ว่ากันแต่เรื่องกิน-กิน เที่ยว-เที่ยว ค่ะ
 
ชาเขียว


มีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่จะดีต่อสุขภาพเท่าชาเขียวบ้าง ชาวจีนรู้เรื่องประโยชน์ทางยาของชาเขียวมาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยใช้ชาเขียวในการรักษาตั้งแต่โรคปวดศีรษะไปจนถึงโรค ซึมเศร้า ในหนังสือเรื่อง ไขความลับธรรมชาติสู่สุขภาพที่ดีกว่า นาดีน เทย์เลอร์ กล่าวว่ามีการ ใช้ชาเขียวเป็นยาในประเทศ จีนเป็นเวลานานอย่างน้อย 4000 ปีมาแล้ว ปัจจุบัน การวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกพบว่าการดื่มชา เขียวมีผลอย่างชัดเจนต่อสุขภาพเช่น ในปี 1994 วารสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติตีพิมพ์ผลการศึกษาที่แสดง ว่าการดื่ม ชาเขียวช่วยลดอัตราการเสี่ยงของโรคมะเร็งหลอด อาหารใน หมู่ชาวจีนทั้งหญิงชายได้ถึง เกือบ 60% เมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยปูร์ดูสรุปว่าสารประกอบในชาเขียว ช่วยยับ ยั้งอัตราการเติบโต
ของเซลมะเร็งได้ นอกจากนั้นยังมีการวิจัยที่แสดงว่าการดื่มชาเขียวช่วยลดระ ดับคลอเรสเตอรอลโดยรวมได้ และยังช่วยปรับอัตรา HDL ให้เป็น LDL
ชาเขียวมีดีตรงไหน
ความลับของชาเขียวอยู่ที่ปริมาณสาร Catechin Polyphenol โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Epigallocatechin Gallate (EGCG) ที่มีอยู่มากในตัวชา EGCG เป็นสารต้านพิษ และยังช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลมะเร็งด้วยการฆ่าเซลมะ เร็งโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อส่วนดี นอกจากนั้นยังช่วยลดระดับ LDL คลอเรสเตอรอล และยับยั้งการก่อตัวแบบผิดปกติของ ก้อนเลือด ซึ่งเป็นเหตุของอาการหัวใจวายและลมชัก มักมีการเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้จากการดื่มชาเข้ากับ ประโยชน์ทีได้จากการดื่มไวน์ นักวิจัยสงสัยมานานแล้วว่าทำไมชาวฝรั่งเศสจึงมีอัตราการ ป่วยด้วยโรคหัวใจน้อยกว่าชาว อเมริกันทั้งที่บริโภคอาหาร ที่มีไขมันสูง คำตอบก็คือ เป็นเพราะไวน์แดง ซึ่งมีสาร Resveratrol ที่เป็น Polyphenol ที่ลดอันตรายจากการสูบบุหรี่และรับประทานอาหารที่มีไข มันสูง ในการวิจัย เมื่อปี 1997 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคน ซัสสรุปว่า EGCG นั้นแรงเท่า ๆ กับResveratrol ถึงเกือบ 2 เท่า ซึ่งเป็นการอธิบายว่าทำไมชาวญี่ปุ่นจึงมีอัตราการเสี่ยงโรคหัว ใจค่อนข้างต่ำ แม้ว่า กว่า 75% จะสูบบุหรี่ก็ตาม ทำไมชาจีน อื่น ๆ จึงไม่ดีเท่าชาเขียว ชาเขียว ชาอูลอง และชาดำต่างก็มา จากใบของต้นCamellia Sinensis การที่ชาเขียวมีประโยชน์มากกว่าก็เนื่องมาจากกระบวนการ แปรรูป โดยใบชาเขียวจะถูก นำมาอบไอน้ำ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้สารประกอบ EGCG เข้ารวมตัวกับออกซิเจน ในทาง ตรงข้าม ใบชาอูลองและชาดำกลับเกิดจากการนำใบชาไป หมัก ซึ่งทำให้ EGCG ถูกเปลี่ยนเป็นสารประกอบชนิดอื่น ซึ่งแทบไม่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันหรือต่อสู้โรคใด ๆ เลย
ชาเขียวช่วยคุ้มครองผิวพรรณจากรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตวารสารสถาบันศาสตร์แห่งผิวหนังแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Journal of the American Academy of Dermatology)
การที่ผิวหนังได้รับรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตจากแสงแดดมากเกินไปนั้น นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ทุกคนควรใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดได้ดี และระวังไม่ให้ผิวพรรณของเราได้รับรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตมากเกินไป นอกจากการใช้ครีมกันแดดแล้ว การศึกษาค้นคว้าหลายต่อหลายครั้งได้ชี้ให้เห็นว่าการใช้สารสกัด Polyphenols จากชาเขียว ทั้งการรับประทานและการใช้ทาภายนอกที่เหมาะสมกับโอกาส จะสามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งหรือการอับเสบอันเป็นกระทบที่เกิดจากรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตได้ การวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันศาสตร์แห่งผิวหนังแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้ข้อสรุปว่า สารสกัด Polyphenols จากชาเขียวมีประสิทธิภาพในการป้องกันผิวหนังจากอันตรายที่เกิดขึ้นได้จากแสงแดด บทความหนึ่งในวารสาร International Journal Oncology แสดงให้เห็นว่าสารสกัด Polyphenols จากชาเขียว สามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันการอักเสบและการเกิดมะเร็งจากรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต รายงานที่สามเป็นบทความจากวารสาร Journal of Photochemistry and Photobiology แสดงให้เห็นว่าสารสกัด Polyphenols จากชาเขียวสามารถป้องกันการก่อตัวของสารเคมีซึ่งเกิดจากรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต ซึ่งจะทำให้ระบบภูมิต้านทานไม่สามารถทำงานได้ปกติ และเป็นจุดเริ่มต้นของโรคมะเร็ง มีคุณสมบัติสูงในการต่อต้านการเสื่อม และป้องกันเซลในร่างกาย
ประโยชน์อื่น ๆ
มีหลักฐานใหม่ ๆ ที่แสดงว่าชาเขียวสามารถ ช่วยลดน้ำหนักได้ ในเดือนพฤศจิกายน 1999 วารสาร The American Journal of Clinical Nutrition ตีพิมพ์ผลการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเจนีวาใน สวิสเซอร์แลนด์ นักวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มทั้งสารสกัดคาเฟอินและชาเขียวมีการ เผาไหม้แคลลอรี่มากกว่าคน ที่ได้คาเฟอินอย่างเดียว นอก จากนั้น ชาเขียวยังช่วยป้องกันฟันผุได้ด้วย ความสามารถในการทำลายแบคทีเรียของชาเขียว สามารถ ป้องกันอาหารเป็นพิษได้ และยังช่วยฆ่าแบคทีเรียที่ก่อให้เกิด คราบพลัคในช่องปาก ในขณะ เดียวกันผลิตภัณฑ์ถนอมผิว ที่มีส่วนผสมของชาเขียว ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาดับกลิ่นตัวหรือครีม บำรุงผิว ก็เริ่มมีวางขายในตลาด


คุณควรดื่มชาเขียวมากเท่าไร
คำตอบมีมากพอ ๆ กับจำนวนการวิจัยเรื่องคุณสมบัติของชาเขียว เช่น นิตยสาร Herbs for Health อ้างตัวอย่างรายงานจากญี่ปุ่นว่าคนที่ดื่มชา เขียว 10 แก้วต่อวันจะปลอดโรคมะเร็งนานกว่าคนที่ดื่มชาเขียวน้อยกว่า 3 แก้วต่อวันถึง 3 ปี (มี Polyphenol ประมาณ 240-320 มก. ในชาเขียว 3 แก้ว)ขณะเดียวกัน การศึกษาของ มหาวิทยาลัย Cleveland's Western Reserve สรุปว่าการดื่มชาเขียวสี่แก้วหรือมากกว่านั้นจะช่วยป้องกันโรค ปวดข้อ หรือลดอาการปวดใน กรณีของคนที่ป่วยอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่สถาบันวิจัยมะเร็ง Saitama พบว่า การเกิด โรคมะเร็งเต้านม หรือการขยายตัวของโรคนั้นจะน้อย ลงในผู้หญิงที่มีประวัติดื่ม ชาเขียว 5 ถ้วย หรือมากกว่านั้นต่อ 1 วันมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีการศึกษาเรื่องคุณสมบัติการป้อง กันมะเร็งของ ชาเขียว พบว่าคุณสามารถได้รับปริมาณ Polyphenols ในปริมาณที่ต้องการได้โดยดื่มชาเขียว เพียง 2 ถ้วยต่อวันแต่บริษัทผู้ค้าชาเขียวชนิดแคปซูลกลับกล่าวว่า หากต้องการ ให้ได้ประโยชน์สูง สุดแล้วล่ะก็ จะต้องดื่มชาเขียวถึงวันละ 10 ถ้วยเลยทีเดียว ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตาม การดื่มชาเพียง 4-5 ถ้วยต่อวันดูจะปลอดภัยที่สุด และถ้าคุณจริงจังกับ การดื่มชาเขียวมากก็อาจจะดื่มได้มากกว่านั้น แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยขึ้นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอ ผลการ วิจัยอื่น ๆ ต่อไป
ชาเขียวมีผลร้ายบ้างหรือไม่
จนถึงปัจจุบัน ผลด้านลบที่พบจากการดื่มชาเขียวคืออาการนอนไม่หลับ เนื่อง มาจากคาเฟอินอย่าง ไรก็ตาม ชาเขียวยังมีคาเฟอินน้อยกว่ากา แฟ คือประมาณ 30-60 มก. ต่อชา 6-8 ออนซ์ เมื่อเทียบ กับจำนวน คาเฟอินกว่า 100 มก. ที่พบในกาแฟ 8 ออนซ์
ข้อมูลจาก : //www.thaifitway.comCreate Date : 07 เมษายน 2549
Last Update : 7 เมษายน 2549 21:38:02 น. 1 comments
Counter : 270 Pageviews.

 
สวัสดีน๊าาา ทักทายจ้า สปาชา sparsha A Moment of Bride เจ้าสาว เสริมจมูก ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมจมูก สลายไขมันด้วยความเย็น ลดเซลลูไลท์ Leg Squeezing ผิวเปลือกส้ม FIS หน้าท้องใหญ่ ตัวเล็กแต่มีพุง Body Contouring ลดสัดส่วนทั้งตัว ลดปีกด้านหลัง เนื้อปลิ้นรักแร้ เนื้อปลิ้น Build Muscle สร้างกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหน้าท้อง สลายไขมันหนา สลายไขมัน ลดไขมัน Lock Shape รักษารูปร่าง สลายไขมัน ลดสัดส่วน Oxy Peel ทำความสะอาดหน้า ทำความสะอาดหน้าแบบล้ำลึก ยกกระชับ Ulthera ปรับรูปหน้า ปัญหาผิวหย่อนคล้อย Beauty Shape สลายไขมันแบบเร่งด่วน ลดไขมัน ลดเซลลูไลท์ ผิวเปลือกส้ม สลายไขมันสะโพก กระชับผิว Sexy Mama แม่หลังคลอด รอยแตกลาย ปรับรูปร่าง กำจัดขน Hair Removal กำจัดขนถาวร สลายไขมันเหนียงด้วยความเย็น สลายไขมัน สลายไขมันเหนียง IV Drip ฟื้นฟูร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน Bye Bye Panda Eye ลดรอยหมองคล้ำใต้ดวงตา ลดริ้วรอยใต้ตา นวดกระชับหน้าอก หน้าอกกระชับ อกหย่อนคล้อย Beauty Breast Lifting Enlarge Beauty Breast นวดอกเล็กให้ใหญ่ หน้าอกเล็ก ยกกระชับหน้า รักแร้ขาว รักแร้ดำ เลเซอร์รักแร้ขาว ผิวใต้วงแขน Love Fit กระชับช่องคลอด เลเซอร์กระชับช่องคลอด แก้ไขปัสสาวะเล็ด Meso Shine ผลักวิตามิน บำรุงผิว สวยด้วยเลือด รักษาผิว หนวดเครา กำจัดขนหนวด กำจัดขน กำจัดขนเครา เลเซอร์ขน เลเซอร์ขนถาวร กำจัดขนถาวร เลเซอร์เครา เลเซอร์หนวด กำจัดขน ยกกระชับ ร้อยไหม Thread Lift การดูดไขมัน ดูดไขมัน ศัลยกรรมตา 2 ชั้น ตา 2 ชั้น ศัลยกรรมตา สปาน้ำนม เพิ่มความชุ่มชื่น แก้ผิวแห้ง นวดผ่อนคลาย การนวดผ่อนคลาย Rest Time Aroma Massage Aroma Massage Acne Body Mist ลดรอยสิว ลดจุดด่างดำ ลดรอยดำ ด็อกเตอร์ไลฟ์ doctorlife ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมจมูก เสริมจมูก Cellulysis สลายไขมัน ulthera ยกกระชับ Acne Clear รักแร้ขาวเนียน เลเซอร์กำจัดขนถาวร กำจัดขน ร้อยไหม Freeze V Lift กำจัดไขมันด้วยความเย็น PRP ผิวหน้า PRP ผมบาง ผมร่วง เลเซอร์กระชับช่องคลอด กระชับช่องคลอด Love Fit สลายไขมันด้วยความเย็น Cell Repair ผิวขาวใส ลดสัดส่วน ปรับรูปร่าง Perfect Shape สลายไขมันแบบเร่งด่วน ฟิลเลอร์ Filler รักษาหลุมสิว Dual Yellow เลเซอร์หน้าใส Love Fit ปัญหาปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะเล็ด Oxy Bright ทำความสะอาดรูขุมขน Bye Bye Fat ลดไขมัน Luminous แสงสีฟ้า รักษาสิว ฆ่าเชื้อสิว ABO Active 3D Toxin IV Drip เพื่อสุขภาพและความงาม ยกกระชับผิว hifu ให้ใจ สุขภาพ


โดย: สมาชิกหมายเลข 6161573 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา:16:25:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 
 

fin_poppy
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
*
*
*
*
[Add fin_poppy's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com