สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗


อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่แล้วนะคะ ครั้งแรกคิดว่าจะไม่มีบล๊อกปีใหม่สำหรับปอป้าในปีนี้ เพราะปี ๒๕๕๖ ที่กำลังจะผ่านไปมันมีแต่เรื่องทุกข์โศกตั้งแต่เดือนมกราคม ยันเดือนธันวาคม แม้กระทั่งวันนี้ก็ยังไม่หยุดเรื่องทุกข์อันเป็นธรรมดาของสัตว์โลก ก็เลยไม่มีจิตใจคิดเรื่องสนุกสนานบันเทิงใจสักเท่าไร แต่ก็นะ คนเราถ้าเข้าถึงพระธรรมได้ อะไร ๆ มันก็ต้องทนได้ ทำใจได้ แม้จะลุ่ม ๆ ดอน ๆ ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ดีเอาเสียเลย ว่าแล้วก็ลุกขึ้นมาอัพบล๊อกลาทีปีทุกข์โศกกันดีกว่าค่ะ วันนี้เอาความรู้เรื่องปีใหม่ที่พวกเราร้องไชโย ๆ ๆ กันนั้นมาให้อ่านก้นสักหน่อย เวลาไปไชโยตอนปีใหม่จะได้ไชโยได้เต็มปากเต็มคำ แถมเอาไปเล่าสอนลูกสอนหลานได้ด้วย บทความนี้ก็ต้องขอบคุณอากู๋เค้านะคะ ปอป้าไปขอยืมอากู๋เขามาให้อ่านกันค่ะ ว่ากันเลย...นะคะ

ความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่

วันปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ ๑๒ เดือน ก็กำหนดว่าเป็น ๑ ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก ๑ เดือน เป็น ๑๓ เดือนในทุก ๔ ปี ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี ๓๖๕ วัน ในทุก ๆ ๔ ปี ให้เติมเดือนที่มี ๒๘ วัน เพิ่มขึ้นอีก ๑ วัน เป็น ๒๙ วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน

ความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ไทย

ในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว ๔ ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม ๑ ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ ๒ กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน

การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน ๒ ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็น วันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ ๑ เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๗ ขึ้นใน กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก

การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อ ๆ มา และในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ก็ได้มีการ จัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ ๑ เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต์

ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ ๑ มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น วันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป

เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ ๑ เมษายนมาเป็นวันที่ ๑ มกราคม เพราะ

๑. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ

๒. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา

๓. ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก

๔. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย


กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ได้แก่

๑. การทำบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมทำบุญ

๒. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร

๓. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่าง ๆ

วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราได้ทบทวนถึงการดำเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีขึ้น

วันปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ฟังเทศน์ ปล่อยปลา ปล่อยนก อวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร ของขัวญไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรับพร และสรงน้ำพระพุทธรูป ประดับธงชาติ และจะเตรียมทำความสะอาดบ้าน และที่พักอาศัยเกี่ยวกับ เพลงพรปีใหม่

เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เมื่อเสด็จนิวัตพระนคร และประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง "พรปีใหม่" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอำนวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕


เพลงพรปีใหม่

เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ


ปอป่านำเพลงพระราชนิพนธ์มาให้เพื่อน ๆ ฟัง ๒ เวอร์ชั่น เปิดบล๊อกมาก็จะได้ยินเสียงป้าเปิร์ดแจ้ว ๆ เร้าใจตามสไตล์แจ๊สแท้ ส่วนในยูทู้ป ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่ง อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ปิดปากป้าเบิร์ดเธอเสียก่อนแล้วเปิดยูทู้ปฟังดู หวังว่าคงจะถูกใจกันบ้างไม่มากก็น้อย แต่อย่าเผลอไปเปิดพร้อมกันล่ะ เดี๋ยวจะปวดหูไม่รู้ด้วย...อิ ๆ


ประวัติการส่ง ส.ค.ส.ในวันปีใหม่

การส่ง ส.ค.ส หรือบัตรอวยพรนั้น ประเทศไทยรับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ ซึ่งนิยมส่งบัตรอวยพรกันมาเป็นเวลากว่า ๒๐๐๐ ปีแล้ว ตั้งแต่ราวศตวรรษที่ ๑๘ หรือตรงกับปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา บัตรอวยพรนี้ปรากฎในรูปแบบ " บัตรเยี่ยม " (Visiting Card) เป็นบัตรกระดาษขนาดเท่าไพ่ นิยมเขียนข้อความ หรือพิมพ์รูปภาพต่างๆ ลงไปเพื่อเยี่ยมเยียนกันในวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาแพร่หลายไปในเทศกาลต่างๆ เช่น วาเลนไทน์ คริสต์มาส มีการส่งพิมพ์และส่งบัตรอวยพรกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

สำหรับในประเทศไทยนั้น เชื่อกันว่าบัตรอวยพรปีใหม่ที่เก่าแก่ที่สุด คือ บัตรอวยพรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ขึ้น เมื่อ ๑๒๐ กว่าปีก่อน โดยในรัชสมัยของพระองค์ เป็นยุคที่มีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงมีการรับเอาขนบธรรมเนียมของตะวันตกมาด้วย

ทั้งนี้การส่งบัตรอวยพรของพระองค์นั้น ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้ปรากฎสำเนาคำพระราชทานพรขึ้นปีใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ของพระองค์ ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์ดเดอร์ (ภาษาอังกฤษ) ฉบับวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๐๙ แปลได้ใจความว่า " ทรงขอส่งบัตรตีพิมพ์คำอวยพรนี้ถึงบรรดากงสุล เจ้าหน้าที่กงสุลต่างๆ และชาวต่างประเทศที่ทรงคุ้นเคยโดยทั่วถึงกัน "

ได้รับความรู้กันแล้วนะคะ ปีใหม่ปีนี้เป็นปีใหม่ที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในสภาวะแห่งความวุ่นวาย จะเฉลิมฉลองอะไรกันก็ให้ระมัดระวัง ให้พอเหมาะพอควร ที่สำคัญสุราแปลว่าเหล้า กินแล้วเมาเดินโซเซ โซเซธรรมดาไม่ไปขวางหูขวางเท้าใครเขาก็ไม่เป็นไร เกิดไปเหยียบตาตุ่มใครที่เขากำลังอารมณ์ไม่ดี ระวังจะเลือดตกยางออกนะคะ ปอป้าขอเตือนไว้ก่อน

ท้ายนี้ ก็ขออวยพรให้พี่น้องชาวบล๊อกและชาวเฟสของปอป้าทุกท่าน ครอบครัวอันเป็นที่รักของท่าน จงประสบแต่สิ่งที่ดีงามพรั่งพร้อมด้วยพรอันประเสริฐ คิดและปรารถนาทำสัมมาการสิ้งใดให้ได้สมดั่งใจหวัง มีสุขภาพแข็งแรง มีกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น ที่รับประทานเงินเดือนเขาก็ให้ได้เลื่อนขั้นรับเงินเดือนรับโบนัสกันมาก ๆ มีความสุขกันทุกคนตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปนะคะ


Create Date : 27 ธันวาคม 2556
Last Update : 19 มีนาคม 2558 15:59:52 น.
Counter : 7103 Pageviews.

92 comments
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.9 ยุคแห่งความสิ้นหวัง toor36
(16 ก.พ. 2564 00:00:47 น.)
论地位 Lùn dìwèi ใครเป็นใหญ่ Kavanich96
(14 ก.พ. 2564 07:58:05 น.)
วัดเบญจมบพิตร : พระฝางองค์จริง พระพุทธนรสีห์องค์จำลอง ผู้ชายในสายลมหนาว
(10 ก.พ. 2564 15:55:03 น.)
ตะพาบ โครงการที่ 269 โจทย์ "หน้ากาก" ✤Collection Face Masks✤ หน้ากากแฟชั่นหรู Tui Laksi
(13 ม.ค. 2564 15:20:15 น.)
  
ปีใหม่นี้ ปอป้าขออวยพรให้พี่น้องชาวบล๊อกและชาวเฟสทุกท่าน ครอบครัวอันเป็นที่รักของท่าน
จงประสบแต่สิ่งที่ดีงามพรั่งพร้อมด้วยพรอันประเสริฐ คิดและปรารถนาทำสัมมาการสิ้งใดให้ได้สมดั่งใจหวัง
มีสุขภาพแข็งแรง มีกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น ที่รับประทานเงินเดือนเขาก็ให้ได้เลื่อนขั้นรับเงินเดือนรับโบนัสกันมาก ๆ
มีความสุขกันทุกคนตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:8:39:54 น.
  เย้...

สวัสดีปีใหม่ ปอป้า ค่ะ..

ขอให้ ปอป้า มีความสุข สุขภาพ แข็งแรง...

มั่งมี ทรัพย์ศฤงคาร...และ...


รัก ป๋อง...

แฮ่ม...
โดย: foreverlovemom วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:10:06:58 น.
  เพิ่งรู้ ประวัติ วันปีใหม่ ชัด ... ชัด ... ค่ะ...


ของป๋อง ถูกใจ คนที่ 2 ค่ะ...

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Fanclub Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
พรหมญาณี Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: foreverlovemom วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:10:08:16 น.
  ก่อนที่จะ มีความสุข ในเรื่องอื่น...

ปอป้า... ต้อง... หัวเราะ ก่อน ค่ะ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:10:10:12 น.
  
คุณแม่ขา สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดปกป้องคุ้มครองคุณแม่ที่น่ารักของลูกหลานและผองเพื่อนในครอบครัวบล๊อกแก๊งค์บุรีให้มีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ มีความสุขสดใสเสมอๆ ทั้งกายและใจ เป็นที่รักและเคารพของพวกเราตลอดไปค่ะ

ขออนุญาตนำความเป็นมาของเทศกาลนี้ไปแชร์นะคะ
ขอบพระคุณ และรักคุณแม่ค่ะ ^_^

(ชอบภาพในกล่องคอมเม้นจังเลยค่ะ)
โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:11:19:31 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับคุณปอป้า

ถ้าไม่มีความทุกข์ซะเลย ความสุขก้ไม่สุขเท่าที่ควรนะครับ
ชีวิตเรา เราคงไม่ทุกข์ไปตลอดหรอกครับ
อีกไม่นานคงจะมีเรื่องดีๆผ่านเข้ามาบ้าง

ในโอกาสอันดีปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้
อ.เต๊ะ ขออวยพรให้คุณปอป้าและครอบครัว
ประสพแต่สิ่งดีๆ มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสุขกายสบายใจ
สุขภาพแข็งแรงนะครับ

วันนี้ อ.เต๊ะ เอาดอกไม้สวยๆมาให้กำลังใจด้วยนะครับ


โดย: multiple วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:12:04:24 น.
  อุ๊ย... ปอป้า ขา...

ป๋อง ทำ ได้ ค่ะ...
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Fanclub Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: foreverlovemom วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:12:17:58 น.
  
ขอบคุณครับ
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณแม่นับถือ
ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่และครอบครัวด้วยครับ
เดินทางไปไหนใกล้ไกลแคล้วคลาดปลอดภัยครับ
โดย: เศษเสี้ยว IP: 125.25.200.192 วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:13:11:07 น.
  
ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะ ขอให้อาอ้อยและครอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง อย่าได้เจ็บได้ไข้ใดๆ กิจการเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยๆนะคะ
โดย: Aj.Ning IP: 118.172.23.123 วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:13:20:38 น.
  
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ ปอป้า ทุกข์โศกเป็นเรื่องปกติค่ะ ลุ่มๆดอนๆตามประสาแบบปอป้าว่าเลยเหมือนกันค่ะ อย่างไร ก็ขอให้ปีใหม่นี้ และในทุกๆวันมีแต่เรื่องที่ดีๆ เข้ามานะคะ
โดย: FreakGirL วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:13:50:11 น.
  
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ ขอพรจากสิ่งศักดิิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ ปอป้ามีแต่ความสุขตลอดไปนะคะ
โดย: sawkitty วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:15:01:53 น.
  
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเช่นกันค่ะพี่ปอป้า เพราะกิ่งก็คงไม่ได้
อยู่เหมือนกันค่ะ ปีหน้าฟ้าใหม่มาเจอกันใหม่ค่ะ

ขอบคุณคำอวยพรจากพี่ปอป้าค่ะ กิ่งก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกนี้อำนวยอวยพรให้พี่ปอป้ามีความสุข สมหวังสมปรารถนา สุขภาพแข็งแรงๆๆๆด้วยเทอญ

โหวตและไลท์ให้ค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอให้พี่ปอป้ามีความสุขมากๆค่ะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:15:38:28 น.
  
Thx u very much and Happy New Year 2014!
โดย: Kavanich96 IP: 115.67.103.238 วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:17:49:28 น.
  
สวัสดีครับพี่ปอป้า

คอมผมเสีย
เลยไม่ได้เล่นบล้อกเลยจนถึงตอนเย็นครับ

หมิงหิมงช่วงนี้ผอมลงเยอะเลยครับ
ป่วยสลับกันไปมาสามคนพ่อแม่ลูกครับ 555

แต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นกันทุกคนครับ

ขอให้พี่ปอป้าแข็งแรงในเร็ววันนะครับ
รวมทั้งสุขภาพใจด้วยครับ
เชื่อว่าด้วยธรรมโอสถที่มีในตัวพี่ปอป้า
แผลใจที่ทุกข์แค่ไหนย่อมบรรเทาเบาบางลงได้อย่างแน่นอนครับ


ผมอ่านสิ่งที่พี่ปอป้าพบเจอมาในปีนี้
ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆครับ
แล้วถ้าคนที่เจอเป็นผม
ผมเองยังไม่รู้เลยครับ
ว่าตัวเองจะรับมือได้ดีอย่างที่พี่ปอป้าทำได้หรือเปล่าครับ


ตรงนี้ต้องขอชื่นชมว่าพี่ปอป้าจิตใจแกร่งจริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:18:20:55 น.
  
มารับพรปีใหม่ค่ะปอป้า ขอบคุณค่ะ


ปีหน้าฟ้าใหม่ที่จะมาถึง ขอให้ปอป้าเจอแต่สิ่งดีๆ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสุขกับกิจประจำวันทีทำค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:20:47:16 น.
  
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
moresaw Health Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
mambymam Food Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ขอบคุณค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:21:44:05 น.
  
สวัสดีปีใหม่ด้วยเช่นกันค่า ปอป้า

พรปีใหม่ใดๆ ให้มาขอให้ปอป้ามีพลังกายที่แข็งแรง
พลังใจที่มั่นคงด้วยนะคะ ^^


ส่งแรงใจให้ปอป้าค่า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blogโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:0:06:03 น.
  รวย.. รวย...

เฮง... เฮง.... นะคะ ปอป้า...

จุ๊บ จุ๊บ...โดย: foreverlovemom วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:3:04:06 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:6:37:35 น.
  
โหวตธรรมะค่ะ พี่ปอป้า
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:8:01:35 น.
  
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยค่ะคุณปอป้า
พรุ่งนี้เริ่มหยุดแล้วคงยาวจนปีหน้า
ถึงจะได้ทักทายกันอีกที

ปีใหม่ที่ถึงนี้ขอให้มีความสุขนะค่ะ
ทุกข์เพื่อเรียนรู้มันค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อธรรมดีๆ ค่ะ

อนุโมทนาบุญ

โดย: Pikake วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:8:11:46 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณป้า...
นางขอพรคุณพระ...อำนวยพรให้คุณป้า ครอบครัว และคนรอบข้าง
มีความสุข พบแต่สิ่งดีๆ ประกอบกิจการงานรุ่งเรือง
ขอให้คุณป้ามีสุขภาพแข็งแรง...เขียนธรรมะประกอบบล็อกไปนานๆ เลยนะคะ


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:10:41:18 น.
  
หุ่น ขี้ ผึ้ง...

โดย: foreverlovemom วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:10:56:02 น.
  

Like ให้เป็นคนที่ 6
ลาทีปีเก่าแล้วสวัสดีปีใหม่อย่างมีความสุขค่ะ
อุ้มแวะมาขอพรปีใหม่ปอป้าค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

โดย: อุ้มสี วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:14:44:39 น.
  
ปีใหม่ก็ทำอะไรใหม่ๆ ก็ดี สิ่งเก่าๆ ที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ข้างหลัง ส่วนตัวเรามุ่งต่อปีข้างหน้าดีที่สุดครับ

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับผม
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:17:36:29 น.
  
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:18:52:03 น.
  


สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะปอป้า

ขอให้วันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง
จงเป็นวาระของกายที่แข็งแรง
จิตใจที่แจ่มใส เบิกบาน
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งวิถีโลกและวิถีธรรม

เป็นวันใหม่ เวลาใหม่ ที่พร้อมรับพลังแห่งบุญ
สู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม สว่าง สงบ เย็น
และล่วงทุกข์ได้ด้วยธรรมโอสถนะคะ

HAPPY NEW YEAR 2014 ค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:23:52:37 น.
  
สวัสดียามค่ำคืนครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
โดย: **mp5** วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:23:53:19 น.
  
ส่งกำลังใจพร้อมโหวตค่ะปอป้า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 28 ธันวาคม 2556 เวลา:23:55:37 น.
  
กราบสวัสดี ป.ป้า ค่ะ
ขอคุณพระปกป้องคุ้มครอง ป.ป้า ตลอดปี 2557 ค่ะ
ด้วยความเคารพรัก
อ้อ ..เอง
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:9:50:32 น.
  
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ครับ

วาระนี้คือดีถีแห่งปีใหม่
หากหวังในสิ่งพี่ ผองเพื่อน
ให้พบพานสิ่งหวังมาย่างเยือน
ให้แม้นเหมือนมาดหมายสมใจปอง

สรรพทุกข์โรคภัยมิกลายกล้ำ
ให้กำยำล่ำสันกันทั้งผอง
มีบุญสุมรุมเร้าเข้าคุ้มครอง
มิได้ต้องสิ่งร้ายจากภัยพาล

ที่เคยเป็นศัตรูหมู่อมิตร
เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนใจไม่ฮึกหาญ
ตีนกาบนหน้าผากที่มากบาน
อันตรธานหายไปในปีนี้

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขอดวงใจผุดผ่องมิหมองศรี
สมบัติทรัพย์เงินทองมากองมี
ตลอดปีตลอดชาติไม่ขาดมือ

พันวัตต์
๒๙๑๒๕๖
โดย: panwat วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:12:24:11 น.
  
ค่ะ ทรายจะจับมือเดินหาธรรมไปกับปอป้า
ถึงเราจะไม่ได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกัน แต่หัวใจทรายพองโตเสมอเมื่อได้มาอ่านธรรมของ .....ปอป้า พรหมญาณี
โดย: cyberlifenlearn วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:12:40:15 น.
  
ขอให้มีความสุขเช่นกันค่ะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
โดย: maistyle วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:14:48:35 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะปอป้า

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร About Weblog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: schnuggy วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:20:02:52 น.
  
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะคุณปอป้า...
ช่วงหยุดยาวกันนี้..
ไปเที่ยวที่ไหนกันค่ะ..
ยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆ
เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะค่ะ..


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:21:21:07 น.
  
ปอป้า ขา สวัสดีปีใหม่ค่ะ


คนแรก...


โดย: foreverlovemom วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:3:29:22 น.
  


ขอบคุณมากที่แวะไปชมวังสวนกุหลาบและโหวตให้นะคะ ปีใหม่นี้ขอให้คุณปอป้าและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง ได้พบแต่สิ่งที่ดีงามและโชคดีตลอดทั้งปี สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าค่า
โดย: haiku วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:10:29:59 น.
  
บล็อกปอป้า โดนกลิตเตอร์ทำเบี้ยวแล้วค้าบ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:16:16:38 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2557ค่ะ
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง สบายกายสบายใจ
เดินทางปลอดภัยมีความสุขมากๆนะค่ะ ^^
โดย: mastana วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:20:22:30 น.
  
เน็ตเดี้ยงเสียสองวันเลยเงอะงะอยู่ที่ไหน
ไม่รู้ครับ ไลค์ไว้ก่อน พรุ่งนี้มาใหม่

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:21:01:13 น.
  
ปอป้า ขา...

Happy New Year 2014 นะคะ...

โดย: foreverlovemom วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:5:54:41 น.
  
ขอส่งความสุข ให้คุณปอป้ามีความสุขตลอดปี ๒๕๕๗ และตลอดไป …
โดย: **mp5** วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:9:06:40 น.
  
ลาทีปีเก่าทั้งสุขและทุกข์นะครับ
สวัสดีปีใหม่ 2557 หวังไว้เลยว่า ทุกข์จะไม่ทำให้เรา
หม่นหมองไปกว่านี้และสุขจะชดเชยให้มีความร่มเย็น
ตามสมควรแก่กรรมดีที่พากเพียรปฤิบัติไว้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:9:53:18 น.
  
สวัสดีค่ะคุณปอป้าสวัสดีล่วงหน้านะคะ
จะปีใหม่แล้ววววว...อิอิ


โดย: ญามี่ วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:13:40:01 น.
  
ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับ
โดย: ถปรร วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:19:59:07 น.
  
มาเร็วค่ะ ปอป้า...

Count Down...โดย: foreverlovemom วันที่: 31 ธันวาคม 2556 เวลา:22:50:18 น.
  
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะพี่ปอป้า
มีความสุขมากๆ
สุขภาพแข็งแรงนะคะ

border=0
โดย: pantawan วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:0:09:57 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะปอป้า

ฟ้ามาอวยพรปีใหม่ให้ค่ะ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยให้ปอป้าและครอบครัว
พบแต่ความสุขสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคล เจริญด้วย อายุ ลาภ ยศ การงาน
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไปนะคะ


โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:6:23:04 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับพี่ปอป้า


ปล. พี่ปอป้าต้องลบเม้นท์ที่ 33 ออกก่อนครับ
แล้วบล็อกจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ
พอดีโค๊ดไม่สมบูรณ์ครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:6:34:13 น.
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:8:27:07 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะปอป้า
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ปอป้าและครอบครัว สุขภาพแข็งแรง มีความสุขสมหวังตลอดไปนะคะ
โดย: พจมารร้าย วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:10:13:19 น.
  

โดย: foreverlovemom วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:12:14:45 น.
  


สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณป้า ขอบารมีของพระรัตนตรัยได้โปรดปกปักรักษาคุณป้าและครอบครัวให้มีความสุขตลอดไปค่ะ ขอให้สุขภาพของคุณป้าดีวันดีคืน แข็งแรงและปราศจากโรคภัยในที่สุดนะคะ
โดย: ฟ้าเวียงพิงค์ วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:13:12:38 น.
  
สวัสดีปีใหม่2557 ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:14:59:18 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับคุณปอป้า

ปีใหม่นี้ อ.เต๊ะ ขออวยพรให้คุณปอป้าและครอบครัว
ประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิต
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ค้าขายทำธุรกิจก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับ

โดย: multiple วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:15:32:39 น.
  


ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 นี้
ขออำนวยพรให้คุณปอป้า
ประสบแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาดจาก
ภยันตราย และทุกข์ โศก โรคภัยทั้งปวงด้วยเทอญ


โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:20:55:37 น.
  


สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณปอป้า
ขอให้มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง
ตลอดปี 2557 ค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 1 มกราคม 2557 เวลา:21:57:46 น.
  

สวัสดีปีใหม่ 2557 คุณปอป้าค่ะ...

ครอบครัวตัวออ.ขอส่งความสุข

ให้คุณปอป้า และครอบครัวมีความสุขมากๆ

สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะค่ะ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:1:44:13 น.
  

สวัสดีปีใหม่ 2557

ขอให้พี่ปอป้าและครอบครัว
มีความสุข สดชื่น สมหวัง
และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:3:42:53 น.
  เมื่อวาน พี่ป๋องเลือกเพลงผิดด้วยแหละ...

พี่ป๋อง ตั้งใจที่จะเลือกเพลงนี้ค่ะ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:5:05:15 น.
  
 photo 6_zps2c09cb56.jpg

หวัดดีค่ะ ปอป้า..
ขอให้ วันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ที่มาถึง
จงเป็นวาระของการเริ่มตัน..
แห่งความสุข ..มีร่างกาย ที่แข็งแรง .
มีจิตใจที่แจ่มใส เบิกบาน มีแต่ความสุข ทั้งกาย ใจ ตลอดปี และตลอดไปค่ะ
Happy new year 2014..
โดย: tifun วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:8:12:49 น.
  


สุขสวัสดีปี ๒๕๕๗
...
วันเวลานาทีใหม่ๆ กำลังจะเข้ามาแทนที
ขอให้พรุ่งนี้มีกำลังมากกว่าที่เคยมี

กำลังใจ....
กำลังกาย....
กำลังทรัพย์....

เพิ่มพูนประดามี...พร้อมสติมั่นคงเป็นทวีกว่าที่เคยนะคะ....

มัจฉานุ@ลูกลิงขนสีชมพู
๐๑.๐๑.๒๐๑๔
โดย: mutcha_nu วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:9:11:21 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณป้า

โดย: tanjira วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:17:06:53 น.
  
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ นะคะคุณปอป้า

เราเองก็ผ่านเรื่องทุกข์โศกมามากมายเหลือเกิน แต่บางครั้งก็ยังมีอารมณ์ขี้เกียจ (เมื่อมีสุขดี) กับการทำบุญ ฝึกจิตตน เพื่อเป็นทุนตัดรอนบาปให้ทุกข์น้อยลงเวลาต้องเจอ

พอเจออีกก็เลยยังทุกข์หนักอยู่

แต่ก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆ หละนะคะ


แวะมาอวยพรปีใหม่ด้วยค่ะ

ขอให้สุขกายสบายใจ มีแต่สิ่งดีๆ คนดีๆ เข้ามานะคะ ขอให้เจริญในธรรม ธรรมะรักษาค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:17:41:04 น.
  
สวัสดีปีใหม่ พี่ปอป้า คะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครอง ครอบครัว ให้แข็งแรง มีความสุข และประสบความสำเร็จในทุกสื่งอย่างสมตามความปรารถนานะคะ

เรื่องทุกข์ เรื่องร้าย ปี2556ขอให้ผ่านไป อย่าได้มาแพ้วพาน ขอให้ห่างไกลพี่ปอป้าตลอด
ไป
โดย: Cengorn IP: 27.130.33.158 วันที่: 2 มกราคม 2557 เวลา:23:38:57 น.
  
มาสวัสดีปีใหม่คุณปอป้าค่ะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรง
ร่ำรวยความสุขนะคะ
โดย: เหมือนพระจันทร์ วันที่: 3 มกราคม 2557 เวลา:22:00:21 น.
  
สวัสดีปีม้าค่ะพี่ปอป้า


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 มกราคม 2557 เวลา:19:34:38 น.
  

ของป๋อง ตาม คุณหนู มาสวัสดี ปีม้า ด้วยคนค่ะ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 5 มกราคม 2557 เวลา:12:10:00 น.
  
ทักทายๆ ป.ป้า วันหยุด ค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 มกราคม 2557 เวลา:15:08:18 น.
  


ระลึกถึงเสมอครับ สวัสดีปีใหม่ครับ สุขภาพแข็งแรงสุดๆ นะครับ
โดย: คุ้นๆว่าเราเคยพบกัน วันที่: 6 มกราคม 2557 เวลา:9:11:50 น.
  
อยู่ไหน น้อ???


คิดถึง ปอป้า จังค่ะ...โดย: foreverlovemom วันที่: 6 มกราคม 2557 เวลา:11:53:07 น.
  วันนี้ ว่าง..

แต่อีกสักเดี๋ยว... จะไม่ว่างแล้วค่ะ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 6 มกราคม 2557 เวลา:17:41:14 น.
  
images by free.in.th
มาสวัสดีปีใหม่ช้าไปนิด ด้วยงานอาชีพของตัวเองยุ่งเสียจนลืมหายใจ พยายามจะหาเวลาเข้ามาก็ไม่สบโอกาสเสียที ก็เพิ่งมีวันนี้ที่ไม่อาจข่มตาหลับได้ เลยถือโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนกันเหมือนเคยให้หายคิดถึง มีความสุขตลอดปี2557นะคะปอป้า
โดย: เกศสุริยง วันที่: 7 มกราคม 2557 เวลา:0:46:13 น.
  


ขออวยพรให้หม่อมแม่ และ ครอบครัว
สุขภาพแข็งแรง มีความสุข สดชื่น
สมปรารถนา ในทุกสิ่งนะคะ


...ต้องขอโทษด้วย ที่มาอวยพรสายไป
แต่ก็คิดถึง และ ห่วงใยเสมอนะคะ
โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:0:27:10 น.
  


แหะ ๆ อัพบล็อคทีนึงถึงแวะมาดูบล็อคตัวเองครับ
เหมือนจะทิ้งบล็อคให้ร้าง แต่ก็ไม่ร้างนะครับ
แม่ปอป้า เป็นไงบ้างน่อ คิดถึงมากมากครับ
โดย: หมีมีเขา วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:4:52:26 น.
  
หวัดดีค่าปอป้า

คิดดี ทำดี เริ่มต้นปีใหม่ดีดี
ไม่เอาเรืองอดีตขุดคุ้ยมาคุยอีกเป็นเรื่องดีดีนะคะ
รินก็ชอบที่จะเดินต่อไปข้างหน้า ไม่ถอยหลังค่า

บางทีปีก่อน ๆ มีอะไรมาสะดุดเราบ้าง
มันเป็นทุกข์ เราก็ไม่ต้องทำตัวให้ทุกข์ตามนั้น
เราต้องสลัด และเดินต่อไปใ้ห้ได้อย่างยืนยงค่า
เอาการ์ดมาให้ด้วยค่า ไม่รู้เคยเอามาให้หรือยัง
กลัวลืมไม่ทั่วถึง หากซ้ำขออภัยด้วยนะคะ แหะๆ


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:12:23:46 น.
  
หวัดดีค่ะปอป้า..
สบายดี แล้วนะคะ..
คิดถึงอ่ะคะ แวะมาเยี่ยม
โดย: tifun วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:16:00:52 น.
  

อุ้มแวะมาคิดถึงปอป้าค่ะ
หลับฝันดีนะคะ

โดย: อุ้มสี วันที่: 12 มกราคม 2557 เวลา:22:43:00 น.
  มา จุ๊บ จุ๊บ ค่ะ..

กลัว ปอป้า ลืม...


Such a fun night with these angels at the third annual Help Haiti Home dinner for J/P Haiti Relief Organization this past weekend.

โดย: foreverlovemom วันที่: 14 มกราคม 2557 เวลา:16:45:45 น.
  
แวะมาส่งความคิดถึงค่ะ ป.ป้า
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 15 มกราคม 2557 เวลา:8:59:43 น.
  
ตาม คุณอ้อ มา...

คิดถึง คนสวย อันดับ 1 ค่ะ...

โดย: foreverlovemom วันที่: 15 มกราคม 2557 เวลา:15:25:16 น.
  
images by free.in.th
---------------------
หลับฝันดี ระลึกถึงอยู่เสมอนะคะปอป้า
โดย: เกศสุริยง วันที่: 15 มกราคม 2557 เวลา:23:08:32 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มกราคม 2557 เวลา:6:21:38 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะปอป้า

ปอป้าสบายดีนะคะ หนูไม่ได้มาทักทายปอป้าซะนานเลยค่ะ

ติดเกมส์ ติดเที่ยว ติดเพื่อนมากไปหน่อยค่ะ 5555+

ปีใหม่นี้ขอให้ปอป้าสุขภาพแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนนะคะ

ปีใหม่ปอป้าไปเที่ยวไหนมาคะ อากาศหนาวหรือเปล่าคะ

แต่หนูว่าตอนนี้อากาศเริ่มกลับมาเย็นอีกแล้ว รักษสุขภาพนะคะ

โดย: maitip@kettip วันที่: 17 มกราคม 2557 เวลา:10:15:48 น.
  
อากาศเย็นขึ้นทุกๆวัน
รักษาสุขภาพมากๆครับ
โดย: เศษเสี้ยว IP: 118.175.221.191 วันที่: 20 มกราคม 2557 เวลา:13:07:36 น.
  

สวัสดียามเที่ยงครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 21 มกราคม 2557 เวลา:12:31:52 น.
  
หายไปไหนหนอ หาที่ไหนก็ไม่พบเลย แงแง
บาดเจ็บที่เท้าหายหรือยังครับ ขอเสียงหน่อย

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 22 มกราคม 2557 เวลา:20:58:04 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มกราคม 2557 เวลา:6:30:31 น.
  
หวัดดีค่ะ ปอป้า เห็นเงียบไปเป็นไงน้อ ..
คิดถึงนะคะ..

โดย: tifun วันที่: 26 มกราคม 2557 เวลา:14:58:45 น.
  
โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 26 มกราคม 2557 เวลา:23:24:37 น.
  

แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะ...หม่อมแม่
เหลือบไปเห็นเม้นท์ ท่านบ้านป่า
ถึงได้รู้ว่าท่านป่วย ขอให้หายไวๆนะคะ
คิดถึงฝุดๆค่ะ หม่อมแม่

โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 27 มกราคม 2557 เวลา:23:30:48 น.
  
ปอป้า ขา...

Happy Chinese New Year na kaโดย: foreverlovemom วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:0:56:40 น.

Prommayanee.BlogGang.com

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]

บทความทั้งหมด