Dr.Danai @ DNT Consultants
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2551
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
18 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 
Case Study : Modernform Group

การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ MBA ในวิชาการบริหารกลยุทธ หรือ การจัดการกลยุทธ ซึ่งในโลกของความเป็นจริงจะมีความแตกแต่งจากชั้นเรียนเป็นอย่างมาก

การที่จะทำให้ นศ.MBA ได้เรียนรู้และสร้างคุณค่าทางปัญญาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สูงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ แต่การลงมือปฏิบัติในสภาพจริงของธุรกิจโดยการศึกษา และวิเคราะห์ หรือ ดูงาน ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน

สำหรับ การวิเคราะห์ธุรกิจ จาก Case Study ของ นศ.ในอันดับแรกนี้น่าสนใจ ครับ ลองรับฟังและรับชม
(สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ)

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
Managing Director
DNT Consultants

*************************************************************

การวิเคราะห์กรณีศึกษา บมจ โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป โดย สุรโชค สท้านภพ

Clip สรุปผลการวิเคราะห์ธุรกิจ

สไลด์ประกอบการวิเคราะห์ธุรกิจ

เนื้อหาการวิเคราะห์

1. แนะนำบริษัท
บริษัทโมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1978 ในขณะนั้นเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจำพวกวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและที่ทำงาน ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป ครั้นมาถึงปี 1980 ก็ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตและดำเนินงานทางด้านการตลาดในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ต่อมาในปี 1980 ก็ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเฟอร์นิเจอร์ ที่อยู่อาศัยและเฟอร์นิเจอร์ครัวทำอาหาร ในปี 1990 บริษัทได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 9 ส่วน โดยจัดเป็นส่วนของการตลาดและการจัดจำหน่าย จำนวน 5 สาขา และส่วนของสายการผลิตจำนวน 4 สาขา ซึ่งในปี 1992 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อว่า บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ปจำกัด (มหาชน)

เป้าหมายของบริษัทคือการทำตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในระดับกลางถึงระดับสูง และตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้นำในส่วนแบ่งตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานในประเทศและสร้างส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่อาศัยและเฟอร์นิเจอร์ครัว และจะมีแนวโน้มการเจริญเติบในสินค้าส่งออกมากขึ้น

บริษัทโมเดอร์นฟอร์ม ถูกจัดให้เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายรวมถึงการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่อาศัย และเฟอร์นิเจอร์ครัวของประเทศ ซึ่งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของสินค้าประเภทที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบหลัก ภายใต้ แบรนด์สินค้า Moflex Soho Class Life และ Kitchen ซึ่งถือว่า เป็นผู้นำในการนำเสนอสินค้าที่มีความแตกต่าง สำหรับประเทศที่ได้ทำตลาดการส่งออกนั้นจะเริ่มจากญี่ปุ่น อาเซียน และจีน ตามมาด้วยประเทศในแถบเอเชียใต้ อเมริกากลาง-ตะวันออก และประเทศในแถบยุโรปตามลำดับ โดยที่บริษัทได้จดทะเบียนกับบริษัท Steel case ของอเมริกาในการผลิตสินค้าจำพวกเก้าอี้สำนักงานและแผงกั้นห้อง นอกจากนี้บริษัทยังได้จดทะเบียนกับบริษัท Klober ในการผลิตเก้าอี้สำนักงาน

วิสัยทัศน์ของบริษัท
เป็นผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งที่สร้างสรรค์บรรยากาศในสำนักงานและที่อยู่อาศัยที่เหนือกว่า

พันธกิจ
เราจะนำและสร้างเสริม
1. ภาพพจน์องค์กรให้แข็งแกร่ง
2. ส่วนแบ่งตลาดในระดับผู้นำ
3. ระบบการผลิตที่ทันสมัย
4. การพัฒนาและหาแหล่งผลิตภัณฑ์ใหม่
5. การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ และการสร้างทิศทางตลาด
6. การปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ และบริการ
7. บุคลากรให้ประสิทธิภาพ และเข้มแข็ง

คุณลักษณะองค์กร 10 ประการ
1. มีทัศนคติเชิงบวก
คือการทำให้ทุกวันมีความสุขและอารมณ์ขัน โดยพนักงานจะต้องเชื่อเสมอว่าทุกความคิดมีความเป็นไปได้ ทุกเรื่องมีทางออก มองโลกและสิ่งรอบข้างในทางที่ดี
2. ลูกค้ามาเป็นหนึ่ง
เป็นการให้ความสำคัญกับการฟัง และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงานเพื่อตอบสนองให้เหนือกว่าที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งใส่ใจในความรู้สึกของลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน สิ่งสำคัญคือการประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. ความรับผิดชอบเกินกว่าหน้าที่
คือการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุดพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกงานโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นที่ตั้ง
4. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
คือการทำงานกับทุกคนได้ดี ให้ความร่วมมือและเสียสละเพื่อทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่นรวมทั้งการจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยความราบรื่นสื่อสารชัดเจน
5. เน้นการกระทำ
โดยการที่ไม่ ผัดวันประกันพรุ่ง มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเป้าหมายพร้อมมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆสร้างผลงานงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ
6. มุ่งให้ได้สิ่งที่เป็นเลิศ
โดยการไม่ยึดติดในความสำเร็จที่ผ่านมา จนหยุดพัฒนาให้ดีขึ้น ทำให้เหนือกว่าทุกครั้ง

7. มีการกระจายอำนาจ
ในฐานะหัวหน้างานก็ให้มีการแบ่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างเหมาะสม ฝึกผู้ใต้บังคับบัญชาให้ตัดสินใจ ในการแก้ปัญหาในงาน ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะต้องมีการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาในงานได้อย่างรวดเร็ว
8. มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยที่มีการ อ่าน สังเกต ตังข้อสงสัย และถามใฝ่รู้ รวมทั้งพัฒนาตนเองตลอดเวลา ศึกษาแนวทาง หรือเครื่องมือใหม่ๆเพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
โดยการไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆหรือขั้นตอนเดิมๆ ต้องเป็นคนที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีใหม่ เพื่อจุดประการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับปรุงและทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์
10. มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์
โดยยึดมั่นความถูกต้อง มีคุณธรรม และตรงไปตรงมา

2. การวิเคราะห์ธุรกิจ
การวิเคราะห์ด้วย กรอบแนวคิดพลังทั้ง 5 ของ ไมเคิล อี. พอร์เตอร์(The Five Forces Model)
1). การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม(Existing Competitors)
ปัจจุบันธุรกิจโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จะชะลอตัว ขณะที่ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น จากเดิมบริษัทตั้งเป้าการเติบโตอยู่ที่ 10-15% หรือ 2,600 ล้านบาท จากปี 2549 แต่ ณ ปัจจุบันอัตราการเติบโตจะได้ไม่ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ไม่ถึงขั้นการเจริญเติบโตติดลบ เนื่องจากมียอดสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 ล้านบาท นอกจากนี้นโยบายของบริษัทยังเน้นขายสินค้าแก่ลูกค้าโครงการถึง 70% ของยอดขายทั้งหมด ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนัก สำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นรายที่เน้นขายปลีก เพราะเมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่ดีกลุ่มนี้จะชะลอการซื้อสินค้า ในขณะที่ลูกค้าโครงการจะเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังเป็นการกระจายความเสี่ยง เพราะมีลูกค้าหลายหลายตั้งแต่ระดับกลาง-บน ที่อยู่อาศัยแนวราบ-แนวสูงและอื่นๆ เช่นในปัจจุบันตลาดแนวราบหรือบ้าน อาจมีการชะลอไปบ้าง แต่ยังมีตลาดคอนโดมิเนียมกลางเมืองที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานนั้นก็ยังถือว่ามีสถานการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องเพราะการที่มีฐานลูกค้าเดิมที่มากทำให้ในการประมูลงานโครงการต่างๆนั้นมีภาษีที่ดีกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ แต่ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่อาศัยมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง เพราะมีผู้แข่งขันหลายรายไม่ว่าจะเป็น INDEX และ S.B. เฟอร์นิเจอร์ต่างก็นำ กลยุทธ์ ต่างๆออกมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานมัณฑนาศิลป์เข้ามาใช้ในการออกแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ หรือจะเป็นการนำพรีเซนเตอร์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆมาโฆษณาเพื่อชักจูงให้เกิดยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

2). คู่แข่งขันรายใหม่(New Entrants)
ตลาดเฟอร์นิเจอร์จะมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเปิดธุรกิจจำนวนมากเนื่องจากกระแสอสังหาริมทรัพย์เริ่มที่จะมีการลงทุนมากขึ้น โดยการใช้ อินโนเวชั่นให้สินค้าสร้างความแตกต่าง เจาะหาลูกค้าเฉพาะกลุ่มโดยเลี่ยงการแข่งขันกับแบรนด์ของบริษัทรายใหญ่ โอกาสของตลาดเฟอร์นิเจอร์มาจากกระแสธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ทั้งรายเก่าและรายใหม่จึงหันมาทำตลาดอย่างจริงจัง ผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับมีหน่วยงานรัฐบาลให้ความสนับสนุน อาทิ โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยที่มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ผ่านการอบรมและสนใจตลาดเฟอร์นิเจอร์หลายรายมองว่าการดำเนินธุรกิจนั้นจะต้องมีการผลิตสินค้าที่มีดีไซน์โดดเด่นมุ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อระดับกลาง - ล่าง ซึ่งถือเป็นช่องว่างทางการตลาดที่มีอยู่ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลต่อบริษัทเพียงเล็กน้อย เพราะผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหม่นั้นหากไม่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์ได้รับความสนใจในระดับที่โดดเด่นแล้ว ก็จะเป็นการยากที่จะมามีส่วนแบ่งตลาดเฟอร์นิเจอร์ในระดับที่สูง

3). สิ่งทดแทน(Substitutes)
สำหรับสินค้าที่ใช้ทดแทนส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่ทำมาจากงานจักสาน ซึ่งสินค้าจำพวกนี้ก็มีการเจริญเติบที่ดีเนื่องจากเป็นงานฝีมือที่มีความประณีตแต่ราคาของสินค้าค่อนข้างที่จะสูงเพราะเป็นงานที่ใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนาน และการที่จะสามารถทำออกขายในปริมาณที่มากก็ค่อนข้างที่จะยากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำเสนอต่อลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีให้เลือกหลากหลาย สำหรับอุปสงค์ของตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานนั้นจะเน้นที่ แบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงเป็นหลักเพราะการที่ได้ใช้สินค้าแบรนด์เนมจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพหรือความมีฐานะที่ดีในการที่สามารถเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพในระดับที่สูง

4). อำนาจต่อรองของคู่ค้า/ผู้จัดส่งปัจจัยผลิต(Supplier Power)
ปัจจุบันในส่วนของผู้จัดทำปัจจัยการผลิตนั้นจะมีอำนาจในการต่อรองที่เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันผู้จัดส่งปัจจัยการผลิตมักมีการรวมตัวหรือควบรวมกิจการมากขึ้นส่งผลให้มีผู้ค้าในตลาดที่น้อยรายทำให้ผู้ผลิตสินค้าไม่มีทางเลือกผู้จัดทำปัจจัยการผลิตมากนัก เละอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่บริษัทมียอดขายที่มากทำให้มีความต้องการวัตถุดิบที่มากเช่นกัน ดังนั้นในการสั่งสินค้าก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อวัตถุดิบกับผู้ผลิตปัจจัยการผลิตรายใหญ่ที่มีเทคโนยีที่พร้อมและมีกำลังการผลิตที่สามารถตอบสนองบริษัท ประกอบกับปัจจุบันวัตถุดิบจำพวกไม้ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ก็มีจำนวนที่ลดน้อยไปทุกขณะดังจะเห็นได้จากเมื่อต้นปี 2550 บริษัทขาดแคลนวัตถุดิบจำพวกไม้อยู่ระยะหนึ่ง

5). อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ(Buyer Power)
เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทเน้นที่การขายสินค้าตามโครงการที่อยู่อาศัยและสำนักงานต่างๆซึ่งขึ้นชื่อว่างานโครงการแล้วย่อมมียอดการสั่งผลิตในปริมาณที่มากและหลากหลายซึ่งส่งผลให้ลูกค้าต้องการที่มีส่วนลดให้ได้มากที่สุด ซึ่งหากบริษัทใดมีการเสนอคุณค่าในระดับสูงและมีราคาที่ต่ำกว่าผู้แข่งขันรายอื่นก็จะสามารถประมูลได้งานไป

การจัดทำ Scenario Analysis

แนวโน้ม (Trends)
T1 ค่าเงินบาทและภาวะทางเศรษฐกิจ
T2 สถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์
T3 ราคาน้ำมัน
T4 การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ของภาครัฐ
T5 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของประชากร
T6 สภาพการณ์ของวัตถุดิบหลัก เช่นไม้และเหล็ก
T7 การทำการตลาดของคู่แข่งขันทางธุรกิจ
T8 สถานการณ์ทางการเมือง
T9 สภาพการณ์ของบริษัทรายใหญ่ระดับประเทศ
T10 การพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการผลิต
T11 กำลังการผลิต

การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trends Analysis)
แนวโน้มที่แน่นอน (Certainty Trends
)
C1 รัฐบาลมีการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่หรือ SMEs มากขึ้น
C2 ลูกค้าเริ่มใส่ใจเกี่ยวกับสินค้าที่ปราศจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อนมีความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น และการที่ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะคาดหวังสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างคุณค่าให้กับตนเองในระดับที่สูงขึ้น
C3 คู่แข่งที่อยู่ใน Segment เดียวกันเริ่มมีการทำการตลาดและทำแผนโฆษณาแบรนด์สินค้าอย่างจริงจัง
C4 การขยายตัวของบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศ เช่น ปตท. โตโยต้า เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ เป็นต้น
C6 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เคยซบเซามีการตื่นตัวทั้งโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมในเมืองหลวง

แนวโน้มที่ไม่แน่นอน (Uncertainly Trends)
U1 การแข็งค่าของค่าเงินบาทจะทำให้สินค้ามีต้นทุนต่ำลงเพราะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วขายสินค้าภายในประเทศ
U2 ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มจะขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งในวงกว้าง
U3 วัตถุดิบหลักจำพวกไม้ที่เริ่มมีการขาดแคลนดังจะเห็นจากการที่วัตถุดิบเข้าไม่ทันตามกำหนดส่งมอบอยู่บ่อยครั้ง ละราคาเหล็กที่มีการขึ้น-ลง ราคาตามราคาน้ำมัน
U4 การเข้าออกของพนักงานระดับล่าง ที่ส่งผลให้กำลังการผลิตมีความผันผวน
U5 การพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการผลิตที่มีอย่างต่อเนื่อง
U6 สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากยังไม่เห็นหน้าตาของนายกรัฐมนตรีและแนวทางการทำงานของทีมงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่

Cluster into Axes(การจัดกลุ่มตามแกน)

การวิเคราะห์ด้วย SWOT


เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT เรียกว่า PEST นั้นประกอบไปด้วย
1. P – Political วิเคราะห์ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง รวมถึงกฎหมายต่างๆ
2. E – Economics วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์
3. S – Social เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่
4. T – Technology วิเคราะห์ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation อื่นๆ
โดยที่มีผลการวิเคราะห์บริษัทด้วย SWOT ดังนี้

1. จุดแข็งของบริษัทประกอบด้วย
- การที่บริษัทมีการทำตลาดสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์มาถึง 27 ปีซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร และเป็นที่ยอมรับรวมทั้งได้รับความไว้ใจจากลูกค้าที่มีอำนาจการใช้จ่ายระดับกลางไปจนถึงระดับสูง
- การที่บริษัทมีกำลังการผลิตที่พอเพียงและเหมาะสมกับปริมาณการผลิตที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา
- การที่บริษัทมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เช่น เครื่องอัดแผ่นไม้ที่สามารถอัดขึ้นรูปแผ่นไม้ได้ตามต้องการ และเครื่องดัดเหล็กที่สามารถขึ้นรูปดัดเหล็กแป๊ปกลม หรือแป๊ปรูปไข่ได้ตามที่ต้องการ
- การที่บริษัทมีผู้นำส่งปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เช่นฟองน้ำที่สามารถตัดขนาดหรือปั๊มขึ้นรูปได้ตามความต้องการของบริษัท
- การที่บริษัทมีทีมงานที่ออกแบบและพัฒนาสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและนำเสนอความแตกต่างของตัวสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกและความพึงพอใจสูงสุดเช่น การที่บริษัทออกแบบและผลิตโซฟาที่สามารถฟังเพลงได้
- การที่บริษัทมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในฝีมือช่างด้านสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในระดับที่สูงสามารถปรับปรุงและพัฒนาการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ
- การที่บริษัทมีการรับประกันสินค้าตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 3 ปี นอกจากนี้บริษัทยังรับเปลี่ยนและซ่อมแซมงานไม่ว่าลูกค้าจะซื้อไปใช้งานนานกี่ปีก็ตาม
- การที่บริษัทมีทีมงานการกระจายสินค้าที่เข้มแข็ง สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดส่งมอบ

2. จุดอ่อนของบริษัทประกอบด้วย
- การที่ในบางช่วงเวลาทางบริษัทมียอดการสั่งผลิตที่มากซึ่งอาจเกิดจากการที่พนักงานขายต้องการปิดงานให้ได้มากที่สุดในแต่ละเดือนหรือการที่มีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาพร้อมกันหลายรายจึงทำให้เกิดภาวะเกินกำลังการผลิตทำให้ต้องมีการเปิดทำงานล่วงเวลาในปริมาณที่มาก และบางกรณีอาจส่งผลให้ผู้นำเข้าปัจจัยการผลิตไม่สามารถส่งวัตถุดิบมาได้ตามช่วงเวลานำที่ทางบริษัทกำหนด
- การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบและยอดการสั่งผลิตที่บกพร่องในบางกรณี เนื่องจากงานที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นงานโครงการซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานค่อนข้างนานซึ่งเบื้องต้นการมีการจองวัตถุดิบไว้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะมีงานแทรกจากลูกค้ารายย่อยที่มีปริมาณมากทำให้เกิดปัญหาการมีปัจจัยการผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการผลิต
- การที่บริษัทมีการทำโฆษณาที่น้อยเกินไปทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าแบรนด์สินค้าของบริษัทมีอะไรบ้าง
- การพัฒนาฝีมือช่างเนื่องจากตลาดแรงงานในปัจจุบันจะเน้นที่ผลตอบแทนมากว่าการศึกษาหาความรู้ความชำนาญในงาน เหตุสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์มีจุดขายสำคัญที่ความปราณีตทำให้ยังต้องพึ่งฝีมือช่างเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นงานเย็บขึ้นรูปผ้าที่จะนำมาหุ้มเก้าอี้หรืองานหุ้มเก้าอี้ เป็นต้น

3. โอกาสของบริษัทประกอบด้วย
- การที่ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์อันประกอบด้วยบ้านและคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในเมืองหลวงที่มีโครงการอยู่มากมาย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บริษัทจะเพิ่มยอดขายได้อย่างมาก
- การที่บริษัทใหญ่ระดับประเทศมีการเพิ่มสถานที่ทำงานเพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ เช่น ปตท. โตโยต้า เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยที่บริษัทเหล่านี้ก็เป็นลูกค้าเก่าและซื้อสินค้าในปริมาณที่มากอยู่ตลอดเวลา
- การที่ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใส่ใจต่อความเป็นอยู่และใส่ใจสุขภาพอนามัยเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นโอกาสให้บริษัทได้เข้าสู่ตลาด Segment ใหม่นี้โดยการเปิดตัว โมเดอร์นฟอร์ม Health & Care ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ เช่นโซฟา หรือเตียงนอนที่สามารถนวดในตัวได้
- การที่ปัจจุบันกระแส Reality Show กำลังมาแรงและเป็นที่นิยม ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้มีโอกาสสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้าน True Academy Fantasia 4 โดยที่ทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าจากผู้ที่ติดตามรายการดังกล่าวซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

4. อุปสรรคของบริษัทประกอบด้วย
- การที่ในปัจจุบันมีสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น เหตุเพราะสินค้าจากจีนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำทำให้ลูกค้าบางรายอาจเน้นการซื้อสินค้าที่ต้นทุนต่ำแต่มีคุณภาพที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าไปใช้งาน
- การที่ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้ตลาดการส่งออกมีการชะลอตัวเพราะบางรายการสั่งผลิตได้กำไรค่อนข้างน้อย
- การที่ภาวะทางการเมืองยังไม่มีความแน่นอนเพราะการที่ยังไม่ได้เห็นทีมงานเศรษฐกิจที่จะมาบริหารประเทศว่าจะมีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรจึงทำให้ลูกค้ายังคงมีการชะลอการสั่งซื้ออยู่

บทสรุป
จากข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. บริษัทยังคงมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นในตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอยู่มากเพราะการที่เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศหลายบริษัท
2. การเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่มีผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างน้อยเพราะบริษัทจะเน้นขายงานโครงการเป็นส่วนใหญ่
3. การที่เศรษฐกิจในปัจจุบันมีภาวะที่ซบเซาและการเมืองที่ไม่แน่นอนมีผลกระทบต่อบริษัทตรงที่มีการชะลอตัวของโครงการบ้านและคอนโดมิเนียม ทำให้ยอดขายของสินค้าจำพวกเฟอร์นิเจอร์ชะลอตัวไปด้วย
4. การที่ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และอยากได้สินค้าที่มีอรรถประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าเงินลงทุน ทำให้บริษัทต้องมีการศึกษาตลาด และพัฒนารูปแบบและคุณประโยชน์ของสินค้าอยู่ตลอดเวลา
5. การขยายตลาดในธุรกิจบ้านและสินค้าเพื่อสุขภาพจำเป็นที่จะต้องมีการเข้าถึงและเสาะแสวงหาความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
6. บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อของแบรนด์สินค้าเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย
Create Date : 18 สิงหาคม 2551
Last Update : 18 สิงหาคม 2551 23:56:30 น. 0 comments
Counter : 9757 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

dnt
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
ที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำด้านจัดการกลยุทธ
( ผู้นำและริเริ่มการจัดทำ Balanced
Scorecard & KPIs)
การบริหาร HR ที่เน้นความสามารถ
(Competency Based Approach)
การพัฒนา HRD-KM และ
การจัดการสมัยใหม่
*************************
Friends' blogs
[Add dnt's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.