bloggang.com mainmenu search


Link : //www.banrakthai.com

เนื้อหา
บ้านรักษ์ไทย เปิดสอน รำไทย ดนตรีไทย นาฏศิลปไทยประยุกต์ นาฏศิลปพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลปสากล โขน รับทั้งเด็กผู้ใหญ่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ระบำ รำ ฟ้อน
ขาย เครื่องประดับ ของที่ระลึก CD เพลงพื้นเมือง
ขาย ดนตรีไทย ระนาด ขิม ซึง
ขาย ชุดไทย ชุดการแสดง
หลักสูตรเด็กเล็ก สำหรับเด็กวัยอนุบาล เพื่อฝึกสมาธิ กล้ามเนื้อ และปูพื้นฐาน
หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับผู้ที่สนใจ ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
หลักสูตร ทั่วไป สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว ต้องการฝึกทักษะให้ดีขึ้น
หลักสูตรเฉพาะกิจ เพื่อออกงานแสดง หรือประกวดหลักสูตรเร่งรัด
Create Date :04 พฤษภาคม 2550 Last Update :22 กันยายน 2552 16:54:06 น. Counter : Pageviews. Comments :1