bloggang.com mainmenu search


เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่สวย น้ำทะเลใส เป็นจุดหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผมเองก็มีโอกาสเดินทางมาที่นี่เพื่อพักผ่อนหลายต่อหลายครั้งเพราะติดใจกับความสะดวกและความสวยงามของธรรมชาติบนเกาะ และมีโอกาสกลับไปที่นี่อีกครั้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่การมาเสม็ดครั้งนี้ของผมต่างจากครั้งก่อนๆ

ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของบ้านเรา จากที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวตามเกาะต่างๆมาหลายแห่ง โดยเฉพาะเกาะที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมรีสอร์ทหลายแห่งจะมีปัญหาเรื่องปริมาณขยะและการกำจัดขยะ โดยโครงการนี้เรียกว่า Upcycling the Oceans, Thailand ที่ไม่เพียงแต่กำจัดขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ แต่รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของขยะประเภทขวดพลาสติดใสหรือขวด PET และขยะพลาสติกโดยการพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อผ้า สินค้าแฟชัน เป็นการจัดการปัญหาขยะที่สร้างสรรค์และยั่งยืน โดยโครงการนี้เกิดจากการร่วมมือของ 3 องค์กรที่เข้มแข็งคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ผู้ริเร่ิมโครงการ Upcycling the Oceans ที่สเปน

โดยผู้ดำเนินงานได้เลือกเกาะเสม็ดเป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีร้านค้า ชุมชนขนาดใหญ่ ภายในงานมีอาสาสมัครที่มาร่วมเก็บขยะทั้งบนบกและในน้ำ มีนักประดาน้ำที่จะมาช่วยดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงปัญหาขยะ มีจิตสำนึกของการอนุรักษ์เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยว ท้องทะเลไทยได้สวยงามตลอดไป รวมถึงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ 

ซึ่งโครงการนี้จะถูกขยายต่อไปยังทะเลทั้งทางด้านอ่าวไทยและอันดามัน ลองมาชมภาพบรรยากาศในงานและความสวยงามของหาดทรายแก้วบนเกาะเสม็ดซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน 

เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อน เป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามบนเกาะมีชายหาดที่สวยงามหลายๆแห่ง มีน้ำทะเลใส มีร้านค้า โรงแรมรีสอร์ทจำนวนมากความสวยงามของหาดทรายแก้วที่จะเป็นสถานที่จัดงาน Upcycling the Ocean, Thailandน้ำทะเลสีสวย น่าเดินเล่น ไม่แปลกใจเลยว่าที่นี่เป็นทะเลที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยว มาพักผ่อนผมมาถึงก่อนวันงานหนึ่งวันครับ บรรยากาศยามเย็นหน้าทรายแก้วบีชรีสอร์ท บนหาดทรายแก้วหาดนี้เป็นหาดยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่น หาดคึกคักบรรยากาศดีมากๆมุมโรแมนติกเล็กๆริมชายหาดในทรายแก้วบีชรีสอร์ทเช้าวันที่ 1 กันยายน เป็นวันของการจัดกิจกรรม Upcycling the Oceans ครั้งแรกในเมืองไทยที่บริเวณ ลานประติมากรรมรักแท้ บนหาดทรายแก้วธรรมชาติที่นี่สวยมากๆ น้ำทะเลใส หาดทรายขาวมีหน่วยงานหลายแห่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ อากาศวันนั้นเป็นใจมากๆครับ อากาศดีฟ้าใสรูปปั้นนางเงือกที่สวยงาม ที่สถานที่เช็คอินอีกจุดหนึ่งบนหาดทรายแก้วภายในงานมีนักประดาน้ำอาสาสมัครเข้ามาช่วยเก็บขยะใต้น้ำรูปปั้นนางเงือกกับสุดสาครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีชมบรรยากาศทะเลสวยๆบนเกาะเสม็ดจุดประสงค์หนึ่งของโครงการก็เพื่อให้ทะเลของเราสวยอย่างนี้ตลอดไป นักประดาน้ำมาถ่ายรูปร่วมกันมีนักประดาน้ำจากหลายๆกลุ่ม ต่างมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือช่วยกันเก็บขยะเพื่อให้ทะเลของเราสะอาดเป็นบ้านของสัตว์ทะเลหลายหลายชนิดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่มีแบ่งสี ไม่มีค่าย ต่างมาช่วยคนละไม้คนละมือเพื่อทะเลไทยของเราช่วงพิธีการที่จัดขึ้นใกล้ๆ ลานประติมากรรมรักแท้  มีผู้เข้าร่วมโครงการและสื่อมวลชนจำนวนมาก 


โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข กล่าวต้อนรับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของ 3 องค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการอนุรักษ์ศิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบยั่งยืนสื่อมวลชนจากหลายหน่วยงานให้ความสนใจกับโครงการนี้นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีซีจี กล่าวถึงตวามสำคัญของโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยนายฮาเวียร์ โกเยนิเช่ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ผู้ริเริ่มโครงการ Upcycling the Oceans ในประเทศสเปนกล่าวถึงสถานการณ์ขยะในปัจจุบัน และแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียประเทศแรกที่จัดทำโครงการ Upcycling the Oceans 


อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายธัญญา เนติธรรมกุล กล่าวรายงานพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดโครงการที่ช่วยกำจัดขยะ  และเน้นย้ำให้ทุกๆคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีดารานักแสดงเข้าร่วมโครงการทั้ง อเล็กซ์ และ น้องมิว นิษฐา รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบถังขยะของโครงการให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการณ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นกลาย PTTGC และผู้บริหาร PTTGC 2 ท่านมอบถังขยะของโครงการให้แก่ ผู้อำนวยการและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด เทศบาลบ้านเพ อบต. เพภาพบรรยากาศในงาน (ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)หลังจากเสร็จพิธการก็มีการถ่ายภาพร่วมกันก่อนลงพื้นที่เก็บขยะ(ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)เวลาเดินทางไปเสม็ด อย่าลืมนะครับ ทิ้งขวดพลาศติกและถุงพลาสติกลงในถังขยะของโครงการ (ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)มีการแบ่งเส้นทางการเก็บขยะ ภาพบรรยากาศช่วงลงมือเก็บขยะกลุ่มนักประดาน้ำอาสาที่จะช่วยเก็บขยะใต้ทะเล (ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)ภาพขยะใต้ทะเล  (ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)บรรยากาศการเก็บขยะโดยนักประดาน้ำที่เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ (ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)(ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)(ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)(ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)(ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)ขยะที่เก็บมาได้แยกเป็นขยะบนบก 445.3 กิโลกรัม และขยะใต้ทะเล 173.6 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 618.9 กิโลกรัม (ขอบคุณภาพจากทางโครงการ)ปิดท้ายด้วยภาพทะเลสวยๆ ของชายหาดทรายแก้วบนเกาะเสม็ด ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ รวมถึงผู้จัดที่จัดงานได้ดีมากๆ อย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียงเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็มีส่วนทำให้ทะเลไทยของเราสวยสะอาด น่าเที่ยวสำหรับทุกๆคนและอุดมสมบูรณ์น่าอยู่สำหรับสัตว์ทะเล
Create Date :07 กันยายน 2560 Last Update :15 กันยายน 2560 10:07:41 น. Counter : 1432 Pageviews. Comments :2