bloggang.com mainmenu search
      ถ้าพูดถึง คาถาอาคม หลายคนคงต้องนึกถึง วิชาสายเขาอ้อ สำนักวัดเขาอ้อ จ.พัทลุง ตักศิลาแห่งเวทวิทยาคม อันเลื่องชื่อของประเทศไทย เป็นสายวิชาที่สืบทอดมาจากพระฤาษี ตั้งแต่ยุคอนาจักรศรีวิชัย พันกว่าปีมาแล้ว สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน

      ไสยศาสตร์ เป็นโลกียะ ทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าเป็น ติรัจฉานวิชา แม้อ้างอิงอานุภาพพระรัตนตรัย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่อาจถึงพระรัตนตรัยได้อย่างแท้จริง

      ถ้าใช้ให้เป็นก็มีประโยชน์ ทั้งกับตัวเอง ผู้อื่น รวมถึงบ้านเมืองด้วย สิ่งสำคัญที่ได้จากไสยศาสตร์คือ สมาธิ ไม่ควรยึดติด หลงใหล ปล่อยวางเป็น พระเกจิอาจารย์ผู้รู้ ในบั้นปลายท่านก็ละวางหมด มีทั้งคุณและโทษ

      หน้านี้จะเก็บรวบรวม คาถา พระคาถา ที่ได้พบเจอ และคิดว่าเป็นประโยชน์มาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ครับ

เมตตามหานิยม คาถาเมตตามหานิยม ของพระพุทธเจ้า
ฉบับเต็ม
เมตตัญจะ สัพพะ โลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฎฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฎเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฎฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ

ฉบับย่อ
กะระณียะเมตตะสุตตัง

คาถา ท่องไว้ในใจ ตอนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่
นะ เมตตา โม กรุณา พุทธ ปราณี ธะ ยินดี ยะ เอ็นดู

คาถาชินบัญชร (ย่อ)พระคาถาชินบัญชรฉบับย่อ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังษี
ตั้งนโม 3 จบ

“ชินะ บัญชร ระปะริตตัง มังรัก ขะตู สัพพายา” 10 จบแล้ว แผ่เมตตา

หรือ
"วิญญาญ สัมปันโน อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ" 9 จบ
เลือกเอาครับ แล้วแต่ศรัทธา

คาถากล้าหาญ
หายใจลึก ๆ 3ครั้ง หลับตานึกถึงรูปตัวเองยืนบนเมฆ ลืมตาเดินเข้าหาในทุกเหตุการณ์

คาถาเมตตาหงส์ทอง ตัวผู้ กับ ตัวเมีย เป็น คาถาเมตตา
ของ หลวงพ่อช่วง วัดจำปา นนทบุรี สืบทอดต่อมาโดย หลวงพ่อเผือด วัดมะกอก

สัตถาเทวะมนุสสานัง พอถึง พุท กลั้นลมหายใจ (อยู่กับตัวเรา) โธ เป่า ท่อง ภะคะวาติ (ยังตัวผู้อื่น)

คาถา "เสริมความงาม" แบบพุทธ (น่าจะเป็นคำสอน เตือนสติ)
"ใบหน้าเกลี้ยงเกลา เราเฝ้าถนอมรักษาฉันใด เราย่อมรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แม้ฉันนั้น"

      แล้วจะหามาเพิ่มเติม ตามโอกาสอำนวยครับ
Create Date :26 ธันวาคม 2549 Last Update :8 เมษายน 2551 10:49:03 น. Counter : Pageviews. Comments :44