bloggang.com mainmenu search
สีรถคนวันอาทิตย์
คนเกิดวันอาทิตย์ ควรใช้รถ สีที่เป็นมงคล ทำกิจการต่าง ๆ ดังนี้
- รถสีชมพู ใช้สำหรับให้ผู้คนรู้สึกเกรงใจ หรือเป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป นักการเมืองที่เกิดวันอาทิตย์ ควรใช้รถสีชมพูย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
- รถสีเขียว ใช้สำหรับไปงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน ตลอกการแสวงหาโชคภาคต่าง ๆ
- รถสีดำ หรือ สีม่วง เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร, ไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้เป็นที่เชื่อถือแก่คนทั่วไป
- รถสีเหลืองแก่ หรือ สีแสด ใช้สำหรับการเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ไปค้าขายที่ไกล ๆ คนเกิดวันอาทิตย์ใช้รถสีนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ
- รถสีเทา หรือ สีควันบุหรี่ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ เพราะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะเมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า
- รถสีขาว หรือ สีนวล เหมาะสำหรับการเดินทางไกล ไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมคนป่วย การใช้รถสีนี้แล้วจะทำให้เดินทางปลอดภัย
- รถสีแดง หรือ สีทอง คนเกิดวันอาทิตย์ใช้รถสีดังกล่าวทำให้ดูเด่นเสริมราศี มีเพื่อนฝูงชื่นชมกันมาก

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปีห้ามซื้อรถคือ สีชมพู สีโอลด์โรส เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง
สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด
ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีเทา สีควันบุหรี่ เเพราะเป็นสีที่โชคร้าย

ที่สำคัญ คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ รถสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน อย่างเด็ดขาด เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิด
การสูญเสีย มีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ ในกรณีที่มีใช้ รถสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน อยู่แล้ว อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์สีชมพู, สีเขียว, สีม่วงหรือดำ(สีใดสีหนึ่ง) รอบ ๆคันเป็นการแก้เคล็ด โดยให้ร้านประดับยนต์หรือช่างสติกเกอร์ออกแบบให้ดูดี หรือกลมกลืนกับสภาพรถของท่าน

สีรถคนวันจันทร์
คนเกิดวันจันทร์ ควรใช้รถ สีที่เป็นมงคล ทำกิจการต่าง ๆ ดังนี้
- รถสีเขียว ใช้สำหรับให้ผู้คนรู้สึกเกรงใจ หรือเป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป นักการเมืองที่เกิดวันอาทิตย์ ควรใช้รถสีเขียวย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
- รถสีดำ หรือ สีม่วง ใช้สำหรับไปงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน ตลอกการแสวงหาโชคภาคต่าง ๆ
- รถสีเหลืองแก่ หรือ สีแสด เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร, ไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้เป็นที่เชื่อถือแก่คนทั่วไป
- รถสีเทา หรือ สีควันบุหรี่ ใช้สำหรับการเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ไปค้าขายที่ไกล ๆ คนเกิดวันจันทร์ใช้รถสีนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ
- รถสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน หมาะสำหรับคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ เพราะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะเมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า
- รถสีชมพู เหมาะสำหรับการเดินทางไกล ไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมคนป่วย การใช้รถสีนี้แล้วจะทำให้เดินทางปลอดภัย
- รถสีขาว หรือ สีนวล คนเกิดวันจันทร์ใช้รถสีดังกล่าวทำให้ดูเด่นเสริมราศี มีเพื่อนฝูงชื่นชมกันมาก

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด
สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง
ช่วงอายุย่าง 26, 35, 44, 53, 62, 71 และ 80 ขึ้นไป สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้าย
ในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง

ที่สำคัญ คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้ รถสีแดง หรือ สีทอง อย่างเด็ดขาด เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิดการสูญเสีย มีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ ในกรณีที่มีใช้ รถสีแดง หรือ สีทอง อยู่แล้ว อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์สีชมพู, สีเขียว, สีม่วงหรือดำ(สีใดสีหนึ่ง) รอบ ๆคันเป็นการแก้เคล็ด โดยให้ร้านประดับยนต์หรือช่างสติกเกอร์ออกแบบให้ดูดี หรือกลมกลืนกับสภาพรถของท่าน

สีรถคนวันอังคาร
คนเกิดวันอังคารควรใช้รถ สีที่เป็นมงคล ทำกิจการต่าง ๆ ดังนี้
- รถสีดำ หรือ สีม่วง ใช้สำหรับให้ผู้คนรู้สึกเกรงใจ หรือเป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป นักการเมืองที่เกิดวันอังคารควรใช้รถ สีเขียวย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
- รถสีเหลืองแก่ หรือ สีแสด ใช้สำหรับไปงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน ตลอกการแสวงหาโชคภาคต่าง ๆ
- รถสีเทา หรือ สีควันบุหรี่ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร, ไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้เป็นที่เชื่อถือแก่คนทั่วไป
- รถสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน ใช้สำหรับการเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ไปค้าขายที่ไกล ๆ คนเกิดวันอังคารใช้รถสีนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ
- รถสีแดง หรือ สีทอง หมาะสำหรับคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ เพราะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะเมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า
- รถสีเขียว เหมาะสำหรับการเดินทางไกล ไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมคนป่วย การใช้รถสีนี้แล้วจะทำให้เดินทางปลอดภัย
- รถสีชมพู คนเกิดวันอังคารใช้รถสีดังกล่าวทำให้ดูเด่นเสริมราศี มีเพื่อนฝูงชื่นชมกันมาก

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีกาลกิณีของคนเกิดวันอังคาร
สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง
ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างุเข้ามาถึง

ที่สำคัญ คนเกิดวันอังคารไม่ควรใช้ รถสีขาว หรือ สีนวล อย่างเด็ดขาด เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิดการสูญเสีย มีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ ในกรณีที่มีใช้ รถสีขาว หรือ สีนวล อยู่แล้ว อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์สีชมพู, สีเขียว, สีม่วงหรือดำ(สีใดสีหนึ่ง) รอบ ๆคันเป็นการแก้เคล็ด โดยให้ร้านประดับยนต์หรือช่างสติกเกอร์ออกแบบให้ดูดี หรือกลมกลืนกับสภาพรถของท่าน

สีรถคนวันพุธ(กลางวัน)
คนเกิดวันพุธ กลางวัน ( เวลา o๖.oo-๑๘.oo น. ) ควรใช้รถ สีที่เป็นมงคล ทำกิจการต่าง ๆ ดังนี้
- รถสีเหลืองแก่ หรือ สีแสด ใช้สำหรับให้ผู้คนรู้สึกเกรงใจ หรือเป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป นักการเมืองที่เกิดวันพุธกลางวันควรใช้รถ สีเขียวย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
- รถสีเทา หรือ สีควันบุหรี่ ใช้สำหรับไปงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน ตลอกการแสวงหาโชคภาคต่าง ๆ
- รถสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร, ไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้เป็นที่เชื่อถือแก่คนทั่วไป
- รถสีแดง หรือ สีทอง ใช้สำหรับการเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ไปค้าขายที่ไกล ๆ คนเกิดวันพุธกลางวันใช้รถสีนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ
- รถสีขาว หรือ สีนวล เหมาะสำหรับคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ เพราะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะเมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า
- รถสีดำ หรือ สีม่วง เหมาะสำหรับการเดินทางไกล ไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมคนป่วย การใช้รถสีนี้แล้วจะทำให้เดินทางปลอดภัย
- รถสีเขียว คนเกิดวันพุธกลางวันใช้รถสีดังกล่าวทำให้ดูเด่นเสริมราศี มีเพื่อนฝูงชื่นชมกันมาก

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง
สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีเทา
ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาว และสีขาวนวล เพราะเป็นสีที่โชคร้าย

ที่สำคัญ คนเกิดวันพุธกลางวันไม่ควรใช้ รถสีชมพู อย่างเด็ดขาด เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิดการสูญเสีย มีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ ในกรณีที่มีใช้ รถสีชมพู อยู่แล้ว อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์ สีเขียว, สีม่วงหรือดำ(สีใดสีหนึ่ง)
รอบ ๆคันเป็นการแก้เคล็ด โดยให้ร้านประดับยนต์หรือช่างสติกเกอร์ออกแบบให้ดูดี หรือกลมกลืนกับสภาพรถของท่าน

สีรถคนวันพุธ(กลางคืน)
คนเกิดวันพุธกลางคืน ( เวลา ๑๘.o๑-o๖.oo- น. ) ควรใช้รถ สีที่เป็นมงคล ทำกิจการต่าง ๆ ดังนี้
- รถสีแดง หรือ สีทอง ใช้สำหรับให้ผู้คนรู้สึกเกรงใจ หรือเป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป นักการเมืองที่เกิดวันพุธกลางคืนควรใช้รถ สีเขียวย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
- รถสีขาว หรือ สีนวล ใช้สำหรับไปงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน ตลอกการแสวงหาโชคภาคต่าง ๆ
- รถสีชมพู เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร, ไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้เป็นที่เชื่อถือแก่คนทั่วไป
- รถสีเขียว ใช้สำหรับการเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ไปค้าขายที่ไกล ๆ คนเกิดวันพุธกลางคืนใช้รถสีนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ
- รถสีดำ หรือ สีม่วง เหมาะสำหรับคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ เพราะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะเมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า
- รถสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน เหมาะสำหรับการเดินทางไกล ไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมคนป่วย การใช้รถสีนี้แล้วจะทำให้เดินทางปลอดภัย
- รถสีเทา หรือ สีควันบุหรี่ คนเกิดวันพุธกลางวันใช้รถสีดังกล่าวทำให้ดูเด่นเสริมราศี มีเพื่อนฝูงชื่นชมกันมาก

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง
ีสำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน และสีเหลืองอ่อน
ช่วงอายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างุเข้ามาถึงเช่นกัน

ที่สำคัญ คนเกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้ รถสีเหลืองแก่ หรือ สีแสด อย่างเด็ดขาด เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่านทำให้เกิดการสูญเสีย มีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ ในกรณีที่มีใช้ รถสีเหลืองแก่ หรือ สีแสด อยู่แล้ว อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์ สีเขียว, สีม่วงหรือดำ(สีใดสีหนึ่ง) รอบ ๆคันเป็นการแก้เคล็ด โดยให้ร้านประดับยนต์หรือช่างสติกเกอร์ออกแบบให้ดูดี หรือกลมกลืนกับสภาพรถของท่าน

สีรถคนวันพฤหัสบดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี ควรใช้รถ สีที่เป็นมงคล ทำกิจการต่าง ๆ ดังนี้
- รถสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน ใช้สำหรับให้ผู้คนรู้สึกเกรงใจ หรือเป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป นักการเมืองที่เกิดวันพฤหัสบดีควรใช้รถ สีเขียวย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
- รถสีแดง หรือ สีทอง ใช้สำหรับไปงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน ตลอดการแสวงหาโชคภาคต่าง ๆ
- รถสีขาว หรือ สีนวล เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร, ไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้เป็นที่เชื่อถือแก่คนทั่วไป
- รถสีชมพู ใช้สำหรับการเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ไปค้าขายที่ไกล ๆ คนเกิดวันพฤหัสบดีใช้รถสีนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ
- รถสีเขียว เหมาะสำหรับคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ เพราะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะเมตตา ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า
- รถสีเทา หรือ สีควันบุหรี่ เหมาะสำหรับการเดินทางไกล ไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมคนป่วย การใช้รถสีนี้แล้วจะทำให้เดินทางปลอดภัย
- รถสีเหลืองแก่ หรือ สีแสด คนเกิดวันพฤหัสบดีใช้รถสีดังกล่าวทำให้ดูเด่นเสริมราศี มีเพื่อนฝูงชื่นชมกันมาก

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุุที่ย่างเข้ามาถึง
ีสำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, 69 และ 78 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง
ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด

ที่สำคัญ คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ รถสีดำ หรือ สีม่วง อย่างเด็ดขาด เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิดการสูญเสีย มีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ ในกรณีที่มีใช้ รถสีดำ หรือ สีม่วง อยู่แล้ว อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์ สีเขียว, สีชมพูหรือเหลือง
(สีใดสีหนึ่ง) รอบ ๆคันเป็นการแก้เคล็ด โดยให้ร้านประดับยนต์หรือช่างสติกเกอร์ออกแบบให้ดูดี หรือกลมกลืนกับสภาพรถของท่าน

สีรถคนวันศุกร์
คนเกิดวันศุกร์ ควรใช้รถ สีที่เป็นมงคล ทำกิจการต่าง ๆ ดังนี้
- รถสีขาว หรือ สีนวล ใช้สำหรับให้ผู้คนรู้สึกเกรงใจ หรือเป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป นักการเมืองที่เกิดวันศุกร์ควรใช้รถ สีเขียวย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
- รถสีชมพู ใช้สำหรับไปงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน ตลอกการแสวงหาโชคภาคต่าง ๆ
- รถสีเขียว เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร, ไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้เป็นที่เชื่อถือแก่คนทั่วไป
- รถสีดำ หรือ สีม่วง ใช้สำหรับการเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ไปค้าขายที่ไกล ๆ คนเกิดวันศุกร์ใช้รถสีนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ
- รถสีเหลืองแก่ หรือ สีแสด เหมาะสำหรับคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ เพราะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะเมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า
- รถสีแดง หรือ สีทอง เหมาะสำหรับการเดินทางไกล ไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมคนป่วย การใช้รถสีนี้แล้วจะทำให้เดินทางปลอดภัย
- รถสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน คนเกิดวันศุกร์ ใช้รถสีดังกล่าวทำให้ดูเด่นเสริมราศี มีเพื่อนฝูงชื่นชมกันมาก

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง
สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอลด์โรส
ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง

ที่สำคัญ คนเกิดวันศุกร์ ไม่ควรใช้ รถสีเทา หรือ สีควันบุหรี่ อย่างเด็ดขาด เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิดการสูญเสีย มีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ ในกรณีที่มีใช้ รถสีเทา หรือ สีควันบุหรี่ อยู่แล้ว อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์ สีเขียว, สีชมพูหรือเหลือง(สีใดสีหนึ่ง) รอบ ๆคันเป็นการแก้เคล็ด โดยให้ร้านประดับยนต์หรือช่างสติกเกอร์ออกแบบให้ดูดี หรือกลมกลืนกับสภาพรถของท่าน

สีรถคนวันเสาร์
คนเกิดวันเสาร์ ควรใช้รถ สีที่เป็นมงคล ทำกิจการต่าง ๆ ดังนี้
- รถสีเทา หรือ สีควันบุหรี่ ใช้สำหรับให้ผู้คนรู้สึกเกรงใจ หรือเป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป นักการเมืองที่เกิดวันเสาร์ควรใช้รถ สีเขียวย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น
- รถสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน ใช้สำหรับไปงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน ตลอกการแสวงหาโชคภาคต่าง ๆ
- รถสีแดง หรือ สีทอง เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร, ไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้เป็นที่เชื่อถือแก่คนทั่วไป
- รถสีขาว หรือ สีนวล ใช้สำหรับการเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ไปค้าขายที่ไกล ๆ คนเกิดวันเสาร์ใช้รถสีนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ
- รถสีชมพู เหมาะสำหรับคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ เพราะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะเมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า
- รถสีเหลืองแก่ หรือ สีแสด เหมาะสำหรับการเดินทางไกล ไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมคนป่วย การใช้รถสีนี้แล้วจะทำให้เดินทางปลอดภัย
- รถสีดำ หรือ สีม่วง คนเกิดวันเสาร์ ใช้รถสีดังกล่าวทำให้ดูเด่นเสริมราศี มีเพื่อนฝูงชื่นชมกันมาก

อายุย่าง 23, 32, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเทา สีดำ เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง
ีสำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุย่าง 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน
ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอลด์โรส

ที่สำคัญ คนเกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ รถสีเขียว อย่างเด็ดขาด เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิดการสูญเสียมีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ ในกรณีที่มีใช้ รถสีเขียว อยู่แล้ว อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์ สีฟ้า, สีชมพูหรือเหลือง(สีใดสีหนึ่ง)รอบ ๆคันเป็นการแก้เคล็ด โดยให้ร้านประดับยนต์หรือช่างสติกเกอร์ออกแบบให้ดูดี หรือกลมกลืนกับสภาพรถของท่าน
Create Date :11 พฤศจิกายน 2550 Last Update :16 พฤศจิกายน 2550 0:03:20 น. Counter : Pageviews. Comments :3