JyHorseman
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2557
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
29 ธันวาคม 2557
 
All Blogs
 

2014m12d17: Loa's South [สามพันโบก-คอนพะเพ็ง-โขงเจียม-ผาแต้ม] - Informations

2014m12d17: Loa's South [สามพันโบก-คอนพะเพ็ง-โขงเจียม-ผาแต้ม] - Informations

วันที่ 1 [2014m12d30]:

18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ถ.อังรีดูนังต์บริเวณประตูคณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ
19.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ จ.อุบลราชธานีโดยรถบัสปรับอากาศ “หนุ่มสาวทัวร์” บริการอาหารว่าง (1) และเครื่องดื่ม

วันที่ 2 [2014m12d31]:
อุบลราชธานี – ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู

05.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.อุบลราชธานีเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ทำธุระส่วนตัวและ บริการอาหารเช้า (2)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านชายแดน ช่องเม็กอ.สิรินธร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 10 เข้าสู่ แขวงจำปาสัก
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหารเมืองปากเซ
12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทวัดพูปราสาทขอมเพียงแห่งเดียวในอาณาจักรลาว สัมผัสอารยธรรมอันเก่าแก่ประวัติความเป็นมารวมถึงลวดลายแกะสลักหินชมภาพสลักหินรูปจระเข้ รูปหัวช้าง ตรีมูรติและทับหลังนารายณ์ทรงสุบรรณ จากนั้นกลับสู่เมืองปากเซ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร
19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเมืองปากเซเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 [2015m01d01]:
คอนพะเพ็ง – ร้านปลอดภาษี – ตลาดช่องแม็ก – อุบลราชธานี

07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. นำท่านชมความงามของ คอนพะเพ็งน้ำตกซึ่งเกิดจากแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงก่อให้เกิดเป็นสายน้ำจำนวนนับร้อย ไหลลัดเลาะลงสู่แก่งหินสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สมกับสมญานาม “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย”
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางกลับสู่ ด่านชายแดน
15.00 น. เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ร้านปลอดภาษี (Duty Free) จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ก่อนเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวกลับสู่จ. อุบลราชธานี
17.00 น. มีเวลาแวะซื้อสินค้าราคาถูก อาหารพื้นเมือง ฝากคนทางบ้านที่ ตลาดช่องเม็ก
18.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมจ.อุบลราชธานี
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (7) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 [ 2015m01d02]:
ผาชัน – สามพันโบก – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

06.30 น. บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นำท่านล่องเรือ ชมทิวทัศน์อันน่ามหัศจรรย์ ที่ สามพันโบก ธรรมชาติอันแปลกตา แก่งหินอันหลากหลายที่ถูกสายน้ำกัดเซาะจนเกิดหลุมลึก ร่องรูและรูปทรงโค้งเว้าแตกต่างกันเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงาม เที่ยวชมจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง ศิลาเลข หาดหงส์ ลานหินสี
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนำชมภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์บนหน้าผาที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย1ในแหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailandจากนั้นนำชม หินเสาเฉลียงประติมากรรมธรมชาติ รูปร่างแปลกตา
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (10 )ณ ร้านอาหาร
20.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถ

วันสุดท้าย อุบลราชธานี – กรุงเทพ [2015m01d03]:
05.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ============================================================================================
เล็กๆน้อยๆ ก่อนเที่ยวลาว
1.โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวลาวใต้ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเที่ยวลาวใต้ เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม รับประกันความปลอดภัยครับ
4.ช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวและไม่ร้อนครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางรถบัส 2 ชั้นจากเมืองไทยวิ่งเข้าไปได้สบายมาก
6.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว โรงแรมที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยปนลาว โดยจะเน้นจำพวกปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยครับ ทุกที่รับหมด....

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
• น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 100 เมตร จะสวยงามที่สุดในเดือนพฤศจิกายน - มิถุนายนเพราะแม่น้ำโขงจะใสและเห็นแก่งหินชัดเจน
• แก่งหลี่ผี เป็นแก่งกลางแม่น้ำโขงต้องนั่งเรือลัดเลาะแม่น้ำโขงซึ่งกว้างนับสิบกม. จากนั้นนั่งรถต่อไปอีก 7 กม.
ก็จะพบแก่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า ช่องโสมพะมิดหรือมหานทีสี่พันดอน ก็นับว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งครับ ช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ
• ปราสาทหินวัดพู ในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระมหากษัตรย์ ในปัจจุบันตัวปราสาทได้
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงมีร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคขอมโบราณก่อนสมัยนครวัดให้ดูอยู่ครับ
• น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน สวยงามแบบคลาสสิค ไม่สามารถไปเล่นน้ำได้ครับ
• น้ำตกตาดเยือง เป็นสายน้ำเส้นเดียวกับน้ำตกตาดฟาน แต่อยู่ทางตอนบน ห่างจากน้ำตกตาดฟานประมาณ 4 กม. และเป็นเส้นทางลูกรังอัดแน่นเข้าไปที่น้ำตกอีก 800 เมตร จัดได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยอีกที่หนึ่ง
• น้ำตกตาดผาส้วม หมายถึงน้ำตกที่มีหน้าผาสวยงาม คำว่า "ส้วม" หมายถึงห้องหอหรือห้องรโหฐานที่สวยงามช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ

ข้อมูลท่องเที่ยว ลาวใต้ ปากเซ
• เที่ยวลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี : //www.oceansmile.com/Lao/ConPapeng.htm
• รูปสวยๆ ลาวใต้ ปากเซ วัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง หลี่ผี ช่องเม็ก : //www.oceansmile.com/Lao/laotay18Oct47.htm
• ลาวใต้ ปราสาทหินวัดพู สถาปัตยกรรมขอมโบราณ : //www.oceansmile.com/Lao/Watphu.htm
• ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง ปากเซ ข้อมูลท่องเที่ยว : //www.oceansmile.com/Lao.htm
• เที่ยวลาว น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน : //www.oceansmile.com/Lao/Tadfan.htm
• ภาษาลาว วันละคำ : //www.oceansmile.com/Lao/Pasalao.htm


============================================================================================


เล็กๆน้อยๆ ก่อนเที่ยวลาว
1. โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2. การท่องเที่ยวลาวใต้ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3. การเที่ยวลาวใต้ เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม รับประกันความปลอดภัยครับ
4. ช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวและไม่ร้อนครับ
5. เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางรถบัส 2 ชั้นจากเมืองไทยวิ่งเข้าไปได้สบายมาก
6. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7. สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว โรงแรมที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8. อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยปนลาว โดยจะเน้นจำพวกปลาเยอะหน่อยครับ
9. การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยครับ ทุกที่รับหมด....

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
• น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 100 เมตร จะสวยงามที่สุดในเดือนพฤศจิกายน - มิถุนายนเพราะแม่น้ำโขงจะใสและเห็นแก่งหินชัดเจน
• แก่งหลี่ผี เป็นแก่งกลางแม่น้ำโขงต้องนั่งเรือลัดเลาะแม่น้ำโขงซึ่งกว้างนับสิบกม. จากนั้นนั่งรถต่อไปอีก 7 กม.
ก็จะพบแก่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า ช่องโสมพะมิดหรือมหานทีสี่พันดอน ก็นับว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งครับ ช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ
• ปราสาทหินวัดพู ในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระมหากษัตรย์ ในปัจจุบันตัวปราสาทได้
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงมีร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคขอมโบราณก่อนสมัยนครวัดให้ดูอยู่ครับ
• น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน สวยงามแบบคลาสสิค ไม่สามารถไปเล่นน้ำได้ครับ
• น้ำตกตาดเยือง เป็นสายน้ำเส้นเดียวกับน้ำตกตาดฟาน แต่อยู่ทางตอนบน ห่างจากน้ำตกตาดฟานประมาณ 4 กม. และเป็นเส้นทางลูกรังอัดแน่นเข้าไปที่น้ำตกอีก 800 เมตร จัดได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยอีกที่หนึ่ง
• น้ำตกตาดผาส้วม หมายถึงน้ำตกที่มีหน้าผาสวยงาม คำว่า "ส้วม" หมายถึงห้องหอหรือห้องรโหฐานที่สวยงามช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ

ข้อมูลท่องเที่ยว ลาวใต้ ปากเซ
• เที่ยวลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี : //www.oceansmile.com/Lao/ConPapeng.htm
• รูปสวยๆ ลาวใต้ ปากเซ วัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง หลี่ผี ช่องเม็ก : //www.oceansmile.com/Lao/laotay18Oct47.htm
• ลาวใต้ ปราสาทหินวัดพู สถาปัตยกรรมขอมโบราณ : //www.oceansmile.com/Lao/Watphu.htm
• ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง ปากเซ ข้อมูลท่องเที่ยว : //www.oceansmile.com/Lao.htm
• เที่ยวลาว น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน : //www.oceansmile.com/Lao/Tadfan.htm
• ภาษาลาว วันละคำ : //www.oceansmile.com/Lao/Pasalao.htm

 

Create Date : 29 ธันวาคม 2557
0 comments
Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2558 12:17:02 น.
Counter : 270 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#13


 
yoadjarust
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
:Users Online
Jy Horseman
New Comments
Friends' blogs
[Add yoadjarust's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.