`๏่' ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนา วัดพันเตา @ เชียงใหม่ Chiang Mai `๏่'


  ป ระเพณียี่เป็ง คือ ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาไทย โดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วน เป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของไทย


งานประเพณีจะมีสามวันคือ
วันขึ้นสิบสามค่ำ หรือ วันดา เป็นวันซื้อของเตรียมไปทำบุญที่วัด
วันขึ้นสิบสี่ค่ำ จะไปทำบุญกันที่วัด พร้อมทำกระทงใหญ่ไว้ที่วัดและนำของกินมาใส่กระทงเพื่อทำทานให้แก่คนยากจน
วันขึ้นสิบห้าค่ำ จะนำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็กส่วนตัวไปลอยในลำน้ำ

ในช่วงวันยี่เป็งจะมีการประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน ทำประตูป่า ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา และมีการจุดถ้วยประทีป (การจุดผางปะตี๊บ) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส

ลอยกระทงเชียงใหม่ 2554 ใกล้เข้ามาแล้ว ใครที่จะเที่ยวเชียงใหม่ช่วงลอยกระทง วางแผนการเดินทางและลางานได้เลย
ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ททท. และอำเภอสันทราย
กำหนดจัดงานบุญประเพณี "ยี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา"
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 17.00 น. - 20.30 น.
ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้เราพลาดอย่างแรงจ๊ะ

พออ่านประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ แล้วทำให้เราอดที่จะคิดถึงวันที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง โด่งดังมาก ไม่ว่าจะเป็นตามสื่อต่าง โฆษณาต่างๆ นั้นคือ


"วัดพันเตา" ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าได้ใช้เป็นที่ตั้งเตาหลอม ในการหล่อพระอัฏฐารสในวิหารวัดเจดีย์หลวง จึงได้ชื่อว่าวัดพันเตา ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๓๔๘ สาธุคัมภีระวัดพันเตาได้ถูกยกขึ้นเป็นสวามีสังฆราชาตั้งแต่นั้นมา วัดพันเตาคงมีความสำคัญมาก จนได้เป็นหัวหน้าหมวดอุโบสถ แม้แต่วัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นวัดใหญ่ก็ยังขึ้นอุโบสถวัดพันเตาด้วย
"ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนา วัดพันเตา เชียงใหม่" "
ลอยกะลาประทีปสระน้ำจำลอง งานถนนวัฒนธรรมพระปกเกล้า ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ พร้อมแห่ขบวนเครื่องสักการะสามกษัตริย์แห่งล้านนา

บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวชมโคมไฟตลอดสาย นั่นล่ะ! สำหรับเราวัดนี้
ลอยกระทง ไม่ควรพลาดนะ กลางคืนงดงามมาก...


  วิ   ห า ร หอคำหลวงเป็นวิหารไม้สักขนาดใหญ่

       พระวิหารหอคำหลวงที่งดงามของเชียงใหม่ หรือ พระวิหารของวัดพันเตา เป็นสถานที่ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นที่ซึ่งรู้จักกัน
โดยทั่วไป จึงมีผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเข้าชม บริเวณของวัดพันเตาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

    วิหาร เป็นวิหารไม้สักขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นอาคารทรงพื้นเมืองล้านนา เดิมเป็นหอคำหรือคุ้มหลวงของเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในราชวงศ์กาวิละ ลำดับที่ ๕ โดยเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้รื้อและนำมาปลูกสร้างอุทิศถวาย
วัดพันเตาขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดขอบเขตของวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐    ตำนานและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาบริเวณสี่แยกกลางเวียง และวัดพันเตานั้นมีความเกี่ยวข้องกันกับเชียงใหม่มาโดยตลอด อันจะลำดับได้ แต่ในสภาพแวดล้อมของวัดพันเตาปัจจุบัน ตั้งอยู่ในกลางเมืองเชียงใหม่ ท่ามกลางการจราจรที่แออัดบริเวณสี่แยกกลางเวียง ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ขณะเดียวกันก็มีตึกแถวทางด้านเหนือสร้างงำ สูงกว่าพระวิหารหอคำ พระวิหารหอคำและทัศนียภาพวัดพันเตาจึงอยู่ในภาพที่ถูกบดบังมาโดยตลอด
คำว่า “พันเตา” ในอดีตคนเมืองเชียงใหม่ไม่ได้เรียกแบบนี้ แต่นิยมเรียกกันว่า “ปันเต้า” หรือ “พันเท่า” ซึ่งมีความหมายว่า ริมาณที่เพิ่มพูนขึ้นมากมายเป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นการเขียนตามอักษรล้านนา แต่ออกเสียงว่า “ปันเต้า” ในเวลาต่อมา...
วัดพันเตา ตั้งอยู่ที่ ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ภายในประดิษฐาน พระเจ้าปันเต้า พระพุทธรูปศิลปะล้านนา ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหาร พระพักตร์อิ่มเอิบเมตตา
ที่มีสภาพสมบูรณ์และสวยงาม วิจิตรงดงาม ที่สุดของเชียงใหม่


  ตุง คือ ธงแขวนแบบหนึ่งในศิลปะล้านนา พบเห็นได้ในภาคเหนือของประเทศไทย ทำด้วย ผ้า ไม้ โลหะ ด้าย หรือกระดาษ เป็นรูปแถบยาว ห้อยลง ใช้ประดับ หรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ โดยมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับพิธีกรรมที่ใช้ตุง

  ตุง-หลายท่านอาจเข้าใจว่า,ตุง,เป็นธง แต่อันที่จริงแล้วตุงไม่ใช่ธง ตุงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเชื่อต่างๆ เช่น ตุงที่มีการแบ่งเป็น 7 ช่องซึ่งหมายถึง สวรรค์ทั้ง 7 ชั้นหลังจากอ่านข้อมูลประเพณียี่เป็งล้านนา ที่สวยงามและทรงคุณค่า สืบสานกันต่อไปแล้ว
ราชสีห์..หรือ สิงห์ เบียร์สิงห์ เบียร์ไทยของเรา ยืนเฝ้าเสาประตูเด่นสง่า พร้อมกับกระติ๊กน้ำแข็งโปกเจดีย์ประธานทรงระฆัง
มหาเจดีย์ที่ชาวล้านนาได้เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา คงคู่กับวัฒนธรรมขนทรายเข้าวัด


พระวิหารหอคำหลวง ไม้สักทองที่เก่าแก่สง่างาม


กลางคืนวัดนี้สวยงามอย่าบอกใครเลย


ลอยกระทงเชียงใหม่ 2554 ใกล้เข้ามาแล้ว ใครที่จะเที่ยวเชียงใหม่ช่วงลอยกระทง วางแผนการเดินทางได้เลย
ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ททท. และอำเภอสันทราย
กำหนดจัดงานบุญประเพณี "ยี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา"
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 17.00 น. - 20.30 น.
ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้เราพลาดอย่างแรงจ๊ะ
 

Create Date : 02 สิงหาคม 2554
13 comments
Last Update : 2 สิงหาคม 2554 11:04:30 น.
Counter : 9536 Pageviews.

 

สวัสดียามสายๆวันทำงานค่ะ

ขอตามมาเที่ยวชม ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนา วัดพันเตา @ เชียงใหม่ Chiang Mai ด้วยคนค่ะ

บรรยากาศ ดี ยี่เป็งลอย สวยงาม มากค่ะ

ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ

 

โดย: iamorange 2 สิงหาคม 2554 10:50:30 น.  

 

..โอว แม่เจ้า โคม ๆๆๆ ..ไม่เคยเห็น เยอะๆ แบบนี้ ..เหลืองไปหมด สวยจริงๆ น้องเอ้ย..
เป็นบุญตาที่ได้ไปเห็น และเอามาเผื่อแผ่ ..อิอิ
เหอ ๆ เผลอแป๊บเดียว จะลอยกระทงอีกแล้วเหรอน้อง..su .. ไปเที่ยวอีกนะ เด๋วจะรอดู..
พี่ไม่ถนัดกับการฝ่าฝูงชน
ทักทายตอน บ่ายจ้า ..

 

โดย: tifun 2 สิงหาคม 2554 13:56:45 น.  

 

โห สวยจังเลยอะ

มุมกล้องสวยมาก

ไปบีนหลังพระถ่ายออกมาด้วยเหรอเนี่ย 555

เที่ยววัดอีกแล้วคร๊าบพี่น้อง

แอ่วเจียงใหม่ อย่าลืมไปวัดพันเตาเจียงใหม่เน้อเจ้า


คุ้มแต้ๆ ไปแอ่ว 1-2 วัน กลับมาอัพบล็อกได้เพียบเลย

อิอิ

ตุงเจียงเฮายก็มีงานตุงไปแอ่วมาแล้ว

แต่มาช้าหน่อย

อัพบล้อกกลบเกลื่อนไปเสียแล้ว

 

โดย: Rinsa Yoyolive 2 สิงหาคม 2554 14:33:28 น.  

 

วัดพันเตา เคยเห็นในบล็อกคุณเบิร์ด ถปรร เขาจะมีจัดงานจุดผางประทีบ เป็นลักษณะคล้ายถ้วยใส่น้ำมันขนาดเล้ดมีไส้ จุดแล้ววางประดับบริเวณเจดีย์ ดูแล้วสวยงามมาก เป็นอีกที่ที่น่าไปเก็บภาพสวยๆ นะครับ .....

 

โดย: NET-MANIA 2 สิงหาคม 2554 15:31:11 น.  

 

วัดนี้ไม่เคยไปครับ..

แต่เห็นในนี้แล้ว ก็สวยสุดๆ
เยี่มมากเลยครับ
นึกว่าเปิด อสท. ดูซะอีกนะเนี่ย

 

โดย: wicsir 2 สิงหาคม 2554 16:17:14 น.  

 

แวะมาชม ครับ

 

โดย: Kavanich96 3 สิงหาคม 2554 7:42:05 น.  

 

 

โดย: Kavanich96 3 สิงหาคม 2554 10:40:32 น.  

 

ลูกพี่ ลูกพี่

ขณะนี้แมวตัวนี้ระบาดทั่วบล้อกแกงค์แล้วนะ ทำไงดี

เอามาปล่อยวัดเหมือนเดิมดีกว่า

 

โดย: Rinsa Yoyolive 3 สิงหาคม 2554 10:55:00 น.  

 

แวะมาชมค่ะ

 

โดย: นู๋ที 3 สิงหาคม 2554 11:12:55 น.  

 

 

สวยงามมากๆครับ ถ้ามีโอกาสแวะไปจะมาเล่าให้ฟังนะครับ


คูปอง Hostgator

 

โดย: aoffyzuzaz 28 ตุลาคม 2554 2:32:01 น.  

 

เป็นบทความที่ชวนให้ติดตามอ่านเป็นอย่างมากๆครับ

Zebra Mats Cheaper
Cheaper Mens Cream Suits
Deep Pocket Queen Sheets Low Price
Low Cost Numark Turntables
Joovy Stroller Shop
Fred Meyer Jewelers Review

 

โดย: aoffyzuzaz 28 ตุลาคม 2554 22:44:45 น.  

 

ไว้มีโอกาสผมจะเขียนบทความดีๆแบบนี้มาแบ่งปันบ้างนะครับ

Compare Newborn Hats
Best Buy Exercise Rubber Mats
Low Cost Vacuum Cleaner Attachments
Low Cost Wahl Shaver
Low Cost Cubic Zirconia Eternity Band

 

โดย: aoffyzuzaz 30 ตุลาคม 2554 1:44:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


*SUPRA*
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
readme


ขณะนี้เวลา :
free counters
Free Web Counter
.
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
2 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add *SUPRA*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.