JyHorseman
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2558
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
9 พฤศจิกายน 2558
 
All Blogs
 

2015m11d28-m12d02: Trip Japan [Tokyo, Fuji] - Informations

2015m11d28-m12d02: Trip Japan [Tokyo, Fuji] - Informations
[Source: //chill.co.th/japan/tour.php?pid=377]รายละเอียด :
ทัวร์ญึ่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมวิวสวยๆ ของฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี ตค.พย.ของทุกปี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ชมพิพิธภัณฑ์ราเม็ง ตามรอยทีวีแชมป์เปี้ยน ลิ้มรสราเม็งชื่อดังของญี่ปุ่นนมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ แห่งเมืองคามาคุระ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

สถานที่ท่องเที่ยว:
วันที่ 1:
ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2:
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ / อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ / ล่องเรือทะเลสาบอาชิ / หุบเขาโอวาคุดานิ / ศาลเจ้าฮาโกเน่ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต / NEW STAR HOTEL / รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันที่ 3:
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ภูเขาไฟฟูจิ / พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองคามาคุระ / พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ / พิพิธภัณฑ์ราเม็ง / ราเม็ง / อิสระอาหารค่ำ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง / NARITA KIKUSUI HOTEL

วันที่ 4:
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระ 1 วันเต็ม / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / NARITA KIKUSUI HOTEL

วันที่ 5:
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หอคอยโตเกียวสกายทรี / วัดอาซากุสะ / ถนนนาคามิเซะ / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / ถนนชินจูกุ / ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1 :
ท่าอากาศยานดอนเมือง


ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานดอนเมือง (20.30) ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)วันที่ 2 :
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ / อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ / ล่องเรือทะเลสาบอาชิ / หุบเขาโอวาคุดานิ / ศาลเจ้าฮาโกเน่ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต / NEW STAR HOTEL / รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์001 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (08.00)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินฮะเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก
* บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน


002 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
[Source: //www.Chill.co.th]

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่หรือ ฮะโกเนะ เป็นเมืองหนึ่งในเขตอาชิงาระชิโมะ จังหวัด คานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเชิงทิวเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก เมืองฮาโกเนะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศเดินทางมาเพื่อพักผ่อนตามรีสอร์ทและสปา หรือเพื่อเยี่ยมชมทิวทัศน์ภูเขาที่รายรอบเมือง ภายในอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเน่ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องทัศนียภาพและความงดงามของธรรมชาติ ซึ่งมีอาณาเขตอยู่รอบๆ ทะเลสาบอาชิ มีชื่อเสียงในด้านแหล่งสปาน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ เป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง รวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม


003 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
[Source: //www.Chill.coth]

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิกับเรือแฟนตาซีโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบ อันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ทะเลสาบอา ชิ เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีลักษณะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ทอดตัว ในแนวตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ

ทะเลสาบอาชิเป็นทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม ดังภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเล อีกทั้งโดยรอบทะเลสาบยังเรียงรายไปด้วยรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อน เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาตินิยมไปเยือน


004 หุบเขาโอวาคุดานิ
[Source: //www.Chill.coth]

หุบเขาโอวาคุดานิ
เที่ยวหุบเขาชื่อดังที่มีควันพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาเป็นหุบเขาภูเขาไฟในบริเวณเมืองฮะโกะเนะ จังหวัดคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยแร่กำมะถันและ บ่อน้ำพุร้อน

บ่อน้ำร้อน เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 พันปีก่อน ด้านบนของหุบเขาโอวาคุดานิจะมีควันสีขาวๆ พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา เป็นควันที่มาจากความร้อนใต้พื้นดินโดยมีแก๊สกำมะถันปนอยู่ ทำให้มีกลิ่นของกำมะถันอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งมีกลิ่นฉุน จึงเรียกว่าหุบเขานี้ว่าหุบเขานรก ด้านบนจะมีบ่อน้ำร้อนแร่กำมะถัน ที่มีความร้อนสูงถึง 80 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ ซึ่งน้ำร้อนที่มีแร่กำมะถันเข้มข้นปะปนอยู่ ทำให้เมื่อต้มไข่ออกมา ทำให้ไข่กลายเป็นสีดำ จึงเป็นที่มาของชื่อไข่ดำ เชื่อกันว่าถ้าได้กินไข่ดำ 1 ฟองจะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี

อิสระให้ท่านได้เลือกชมและชิม สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ
สบู่ดำ แชมพูดำ โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดกดำ005 ศาลเจ้าฮาโกเน่
[Source: //www.Chill.co.th]

* ในกรณีที่ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิไม่ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮาโกเน่แทน

ศาลเจ้าฮาโกเน่
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ สังเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์โทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยังศาลเจ้าโดยสองข้างทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้านั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่มีความสวยงามตลอดทั้งปี

* ในกรณีที่ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิไม่ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮาโกเน่แทน006 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
[Source: //www.Chill.co.th]

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร รับประทานอาหารพื้นเมืองเป็นแบบเซ็ทอาหารที่ในเมนูที่หลากหลาย


007 โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงบ่าย
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ

เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ

เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ

รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI MOUSE ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ


008 NEW STAR HOTEL
[Source: //www.Chill.co.th]

NEW STAR HOTEL
ค่ำคืนนี้พักที่ NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่า ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย


009 รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พิเศษ! รับประทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่นแบบไม่อั้น ณ ห้องอาหารของโรงแรมวันที่ 3 :
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ภูเขาไฟฟูจิ / พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองคามาคุระ / พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ / พิพิธภัณฑ์ราเม็ง / ราเม็ง / อิสระอาหารค่ำ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง / NARITA KIKUSUI HOTEL010 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว และรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


011 ภูเขาไฟฟูจิ
[Source: //www.Chill.co.th]

ภูเขาไฟฟูจิ
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 13 และเป็นมรดกโลกแห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ มีความสูง 3,776 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิ และ ชิซุโอะกะ เป็นหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากการที่มีหิมะปกคลุมบริเวณยอดเขา ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดผู้คนมานานหลายร้อยปีแล้ว ภูเขาฟุจิได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งห้ามผู้หญิงขึ้นเขา

โดยในปัจจุบันภูเขาฟูจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาฟูจิได้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพวาดของ โฮะกุไซ ที่มีให้เห็นในวรรณกรรมญี่ปุ่นและกาพย์กลอนที่สำคัญมากมาย

นำท่านชมความงามอย่างใกล้ชิดยังบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ตลอดทางขึ้นเขามีความงามธรรมชาติ ที่งดงามชวนให้ถ่ายรูปกับวิวสวย ๆ
* นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)


012 Earth Quake Museum
[Source: //www.Chill.co.th]

พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM
นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์จำลองเรื่องราว รำลึกแผ่นดินไหว จากภูเขาฟูจิ
ที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทางปฏิบัติป้องกันที่ดี ก็จะปลอดภัยได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย


013 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
[Source: //www.Chill.co.th]

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร รับประทานอาหารพื้นเมืองเป็นแบบเซ็ทอาหารที่ในเมนูที่หลากหลาย

ช่วงบ่าย


014 เมืองคามาคุระ
[Source: //www.Chill.co.th]

เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย


015 พระพุทธรูปไดบุทสึ
[Source: //www.Chill.co.th]

พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ นำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตา พุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิ ได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย
แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด


016 พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
[Source: //www.Chill.co.th]

พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
นำท่านตามรอยทีวีแชมป์เปี้ยน (T.V. Champiam) รายการยอดฮิตติดอันดับของญี่ปุ่นที่พิพิธภัณฑ์ราเม็งศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน นำท่านสู่โซนพิพิธภัณฑ์

ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของราเม็ง ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลากแบรนด์ชื่อดัง

ราเม็ง เป็นบะหมี่น้ำของญี่ปุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ราเม็งมักจะทานคู่กับ เนื้อหมู สาหร่าย คะมะโบะโกะ ต้นหอม และบางครั้งจะมีข้าวโพด

ราเม็งมีการปรุงรสแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัดในญี่ปุ่น เช่นในเกาะคีวชู ต้นกำเนิดของทงโคสึราเม็ง (ราเม็งซุปกระดูกหมู) หรือในเกาะฮกไกโด ต้นกำเนิดของมิโซะราเม็ง (ราเม็งเต้าเจี้ยว)


017 อิสระอาหารค่ำ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง โซนร้านค้าของพิพิธภัณฑ์ราเม็ง ท่านจะได้เลือกชมและชิม รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของเส้นราเม็งและน้ำซุปในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน ให้ท่านได้ เลือกชม และชิมราเม็งสูตรต่างๆที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย


018 ราเม็ง
[Source: //www.Chill.co.th]


019 Narita ... Hotel
[Source: //www.Chill.co.th]

NARITA KIKUSUI HOTEL
ค่ำคืนนี้พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 :
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระ 1 วันเต็ม / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / NARITA KIKUSUI HOTEL020 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว และรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


021 ...
[Source: //www.Chill.co.th]

อิสระ 1 วันเต็ม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด

ย่านฮาราจูกุ
แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่
SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกด้วย

ย่านชิบุย่า
ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับฮาจิโกะ
รูปปั้นสุนัขแสนรู้
ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว

อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
* ท่านสามารถเลือกเดินทางตามโปรแกรมที่เราได้แนะนำไว้ด้านล่างดังนี้ โดยท่านจะได้รับคำแนะนำจากไกด์


022 รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย
[Source: //www.Chill.co.th]

รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่าง ๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)


023 โตเกียวดิสนีย์แลนด์
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงบ่าย
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ พบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยนโดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE,
เที่ยวบ้านหมีพูห์,ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS,
เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมาก มายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
* สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
* ท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2700 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง


024 รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่าง ๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)


025 NARITA KIKUSUI HOTEL
[Source: //www.Chill.co.th]

NARITA KIKUSUI HOTEL
ค่ำคืนนี้พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หอคอยโตเกียวสกายทรี / วัดอาซากุสะ / ถนนนาคามิเซะ / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / ถนนชินจูกุ / ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง


026 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว และรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


027 หอคอยโตเกียวสกายทรี
[Source: //www.Chill.co.th]

หอคอยโตเกียวสกายทรี
ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุง โตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก

เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร? ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่า ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
* ไม่รวมค่าขึ้นชมด้านบน


028 วัดอาซากุสะ
[Source: //www.Chill.co.th]

วัดอาซากุสะ
นำท่านชม วัดอาซากุสะเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรมักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้าคันนนและสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริงทำให้ซามูไรและโชกุน จึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก

การสักการะเทพเจ้าคันนน สามารถทำได้โดยโดยการรดน้ำ และตรงกลางวัดจะมีกระถางธูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อว่า ถ้าได้รับควันนี้ติดตัวมา จะโชคดีมีสุข เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไป ก็จะไปยืนอังรับเอาไอควันนั้นเข้าตัว และทำบุญไหว้พระ
ด้วยการโยนเหรียญลงในกล่อง แล้วตบมือ 2 แปะ และอธิษฐานขอพร

จุดเด่นของวัดอาซากุสะคือ โคมไฟสีแดงแดงขนาดยักษ์ ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตูฟ้าคำรณ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับโคมไฟนี้
นอกจากนี้ก็จะมีโคมไฟเล็กสีขาวมากมายเรียงกันอย่างสวยงามบริเวณหน้าวัด

นอกจากนี้ จะมีร้านขายของที่ระลึกเรียงรายอยู่ตลอดเส้นของถนนนากามิเสะ ที่ทอดยาวไปสู่ประตูอีกด้าน ของวัด ร้านส่วนใหญ่จะขายของที่ระลึกที่เป็นแบบเฉพาะของญี่ปุ่นที่เดียวในโตเกียว เช่น ตุ๊กตาแมวกวัก, พวงกุญแจ, ดาบซามูไร,ร่มญี่ปุ่น,ชุดกิโมโน, ขนมญี่ปุ่นและ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ทุกวันนี้ “วัดอาซากุสะ” หรือ “วัดเซ็นโซจิ” ยังคงเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว และเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาติอื่นๆ
ที่ต้องแวะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ หรือเทพเจ้าคันนน เพื่อความโชคดีและเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง


029 ถนนนาคามิเซะ
[Source: //www.Chill.co.th]

ถนนนาคามิเซะ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน

ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น


030 รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย
[Source: //www.Chill.co.th]

รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่าง ๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)


ช่วงบ่าย
ถนนชินจูกุ นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดในโตเกียว เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุ สถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย อาทิ อิเซตัน, Big Camera, ร้านรองเท้ากีฬา, โทรศัพท์มือถือ ร้านเกมส์ คอมพิวเตอร์ หรือร้านขายยา ที่จะมีเครื่องสำอางค์ ยี่ห้อญี่ปุ่น วางขายมากมาย เช่น Shiseido, Kose เป็นต้น

ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้นสินค้ามากมาย ที่นี่มีห้างสรรพสินค้ามากมาย สินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น MaruiMarui, Iseten, Daimaru รวมไปถึง DVD รวมทั้งมีร้านอาหารหลากหลายประเภท

นอกจากนี้ ยังมีอาคารที่ทำการมหานครโตเกียวที่สูงกว่า 243 เมตร
และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวของกรุงโตเกียว แบบฟรีๆได้เลย

จุดสังเกตอีกแห่งหนึ่งคือจะมี 5 แยกไฟแดง ซึ่งเป็นจุดตัดของถนน
5 เส้น เรียกว่า ห้าแยกชินจูกุ ซึ่งเวลาไฟแดง รถทุกคันบนทุกถนน ทั้ง 5 แยก จะหยุดทั้งหมด ผู้คนสามารถเดินข้ามไปยังฝั่งไหนก็ได้

ถ้าเดินทางด้านบนแล้วยังไม่หนำใจ สามารถเดินลงไปทางไปสถานีรถไฟใต้ดิน ก็จะมีร้านค้ามากมายให้เลือกซื้อของกัน แต่ร้านเหล่านี้ประมาณ 1-2 ทุ่มก็จะเริ่มปิดแล้ว032 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
[Source: //www.Chill.co.th]

ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
(20.15) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินฮะเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก
* บริการอาหารค่ำบนเครื่องบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (00.05) เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพน่าสนใจทีเดียว กับรายการเดินทางครั้งนี้ ...
 

Create Date : 09 พฤศจิกายน 2558
1 comments
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2558 0:40:48 น.
Counter : 1418 Pageviews.

 

สอบถามหน่อยค่ะ พอดีเห็นว่าเคยใช้บริการ Chill Square Travel คือบัญชีที่ใช้โอนเงินมัดจำ/ทั้งจำนวน เป็นบัญชีชื่อ Chill Square Travel หรือเป็นชื่อบุคคลค่ะ พอดีเพิ่งจะลองใช้บริการค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: ์Nick IP: 58.137.69.172 22 มกราคม 2559 11:50:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


yoadjarust
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
:Users Online
Jy Horseman
New Comments
Friends' blogs
[Add yoadjarust's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.