JyHorseman
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2554
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
23 พฤษภาคม 2554
 
All Blogs
 

2011m05d19: Blood Pressure Monitoring [ต้องระวังเรื่อง "ความดันโลหิตสูง" แล้ว]

2011m05d19: Got the Automatic Blood Pressure Monitor

หลายวันที่ผ่านมา ทำสวนที่ที่บ้านแล้วเป็นผื่นคันที่มือขึ้นมา เลยแวะไปหาหมอให้ช่วยตรวจดูให้หน่อย

ปรากฏว่า เรื่องผื่นคันนั้นไม่เท่าไร แต่ที่กลับต้องสนใจคือ เรื่องความดันฯ เพราะก่อนเข้าพบแพทย์ พยาบาลได้ให้ชั่งน้หนักตัว และทำการตรวจวัดความดันโลหิต ครั้งแรกวัดได้ค่าความดันสูง คุณพยาบาลเลยขอตรวจวัดอีกครั้ง ก็ยังมีค่าออกมาสูง คุณพยาบาลเลยให้ไปนั่งพักสักครู่หนึ่ง แล้วกลับมาตรวจวัดใหม่ ผลคือ ค่าความดันโลหิตสูงเหมือนเดิม และมีค่าความดันฯ ที่สูงใกล้เคียงกันทั้ง 3 ครั้ง

พอไปถึงแพทย์เลยได้รายการเฝ้าระวัง มาพร้อมกับยาเลย แล้วจะนัดมาตรวจติดตามผล ต่อไป

กลับมาบ้านจึงมาหารายละเอียดดูเกี่ยวกับเรื่อง "ความดันโลหิตสูง" นี้ระดับความดันเหมาะสม: ความดันตัวบน < 120, ความดันตัวล่าง <80

เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง ความดันตัวบน = 120-139, ความดันตัวล่าง = 85-89
ความดันสูงขั้น 1: ความดันตัวบน = 140-159, ความดันตัวล่าง = 90-99
ความดันสูงขั้น 2: ความดันตัวบน = 160-179, ความดันตัวล่าง = 100-109
ความดันสูงขั้น 3: ความดันตัวบน = 180+, ความดันตัวล่าง = 110+
[Source: //www.be2hand.com] ตารางค่าความดันโลหิต

บทความจาก //www.gertexhealthshop.com/ ได้เขียนไว้เป็นสาระดี เกี่ยวกับการตรวจวัดความดันโลหิต
[Source : วิธีความดันโลหิต-การแปรผลที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต]

ซึ่งส่วนตัวคิดว่าคงจะต้องมีเครื่องวัดความดันนี้ไว้ใช้แล้ว จึงได้หาข้อมูล และจบลงโดยได้เครื่องมา 1 เครื่องเป็น Omron, Model SEM-1 คนขายใจดีมาก ช่วยจัดการส่งของมาให้เลย บอกว่า รอไปรษณีย์จะต้องรอสองสามวัน มาส่งให้เลยดีกว่า

ความดันโลหิต (Blood Pressure) หมายถึง : [Source: //thatumhealthy.fix.gs]

หมายถึง ความดันภายในหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ เพื่อปั๊มเลือดเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ความดันภายในหลอดเลือดนี้จะมีอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ขณะที่หัวใจกำลังคลายตัวก็ตาม เพราะการไหลเวียนของเลือดต้องมีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความดันในหลอดเลือดจึงมีอยู่ตลอดเวลา

การทำงานของหัวใจคล้ายก๊อก หรือปั๊มน้ำ คอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย เมื่อเลือดไหลแรงดี ความดันก็จะดีด้วย แต่หากหัวใจบีบตัวไม่ดี เลือดไหลอ่อน ความดันก็จะลดลง นอกจากนั้นแล้วความดันในหลอดเลือดยังขึ้นกับสภาพของหลอดเลือดด้วย หากหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดี จะปรับความดันได้ดีไม่ให้สูงเกินไป แต่หากหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่น หรือแข็งตัว ก็จะทำให้ความดันเปลี่ยนแปลงไปด้วย

สาเหตุ
1. ปัจจัยของความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มาจากขบวนการที่เกิดจากความเครียดที่ต้องผจญอยู่เป็นประจำ ส่วนน้อยที่เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกายที่สามารถที่จะแก้ไขได้ และหายเป็นปกติ
2. หากท่านมีความดันโลหิตสูง ควรที่จะปรึกษาแพทย์ทันที เพราะอาจหาสาเหตุ และรักษาให้หายขาดได้
3. ส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมักจะไม่ทราบสาเหตุที่เป็นรูปธรรม ต้องมาสนใจกับนามธรรม คือ ความเครียด

โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่ง ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่เป็นโรคนี้ ส่วนใหญ่จะสามารถควบคุมความดันโลหิตที่สูงให้กลับมาสู่ระดับปกติได้ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาในการรักษา และเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เส้นเลือดในสมองแตกทำให้เกิดอัมพาต เป็นต้น

ความดันโลหิตสูงปลอม
ภาวะความดันโลหิตสูงปลอม หมายความว่า จริงๆ แล้วผู้ป่วยไม่ได้มีความดันโลหิตสูง แต่ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบ เมื่อมาวัดความดันโลหิต ที่คลินิกแพทย์หรือโรงพยาบาล จะวัดได้สูงกว่าปกติทุกครั้ง แต่เมื่อวัดโดยเครื่องวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมง หรือวัดด้วยเครื่องอิเลคโทรนิคเองที่บ้าน กลับพบว่าความดันปกติ เรียกภาวะเช่นนี้ว่า white coat hypertension หรือ isolated clinic hypertension กลุ่มนี้มีอันตรายน้อยกว่าความดันโลหิตสูงจริงๆ

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ Onron รุ่น SEM-1 : [www.dermildshop.com]การจัดแบ่งระดับความดันโลหิต [Source:
//www.gertexhealthshop.com/topic6-bloodpressure%20.html]
• ค่าความดันโลหิตที่วัดได้ จากเครื่องวัดความดัน มี 2 ค่า หรือที่ทั่วไปเรียกว่า ค่าความดันโลหิตบนและล่าง
-- ตัวอย่างค่าความดัน 120/90 อ่านได้ว่า
ค่าความดันโลหิตบนเท่ากับ 120 mmHg (มิลลิเมตรปรอท)
-- ค่าความดันโลหิตล่างเท่ากับ 90 mmHg

• ค่าความดันโลหิตบน เป็นค่าความดันที่วัดจากการบีบตัวของหัวใจ ส่วนค่าความดันโลหิตล่างเป็นค่าที่วัดจากการคลายตัวของหัวใจ

จากตารางด้านบน แสดงให้เห็นว่า
• ค่าความดันโลหิตตัวบน ปกติไม่ควรจะเกิน120 mmHg
•• กรณีความดันโลหิตตัวบน 120-139 mmHg แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
•• กรณีความดันโลหิตตัวบน 140-159 mmHg แสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1
•• กรณีความดันโลหิตตัวบน 160 mmHg หรือมากกว่าแสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2

• สำหรับค่าความดัันโลหิตตัวล่างไม่ควรจะเกิน 80 mmHg
•• กรณีความดันโลหิตตัวล่าง 80-89 mmHg แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
•• กรณีความดันโลหิตตัวล่าง 90-99 mmHg แสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1
•• กรณีความดันโลหิตตัวล่าง 100 mmHg หรือมากกว่าแสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2

สำหรับเครื่องวัดความดันอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ยังแสดงถึงค่าการเต้นของหัวใจด้วย

คำแนะนำในการวัดความดันโลหิต
1. ไม่วัดความดันทันทีหลังอาหารมื้อหลัก ควรห่างอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
2. ไม่ควรสูบบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอก่อนทำการวัด
3. ขณะวัดไม่ควรเหนื่อย หรือหมดแรง หรือมีอารมณ์เครียด เศร้า
4. ควรทำการนั่งและวัดความดัน โดยวางแขน และข้อศอกบนโต๊ะ จัดระดับให้ผ้าพันต้นแขน หรือผ้าพันข้อมืออยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ


 

Create Date : 23 พฤษภาคม 2554
0 comments
Last Update : 18 สิงหาคม 2555 10:13:26 น.
Counter : 1659 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#13


 
yoadjarust
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
:Users Online
Jy Horseman
New Comments
Friends' blogs
[Add yoadjarust's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.