Group Blog
 
<<
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
24 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
พิธีการแก้ไขกรรม แก้ไขดวง ด้วยตนเอง

อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ให้ทำพิธีในวันพระขึ้น 15 ค่ำ จะดีที่สุด หากไม่ได้ให้ทำในวันที่เราสะดวก หรือวันเกิดของเรา เช่น เกิดวันจันทร์ก็ทำวันจันทร์ แต่งกายให้เหมาะสมตามที่เราพอทำได้ให้สุภาพ ทำด้วยความเคารพจะเห็นผลไว
ทำกลางแจ้งเวลาก่อนเที่ยง
ให้จัดเตรียม
1. พานข้าวตอก(พานใส่ข้าวตอก ข้าวตอกคือเม็ดข้าวเปลือกคั่วให้แตกออก)
2. บายศรีพานพระ 3 ชั้น คือบายศรีสามชั้น 1 พาน
หาไม่ได้ไม่เป็นไร เอาตามกำลังเราอย่าให้เดือดร้อนเพราะทำดี
3. ธูป 30 ดอกสีแดง แทนบารมี 30ทัศ ที่เราทำมา เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
4. เทียน 1 คู่ แทนบูชาพระธรรมที่ให้แสงสว่างทางธรรมแก่สรรพสัตว์
5. ดอกไม้ 5 คู่ สีขาว ใส่บนพาน แทนขันธ์ห้า ของเทพ พรหม และเจ้ากรรมนายเวร ที่มาชุมนุมรับทราบ
6. เงิน 7 บาทขึ้นไป บูชาครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสงเคราะห์เรา ใส่ลงบนพานดอกไม้ ในข้อ 5

หาโต๊ะใหม่ๆมาสักอัน ให้เอาไว้ใช้เพื่อการมงคลโดยเฉพาะใช้งานนี้ อย่าเอาไปใช้ที่อื่นที่ไม่เหมาะ จะไม่เป็นมงคล จากนั้นเอาผ้าขาวปู ทำพิธีกลางแจ้ง ของทั้งหมดวางบนโต๊ะ

ต้องทำก่อนเที่ยง ไม่เช่นนั้นเทวดาท่านมีกิจไปที่อื่นหมด

7. น้ำเปล่าใส่ในพานสำริดหรือพานสวยๆ สะอาด บางบนโต๊ะ ถ้ามีเหรียญ หรือยันต์ทำน้ำมนต์ของครูบาอาจารย์ที่เรานับถือ เราก็ใส่ลงไปในน้ำด้วย
เมื่อพร้อมแล้ว ให้สมาทานศีล 5 หรือศีลแปด

จากนั้นนะโมฯ 3 จบเพื่อนอบน้อม พระรัตนตรัย

จากนั้นชุมนุมเทวดา เทวดาและพรหมท่านจะลงมาสงเคราะห์เราในการทำพิธี

สัคเค กาเม จะ รูปเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
ให้น้อมใจเคารพ เทพพรหมท่านจะมาชุมนุม รับทราบและโมทนากรรมกับเรา

จากนั้นขอขมาพระรัตนตรัย
คำขอขมาพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
(ถ้าหลายคนว่า.....ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ....
ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )
หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ
พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้
ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จ-
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

จากหนังสือสวดมนต์แปล
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ขอขมาพระรัตนตรัยเสร็จขอขมาพ่อแม่และบุพการีทั้งหมดของเรา
ให้ว่าภาษาไทยนี่แหละเข้าใจดี

หากลูกเคยทำผิดประการใดต่อพ่อแม่และบรรพชน บูรพบรรพชนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อพ่อแม่ในชาตินี้ หรือพ่อแม่ในชาติที่ผ่านๆมาทั้งหมด ด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ลูกขอขมากรรมทั้งหมด ต่อพ่อแม่บรรพชน และบูรพบรรพชนทั้งหมดทุกท่าน

ขอขมาครูบาอาจารย์

หากศิษย์เคยกระทำผิดประการใดต่อครูบาอาจารย์และบูรพาจารย์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์บูรพาจารย์ในชาตินี้ หรือทุกๆท่านในชาติที่ผ่านๆมาทั้งหมด ด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ศิษย์ขอขมากรรมทั้งหมด ต่อครูบาอาจารย์และบูรพาจารย์ทั้งหมดทุกท่าน

เมื่อเสร็จแล้วให้ขอขมากรรมต่อ เทพและพรหมทั้งหมด
หากข้าพเจ้าเคยกระทำผิดด้วยประการใดอันเป็นการล่วงเกินต่อ เทพ ทุกพระองค์ พรหมทุกพระองค์ ไม่ว่าจะทำผิดในชาติก่อนทุกชาติที่ผ่านมา และในชาตินี้ ไม่ว่าจะตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดี ขอทุกพระองค์ท่านได้โปรดอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อพระองค์ท่านทุกพระองค์

จากนั้นให้เราอธิษฐานจิตขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมด เพื่อเขาจะได้ลดโทษ หรืออโหสิกรรมให้เราทั้งหมด

ตั้งจิตอธิษฐานโดย
ขออาราธนาคุณแห่งพระรัตนตรัย พระบรมมหาจักพรรดิ์ทุกๆพระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ เทพ พรหม ตลอดทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน พระยายมราช และพระแม่ธรณี ได้โปรด ช่วยเป็นสักขีพยาน และนำสัจจะวาจาของข้าพเจ้า (นาย,นาง ,นาวสาว)............................................................... ไปส่งถึงเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหมด จากนั้นกล่าววาจาให้สำรวม โดยกล่าวว่า หากใครเคยล่วงเกินเรา เราขอยกโทษให้ทั้งหมด และหากเราเคยล่วงเกินใคร ท่านผู้ใด เราขออโหสิกรรมจากท่านทั้งหมด ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วย หากท่านยังโกรธแค้น ก็ขอให้ลงโทษสถานเบา จากเบาจงเป็นศูนย์ เราขอโอกาสทำดี ใช้หนี้กรรมให้ท่าน
หากท่านทำให้เราทำกุศลต่อไม่ได้ ท่านจะไม่เกิดประโยชน์ ได้แต่แก้แค้น แต่ไม่ได้กุศลประการใด เราขอโอกาสทำดี และจากนี้จะขอทำตนเป็นคนดีใฝ่ดีตลอดไป โปรดอโหสิ....

จากนั้นให้ขอพรทุกท่านทุกพระองค์ โดยอธิษฐานว่า

ลูกขอ อาราธนาพระอานุภาพ
แห่งพระรัตนตรัย อันประกอบไปด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยะสงฆ์ทุกๆพระองค์ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบ และขอบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ โดยมี............เช่น...(หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค,หลวงปู่ทวด วัดช้างให้,หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ครูบาเจ้าศรีวิชัย โพธิสัตว์กวนอิม พระกษิติโพธิสัตว์คือเราศรัทธาองค์ไหน ขอบารมีท่าน)โดยมีพระศรีอาริยเมตรไตรยเป็นประธานเป็นที่สุด
อีกทั้งบารมีแห่งสมเด็จพระบรมมหาจักพรรดิ์ทุกๆพระองค์ เทพ เทพนารี ทุกๆพระองค์ พรหมทุกๆพระองค์ ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา อีกทั้งท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน ทุกพระองค์ได้โปรดปราสาทพรให้ลูก จงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีความสุขกายสุขใจ ขอให้ถึงพระนิพพาน หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดขอนับจากวันนี้จงมีแต่ความคล่องตัวในทุกด้านทั้งทางโลกและทางธรรม

แล้วอธิษฐานพ่วงสุดท้ายคือ ลูกขอตั้งใจทำดี เพื่อผลความดีให้ลูกถึงพระนิพพานสิ้นทุกข์ หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอให้นับตั้งแต่กาลนี้ไปจงมีแต่ความคล่องตัวทุกๆด้าน ปรารถนาสิ่งใดเป็นพิเศษก็อธิษฐานเอา.......ขอให้เจอคู่แท้ ลูกไม่มีก็ขอท่านเอา ขาดสิ่งไหนขอเอา ลูกที่มาจะเกิดจะเป็นเทพมีบุญญาธิการหนุนพ่อหนุนแม่

ให้อธิษฐานโดยการเปล่งวาจาดังๆด้วย
หากข้าพเจ้ามีคู่ครองที่ติดตามมา แต่อยู่กันคนละภพชาติ ขอให้เราเป็นอิสระต่อกัน ขอยกเลิกกฏสัญญาต่อกัน หากเคยล่วงเกินกันข้าพเจ้าขอขมากรรมจากท่าน หากท่านถูกข้าพเจ้าล่วงเกินข้าพเจ้าก็ขออภัย ข้าพเจ้าขอมีคู่เป็นมนุษย์ปรกติ ขอมีคู่ที่ดีคู่แท้ คู่บารมี คู่สร้างความดี หากท่านยังรักและหวังดีขอให้รักอย่างสัมมาทิฐิช่วยข้าพเจ้าให้พ้นทุกข์ทั้งมวล

ท้ายสุดขอพรทุกๆพระองค์ท่าน คือให้ทุกพระองค์ทำน้ำมนต์ทิพย์ให้

"ขอให้น้ำในขันสำริดมีอานุภาพด้านมงคลทุกประการเทอญ"
น้ำในขันสำริดเป็นน้ำมีอานุภาพ ถ้าป่วยหรือรู้สึกว่าไม่ดี ใบหน้าหมองๆ โดนของ โดนผีทำ ให้ตักน้ำยกขึ้นสาธุใส่หัว แล้วดื่มสักแก้ว ที่เหลือนำไปประพรมตามสถานที่ต่างๆให้ทั่วๆ หรือดื่มเพื่อหนุนธาตุเพิ่มสิริมงคล
ก่อนพรมน้ำทิพย์มนต์นี้ บอกไปดังๆ ใครไม่ถูกกับน้ำมนต์หนีไปก่อนเน้อ เราจะทำสิ่งมงคลในบ้านเรา จากนั้นพรมไปเลย หากผีปีศาจตนไหน อสุรกายตนไหน ดื้อด้าน จะโดนจัดการ น้ำนี้เทพพรหมทั้งหมดช่วยสงเคราะห์เรา มารที่ไหรกล้าหือ เจอดี จะเจอลูกศิษย์ท้าวเวสสุวรรณเพ่นกบาลเอา เราดื่มลงไปสักแก้ว โรคที่เป็นจะทุเลา ของไม่ดีที่แฝงในเราจะถูกขับออก บางคนจะอาเจียน บ้างจะเป็นของแปลกๆ

เมื่อทำครบแล้ว อย่าลืมนะครับ ตั้งใจแล้วกล่าวดังๆไปเลย บุญใดลูกได้ทำแล้ว ขอถวายบูชาพระรัตนตรัย และท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน ทุกพระองค์ที่มาชุมนุมกันแล้ว ณ โอกาสนี้ จากนั้นก็ส่งพระองค์ท่านทุกพระองค์กลับ

"บัดนี้เสร็จพิธีแล้ว ตามอัธยาศัยเถิดพระเจ้าข้า"

หัวหน้าเทวดา หรือองค์ที่ถูกชะตากับเราเป็นพิเศษ ท่านจะตามดูแลช่วยเหลือกิจต่างๆของเราตลอดครับ จะเห็นว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างมาก ภายในไม่กี่เดือน เมื่อมีเหตุอะไรไม่ดี ท่านจะมาบอกมาเตือน อย่าลืมทำบุญอุทิศถึงท่านบ้าง

จากนี้ไปก็ให้ตั้งใจทำดี ไปเรื่อยๆ ทั้งทานศีล ภาวนา ตั้งใจเพื่อพระนิพพาน

ขอให้ญาติธรรมทุกท่าน ที่ใฝ่ดี แต่ยังมีทุกข์ ต้องการพ้นทุกข์ ก็ขอให้พ้นทุกข์กันทุกๆท่าน

เผยแพร่เป็นธรรมทานได้ 11 กันยายน 2551 ตรวจสอบแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจากคุณปาล์มค่ะ ที่เวบไซต์ //www.ponboon.comCreate Date : 24 กันยายน 2551
Last Update : 24 กันยายน 2551 16:01:23 น. 23 comments
Counter : 4502 Pageviews.

 

สาธุค่ะ สาธุ

กรรมและเจ้ากรรมนายเวรเป็นเรื่องที่มองไม่เห็น แต่ก็มีผลกับชีวิตของเรามากมายนะคะ

ขอบคุณค่ะ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่นำมาฝากนะคะ ขออนุญาตินำไปฝากเพื่อนๆ ด้วยนะคะ


โดย: ทิวาจรดราตรี วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:18:05:21 น.  

 
zwani.com myspace graphic comments


.....นอนหลับฝันดีนะครับ.....


โดย: doctorbird วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:0:33:06 น.  

 
สาธุค่ะ
ขอบคุณที่นำสิ่งดีดีมาบอกเล่า แบ่งปันกันนะคะ

มึความสุขมากมากค่ะ


โดย: discipula วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:15:45:09 น.  

 
อึม ขอบคุณคะที่เอาเรือง ดีๆมาแบ่งกัน ไม่เคยทราบมาก่อนอะนะ

ถ้าคิดจะทำเมื่อไรไว้จะแวะมาอ่าน อีกรอบนะ ขอบคุณจ้า


โดย: ย่าชอบเล่า (ย่าชอบเล่า ) วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:5:56:39 น.  

 
มีความรู้มากๆเลยค่ะ..ขอบคุณนะคะ


โดย: jenifaae วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:10:29:02 น.  

 
สวัสดีจ้าบี ^_^ สบายดีนะจ๊ะ

ตามมาอ่านจ้า ขอบคุณที่นำสาระประโยชน์ดี ๆ มาให้อ่านนะคะ

อนุโมทนาค่ะ


โดย: นู๋ Beee เองค่ะ (Beee_bu ) วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:15:27:46 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

.....ขอให้มีความสุขมากๆ.....

.....กับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนะครับ.....


โดย: doctorbird วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:18:39:46 น.  

 
//free-image-hosting.bizขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆมีมาบอกต่อโดย: gripenator วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:21:05:52 น.  

 
ขอบคุณนะคะ


GOOD MORNINGGGGG


โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 27 กันยายน 2551 เวลา:6:22:50 น.  

 
พิธีนี้ เน้นที่การขอมีคู่เหรอป่าวคะ


โดย: little bear june วันที่: 28 กันยายน 2551 เวลา:11:19:23 น.  

 

glitter-graphics.com

ได้อ่านคำตอบที่บล๊อกแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ ฝากดอกไม้บนเปียโน มาอวยพรค่ะ หุหุ


โดย: little bear june วันที่: 28 กันยายน 2551 เวลา:22:38:39 น.  

 
ดูแล้วน่าจะทำให้เราสบายใจขึ้นเยอะเชียว

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันครับ


โดย: ตั้งสติ วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:10:04:19 น.  

 
ซาหวัดดีจ้า บี กินเจรึเปล่าเอ่ย ^_^ กินเผื่อเค้าด้วยน้า งิงิ

แบบว่า เราม่ายกิงผักง่ะ


โดย: นู๋ Beee เองค่ะ (Beee_bu ) วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:15:45:34 น.  

 
zwani.com myspace graphic comments

.....แวะมาเยี่ยมเยียนครับ.....

.....มีความสุขมากๆนะครับ.....


โดย: doctorbird วันที่: 1 ตุลาคม 2551 เวลา:14:58:57 น.  

 
แวะเข้ามาขออนุญาตแอดบล็อกนะครับ


โดย: ตั้งสติ วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:7:05:06 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ ... วันสีฟ้า

มีแต่ความสุขใจนะคะ


โดย: ทิวาจรดราตรี วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:7:37:18 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเม้นท์นะคะ..ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันค่ะ

ว้าว..แนะนำสิ่งดีๆ กันเห็นๆ เลยนะเนี่ย


โดย: bongboeaw วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:18:38:11 น.  

 

วันนี้ไปวัดไหนคะ


โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:7:21:12 น.  

 
สวัสดีวันเสาร์ค่ะ

ผ่านมาทักทายวันฟ้าครื้มๆ
นั่งรออ่านสิ่งดีดีเรื่องต่อไปด้วยค่ะ

มีความสุขมากมากนะคะ


โดย: discipula วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:17:02:48 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: doctorbird วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:10:57:17 น.  

 
ดี...มีประโยชน์จังค่ะ....

เดี๋ยวจะเอาไปทำดูบ้าง.....ขอบคุณนะคะ...


โดย: ถมทอง วันที่: 8 ตุลาคม 2551 เวลา:19:52:40 น.  

 
คุณVICTคะ ภาษาต่างดาวที่ไปฝากไว้ให้ที่บล็อก จันทร์อ่านไม่ออกค่ะ อิ อิ


ใช่คุณVICTรึปล่าวคะ ที่ต้องการcdหลวงพ่อพุธน่ะค่ะ
ถ้าใช่ก็รบกวนฝากชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งไปให้ด้วยนะคะ
จะจัดการส่งให้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ


โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 9 ตุลาคม 2551 เวลา:5:19:13 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: doctorbird วันที่: 10 ตุลาคม 2551 เวลา:10:54:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

VICT
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add VICT's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.