Ouise Blog : always on the way...
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2550
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
31 พฤษภาคม 2550
 
All Blogs
 
วีซ่าแคนาดา # 1 ขั้นเตรียมการ

สำหรับกรณีของผมคือ คนทำงาน มีเงินเดือนเข้าสมุดบัญชีทุกเดือน มีหนังสือรับรองเงินเดือน และรับรองการลางานจากที่ทำงานนะครับ ถ้ากรณีที่นอกเหนือจากนี้ ผมไม่สามารถตอบได้นะครับ เอาเป็นว่า เล่าสู่กันฟังในกรณีของผมแล้วกัน

ขั้นที่ 1 เตรียมการ
ก่อนที่เราจะไปยื่นเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา เราต้องเตรียมการดังนี้ครับ

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บของสถานทูตแคนาดา พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งแบบฟอร์มที่ใช้จะมีสองชุดคือแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า IMM 5257 และแบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว IMM 5406E

Form IMM 5257
ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม จะไล่ตามลำดับหัวข้อที่กรอกเลยนะครับ (สามารถกรอกลงในฟอร์มได้เลย)
หน้าที่ 1
ก่อนจะถึงข้อแรกจะมีภาษาให้เลือก I want service in: English (เลือกที่ภาษาอังกฤษ)
1. เลือกชนิดของวีซ่าที่จะขอ Single, Multiple, Transit
2. ข้อมูลส่วนบุคคล ในช่อง Applicant สำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่า โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ยื่นขอวีซ่า
มาดูช่องถัดมาทางขวามือสำหรับ SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER AND CHILDREN นะครับ อันนี้ ต้องกรอกข้อมูลของคู่สมรสและลูก ถ้าคุณมีสถานะภาพแต่งงานนะครับ แม้ว่าครอบครัวคุณจะไม่ไปด้วย แล้วข้างล่าง ที่ช่อง Will accompany you to Canada? (ร่วมเดินทางไปแคนาดากับคุณ) ค่อยเลือก No ถ้าไม่ไปด้วย ถ้าคนไหนไปก็เลือก Yes
3. The purpose of my visit to Canada is ก็เลือกว่าขอแบบ ท่องเที่ยว, ธุรกิจ หรือ อื่นๆ (ผมขอแบบท่องเที่ยว)
4. Indicate how long you plan to stay in Canada ให้ระบุช่วงเวลาที่จะอยู่ในแคนาดา
5. Funds available for my stay in Canada เป็นงบประมาณที่จะใช้จ่ายขณะท่องเที่ยวโดยประมาณน่ะครับ
6. ใส่ที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารไปได้ รวมทั้ง email address , เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์แฟกส์ (ถ้ามี)
7. ที่อยู่ปัจจบัน ถ้าเหมือนข้อ 6 ก็ไม่ต้องใส่ครับ

หน้าที่ 2
8. Immigration status of applicant(s) in country where applying: สถานภาพของคุณ ณ ประเทศที่คุณยื่นวีซ่า คุณเป็นคนไทย ยื่นที่ประเทศไทย ก็เลือก Citizen ครับ
9. ใส่ตำแหน่งงานปัจจุบัน รวมทั้งรายละเอียดสั้นๆ ของงานที่คุณทำอยู่
10. ชื่อ และที่อยู่ของที่ทำงานปัจจุบัน
11. ชื่อ, ที่อยู่ และความสัมพันธ์ ของบุคคล หรือหน่วยงานที่คุณจะเดินทางไปพบที่แคนาดา
12. คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ยื่น และครอบครัว รวมทั้งเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าแคนาดาของครอบครัว และคำถามอื่นๆ ส่วนใหญ่จะตอบ NO แต่ถ้ามีข้อใดที่คุณตอบ YES ก็กรอกข้อมูลเพิ่ม ที่ช่องว่างข้างล่าง
13. เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยที่ประเทศอื่น เกินกว่าหกเดือน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ถ้าตอบ YES ก็ใส่ข้อมูลเพิ่มไปในช่องข้างล่าง
14. เป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกเป็นจริง พร้อมเซ็นต์ชื่อ และลงวันที่
เป็นอันจบกระบวนการของ Form IMM 5257

Form IMM 5406
Section A กรอกข้อมูลของผู้ยื่น คู่สมรส (ถ้ามี) แม่ และ พ่อ โดยในส่วนของช่องแรก ชื่อ-นามสกุล ให้กรอกลงไปทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ถ้าไม่มีคู่สมรส ให้เซ็นต์ชื่อที่ช่องลายเซ็นต์ข้างล่าง พร้อมลงวันที่
Section B เป็นข้อมูลด้านลูกของผู้ยื่น ซึ่งรวมทั้งลูกบุญธรรมด้วย หากคุณไม่มีลูก ให้เซ็นต์ชื่อที่ช่องลายเซ็นต์ข้างล่าง พร้อมลงวันที่
Section C เกี่ยวกับพี่-น้อง ของผู้ยื่น รวมทั้งพี่-น้อง ต่างพ่อ/แม่ ด้วย
Section D เซ็นต์ชื่อรับรอง พร้อมลงวันที่
เป็นอันเสร็จกระบวนการด้านแบบฟอร์ม ต่อมาจะเป็นด้านเอกสารที่ยื่นไปพร้อมกับแบบฟอร์ม

2. หนังสือเดินทาง : ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย

3. รูปถ่าย : ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ครับ ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่า โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้นะครับ

- เป็นรูปถ่าย สี หรือขาวดำ ก็ได้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังสีขาว
- มีขนาดของรูป และหน้าตามตัวอย่าง พร้อมเห็นส่วนบนของหัวไหล่
- ไม่แสดงอารมณ์บนสีหน้า หากสวมแว่น ต้องไม่บดบังดวงตา
- ถ้าสวมผ้าคลุมตามหลักศาสนา ต้องเผยให้เห็นใบหน้าชัดเจน

4. หลักฐานการเงิน : จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท

5. หลักฐานการงาน :
- จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
- ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
- ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา

6. แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ ที่นี่ครับ

7. อื่นๆ :
- ในกรณีที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดูงาน หรือฝึกงาน ต้องยื่นจดหมายเชิญจากประเทศแคนาดาด้วยครับ
- ถ้าเคยเดินทาง และมีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วยครับ

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดในการขอวีซ่าแคนาดานะครับ


ตอนต่อมา วีซ่าแคนาดา # 2 ขั้นปฏิบัติการ


Create Date : 31 พฤษภาคม 2550
Last Update : 8 กุมภาพันธ์ 2552 12:26:31 น. 7 comments
Counter : 32252 Pageviews.

 
โอ้โห...ละเอียดดีจังเลยค่ะ เที่ยวให้สนุกนะคะ


โดย: ธิดาดอง วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:15:37:26 น.  

 
ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ เพราะว่าตัวเองกำลังว่าจะไปทำวีซ่าไป แคนาดา เพราะว่าแฟนอยู่ที่นั่นพอดี
เอ่อ อยากจะถามค่ะว่า เป็นข้าราชการเนี่ย ต้องเอาเอกสารลางานไปด้วยเหรอคะ คือ แบบว่าไม่ได้ลาหน่ะค่ะ แต่เป็น แบบว่า ช่วง Vacation พอดี ไม่มีหนังสือลาได้เปล่าคะ
ยังไง ก็ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: เชอรี่ (JAN_CHERRY ) วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:56:50 น.  

 
ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ กำลังอยากลองขอดู เผื่อจะไปเที่ยวไนแองการาค่ะ


โดย: smo วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:19:07:30 น.  

 
ตอบคุณเชอรี่นะครับ
จะไปช่วงไหนครับถึงมีวันหยุดได้ยาวขนาดนั้น
ถ้าคุณไม่มีใบลา แล้วทางสถานทูตเกิดสงสัย เค้าอาจขอสัมภาษณ์คุณก็ได้ครับ
อันนี้ผมคาดเดาเอานะครับ

จริงๆ หนังสือที่ผมยื่นไป เป็นการแจ้งสถานทูตไปว่า ผมเป็นพนักงานบริษัทนี้ จะลาพักผ่อนไปเที่ยวแคนาดา ระหว่างวันที่ ถึงวันที่ รวม XX วัน
ซึ่งผมขอให้ทางงานบุคคลเค้าออกให้น่ะครับโดย: ouise วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:23:28:36 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับข้อมูล พอดีอาทิตย์จะไปทำวีซ่าเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่า


โดย: ติ๊งหน่อง (lanla_spy ) วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:14:19:56 น.  

 
แก้ไขลิงค์ ภาพตัวอย่าง และค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่แล้วนะครับ
ลองคลิกไปดูได้ มีรูปตัวอย่างหลายแบบครับ อธิบายได้ชัดเจนดีเลยครับ
และค่าธรรมเนียมก็ปรับลดลงด้วยครับ


โดย: ouise วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:31:27 น.  

 
มาเก็บข้อมูลค่ะ โหอธิบายละเอียดมากๆๆ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: angelbubu วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:15:26:15 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ouise
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 21 คน [?]
สบายๆ กับการเดินทาง สุขใจกับการได้ท่องโลกใบนี้ What a wonderful world !

สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ของข้อความ รูปภาพ เพลงในสื่อคอมพิวเตอร์แห่งนี้ ไปเผยแพร่และอ้างอิงเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
Friends' blogs
[Add ouise's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.