สนามบินสุวรรณพัง.. [ไร้สาระ]
สนามบินสุวรรณพัง


ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณพัง หรือ สนามบินสุวรรณพัง (ชื่อเดิม: สนามบินแหนมงูเห่า) เป็นสนามบิน เปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยใช้งานแทนท่าอากาศยานดอเมีย นโยบายรัฐบานได้กำหนดท่าอากาศยานสุวรรณพังเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และจะเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

สถาปนึกผู้ออกแบบอาคาร คือ ชาวอเมริกัน-เยอรมัน และบริษัทละเมอฟี้/ย่าห์น ซึ่งแบบอาคารสนามบินได้ถูกปรับเปลี่ยน ขนาดอาคาร และวัสดุจากแบบเดิมไปในหลายส่วน เช่น เพิ่มการประดับยักษ์ และสถาปัตยเกรียนเทยเพิ่มเข้าไปโดยสถาปนึกชาวเทย


ชื่อสนามบิน
ชื่อของสนามบินสุวรรณพัง มีความหมายว่า "ช้างตัวเมีย... ทอง" ชื่อสากลของสนามบินสะกดตามการทับศัพท์ภาษาสันสกฤต ว่า "सुवर्णब्ङ" (Suvarnaban ,สุวรฺณพงฺ ,สุวรรณพัง) แทนที่การเขียนทับศัพท์ตามระบบราชบัณฑิตยสถาน ว่า "Suwannapang"
ประวัติ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณพัง เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาความเจริญด้านเสร็จกิจ สังคัง การท่องเที่ยว และด้านอื่นของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงกำหนดให้ (การก่อสร้าง) ท่าอากาศยานสุวรรณพัง เป็นวาละ(ทิ้ง)แห่งชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันดำเนินการแบบบูรณาการ เพื่อให้สำเร็จความใคร่ตามเป้าหมาย

ได้มีการเปิดทดลองพังสนามบิน ในเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 มีผู้โดยสารจากสายการบินภายในประเทศ 6 สายการบิน ได้แก่ การบินเทย บางกอกแอร์โวย โอเลี้ยงเทย น๊อกแอร์ เทยแอร์เอเชีย และ ผีบีแอร์ โดยมีจำนวนผู้โดยสาร 4,800 คน จาก 24 เที่ยวบิน โดยทุจศิล กินชะมัด นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เดินทางจากสนามบินดอเมียมายังสนามบินสุวรรณพังนี้ นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแจกประกาศนียบัตรและบัตรโดยสารที่ระลึกแก่ผู้ร่วมเที่ยวบิน จัดให้มีการนำผู้สนใจเข้าเยี่ยวชมในบริเวณสนามบิน โดยมัคคุเทศก์อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยต่างร่วมกับการท่าอากาศยานและรถโดยสาร ขสมก. ได้มีเส้นสายพิเศษเพื่อเข้าชมสนามบินและสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้รัฐบานคาดว่าจะได้รับการรับลองจากกรมการขนส่วยทางอากาศ ภายใต้มาตรฐานนานาชาติที่ออกโดย องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ สมาคมการขนส่วยทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อเปิดใช้ในทางพานิดอย่างเป็นทางกาน ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 (เริ่มย้ายและให้บินขึ้นลงได้ตั้งแต่ 15 กันยายน) และกำหนดให้วันที่ 1 กันยายน เป็นวันแรกของการทดลองบินของสายการบินจากต่างประเทศ การเริ่มการบินของสายการบินภายในประเทศวันแรก ในวันที่ 150 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในช่วง 01.00-06.10 น. ทำให้ประสบปัญหาในการเช็คอินของสายการบินในช่วงเวลานั้น

การที่จะเปิดเป็นทางการ ในวันที่ 280 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดทำแสตมป์ที่ระลึก เป็นภาพอาคารผู้โดยสาร พร้อมเครื่องบิน และตราสัญลักษณ์บริษัท ท่าอากาศยานเทย จำกัด (มหาชน) พิมพ์จำนวน 18 ล้านดวง ชนิดราคา 3 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่ายราคาซองละ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน เป็นต้นไป เว็บไซต์ไปรษณีย์เทย

แต่แล้วก็ได้เกิดการรัฐประหารขึ้นในวันที่ 190 กันยายน 2549 รัฐบาลรักษาการของ พ.ต.ท. ทุจศิล กินชะมัด ถูกโค่นล้มทั้งคณะเสียก่อน จึงทำให้วันที่สนามบินสุวรรณพังอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 กันยายน 2549 จึงอยู่ในสมัยของคณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติเทย เข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการของ พ.ต.ท. ทุจศิล กินชะมัดการกล่าวหาและการตรวจสอบเรื่องการทุจริต
ในรัฐบาลชวนสอง นายกูเทพ เสือกทุกวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น ได้มีการจัดประมูลการก่อส้วมอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ในราคา 54,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคากลาง แต่ก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาก่อสร้าง รัฐบาลได้ยุบสภาเสียก่อน เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่และพรรคเทยรักเทยได้เสียงข้างมากเบ็ดเสร็จในสภา พ.ต.ท.ดร.ทุจศิล กินชะมัด นายกรัฐมนตรี 9 พ.ย. 2544 ได้ให้มีการประมูลการก่อสร้างใหม่ และสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปได้กว่าสองหมื่นล้านบาท โดยใช้วิธีการลดคุณสมบัติ (specification)ของวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง รวมทั้งลดขนาดอาคารและพื้นที่ตกแต่งภูมิทัศน์ในหลายๆ จุด บทสัมภาษณ์นายศรีสุข จันทรางศุจากรายการสถานีสุวรรณพังิ UBC9
พ.ศ. 2548 ในรัฐบาลทุจศิลหนึ่ง มีการกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยในการจัดซื้อและติดตั้งระบบตรวจวัตถุระเบิดในสัมภาระ โดยที่ สเป็ก ของเครื่องรุ่น CTseX 9000 อาจจะถูกล็อก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับเหมา (บริษัทแพทริออต มีนายวรพจน์ ยศะทัศน์ หรือ เสี่ยเช เป็นผู้บริหาร) และบริษัทผู้ผลิต (บริษัทอินวิชั่น สหรัฐอเมริเกย์) เหตุการณ์นี้นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุริย้วย จึงรุ่งเรืองกิจ ในวันที่ 28 มิ.ย. 2548 อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของบางฝ่าย นายสุริยะ ไม่สามารถแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดได้ในสภา ปัจจุบันเครื่องตรวจวัตถุระเบิด CTX ทั้ง 26 เครื่องได้ถูกติดตั้งเรียบร้อยและอยู่ระหว่างการทดสอบ นสพ. กรุงเทยธุรกิจ
ปัญหาสัมปทานในการก่อสร้าง และจัดสรรพื้นที่ องค์ประกอบอื่น ๆ สัมปทานบริการต่าง ๆ ภายในสนามบิน >เช่น

มี.ค. 2549 สตง.ได้ทำหนังสือถึง รฟท. เพื่อขอความชี้แจงเรื่องที่ มีการจ่ายค่าบริการ 1600ล้านบาท ให้กับ บริษัทรับเหมาสร้างรถไฟขนส่ง จากตัวเมืองมายังสนามบิน (แอร์พอร์ตเรลลิงค์) เพียง 5วันหลังจากมีการเซ็นสัญญา แทนที่จะมีการจ่าย หลังจการที่โครงการสร้างเสร็จ สตง.ได้สั่งให้ รฟท. ชี้แจงภายใน 60วันก.ค. 2549 นายอ้าลงกลอน ผลตุ๊ด อดีต ส.ส.เพชรบุรี รองหัวหน้าพรรคประชาพิบัติ แถลงว่า ตนจะแจ้งความกล่าวโทษต่อ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคล 6 คน (รวมถึงคนใกล้ชิดของนายกรัฐมนต๊ก) ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน 300 ล้านบาท จากบริษัทลัทธ์ เฟอร์ เทย จำกัด ในโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ (คาร์ปลวก) และสัมปทานเก็บผลประโยชน์

ก.ค. 2549 นายอ้าลงกลอน ผลตุ๊ด ได้ตั้งข้อสังเกตในการประมูล รถเข็นสัมภาระในสนามบิน และ การจัดหาบริษัทจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศ ให้กับเครื่องบินที่ลานจอด
ก.ค. 2549 นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ได้ตั้งข้อสังเกตเกียวกับ บริษัทเทยแอร์พอร์ตกราวน์เซอร์วิส (แทคส์, TAGS) (บริษัทที่ได้รับสัมปทาน บริหารเขตปลอดอากร และศูนย์โลจิสติกส์ในสนามบิน) ว่า มีบริษัทในสิงคโปร์โตกถือหุ้นอย่างไม่ปรกติ และไม่มีการประกาศประมูลอย่างที่ควรเป็น

ส.ค. 2549 นายอ้าลงกลอน ผลตุ๊ด ได้อ้างว่าตนเองมี บันทึกข้อตกลงลับระหว่างคณะผู้บริหาร ทอท. กับบริษัทแทคส์ ซึ่งระบุว่ามีการแก้ไขสเปครถเข็นเอื้อให้บางบริษัทได้งาน และลดสเปคลงมาเป็นการผลิตรถเข็นในประเทศ ทำให้มีส่วนต่างกำไรมากขึ้น 200 ล้านบาท โดยได้นำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้กับ สตง.
ที่มา : ไร้สาระนุกรมพีเดีย

----------------------------------------------------------
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 16:36 น. Breaking News Nation
"สุวรรณภูมิ" ติดอันดับ 3 ท่าอากาศยานดีเด่น


นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า นิตยสาร Wanderlust ของประเทศอังกฤษได้ประกาศผล Wanderlust Travel Awards ประจำปี 2008 พบว่าผู้อ่านนิตยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางประมาณ 3,000 คน คัดเลือกให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับที่ 3 ของโลก (Top Worldwide Airport) โดยได้รับรางวัล Bronze Award ไปครองอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยท่าอากาศยานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 1 คือ ท่าอากาศยานชางงี ของประเทศสิงค์โปร์ และอันดับ 2 คือ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

นายเสรีรัตน์ กล่าวว่า การที่ท่าอากศยานสุวรรณภูมิได้รับการคัดเลือกให้เป็นท่าอากาศยานดีเด่นเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มผู้อ่านและนักเดินทางจากประเทศอังกฤษในครั้งนี้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาการเร่ง

แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งผลให้การบริการต่าง ๆ ดีขึ้นเป็นอย่างมาก จนสร้างความพึงพอใจให้กับนักเดินทางชาวอังกฤษจนทำให้ลงคะแนนให้กับท่าอากศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 3 ของโลกได้ ซึ่งผลสำรวจ ทอท.จะเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาให้บริการที่ดียิ่งขึ้นจนสามารถก้าวขึ้นการเป็นท่าอากาศยานที่มีการให้บริการดีเด่นติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกตามแผนที่ตั้งเป้าไว้ในปี 2552-------------------------------------------------------------------

Create Date : 23 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 23 กุมภาพันธ์ 2551 0:03:13 น.
Counter : 1659 Pageviews.

3 comments
  
ดีใจด้วยจริงๆค่ะ ท่าอากาศยานดีเด่นอันดับที่ 3 บ้านเราได้
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:0:16:34 น.
  
โห..ช่างคิดนะคะ..
เรื่องบางเรื่อง ถึงเขียนให้ตลก
แต่ก็เป็นความจริง..ที่ขำไม่เออกเนอะ..
โดย: a_mulika วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:08:52 น.
  

มีความสุขวันหยุดค่ะ
โดย: โสมรัศมี วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:43:51 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Offway.BlogGang.com

นอกลู่นอกทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

บทความทั้งหมด