JyHorseman
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2555
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
26 กรกฏาคม 2555
 
All Blogs
 

2012m07d14: วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง, ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา

===========================================
- 2012m07d05: Registration ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา
- 2012m07dd13-14: Depart : เดินทาง, ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา
- 2012m07d14: วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง, ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา
- 2012m07d14: งานบุญสลากภัตร, ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา
===========================================

2012m07d14: วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์
ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา


เนื่องจากเราจอดรถด้านข้างวัด เมื่อเดินเข้าด้านประตูข้าง จะเห็นหอระฆังอยู่ทางด้านซ้ายมือ
ส่วนเยื้องขึ้นไปทางด้านหน้าขวาก็จะเป็นวัดมหาธาตุ
ถ้าเดินตรงลึกเข้าไปด้านในก็จะพบรูปปั้นพระนอน จัดได้สวยงามมาก
ส่วนด้านหลังของวัดก็จะเป็นพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

ทางออกด้านหลัง จะพบอุโมงค์ ช่องทางเข้าไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันว่า สมัยก่อนเวลาคนลักวัวลักควาย เขาจะไม่ต้อนเดินไปตามทาง แต่จะใช้ลอดผ่านทางถ้ำนี้ไป กับอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องขอมดำดินไปโผล่ที่อื่น ก็คือจะไปทางอุโมงค์นี้ ซึ่งแต่เดิมแรกเริ่ม อุโมงค์จะเป็นช่องขนาดใหญ่ แต่ต่อมาจากการทรุดตัวตามธรรมชาติจึงได้เหลือช่องอุโมงค์ขนาดเล็กลง

ดังนั้น เวลาไปที่แห่งนี้ อย่าลืมดูให้ครบนะครับ เดี๋ยวจะมาไม่ถึง
และ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ก็คือ องค์พระธาตุด้านหลังวัด ไม่ใช่ตัววัดนะครับ

การมาทริปในครั้งนี้ ได้รับฟังคำอธิบายอย่างดีมากจากทุกๆท่าน ต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้
โดยเฉพาะ
- อาจารย์ บุญกุม บุญกุมธีรัตน์ (ผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปี 2555 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา)
- อาจารย์ มาลี คล้ายพงษ์
- คุณ กัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์ (ผู้ได้รับรางวัลกินรี ปี 2555 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับอุตสาหรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
[Source: - //www.Youtube.com, 01 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์[Source: - //www.Youtube.com, 02 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์]

[Source: - //www.Youtube.com, 03 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์][Source: - //www.Youtube.com, 04 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์]วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง)

จากข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่จัดพิมพ์ ของ ร.ต. ถาวร อบรมภักดี และอาจารย์รุ่งธรรม เกิดทุ่งยั้ง ให้ข้อมูลว่า ตั้งอยู่ภายในเขตคูเมืองทุ่งยั้ง ซึ่งเป็นหน้าด่านด้านตะวันออกสมัยสุโขทัย ดังปรากฎชื่อเมืองทุ่งยั้ง ในศิลาจารึกหลักที่ 4 ของพระมหาธรรมราชาลิไท

วัดนี้ไม่มีหลักฐานว่าสร้างในปีใด สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นในรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย ชื่อวัดเคยเรียกแตกต่างกันไป คือ
วัดมหาธาตุ, วัดหน้าพระธาตุ, วัดบรมธาตุ, วัดกัมโพชนคร, วัดอุตรคาม, วัดชัยบุรี, วัดชัยปราการ, วัดใน, และ วัดทุ่งยั้ง

กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุ(เมืองทุ่งยั้ง) เป็นโบราณสถาน
ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 3716 และ 3679
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478

ปัจจุบัน วัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง)""พระวิหารหลวง" เป็นสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย แต่เดิม
พระวิหารคงมีลักษณะเป็นอาคารโถงก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ โครงหลังคาทำด้วยไม้ ยกพื้นสูงกว่าระดับพื้นินเล็กน้อย บนพื้นรอบตัววิหารอาคารไม่กั้นฝา คงมีแต่เสารายรอบตั้งขึ้นค้ำหลังคา แต่เมื่อได้ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง จึงทำให้วิหารมีรูปลักษณ์ดังปัจจุบัน

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ว่า พระวิหารหลวงเป็นของเก่าที่หน้าบรรณจำหลักเรื่องรามเกียรติ์ แต่สึกกร่อนไปมาก เห็นจะบูรณะปฏิสังขรณ์ในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ (พ.ศ. 2283)

ฝาผนังข้างในวิหารเขียนภาพเรื่องสังข์ทอง เป็นฝีมือช่างกรุงเก่า (กรุงศรีอยุธยา) ปรากฎอยู่ เพราะมีคำปรัมปราในเมืองเหนือเล่าว่า เมืองทุ่งยั้งคือเมืองท้าวสามลในเรื่องสังข์ทอง ในครั้งนี้พระเจ้าบรมโกศทรงให้สร้างพระประธานประดิษฐานในพระวิหารด้วย

พระวิหารหลวงได้รับการบูรณะซ่อมแซมอีกใน พ.ศ. 2442 โดยหลวงพ่อแก้ว เจ้าอาวาส

หลังจากพระประกาศขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาณแล้ว กรมศิลปกรได้ทำการบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง คือ
- เมื่อ พ.ศ. 2502 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมกุฎราชกุมารีเป็นองค์ประธานยกช่อฟ้า
- และมื่อ พ.ศ. 2553 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานการยกช่อฟ้า

วิหารหลวงวัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ประกอบพิธี "ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา" ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์ จึงยกเลิกไปหลังจากการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน


(ห้องเสา, ช่วงระหว่างเสา เรียกว่า ห้องเสา)


(ลวดลายบนหัวเสา)


(เสา)


(ลวดลายบนเพดาน)


(ภาพวาดเหนือประตูทางเข้า)


(ภาพวาดที่ผนังด้านขวา)
[More Info.: - //www.Youtube.com, 01 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์
[ภาพถ่ายเมื่อ 14 กรกฏาคม 2555 ทริป ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา]


พระบรมธาตุเจดีย์ทุ่งยั้ง
เป็นเจดีย์เก่าแก่แบบลังกาทรงกลมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม 3 ชั้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ฐานล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นบริวารอยู่ 4 มุม ฐานชั้นที่ 3 มีซุ้มคูหา 4 ด้านจากข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่จัดพิมพ์ ของ ร.ต. ถาวร อบรมภักดี และอาจารย์รุ่งธรรม เกิดทุ่งยั้ง ให้ข้อมูลว่า

พระบรมธาตุเจดีย์ แต่เดิมเรียก "พระมหาธาตุเจดีย์" เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา อันเป็นคติในพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ที่นิยมสร้างในสมัยสุโขทัย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่เรียกว่า อุรังคธาตุ คือ อัฐิส่วนหน้าอก

องค์มหาธาตุเจดีย์มีขนาดสูงประมาณ 1 เส้น (20 วา)
ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาว ด้านละ 10 วา 3 ศอก

พระเจดีย์ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง ทำให้รูปลักษณ์ของพระเจดีย์แบบทรงลังกาเดิมได้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการบูรณะซ่อมแซมภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2451 ทำให้องค์พระเจดีย์หักพังลง พญาตะก่า ชนชาติพม่า ขออนุญาตทำการบูรณะซ่อมแซม ผู้บูรณะซ่อมแซมได้ดัดแปลงฐานองค์ระฆัง (ส่วนของเจดีย์ที่เป็นรูประฆังคว่า) และเจดีย์สี่ทิศให้มีรูปร่างคล้ายเจดีย์พม่า แล้วทำฉัตรสวมยอดมหาธาตุเจดีย์และเจดีย์องค์เล็ก (ปัจจุบันฉัตรหักพังแล้ว)

รูปลักษณ์ของมหาธาตุเจดีย์ที่แสดงว่าเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา คงเหลืออยู่แต่ช่องบนขององค์พระเจดีย์เท่านั้น


[ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ (ทุ่งยั้ง) จากหนังสือท่องเที่ยวปี 2553]
More Info.: - //www.Thai-Tour.com วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์
(อุโมงค์ นอกวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง)


ตามที่แจ้งในช่วงต้นแล้วว่า เป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมาว่า สมัยก่อนเวลาคนลักวัวลักควาย เขาจะไม่ต้อนเดินไปตามทาง แต่จะใช้ลอดผ่านทางถ้ำนี้ไป กับอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องขอมดำดินไปโผล่ที่อื่น ก็คือจะไปทางอุโมงค์นี้ ซึ่งแต่เดิมแรกเริ่ม อุโมงค์จะเป็นช่องขนาดใหญ่ แต่ต่อมาจากการทรุดตัวตามธรรมชาติจึงได้เหลือช่องอุโมงค์ขนาดเล็กลง

จากนี้ ต่อไปจะเป็นประเพณีงานบุญสลากภัตร ของวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์===========================================
- 2012m07d05: Registration ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา
- 2012m07dd13-14: Depart : เดินทาง, ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา
- 2012m07d14: วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง, ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา
- 2012m07d14: งานบุญสลากภัตร, ชม-ชิม-แชะ เมืองลับแล มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา
===========================================

 

Create Date : 26 กรกฎาคม 2555
4 comments
Last Update : 23 สิงหาคม 2556 10:45:03 น.
Counter : 3238 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ
ตามไปเที่ยวด้วยยังไม่เคยไปจังหวัดนี้
ขอบคุณที่นำมาให้ชม
กำลังรวบรวมชื่อวัดที่อยากจะตระเวณ พาคุณแม่ไปเที่ยวอยู่่ค่ะ


 

โดย: pantawan 5 สิงหาคม 2555 0:56:02 น.  

 

สวัสดีค่ะ
แวะมาเยี่ยม มีภาพ จขบ ไหมคะ
ยกผลไม้มาเสริฟค่ะ

 

โดย: pantawan 7 สิงหาคม 2555 15:58:43 น.  

 

สุขสันต์วันแม่ค่ะ
วันนี้พาคุณแม่ไปเที่ยวไหนคะ

จขบ คือเจ้าของบ้านค่ะ

ช่วงนี้บล็อคโดนไวรัสหนัก โดนพักบล็อคหลายวัน
วันนี้พึ่งเข้าได้ค่ะ

 

โดย: pantawan 12 สิงหาคม 2555 23:32:29 น.  

 

สวัสดีค่ะ
แวะมาเยี่ยมคะ

 

โดย: pantawan 16 สิงหาคม 2555 1:15:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


yoadjarust
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
:Users Online
Jy Horseman
New Comments
Friends' blogs
[Add yoadjarust's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.