เสี่ยง"เซียมซี"...ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ปล่อยนกปล่อยปลา...ได้ที่นี่คร๊าบ..หลังจากที่เมื่อวาน ผมอัพบล็อกเรื่องการ ดูดวง ด้วยการดูไพ่Tarot ไป
ไม่รู้ว่าจะตรงใจ หรือ ทำนายถูกต้องหรือเปล่า อันนี้ไม่อาจทราบได้นะครับ

คงต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์


แต่อย่างน้อย...เราก็จะพาชีวิตของเราเดินทางไปพร้อมกับความไม่ประมาทได้


เห็นว่าเมื่อวานี้...เพื่อนๆสมาชิกเข้ามาชมกันอุ่นหนาฝาคั่ง รู้สึกอบอุ่นจริงๆ และดีใจจังครับ
อิอิ

วันนี้เลยนำ การดูดวงด้วยการทำนายแบบ "เสี่ยงเซียมซี" มาฝากอีก


ก่อนอื่นก็เอาสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากคับ...เขาบอกว่า


การเสี่ยงเซียมซี คือการอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลให้ผลแห่งโชคชะตาปรากฏขึ้นอย่างแม่นยำที่สุด ฉะนั้นผู้เสี่ยงเซียมซี จะต้องมีจิตใจแน่วแน่ และอยู่ในสมาธิ

เมื่อจิตพร้อมแล้ว ก็ลงมือเสี่ยงเซียมซี โดยหยิบกระบอกเซียมซีมาเขย่า จนกว่าติ้วอันใดอันหนึ่งจะตกสู่พื้น และหมายเลขที่ปรากฏบนติ้วนั้น จะเป็นคำทำนายโชคชะตาของท่าน โดยอ่านคำทำนายได้ที่ตู้คำทำนาย


เอาล่ะครับ...ทีนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกต้องการเสี่ยง "เซียมซี" ก็ทำขั้นตอนตามนี้นะครับ

- คลิกเลือกวัด ตามสถานที่ต่างๆที่เราจะเสี่ยงเซียมซี

- กดตรงคำว่า "เขย่า" ที่กระบอกเซียมซี แล้วจะได้หมาย "ติ้ว" ที่ตกลงมา

- อ่านคำทำนายตามหมายเลข ได้ที่ตู้คำทำนาย


วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง


วัดไชโยวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง-สิงห์บุรี ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 18 กม. เดิมเป็นวัดราษฏร์ โบราณสร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ

มีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจ้ง ณ วัดแห่งนี้ ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโย ในปี พ.ศ. 2430

แต่แรงสั่นสะเทือน ระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง หลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 16.10 เมตร สูง 22.65 เมตร แล้วพระราชทานนามว่า "พระมหาพุทธพิมพ์"
วัดมังกรกมาลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เยาวราช กรุงเทพมหานคร


วัดมังกรกมลาวาส หรือที่คนจีนเรียกว่าวัด
“เล่งเน่ยยี่” ตั้งอยู่ ถ. เจริญกรุง มาถึงวัดนี้ไม่ควรพลาดไหว้ “ไท้ส่วยเอี๊ย” ซึ่งเป็นเทพแห่งโชคลาภ

วัดนี้เป็นวัดนิกายจีน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2414 โดยพระอาจารย์วังสมาธิวัตร (สกเห็ง) และพระยาโชฎึกราชเศรษฐี เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ต่อมารัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามว่า “วัดมังกรกมลาวาส”วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพ มหานคร ข้างเสาชิงช้า เขตพระนคร ถือเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ 8 เนื่องจากเมื่อคราวที่ท่านเสด็จนิวัติพระนครเป็นครั้งแรก ได้เสด็จมาที่วัดนี้ และทรงปรารภว่าวัดสุทัศน์นี้ร่มเย็น น่าอยู่

ดังนั้นเมื่อรัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบรมเชษฐาธิราชเจ้าไว้ ณ ผ้าทิพย์ เบื้องหน้าฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี ในวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร


วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 27 ไร่ 3 งาน 88 ตรว.สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงค์จามเทวีวงค์

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร


วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยา) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่

เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศบ้านและซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2368 แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร และทรงสร้างพระราชทานทั้งพระวิหารหลวงและพระประธานสำหรับพระวิหารหลวง คือ หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปใหญ่อยู่ริมแม่น้ำแบบเดียวกันกับที่วัดพนัญเชิง กรุงเก่า

หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่อแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง ภายในพระอุโบสถซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระวิหาร มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติที่แทรกเรื่องราวชีวิตชาวบ้านชาวเมืองสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้ว ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมอย่างยิ่งอีกด้วย

นอกจากนั้นยังมี หอมณเฑียรธรรมเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บประไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4 หน้าพระวิหารหลวงยังมีหอระฆังฝีมือคนรุ่นใหม่ สำหรับไว้ระฆังยักษ์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทางเข้าวัดมีเจดีย์หิน ทำมาจากเมืองจีน เรียกว่า ถะ เป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก

วัดระฆังโฆษิตาราม


วัดระฆังโฆษิตาราม ตั้งอยูที่ เลขที่ 250 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ด้านหน้าวัด ทิศตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ตรงกันข้ามท่าช้างวัดหลวงมีท่าเรือข้ามฝากถึงกัน

เดิมชื่อว่า”วัดบางหว้าใหญ่” มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่ได้รับการปฏิสังขรณ์ และยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ”วัดระฆัง” เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีการขุดพระระฆังใบหนึ่งมีเสียงไพเราะมาก ซึ่งโปรดให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรงสร้างระฆังชดเชย 5 ใบ

วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวรมหาวิหารที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเคยเป็นสำนักแห่งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะ ในสมัยรัตนโกสินทร์หลายองค์ มีพระอุโบสถซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก พระวิหาร หอระฆัง และพระปรางค์ก็น่าชมเช่นกัน

วัดนี้มีชื่อเสียงมากอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระเถระผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและทรงคุณทางวิปัสสนา พระเครื่องสมเด็จวัดระฆังของท่านเป็นที่นิยมว่าศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่ายิ่ง
ผมลองเสี่ยงดูแล้วครับ โดยเลือก วัดระฆังโฆษิตาราม ได้ใบที่ 27....
ตามนี้ ขอเอามาโชว์หน่อยคับ

แถ่แด๊มมมมมมม !!!

หากเพื่อนสมาชิกต้องการ เสี่ยงเซียมซี ดูดวงคำทำนาย
กดที่รูปวัด ที่ท่านต้องการเสี่ยงทาย ได้เลยคร๊าบอ้อ... เมื่อเพื่อนสมาชิกได้ผลคำทำนายแล้ว
แต่ว่า คำทำนายระบุว่ามีเคราะห์ อย่ากังวลว่าจะทำให้ทุกข์ใจเพิ่มไปอีกนะครับ

เพราะผมนำ วิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยนก ปล่อยปลา มาฝากอีก
หรือเพื่อนสมาชิกที่ไม่มีเคราะห์ แต่อยากทำบุญ ก็กดได้เลยคร๊าบ
ปล่อยนก ปล่อยปลา


Create Date : 23 เมษายน 2551
Last Update : 23 เมษายน 2551 0:00:40 น.
Counter : 4273 Pageviews.

9 comments
  
ว๊าวๆๆ เอาเพลงโปรดของแม่เค๊ามาเปิดด้วย
ป.ล.ฮันนี่อย่ตรงใต้ต้นมะขามไหนอ่ะ
จะไปให้พ่อหมอดูดวงให้หน่อย ฮี่ๆๆ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:0:11:36 น.
  
ถ้าอยากเสริมดวงบริวาร เข้าใจว่าต้องปล่อยนกปล่อยปลาใช่ไหมคะ อุอุ

ขอบคุณมากค่า

โดย: pikzy วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:0:12:46 น.
  
ดีจังไม่ต้องไปถึงวัด อิๆ
ปล่อยนกกับปล่อยปลาไปแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: kai (aitai ) วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:0:16:32 น.
  
เพลงประกอบวันนี้บ่งบอกอายุของลุงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ

ปล.เดี๋ยวนี้หาลำไพ่พิเศษ กลายร่างเป็นพ่อหมอแล้วเหรอคะลุงอ๊อฟ
โดย: Picike วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:0:56:33 น.
  
เข้ามาบล๊อคคุณสนุกจังเลย แหม วันนี้ได้สนุก ความรู้แล้วก็ได้บุญด้วย
โดย: dj booboo วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:1:28:30 น.
  
ตรงมากๆๆ
โดย: ฟ้า IP: 58.9.45.14 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:10:34:07 น.
  
Haa... love it did it two times laew
โดย: goshire วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:23:42:30 น.
  
เสี่ยงเซียมซี ที่วัดไทย ที่วัดจีน ไพ่ยิปซี กราฟชีวิต
//www.ecarddesignanimation.com/home/siamsea.php

โดย: siriphong IP: 118.172.30.217 วันที่: 7 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:13:43 น.
  
แวะทักทาย
โดย: Green IP: 61.7.172.53 วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:20:56 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Offway.BlogGang.com

นอกลู่นอกทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

บทความทั้งหมด