มาตรวจสอบชื่อ - นามสกุล ตามหลักเลขศาสตร์และ ตามหลักทักษา..กันครับเรื่องของชื่อ-นามสกุล ที่เราๆท่านๆมีกันอยู่ทุกคนนี้

ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน

เพราะเป็นการระบุการเป็นตัวตน ของคนนั้นๆ

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเกี่ยวพันกันกับดวงดาวอีกด้วย...


มีคนที่ทำตำราเกี่ยวกับเลขศาสตร์(ที่นำตัวอักษรมาสัมพันธ์กับตัวเลข)

มาทำนายความเป็นไปของมนุษย์ด้วยกันได้


ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าคนที่คิดตำรานี้เป็นคนแรก...อ้างอิงมาจากอะไร (ลองไปค้นมาแล้วยังไม่พบคับ)

ว่าเลขที่รวมกันแล้ว...เลขนี้ดี เลขนี้ไม่ดี

แต่ก็ช่างเถอะคับ...บางทีบางเรื่อง ก็จะให้ตอบแบบหาเหตุผลคงไม่ได้เหมือนกัน

เอาเป็นว่า...ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านไหนสนใจ
เรามาตรวจสอบชื่อ-สกุลกันดูแล้วกันครับปล. ที่มาที่ไป มาให้อ่านกันเล็กน้อยครับ


--------------------------------------------------
ชื่อนั้น สำคัญไฉน

ชื่อและนามสกุลของคนเราที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้เมื่อถอดออกมาเป็นตัวเลขจะสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเจ้าของชื่อและนามสกุลของคนนั้นได้ โดยการอ่านความหมายของตัวเลข เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและน่าศึกษายิ่งนัก ชื่อนั้นสำคัญไฉน ท่านคงเคยได้ยินคำๆ นี้ อยู่บ่อยๆ บางคนก็เพียงแต่คิดว่าชื่อตั้งไว้เพื่อเป็นนามเรียกขานกันเท่านั้น การตั้งชื่อส่วนใหญ่จะคำนึงถึงแต่เรื่องตัวอักษรของชื่อ คือ อักษรจะต้องมีวรรค เดช ศรี และมนตรี หลีกเลี่ยงตัวอักษรวรรคกาลกิณี แต่ความเป็นจริงแล้วการตั้งชื่อยังลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก คือการตั้งชื่อจะต้องประกอบไปด้วยกลุ่มดวงดาวและอานุภาพของตัวเลขจึงจะถูกต้อง ถ้าตัวเลขที่อยู่ในชีวิตมีความสัมพันธ์กันก็จะส่งผลให้ชีวิตราบรื่น แต่เมื่อไรที่ตัวเลขขัดแย้ง ก็จะทำให้ชีวิตต้องพบแต่อุปสรรค ทีนี้ก็อยู่ที่ใครจะมีวิบากกรรมมากน้อยเพียงไร เพราะฉะนั้นขอเชิญท่าน ค้นคว้าศึกษาและพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง เชื่อถือมากน้อยเพียงไรอยู่ที่ท่านจะวิเคราะห์หลักการตั้งชื่อมี 3 หลักด้วยกัน

1. หลักเลขศาสตร์ คำนึงถึงผลรวม ระหว่างชื่อและนามสกุลรวมกันด้วย
2. หลักทักษา
3. หลักอายตนะ 6
หลักการตั้งชื่อตามหลัก เลขศาสตร์


หลักการของเลขศาสตร์มีอยู่ว่า ใช้ชื่อที่มีอักษรนำหน้าเป็นอักษรให้คุณแก่ชะตาชีวิตโดยดูดาวที่ส่งผลที่ดี เป็นดาวดีส่งเสริมเจ้าชะตา และเมื่อรวมเลขแล้วจะได้เลขดี มีมงคลแก่ตัว เป็นแรงหนุนชีวิตที่ดี แต่ที่สำคัญเลขที่ได้นั้นต้องสอดคล้องกับชะตาของบุคคลนั้นๆด้วย จึงจะได้ผลอย่างแท้จริง กล่าวว่าในแต่ละอักษรต่างมีค่าตัวเลข หรือกำลังประจำอักษร เมื่อนำมารวมกันจะได้ค่าต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายดีร้ายต่างกัน หลักการตั้งชื่อตามเลขศาสตร์จึงถูกนำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่ออยู่เสมอ โดยหลักเลขศาสตร์นี้สามารถใช้ได้กับทั้งการตั้งชื่อ และนามสกุล เพราะนอกจากการตั้งชื่อให้มีกำลังของเลขที่ดีแล้ว การตั้งนามสกุล และผลรวมของชื่อกับนามสกุลให้มีกำลังเลขที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้หลักเลขศาสตร์ตรวจสอบชื่อจะช่วยให้ได้ชื่อที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องใช้ร่วมกับหลักของการตั้งชื่อตามหลัก ทักษา ประกอบด้วย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
ชื่อตัว และนามสกุล ต้องดูแยก หรือรวมกัน

บางตำรานั้นให้ดูแต่ “ชื่อตัว” อย่างเดียว แต่สำหรับตำรานี้ให้ดู 2 ทาง คือ
1. ดู “ชื่อตัว”
2. ดู “ชื่อตัว” บวกกับ “นามสกุล”

“ชื่อตัว” ได้เลขเท่าใดจะบอกได้ว่าพื้นดวงของเจ้าตัวนั้นมีโชควาสนามีฐานนิสัยใจคออย่างไรบ้าง แต่เมื่อนำเลข “ชื่อตัว” มาบวกรวมกับ “นามสกุล” แล้วจะดูได้ว่า ภาพรวมของชะตาชีวิตจะได้ดีมีสุขอย่างไร จะเป็นตายร้ายดี มีเงินมีลาภยศปรากฏมาก – น้อยอย่างไรบ้างนั่นเองการจะรู้ภาพรวมของความเป็นไปในชะตาชีวิตจึงต้องดูทั้ง “ชื่อตัว” และ “นามสกุล” บวกรวมกันเป็นสำคัญ

ถ้าชื่อตัว ได้เลขดีแล้วแต่พอมาบวกรวมกับนามสกุลแล้วได้เลขไม่ดีจริงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ อาจจะแก้เคล็ดด้วยการ “เติม” หรือ “ลด” ตัวสะกดตัวการันต์ในชื่อหรือในนามสกุลเพื่อให้บวกได้เลขที่ดีก็ใช้ได้
อย่าลืมว่าถ้าเลขมีส่วนเสียเล็กน้อยก็ไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนวุ่นวายไปเปลี่ยนชื่อ ให้แก้ให้ปรับที่วิถีชีวิตและที่ตนเอง
เช่น ถ้าได้เลขเกี่ยวกับ “8” อันเป็นเลขพลังดาวราหู ซึ่งจะส่งผลให้ฝักใฝ่อบายมุข ชอบเที่ยวชอบดื่มกิน และลุ่มหลงง่าย เมื่อเรารู้ส่วนเสียเราก็ต้องปรับที่ตัวเรา ตั้งสติให้ดีให้มั่นคง มีความหนักแน่นในการดำเนินชีวิต ไม่เลี้ยวออกนอกลู่นอกทาง ทุกอย่างก็ย่อมจะดีมากกว่าเสียแน่นอน


ให้พึงระวังเฉพาะเลขที่อันตราย มีผลให้เกิดอุบัติเหตุ และเคราะห์ภัยหนักๆ เท่านั้นเป็นพอ

บางท่านชอบชื่อเดิมของตนเอง แต่ได้เลขไม่ดี ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ แค่เติมเพิ่มคำเข้าไปอีกนิด เลือกที่ความหมายดีๆ และถอดเลขออกมาแล้วบวกให้เป็นเลขที่ดีเท่านั้นก็เพียงพอ
เช่น ถ้าชื่อ ณัฐรัตน์ (43) ไม่ดีก็เปลี่ยนเป็น ณัฐรัชต์ (40)

ชื่อ “นภา” ถ้าบวกกับนามสกุลแล้วได้เลขไม่ดี ก็เปลี่ยนเป็นนภาพร หรือพรนภา จะได้ยังคงมีชื่อเดิมที่ตนรักชอบเอาไว้ หรือถ้าชื่อกับนามสกุลบวกรวมกันแล้วได้เลขกำลังดาวที่ไม่ดี ท่านก็แค่ ลด - เพิ่ม-สระ - การันต์สักหน่อยก็ได้
เช่น ชื่อหรือนามสกุลลงท้ายด้วย “เกียรติ” เราก็อาจเติมการันต์เข้าไป เป็น “เกียรติ์” เพื่อให้บวกรวมได้ตัวเลขที่ดี ไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนใหม่ให้วุ่นวาย ถ้าลงท้ายด้วย “ชัย” อาจเปลี่ยนเป็น “ไชย” ก็ได้ ถึงจะผิดรูปไปแต่ก็ยังได้ความหมายที่ดีและพ้องเสียงเดิม เช่นนี้เป็นต้น
สำหรับผู้ที่มีชื่อ “นามปากกา” “นามแฝง” หรือชื่อที่ตั้งขึ้นในการแสดงที่ตั้งขึ้นในการแสดงที่ใช้อยู่เป็นประจำ เช่น “หม่ำ จ๊กมก” ก็ให้ดูที่ชื่อนี้เป็นหลัก เพราะเลขกำลังดาวที่ได้ จะมีผลต่อชะตาชีวิตมากกว่าชื่อจริงในบัตรประชาชน

ทักษากับชื่อ

ชื่อของคนเรานั้นมีอิทธิพลกับชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าชื่อใครมีอักษรกาลกิณีอยู่ด้วยแล้ว ชีวิตจะอับเฉา จะทำอะไรก็สำเร็จยาก มักจะเจอแต่อุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดเวลา ส่วนทางด้านความรัก ก็มักจะพบกับความผิดหวัง เป็นหน้าที่ของนักพยากรณ์ที่จะต้องช่วยแก้ไข โดยเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างดีที่สุด โดยยึดหลัก โหราศาสตร์และเลขศาสตร์


ดูทักษาประจำวันเกิด ได้ที่นี่


อันนี้ทักษา ประจำวันเกิดของผม ประจำวันเสาร์คับ (ไปทดลองมาแล้วคับ อิอิ)ทำไมผู้หญิงต้องใช้ ศรี นำหน้า

ท่านโหราจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณ ที่เรียกกันว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกเรานั้น ท่านมีปัญญาอันเฉียบแหลมและมีสายตาที่แสนยาว มองการณ์ไกลอยู่เสมอ พร้อมทั้งยังมีความคิดอ่านที่ถูกทำนองคลองธรรม ที่อยู่ในความซื่อสัตย์และยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ท่านได้พิจารณาเห็นในจุดมุ่งหมายอันสำคัญแล้วว่า ดังคำที่แนะนำตามเหตุและผลของท่านดังที่ว่า โดยเฉพาะผู้หญิง ก็จะเป็นผู้ที่มีความสวยและอ่อนหวาน ด้วยสิริมงคลและมหาเสน่ห์นานาประการให้อยู่ในลักษณะแห่งคุณงามความดี และจิตใจก็จะต้องดี มีความเมตตากรุณา สุจริต ยุติธรรม ให้สมกับเป็นแม่ศรีเรือนของครอบครัว ท่านจึงได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างนี้ (ตามมุมกลับ ลองหันมามองรูปการณ์ในยุคปัจจุบัน หรือว่าสมัยนี้บ้างซิครับ มันกลับตรงกันข้ามราวน้ำกับฟ้าเลยทีเดียวเชียวแหละ ก็เนื่องจากว่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะเชื่อถือฤกษ์ลางอะไรทั้งนั้น ท่านเคยเห็นกันบ้างไหมครับเขานึกจะตั้งอะไรก็ตั้งได้ เขาพอใจของเขาเสียอย่าง ก็เขาชอบของเขาอย่างนั้น ไม่ถูกต้องตามโฉลกและหลักการที่อาจารย์ท่านวางเอาไว้ ผลสุดท้ายท่านผู้อ่านเห็นไหมล่ะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้น ผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาที่สวยและบอบบาง กลับต้องมารับหน้าที่เป็นพ่อบ้ายด้วยการทำงานหนัก ๆ เพื่อหาเลี้ยงผัวออกตัวเป็นเกลียว ก็เพราะว่ามีผัวผิดต้องหาเลี้ยงมันไปจนตาย)

ทำไมผู้ชายต้องใช้ เดช นำหน้า

ท่านโหราจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณ ที่เรียกกันว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกเรานั้น ท่านมีปัญญาอันเฉียบแหลมและมีสายตาที่แสนยาว มองการณ์ไกลอยู่เสมอ พร้อมทั้งยังมีความคิดอ่านที่ถูกทำนองคลองธรรม ที่อยู่ในความซื่อสัตย์ และยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ท่านได้พิจารณาเห็นในจุดมุ่งหมายอันสำคัญแล้วว่า ดังคำที่ท่านแนะนำตามเหตุและผลของท่านดังที่ว่า โดยเฉพาะผู้ชาย ก็จะเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญชาญชัย พร้อมทั้งยังจะต้องมีศักดิ์ศรี มีฤทธิ์เดช มีอำนาจที่สูงส่ง จึงสมควรที่จะเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ท่านจึงได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างนี้ (ตามมุมกลับ ลองหันมามองรูปการณ์ในยุคปัจจุบัน หรือว่าในสมัยนี้บ้างซิครับ มันกลับตรงกันข้ามราวน้ำกับฟ้าเลยทีเดียวเชียวแหละ ก็เนื่องจากว่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเชื่อถือฤกษ์ลางอะไรทั้งนั้น ท่านเคยเห็นกันบ้างไหมครับ เขานึกจะตั้งอะไรก็ตั้งได้ เขาพอใจของเขาเสียอย่าง ก็เขาชอบขอบเขาอย่างนั้นไม่ถูกต้องตามโฉลกและหลักการที่อาจารย์ท่างวางเอาไว้ ผลสุดท้ายท่านผู้อ่านเห็นไหมล่ะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้น ผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาหล่อ แต่ก็หากินไม่เป็น เที่ยวยื่นมือขอสตางค์ชาวบ้านเขาใช้ และส่วนใหญ่ก็มักจะทำตัวเป็นชายกระโปรง ชายกระเบน ชายผ้านุ่ง เกาะผ้าถุง หรือเกาะกระโปรงผู้หญิงกิน ก็เพราะว่าเขาต้องการความสบาย จึงรีบย้ายมาอยู่ยานเกาะ ก็เพราะความขี้เกียจจนกระทั่งเล็บเขียว และตัวเป็นขนทั่วทุกจุด

ผมจะลองตรวจชื่อ-สกุล ของผมดูคับ
ใส่ชื่อ-สกุล ลงไปที่นี่

(ปล. จากในรูปผมใส่ชื่อ ล็อกอิน...แต่จริงๆแล้ว ใส่ชื่อ-สกุลจริงคับ)


จากการตรวจชื่อ-สกุลของผม....ออกมาเป็นแบบนี้คับ

อืมม์....เท่าที่อ่านดูก็ใช้ได้ทีเดียวเลยครับ


ถ้าเพื่อนสมาชิกอยากจะตรวจ ชื่อ-สกุล บ้าง กดได้จากข้างล่างครับ
ตรวจสอบชื่อ - นามสกุล ตามหลักเลขศาสตร์และ ตามหลักทักษา กดที่นี่ปล. เวปนี้ยังสามารถนำไปหาชื่อ ตั้งชื่อให้ลูก-หลานได้อีกครับ

Create Date : 18 พฤษภาคม 2551
Last Update : 18 พฤษภาคม 2551 0:00:20 น.
Counter : 10342 Pageviews.

15 comments
  
ดูให้เค๊าด้วยค่ะฮันนี่
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:07:27 น.
  
เอามาลงให้แล้วน๊า...ฮันนี่...
เขาบอกว่า..


ชื่อคิดเป็นเลขศาสตร์ได้ค่า 26 (หมายเลข 26 การถูกครอบงำ)

หมายเลข 26 การถูกครอบงำ เป็นคนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่หาผู้อื่นมาช่วยเหลือเรายากเย็นเหลือเกิน ดูเผินๆ ชีวิตน่าประสบความสำเร็จ แต่จะไม่ยั่งยืนถาวร ชีวิตตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี จะถูกกลั่นแกล้งถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ถูกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจครอบงำจับผิดอยู่ตลอดเวลา ไปร่วมหุ้นกับใครไม่ได้ระวังจะถูกโกง ต้องระวังเรื่องโลกีย์ไว้ให้มาก จะมีปัญหารักสามเส้า ระวังโรคตับอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ ไมเกรน เจ็บปวดตามกระดูก ตามข้อ ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 26 ควรรีบทำการเปลี่ยนแปลงชื่อโดยเร็ว ให้เป็นหมายเลขอื่นที่ดีกว่า โดยเอานามสกุลของท่านเป็นตัวกำหนด หรือถ้านามสกุลของท่านถอดออกมาได้หมายเลข 26 ท่านต้องตั้งชื่อใหม่ ให้ได้หมายเลข 15 หรือ 24 เมื่อนำมาบวกกับนามสกุล จะได้ผลรวมเป็นหมายเลข 41 หรือ 50 ให้คุณกับชีวิต 80%
นามสกุลคิดเป็นเลขศาสตร์ได้ค่า 51 (หมายเลข 51 ความสุขที่ได้มา)

หมายเลข 51 ความสุขที่ได้มา ทำให้มีเสน่ห์และเป็นคู่มิตร ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา เลข 1 และ 5 รวมกันได้ 6 ดาวศุภโชค โภคทรัพย์ เป็นหมายเลขที่โชคดีมาก จะได้รับพรอันประเสร็จ เป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน เรื่องเงินๆทอง จะสามารถหาได้โดยง่าย ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 51 ไม่ต้องเปลี่ยนถือว่าดีมาก แต่มีข้อแม้ว่าควรตั้งนามสกุลให้เป็นหมายเลข 54 จะได้ผลรวมเป็น 105 จะได้ผลกับชีวิต 100 % แต่ถ้านามสกุลของท่านถอดได้ 51 ควรตั้งชื่อ หมายเลข 14 ,54 จะได้ผลรวม หมายเลข 65 ,105 ให้คุณกับชีวิต 100%
เมื่อนำชื่อ+นามสกุลได้ค่า 77 (หมายเลข 77 ทุกข์ซ้อนทุกข์)

หมายเลข 77 ทุกข์ซ้อนทุกข์ ดาวเสาร์ซ้อนกันสองดวง ดาวทุกข์ 2 ดวง ทำให้มีทุกข์เป็น 2 เท่า ความเก็บกด อำนาจเร้นลับ อำนาจมืด โรคภัยที่ร้ายแรง การอัตวิบากกรรม การถูกคุมขัง ถูกปล้น เป็นเลขที่อันตรายมาก จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาอย่างมากมาย ความกดดันในชีวิตมีสูงหากระงับอารมณ์ไม่ได้ เพียงชั่ววูบหนึ่งของชีวิตอาจตัดสินใจทำอะไรลงไปด้วยความเหี้ยมโหด ชนิดที่คนอื่นคาดคิดไม่ถึง อาจจะไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครหรือทำร้ายตนเองอยู่ในสมอง แต่เมื่อไรที่คิดและกระทำมักจะทำสำเร็จ ควรที่จะหนีให้ไกลๆ จากหมายเลขนี้ หมายเลข 77 บวกกันได้ 14 ส่งเสริมให้เป็นคนเข้มแข้งอดทน หมายเลข 77 ควรจะตั้งใหม่ เพราะเป็นเลขที่ส่งผลเสียให้กับชีวิต ถ้าถอดรหัสของนามสกุลได้หมายเลข 77 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ถ้านามสกุลเป็นหมายเลข 77 ควรตั้งชื่อให้ได้หมายเลข 23 เมื่อบวกกันจะได้ผลรวมเป็นหมายเลข 100 จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ตรวจสอบชื่อ ...... ตามหลัก อายตนะ 6

เมื่อนำชื่อ....... ของท่านมาตรวจสอบตามหลัก อายตนะ6 ผลมีดังนี้.-

ชื่อของท่านได้เลขอายตนะ6 คือ เลข4

คำทำนายมีดังนี้ : มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้หรือมักชอบเดินทางตลอดไป อมทุกข์ อมเศร้า ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใสจ๊ากกกกกก....

ความจริงอ่านๆแล้ว ไม่อยากจะลงเลยนะเนี่ย...ฮันนี่...
ก็ฟังหูไว้หูและกันจ้า
โดย: นอกลู่นอกทาง วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:29:08 น.
  
สวัสดีค่ะ
เป็นคนชอบศาสตร์นี้มานานมากแล้วค่ะ
เลยติดที่จะบวกเลขไปซะหมด
เพราะทุกตัวอักษรล้วนเป็นตัวเลขหมด

แต่ที่จำได้ ชื่อ-สกุล ต่อให้รวมดีอย่างไร
มันแค่เพียง 25เปอร์เซนต์เท่านั้นเอง
เพราะทุกคนล้วนมีกรรมติดตัวมากันทุกคนค่ะ

สำหรับตัวเองถ้าต้องตั้งชื่อใหม่คงต้องเอา
อายตนะ 6 มาร่วมด้วยแล้วค่ะ

ลองดูกันสนุกๆ ก็ดีนะคะ
โดย: Jiji&Kaka วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:33:49 น.
  
อ้อ...อีกจิ๊ดเดียวจ้า
ชือสำคัญและถูกเรียกบ่อยๆ
คือชื่อเล่นค่ะ อย่าลืมลองตรวจดู
ด้วยนะคะ ดูแต่ค่าชื่อก็ได้ค่ะ

โดย: Jiji&Kaka วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:41:17 น.
  
งั้นต้องรีบไปเปลี่ยนเป็นนามสกุลอื่นเลยเน๊อะ เอ๋!!!ใช้นามสกุลไหนดีเนี่ย
ขอบคุณค่ะที่ตรวจดูให้
ฝันดีนะค่ะฮันนี่
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:1:01:43 น.
  
นัทก็เปลี่ยนชื่อมารอบนึงแล้วเพราะเค้าบอกว่าชื่อแรกที่มีมันไม่ดีนี่แหละค่ะลุง
โดย: Picike วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:2:02:00 น.
  
น่าสนใจดีนะ
โดย: หน่อยอิง วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:59:55 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: katoy วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:45:31 น.
  
นู๋กิ๊ก มาชวนไปทำบุญพรุ่งนี้อ่ะ ว่างป่าวว
ไปด้วยกันนะ อิอิ
ฝันดี รีบนอนจาได้ตื่นเช้าๆๆ
ฝันดีน๊า กูดไนท์ จุ๊บ จุ๊บ
โดย: GIGG (Gigg_Pat ) วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:23:40:10 น.
  
แง๊บๆๆๆ เล่นด้วยคนจิ น่าหนุก
โดย: +LuxuryPeanut+ วันที่: 2 มิถุนายน 2551 เวลา:14:30:57 น.
  
ดูดวงความรัก การงาน การเงิน เรื่องทั่วไป กับ อ.สุทธา พิมลยรรยง โหรชื่อดังจากการทำนายดวงการเมืองไทย แม่นสุดๆ โทร 1 9 0 0 8 8 8 0 1 8 ฟังคำทำนายทันที (ใช้ได้ทั้งมือถือและโทรศัพท์บ้าน)

อยากรู้ดวงชะตา โทรเช็คดวงสดๆ ที่นี่ 24 ชม. หมอดูพลังจิต แม่นมากๆ กด 1 9 0 0 8 8 8 0 3 1 โทรออก คุยกับนักพยากรณ์ตัวเป็นๆ ทันที (ใช้ได้ทั้งมือถือและโทรศัพท์บ้าน)

เลขเด็ดมหาลาภ สลากกินแบ่ง ธกส. ออมสิน ตรงเป๊ะแม่นยำ 99.99% งวด 16 กรกฎาคมนี้ อัพเดทแล้ว อยากรู้ โทร 1900 888 002 ฟังทันที (ใช้ได้ทั้งมือถือและโทรศัพท์บ้าน)

ตรวจดวงชะตาเนื้อคู่ แม่นยำดุจตาเห็น พบอ.ฐานิษา เจ้าของคัมภีร์ฮัทจั๊ต-ทอเลียส โทร 1 9 0 0 8 8 8 0 0 8 ฟังคำทำนายทันที แบบตัวต่อตัว (ใช้ได้ทั้งมือถือและโทรศัพท์บ้าน)
โดย: olo IP: 61.19.249.107 วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:44:18 น.
  
ตารางอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่น ประจำปี2553
10 มกราคม 2553
จังหวัดราชบุรี
Tel.032-232-272,089-741-4778
30 มกราคม 2553
จังหวัดพังงา
Tel.081-891-6361,081-397-8878
13 กุมภาพันธ์ 2553
จังหวัดจันทบุรี
Tel.081-723-5175,039-313-528
27 กุมภาพันธ์ 2553
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
Tel.032-688-625
20 มีนาคม 2553
จังหวัดกาฬสินธ์
Tel.081-975-4027, 085-012-5963
3 เมษายน 2553
จังหวัดกรุงเทพฯ
Tel.02-455-9700-3
11 เมษายน 2553
จังหวัดเพชรบุรี
Tel.085-112-7885, 032-472-444
24 เมษายน 2553
จังหวัดระนอง
Tel.081-788-7272,081-090-3000
15 พฤษภาคม 2553
จังหวัดลพบุรี
Tel.089-452-7878,084-137-9594
5 มิถุนายน 2553
จังหวัดยะลา
Tel.089-463-2444,089-876-5209
26 มิถุนายน 2553
จังหวัดนครสวรรค์
Tel.056-220-099
17 กรกฎาคม 2553
จังหวัดชลบุรี
Tel.038-249-162-3,081-781-4360
7 สิงหาคม 2553
จังหวัดนราธิวาส
Tel.085-797-4001,081-678-2427
28 สิงหาคม 2553
จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel.081-935-7469
18 กันยายน 2553
จังหวัดยโสธร
Tel.045-709-103
9 ตุลาคม 2553
จังหวัดลำปาง
Tel.054-219-367,081-603-4739
30 ตุลาคม 2553
จังหวัดสมุทรปราการ
Tel.081-830-1556,089-822-2384
13 พฤศจิกายน 2553
จังหวัดเพชรบูรณ์
Tel.081-727-3138,086-680-1968
27 พฤศจิกายน 2553
จังหวัดเชียงราย
Tel.081-468-3928,084-610-2732
18 ธันวาคม 2553
จังหวัดสระบุรี
Tel.036-312-785
โดย: อุบลวรรณ วารีกุล IP: 114.128.35.142 วันที่: 9 เมษายน 2553 เวลา:15:00:30 น.
  
จังหวัดเพชรบุรีเปิดอบรมและสอบใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น
วันที่ 11-13 เมษายน 2553
ผู้ดูแลการสอบ
คุณชญานิษฐ์ พิชิตศัตรู
สถานที่สอบ
บริษัท โรงแรมลองบีชชะอำ จำกัด
225/75 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
เวลาสอบ
9.00น.-15.00น.
รายละเอียดสถานที่สอบ
โรงแรมลองบีช ชะอำ ตั้งอยู่บริเวณชายหาดชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างเส้นทางสายเพชรบุรี-หัวหินระยะทางจากกรุงเทพ ฯ

ประมาณ 160 กิโลเมตร

ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์

หรือทางเครื่องบิน 25 นาที ณ สนามบินหัวหิน

วันพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติของหาดชะอำ

โรงแรมลองบีช ชะอำ ขอต้อนรับท่านด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น

พร้อมความหรูหรา สะดวกสบายด้วยห้องพัก193 ห้อง

ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัว สามารถชมทิวทัศน์ทะเล และภูเขางดงาม

บริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริเวณล็อบบี้และส่วนต่างๆของโรงแรม

ท่านจะได้สัมผัสเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมไทย

ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

การตกแต่งที่ลงตัวอย่างกลมกลืนตามแบบ" พระนครคีรี " (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี

พระราชวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในอดีต

ลักษณะของห้องพัก :

โรงแรมลองบีช ชะอำ จัดเป็นโรงแรมระดับเดอะลุกซ์

ของชายหาดชะอำ โรงแรมเป็นอาคารสูง 11 ชั้น

มีห้องพักทั้งหมด 193 ห้อง รวมทั้งห้องชุดใหญ่

ห้องชุดแบบครอบครัว และห้องชุดแบบฮันนีมูน

ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัวสามารถชมทิวทัศน์ทะเลและภูเขา

และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน

โรงแรมลองบีช ชะอำ เป็นเลิศด้านบริการจัดเลี้ยง

และการจัดประชุมสัมมนา ห้องประชุมที่รองรับได้มาก

ถึง 1,000 คน ห้องสัมมนาย่อย 12 ห้อง

และอุปกรณ์การประชุมสัมมนาทันสมัย

ตามที่ท่านต้องการ อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศหลากหลายรูปแบบ

ที่ห้องอาหารทรายแก้ว เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

หรือพบกับบรรยากาศสบายๆ ที่ ห้องอาหารริมหาด

และลานชมทะเล พักผ่อนหย่อนใจที่สระว่ายน้ำ

ห้องออกกำลังกายและห้องสนุ้กเกอร์ ห้องเสริมสวย

ห้องคาราโอเกะ ล็อบบี้เล้านจ์

ศูนย์นวดเพื่อสุขภาพกรีนฉัตร
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณชญานิษฐ์ พิชิตศัตรู โทร.085-112-7885
หรือ บริษัท โรงแรมลองบีชชะอำ จำกัด
225/75 ถนนเลียบชายหาด ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร.032-472-444 แฟ็กซ์ 032-472-287
E-mail : contact@longbeach-chaam.com
//www.longbeach-chaam.com/
รายละเอียดนิติบุคคลผู้ให้เช่าสถานที่สอบ
:: ทะเบียนเลขที่ : 0765536000024
(เลขทะเบียนเดิมคือ บอจ.พบ.144)
ประเภท : บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน : 28/01/2536
สถานะ : คงอยู่
1 ชื่อบริษัท โรงแรมลองบีชชะอำ จำกัด
2 กรรมการบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นาย สินชัย พิบูลวาณิช
2. นาง สุภาพ พิบูลวาณิช
3. นางสาว ปัทมา พิบูลวาณิช
4. นาย ภาณุชัย พิบูลวาณิช
5. นางสาว พรทิพย์ พิบูลวาณิช
6. นางสาว วไลภรณ์ พิบูลวาณิช/
3 กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ
นางสุภาพ พิบูลวาณิช
หรือ นางสาวปัทมา พิบูลวาณิช
หรือ นางสาววไลภรณ์ พิบูลวาณิช
หรือ นายภาณุชัย พิบูลวาณิช คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท/
4 ทุนจดทะเบียน 120,000,000.00 บาท
5 ที่ตั้ง 225/75 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
6 นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2549 2550 2551
7 วัตถุประสงค์ (55101) โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
โดย: อุบลวรรณ วารีกุล IP: 114.128.35.142 วันที่: 9 เมษายน 2553 เวลา:15:01:11 น.
  
ผมอยากทราบมากเลยครับว่า ชื่อที่ผมกำลังจะเปลื่ยน มันรวมกันได้ 63 ซึ่งมันดีมาก แต่อายตนะ 6 เลข 5เปรียบดังยักษ์ มีจิตใจโหดเหี้ยม ใจดำ นี้มันมีผลมากหรือป่าวเราควรเอามันมาใส่ใจไหมคับ กลุ้มใจตรงอายตนะนี้ละ ?
โดย: กิตติพงษ์ โสมนัส IP: 118.174.114.146 วันที่: 12 มีนาคม 2556 เวลา:21:01:55 น.
  
ดี
โดย: วลิชพร ลอยสมุทร IP: 171.5.230.160 วันที่: 28 ธันวาคม 2563 เวลา:20:05:39 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Offway.BlogGang.com

นอกลู่นอกทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

บทความทั้งหมด