bloggang.com mainmenu search
อเล็กซานดร้า ธิดาวัล บุญช่วย จากผลงานละคร เพลงรักริมฝั่งโขง เป็นสาวลูกครึ่ง ลาว-บัลกาเรีย นักฮ้องขวัญใจวัยรุ่นลาวและไทยในตอนนี้

alexandra อเล็กซานดร้า ธิดาวัล บุญช่วย

Link : //www.alexandrabounxouei.com

เนื้อหา
ผลงานเพลง
รูปภาพ
ประวัติ
Create Date :03 พฤษภาคม 2550 Last Update :22 กันยายน 2552 17:02:32 น. Counter : Pageviews. Comments :15