบไทยโบราณน่าอยู่มาก


โดย: น้ำเงี้ยว วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:21:26:39 น.  

 
ขอบคุณที่นำมาให้ชมครับ


โดย: ความสุขเล็กๆ วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:21:46:45 น.  

 

สวยมากเลยนะคะ ขอบคุณที่นำมาให้ชมนะคะโดย: ดรีม IP: 125.27.220.155 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:08:41 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ สวยมากๆเลย


โดย: kero IP: 124.121.212.247 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:8:12:06 น.  

 
ขอขอบคุณจริงๆ ครับ ภาพดีๆ อย่างนี้ ไม่เคยเห็นมาก่อน ขอขอบคุณมากๆ หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีก


โดย: สวัสดิ์ ขอนแก่น IP: 117.47.12.108 วันที่: 24 ตุลาคม 2552 เวลา:6:07:02 น.  

 
มีภาพ รัชกาลที่ 5 ตอนบวชเณรไหม


โดย: ปา IP: 58.8.192.206 วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:16:01:13 น.  

 
น่าประทับใจ


โดย: 39 IP: 58.8.168.44 วันที่: 30 สิงหาคม 2553 เวลา:0:49:57 น.  

 
ภาพตอนร5 ตอนผนวช อยู่ที่วัดราชบพิธ ค่ะ


โดย: รมิดา IP: 223.206.13.230 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:16:47:54 น.  

 
ขอบมาก ถึงมากที่สุดคะ ประทับใจที่สุดเลย


โดย: poonaja IP: 125.25.10.81 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:21:14:45 น.  

 
ขอบคุณคะ..ชอบมากๆๆๆๆ.คะหาดูยาก


โดย: คนน่ารักคนที่15 IP: 182.52.196.148 วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:15:35:40 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: koool823 IP: 124.121.103.53 วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:48:01 น.  

 
ชอบที่สุดๆ สวยมากๆ


โดย: kook IP: 118.172.241.221 วันที่: 4 สิงหาคม 2554 เวลา:11:07:58 น.  

 
อยากเข้าไปอยู่ในสมัยนั้นคงไม่วุ่นวายเหมือนสมัยนี้


โดย: mt IP: 192.168.2.21, 180.180.39.240 วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:15:46:58 น.  

 
น่าเบี่อ มีรูปปู่ทิตตอนชกมวมหรือเปล่า ใครเคยเห็นบ้าง


โดย: lek IP: 27.55.0.36 วันที่: 23 มกราคม 2555 เวลา:21:37:17 น.  

 
ขอบคุณนะคะที่นำภาพดีๆ หาให้ชม


โดย: คำแก้ว IP: 125.24.35.76 วันที่: 29 มิถุนายน 2555 เวลา:16:24:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

นอกลู่นอกทาง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
ภาพถ่ายดาวเทียมด้านอุตุนิยมวิทยา
ภาพสดๆจากที่ต่างๆทั่วมุมโลก
Ban Na Song BKK, Thailand
Karon Beach , Phuket , Thailand
Federal Highway, Angkasapuri ,Pantai Valley , Malaysia
Delta Estate , Singapore
Malate ,Manila , Philippines
Bandar Seri Begawan , Brunei
Guangxi Guilin, China
달빛무지개분수(Banpo Bridge Fountain )Sin’gilsa-dong , Seoul , South Korea
Hong Kong skyline from Admiralty, China
Shiomidai , Kanagawa , Japan
Cable Beach, Broome, Western Australia, Australia
Keahua Hawaii , USA
Sacramento California, USA
Washington D.C., USA
Manhattan , New York , USA
McCulloch Kelowna, Canada
Niagara Falls , Ontario , Canada
Panama Canal , Bella Vista , Panama
Santiago de Chile , Región Metropolitana , Chile
Fairbanks, Alaska Forecast Arctic
Mar del Plata Buenos Aires , Argentina
Tasiilaq , Østgrønland , Greenland
London Skyline from the Sheraton Park Tower , Knightsbridge , United Kingdom
Trafalgar Square , London , United Kingdom
Eiffel Tower Paris, France
Harstad Nordland , Norway
Halsum , Svalbarð , Iceland
Amsterdam , Netherlands
Vatican City State, Saint Peter's Basilica Borgo , Italy
Berlin, Germany
Чебоксарский залив, Yakimovo, Chuvashia , Russia
Udaipur Lake Pichola , Rājasthān , India
Mount Everest , Junbesi , Sagarmāthā , Nepal
Cape Town Sanddrift, South Africa
Orpen , Richmond , South Africa
Abū Hayl Dubai , United Arab Emirates
Kairo, Egypt
Medhufushi, Maldives
Mawson station Antarctica

Profile Visitor Map - Click to view visits
หนังทุกเรื่องหรือเพลงทุกเพลงในบล็อกนี้ เป็นเจ้าของ ของลิขสิทธินั้นๆตามเจ้าของเดิม นำมาเพื่อแบ่งปันชมกันในหมู่เพื่อนพ้อง ชาวบล็อกแก้งค์เท่านั้นครับ....
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ 2539 หากผู้ใดคิดจะ ลอกเลียน หรือนำส่วนใดส่วนหนื่ง ของข้อความใน Blog แห่งนี้ไปเผยแพร่ ให้นำไปได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาต จขบ. แต่ต้องคัดลอกแจกจ่ายให้ครบ 50 ก็อปปี้ ไม่เช่นนั้น จะมีอันเป็นไป ต่างๆนานา ถึงขั้นชีวิตตกอับ อิอิ หากแต่ว่า..นำชื่อ จขบ. ไปใช้ในทางเสียหายหรือประจาน จะถูกดำเนินคดี ตามที่ กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด นะจ๊ะ
Friends' blogs
[Add นอกลู่นอกทาง's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.