bloggang.com mainmenu search


เจโตต่อพระอุบาลี

เจ้าคุณพระอุบาลี คุณูปมาจารย์
เจ้าคุณพระอุบาลี คุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ

เรื่องของทิพยจักษุและเจโตปริยญาณของพระอาจารย์มั่น ที่ท่านแสดงอีกคราวหนึ่งคือ ก่อนที่ท่านจะอำลาจากถ้ำสาริกามานั้น

ตอนกลางคืนดึกสงัดราวตี 4 ท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณพระอุบาลี คุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส พระนคร ว่าเวลานี้ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ กำลังทำอะไรอยู่หนอ จึงกำหนดจิตจากถ้ำสาริกา เขาใหญ่มาดูท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ ที่กรุงเทพฯ

ท่านก็ทราบว่า เวลานั้นท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ กำลังพิจารณาปัจจยาการคืออวิชชาอยู่ พระอาจารย์มั่นทราบใจท่านเจ้าคุณพระอุบาลีโดยตลอดแล้วก็จดจำวันเวลาไว้อย่างแม่นยำ

ครั้นเวลาเดินทางลงมาทางกรุเทพฯ เมื่อได้โอกาสเข้านมัสการท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ ก็เรียนให้ท่านทราบถึงเรื่องที่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ พิจารณาปัจจยาการคืออวิชชาอยู่ในคืนก่อน

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ พอได้ทราบเช่นนั้นก็ตะลึงเลยต้องสารภาพว่า เป็นความจริงทุกประการ แล้วต่างฝ่ายก็พากันหัวเราะพักใหญ่

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ ได้กล่าวชมเชยว่าท่านมั่นนี่เก่งจริง ๆ เราเองขนาดเป็นอาจารย์แต่ไม่เป็นท่า น่าอายท่านมั่นเหลือเกิน ท่านมั่นเก่งจริงให้ได้อย่างนี้ซิลูกศิษย์พระตถาคต ถึงจะเรียกว่าเดินตามครู

credit รูปจาก //www.dhammajak.net

Create Date :17 พฤศจิกายน 2550 Last Update :18 พฤศจิกายน 2550 19:01:22 น. Counter : Pageviews. Comments :0