พุทโธ พุทธานุสติ เพื่อความหลุดพ้น


พุทโธ พุทธานุสติ เพื่อความหลุดพ้น


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่ง
ที่บุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว
เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
ธรรมอย่างหนึ่งคืออะไร คือ พุทธานุสสติ "พุทโธ"

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่งนี้แล
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว
เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ฯ

(พระพุทธพจน์)


^
^
สุตะมยปัญญา จินตมยปัญญา เป็นปัญญาในโลก ที่เป็นเพียงแค่สัญญาอารมณ์ ไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนรู้จากการท่องจำมานั้น เอาตัวรอดจาก อวิชชา ตัณหา อุปาทานได้ เพียงแค่ช่วยตนเองและผู้อื่นที่เรียนรู้มา เอาไว้พอแก้ไขหน้าตัวเองรอดจากกิเลสได้ชั่วคราวเท่านั้น ไม่สามารถทำให้อวิชชา ตัณหา อุปาทาน หลุดร่อนออกไป หรือสลัดออกไปจากจิตของตนได้เลย

จากพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วข้างต้น เป็นการสนับสนุนคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติ ที่ท่านสั่งสอนให้เพียรเพ่งภาวนามยปัญญา ด้วยพุทธานุสติปัฏฐาน "พุทโธ"

ใครที่คิดว่าการเพียรเพ่งภาวนา "พุทโธ" เป็นเพียงแค่ "สมถะยานิก" เท่านั้น ไม่เกิดปัญญา ต้องอาศัย "วิปัสสนายานิก" จึงหลุดพ้นได้ คิดผิด ลองพิจารณาใหม่ได้นะ... โดยนำพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว นำมาสมาทาน อย่างจริงจัง ผลที่ได้ ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ฯ


เจริญในธรรมทุกๆ ท่าน
ธรรมภูต

Create Date : 07 เมษายน 2560
Last Update : 7 เมษายน 2560 12:14:09 น.
Counter : 2523 Pageviews.

0 comments
: หยดน้ำในมหาสมุทร 30 : กะว่าก๋า
(7 เม.ย. 2567 05:51:28 น.)
come from away พุดดิ้งรสกาแฟ
(7 เม.ย. 2567 19:24:46 น.)
: หยดน้ำในมหาสมุทร 27 : กะว่าก๋า
(4 เม.ย. 2567 05:11:37 น.)
การได้มาซึ่งธรรมะ ปัญญา Dh
(2 เม.ย. 2567 17:00:57 น.)

Nujoy.BlogGang.com

ในความฝันของใครสักคน
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]

บทความทั้งหมด