...ไม่มีไฟใดเสมอด้วย..ราคะ ...>> ไม่มีโทษใดเสมอด้วย..โทสะ ...>> ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วย..เบญจขันธ์ ...>> ไม่มีสุขใดเสมอด้วย..ความสงบ ...>> พุทธวจนะในธรรมบท <<...
การอ่านตัวเลขภาษาเยอรมัน<แบบไทยๆ>.. เขาอ่านกันยังไงน๊าาาา ..ในบล็อกที่แล้วก็ได้เรียนรู้ตัวอักษรและสระในภาษาเยอรมันไปแล้ว
บล็อกนี้มาเรียนรู้การเขียนและอ่านตัวเลขในภาษาเยอรมันกัน...


การเขียนตัวเลขอารบิกภาษาไทยกับภาษาเยอรมันนั้น
ต่างกันก็ตรงเครื่องหมาย "จุลภาค"

ตัวเลขในภาษาไทยจะใช้ "คอมม่า" ในการแบ่งหลักเลข
และใช้ "จุด" ในการคั่นเลขที่เป็นเศษ

แต่ตัวเลขในภาษาเยอรมันจะใช้ "จุด" ในการแบ่งหลักเลข
และใช้ "คอมม่า" ในการคั่นเลขที่เป็นเศษ


ตัวอย่างเช่น
จำนวนเงินหนึ่งพันยูโร

ภาษาไทยจะเขียนว่า.. 1,000.00 ยูโร
แต่ภาษาเยอรมันจะเขียนว่า.. 1.000,00 Euro
เป็นต้นการอ่านและเขียนตัวเลขในภาษาเยอรมันไม่ใช่เรื่องยาก
แต่เนื่องจากว่ามันมีซับซ้อนในการอ่าน
ซึ่งมีทั้งอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังและอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า
ทำให้เกิดความสับสนจนอ่านและเขียนผิดๆถูกๆกันอยู่บ่อยๆ


หลักในการอ่านตัวเลขภาษาเยอรมันมีดังนี้

เลขจำนวน "สองหลัก" เขาจะอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า
โดยมีคำคั่นระหว่างตัวเลขว่า "und" (อ่านว่า อุน แปลว่า และ)

เลขจำนวน "สามหลัก" เขาจะอ่านเลขตัวแรกก่อน
ตามด้วยเลขตัวสุดท้าย คั่นด้วย "und" แล้วถึงจะอ่านเลขตัวกลาง

ยกเว้นเลขสามหลักที่มีตัวเลขตรงกลางเป็นเลขศูนย์
เขาจะอ่านเลขตัวแรกก่อนในสถานะหลักร้อย
แล้วตามด้วยเลขตัวสุดท้ายเลย
โดยไม่ต้องมีคำว่า "und" มาคั่น


เลขที่มีจำนวนตั้งแต่ "สี่หลัก" ขึ้นไป
ก็จะแยกหลักในการอ่านต่ละวรรคที่วกหน้าวนหลังไปตามลำดับ
จึงทำให้ดูเหมือนว่ามันอ่านยาก

แต่การอ่านตัวเลขที่ว่าอ่านยากแล้วนั้น
ยังไม่ยากเท่ากับการเขียนคำอ่านของตัวเลขให้เป็นตัวอักษรภาษาเยอรมัน


เพราะการเขียนคำอ่านของตัวเลขด้วยตัวอักษรเยอรมันนั้น
เขาจะไม่แยกเขียนเป็นคำๆเหมือนกับภาษาเขียนธรรมดาทั่วไป
แต่จะเขียนคำอ่านของตัวเลขทุกคำติดกันไปเป็นวรรคๆ

ยิ่งเลขจำนวนยิ่งหลายหลักก็จะยิ่งอ่านได้ช้า
เพราะต้องเสียเวลาสะกดคำให้แยกออกเป็นคำๆก่อนที่จะอ่าน
กว่าจะอ่านจบในแต่ละวรรคก็เล่นเอาตาลายไปตามๆกันเลยทีเดียว

ภาษาเยอรมันมีตัวเลขพิเศษอยู่สองตัว
ที่เวลาเขียนในแต่ละสถานะจะไม่เหมือนกัน
นั่นก็คือเลข 1 (eins - ไอนส์) กับเลข 6 (sechs - เซ็คส์)

เลขสองตัวนี้บางสถานะก็จะเขียนโดยมีตัว S ข้างหลัง
แต่ในบางสถานะกลับไม่ต้องมีตัว S

ส่วนจำนวนเลขที่เขียนผิดแปลกกว่าใครอื่นนั้นมีเพียงจำนวนเดียว
นั่นก็คือเลข 30 (dreißig - ดรายสิก)
เลขจำนวนนี้เป็นจำนวนเดียวที่สะกดด้วยตัว ß (เอสแซ่ท)
ในขณะที่เลขจำนวนอื่นๆในหลักเดียวกันสะกดด้วยตัว Z (แซ่ท) ทั้งหมดตัวอย่างในการเขียนและอ่านตัวเลขภาษาเยอรมันในแต่ละหลัก


..เลขสองหลัก..

48
อ่านว่า
achtundvierzig
(อ๊าคท์-อุน-เฟียซ-สิก)


..เลขสามหลัก..

135
อ่านว่า
einhundertfünfunddreißig
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-ฟึ้นฟ์-อุน-ดราย-สิก)

..เลขสามหลักที่มีเลขตรงกลางเป็นเลขศูนย์..

101
อ่านว่า
einhunderteins
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-ไอนส์)

202
อ่านว่า
zweihundertzwei
(ซ-ไวย-ฮุน-แด็ร์ท-ซ-ไวย)..เลขสี่หลัก..

5492
อ่านว่า
fünftausendvierhundert zweiundneunzig
(ฟึ้นฟ์-เทา-เซ่นด์-เฟียร์-ฮุน-แด็ร์ท-ซ-ไวย-อุน-นอยน์-สิก)


..เลขห้าหลัก..

19678
อ่านว่า
neunzehntausend sechshundertachtundsiebzig
(นอยน์-เซน-เทา-เซ่นด์ / เซ็คส์-ฮุน-แด็ร์ท-อ๊าคท์-อุน-ซิบ-สิก)

..เลขหกหลัก..

265187
อ่านว่า
zweihundertfünfundsechzigtausend einhundertsiebenundachtzig
(ซ-ไวย-ฮุน-แด็ร์ท-ฟึ้นฟ์-อุน-เซ็ค-สิก-เทา-เซ่นด์ / ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-ซี-เบ่น-อุน-อ๊าคท์-สิก)


..เลขเจ็ดหลัก..

3294685
อ่านว่า
dreimillionen zweihundertvierundneunzigtausend sechshundertfünfundachtzig
(ดราย-มิล-โยน-เน่น / ซ-ไวย-ฮุน-แด็ร์ท-เฟียร์-อุน-นอยน์-สิก-เทา-เซ่นด์ /
เซ็คส์-ฮุน-แด็ร์ท-ฟึ้นฟ์-อุน-อ๊าคท์-สิก)


พิมพ์ไปพิมพ์มาเราว่าการพิมพ์ภาษาไทยให้อ่านเป็นภาษาเยอรมัน
มันพิมพ์ยากกว่าพิมพ์ภาษาเยอรมันให้อ่านเป็นภาษาเยอรมันอีกนะนี่.. อิ อิ


ก่อนที่จะยิ่งพิมพ์ก็ยิ่งงงไปมากกว่านี้
(ขนาดพิมพ์เอง..ยังงงเองเลย.. 555)
เรามาเริ่มนับเลขตั้งแต่ 0 ถึง หนึ่งล้านล้าน กันเลยดีกว่าคำอ่านในภาษาไทยตัวไหนที่ใส่การันต์ให้ออกเสียงอักษรตัวนั้นเบาๆด้วยนะจ๊ะ

0
Null
(นูล)

1
eins
(ไอนส์)

2
zwei
(ซ-ไวย)

3
drei
(ดราย)

4
vier
(เฟียร์)

5
fünf
(ฟึ้นฟ์)

6
sechs
(เซ็คส์)

7
sieben
(ซี-เบ่น)

8
acht
(อ๊าคท์)

9
neun
(นอยน์)

10
zehn
(เซน)

11
elf
(เอ็ลฟ์)

12
zwölf
(ซ-เวิลฟ์)

13
dreizehn
(ดราย-เซน)

14
vierzehn
(เฟียซ-เซน)

15
fünfzehn
(ฟื้นฟ์-เซน)

16
sechzehn
(เซ็ค-เซน)

17
siebzehn
(ซิบ-เซน)

18
achtzehn
(อ๊าคท์-เซน)

19
neunzehn
(นอยน์-เซน)

20
zwanzig
(ซ-วัน-สิก)


จากเลข 21 เป็นต้นไป
เมื่ออ่านเลขตัวข้างหลังที่ต้องอ่านก่อนแล้ว
จะต้องมีคำว่า "und" (อุน) คั่นกลาง แล้วจึงจะอ่านเลขตัวแรก

21
einundzwanzig
(ไอน-อุน-ซ-วัน-สิก)

22
zweiundzwanzig
(ซ-ไวย-อุน-ซ-วัน-สิก)

23
dreiundzwanzig
(ดราย-อุน-ซ-วัน-สิก)

24
vierundzwanzig
(เฟียร์-อุน-ซ-วัน-สิก)

25
fünfundzwanzig
(ฟื้นฟ์-อุน-ซ-วัน-สิก)

26
sechsundzwanzig
(เซ็คส์-อุน-ซ-วัน-สิก)

27
siebenundzwanzig
(ซี-เบ่น-อุน-ซ-วัน-สิก)

28
achtundzwanzig
(อ๊าคท์-อุน-ซ-วัน-สิก)

29
neunundzwanzig
(นอยน์-อุน-ซ-วัน-สิก)

30
dreißig
(ดราย-สิก)

40
vierzig
(เฟียซ-สิก)

50
fünfzig
(ฟึ้นฟ์-สิก)

60
sechzig
(เซ็ค-สิก)

70
siebzig
(ซิบ-สิก)

80
achtzig
(อ๊าคท์-สิก)

90
neunzig
(นอยน์-สิก)

100
einhundert
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท)

200
zweihundert
(ซ-ไวย-ฮุน-แด็ร์ท)

300
dreihundert
(ดราย-ฮุน-แด็ร์ท)

400
vierhundert
(เฟียร์-ฮุน-แด็ร์ท)

500
fünfhundert
(ฟึ้นฟ์-ฮุน-แด็ร์ท)

600
sechshundert
(เซ็คส์-ฮุน-แด็ร์ท)

700
siebenhundert
(ซี-เบ่น-ฮุน-แด็ร์ท)

800
achthundert
(อ๊าคท์-ฮุน-แด็ร์ท )

900
neunhundert
(นอยน์-ฮุน-แด็ร์ท)

1000 
eintausend
(ไอน-เทา-เซ่น)


10000 (หนึ่งหมื่น)
zehntausend
(เซน-เทา-เซ่นด์)

100000 (หนึ่งแสน)
einhunderttausend
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-เทา-เซ่นด์)

1000000 (หนึ่งล้าน)
eine Million
(ไอน-เน่ะ-มิล-โยน)

10000000 (สิบล้าน)
zehn Millionen
(เซน-มิล-โยน-เน่น)

100000000 (ร้อยล้าน)
einhundert Millionen
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-มิล-โยน-เน่น)

1000000000 (หนึ่งพันล้าน)
eine Milliarde
(ไอน-เน่ะ-มิล-ย้าด-เด่ะ)

10000000000 (หนึ่งหมื่นล้าน)
zehn Milliarden
(เซน-มิล-ย้าด-เด่น)

100000000000 (หนึ่งแสนล้าน)
einhundert Milliarden
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-มิล-ย้าด-เด่น)

1000000000000 (หนึ่งล้านล้าน)
eine Billion
(ไอน-เน่ะ-บิล-โยน)การนับเลข "ลำดับที่"

เลขลำดับที่" ก็คือเลขที่มีจุด(.)อยู่ที่ด้านหลังของตัวเลขนั้นๆนั่นเอง


1.
Erste
(แอส-เท่ะ)
ที่หนึ่ง

2.
Zweite
(ซ-ไวย-เท่ะ)
ที่สอง

3.
Dritte
(ดริท-เท่ะ)
ที่สาม

4.
Vierte
(เฟียท-เท่ะ)
ที่สี่

5.
Fünfte
(ฟึ้นฟ์-เท่ะ)
ที่ห้า

6.
sechste
(เซ็คส์-เท่ะ)
ที่หก

7.
Siebte
(ซิบ-เท่ะ)
ที่เจ็ด

8.
Achte
(อ๊าค-เท่ะ)
ที่แปด

9.
Neunte
(นอยน์-เท่ะ)
ที่เก้า

10.
Zehnte
(เซน-เท่ะ)
ที่สิบการอ่านเลขเศษส่วน


1/2
ein halb
(ไอน-ฮาล์บ)
เศษหนึ่งส่วนสอง

1/3
ein drittel
(ไอน-ดริท-เท่ล)
เศษหนึ่งส่วนสาม

1/4
ein viertel
(ไอน-เฟียท-เท่ล)
เศษหนึ่งส่วนสี่

1/8
ein achtel
(ไอน-อ๊าค-เท่ล)
เศษหนึ่งส่วนแปด

2/3
zwei drittel
(ซ-ไวย-ดริท-เท่ล)
เศษสองส่วนสาม

3/4
drei viertel
(ดราย-เฟียท-เท่ล)
เศษสามส่วนสี่การอ่านเวลาเวลาเช้า
(Morgens มอร์-เก่นส์)

01.00 น.
ein Uhr
(ไอน-อัวร์)
ตีหนึ่ง


01.15 น.
ein Uhr fünfzehn
(ไอน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-เซน)
หรือ
viertel nach eins
(เฟียท-เท่ล-น้าค-ไอนส์)
ตีหนึ่งสิบห้านาที


01.30 น.
ein Uhr dreißig
(ไอน-อัวร์-ดราย-สิก)
หรือ
halb zwei
(ฮาล์บ-ซ-ไวย)
ตีหนึ่งครึ่ง


01.45 น.
ein Uhr fünfundvierzig
(ไอน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-อุน-เฟียซ-สิก)
หรือ
viertel vor zwei
(เฟียท-เท่ล-ฟอร์-ซ-ไวย)
ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเวลาบ่าย
(Mittags มิท-ถากส์)

13.00 น.
dreizehn Uhr
(ดราย-เซน-อัวร์)
หรือ
ein Uhr mittags
 (ไอน-อัวร์-มิท-ถากส์)
บ่ายหนึ่ง


13.15 น.
dreizehn Uhr fünfzehn
(ดราย-เซน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-เซน)
หรือ
viertel nach eins
 (เฟียท-เท่ล-น้าค-ไอนส์)
บ่ายหนึ่งสิบห้านาที


13.30 น.
dreizehn Uhr dreißig
(ดราย-เซน-อัวร์-ดราย-สิก)
หรือ
halb zwei
 (ฮาล์บ-ซ-ไวย)
บ่ายหนึ่งครึ่ง


13.45 น.
dreizehn Uhr fünfundvierzig
หรือ
viertel vor zwei
  (เฟียท-เท่ล-ฟอร์-ซ-ไวย)
บ่ายหนึ่งสี่สิบห้านาทีเวลาเย็น
(Abends อา-เบ่นส์)

19.00 น.
neunzehn Uhr
(นอยน์-เซน-อัวร์)
หรือ
sieben Uhr abends
(ซี-เบ่น-อัวร์-อา-เบ่นส์)
หนึ่งทุ่ม


19.15 น.
neunzehn Uhr fünfzehn
(นอยน์-เซน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-เซน)
หรือ
viertel nach sieben
 (เฟียท-เท่ล-น้าค-ซี-เบ่น)
หนึ่งทุ่มสิบห้านาที


19.30 น.
neunzehn Uhr dreißig
(นอยน์-เซน-อัวร์-ดราย-สิก)
หรือ
halb acht
 (ฮาล์บ-อ๊าคท์)
หนึ่งทุ่มครึ่ง


19.45 น.
neunzehn Uhr fünfundvierzig
(นอยน์-เซน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-อุน-เฟียซ-สิก)
หรือ
viertel vor acht
(เฟียท-เท่ล-ฟอร์-อ๊าคท์)
หนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีเราว่าการนับเลขในภาษาเยอรมันก็ทำให้เรางงมากอยู่แล้วนะ
ไปเจอคนไทยนับเลขภาษาเยอรมันแบบไทยๆทำเอาเรายิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่
เพราะเธอมีวิธีนับเลขภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยได้อย่างน่าทึ่งมาก

ยกตัวอย่างเช่น
100,000 (ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-เทา-เซ่นด์)
เมื่อแปลเป็นไทยแล้วมันก็ตรงกับคำในภาษาไทยของเราว่า.."หนึ่งแสน"

แต่แทนที่เธอจะพูดเป็นภาษาไทยตรงๆว่า.. "หนึ่งแสน"
เธอกลับพูดเป็นภาษาไทยว่า.. "ร้อยพัน"
(เอ้า..มีใครไม่งงมั่ง..555)

ยิ่งถ้าเป็นเลขจำนวนหลายๆแสน เช่น 500,000 (ฟึ้นฟ์-ฮุน-แด็ร์ท-เทา-เซ่นด์)
เราพูดเป็นภาษาไทยว่า "ห้าแสน" เธอกลับงง

จนเราต้องแปลไทยให้เป็นไทยอีกรอบนั่นแหละเธอถึงจะเข้าใจ
ซึ่งความเข้าใจของเธอก็คือ..

อ๋อ.. "ห้าร้อยพัน" นั่นเอง

เฮ้อออ..Create Date : 03 เมษายน 2555
Last Update : 20 พฤษภาคม 2561 20:20:20 น. 10 comments
Counter : 10396 Pageviews.

 
เข้ามาเรียนภาษาเยอรมันด้วยคนค่ะ กำลังเรียนด้วยตัวเองอยู่พอดีเลย ขอบคุณนะคะ
Auf wiedersehen


โดย: Maganda วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:10:53:01 น.  

 
อืม..นับเลข เหมือนภาษาอังกฤษนะคะ ten thousand สิบพัน
แต่ฟังดูยากกว่ามากเลยค่ะ


โดย: simplyusana วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:11:44:54 น.  

 
มีคนไทยที่เยอรมันหลายคนเลยไม่เข้าใจ
คำว่า หนึ่งแสน ห้าแสน ในภาษาไทยอย่างที่คุณเล่า
เราก็งง ๆ กับเพื่อน ๆ คนไทยที่นี่เหมือนกันค่ะ
ว่าทำไมไม่เข้าใจ อิอิ


โดย: ALDI วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:16:21:50 น.  

 
มาอ่านด้วยคนค่ะ


โดย: bear hunt วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:17:59:33 น.  

 
สวัสดีค่ะ


โดย: Meerjungfrau (Opapaiboon ) วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:18:33:51 น.  

 
Photobucket

ถ้าเก็บไว้เป็นอาหารตา เสียดายว่าคนทำอย่างชลจะหงอยนะสิค่ะ

เพราะจะไม่ได้ลงมือทำของใหม่ๆสักที อิอิอิ


โดย: bear hunt วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:3:47:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตเข้ามาเรียนภาษาเยอรมันนะคะ


โดย: ปุยฝ้าย ณ เจียงใหม่ วันที่: 4 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:12:48 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะ

แอบมาท่องตัวเลขก่อนนอนค่ะ ฮิๆๆ

ฝันดีนะคะ


โดย: ปุยฝ้าย ณ เจียงใหม่ วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:0:36:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณร่วมชายคา ไม่ได้เจอะเจอทักทายกันหลายเดือน คิดถึงคุณจังเลยค่ะ วันนี้ได้มีโอกาศแวะเข้ามาพันทิปอีกครั้ง หลังจากล้างลาไปเกือบห้าปีได้มั้งค๊ะ วันนี้แวะเข้ามาทักทาย สบายดีนะค๊ะ อยากจะเรียนภาษา อิตาเลี่ยน เพิ่มเติม คุณพอจะแนะนำอะไรได้บ้างค๊ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อิอิๆ


โดย: ดอกไม้ในใจเธอ (ดอกไม้ในใจเธอ ) วันที่: 14 มิถุนายน 2555 เวลา:2:32:13 น.  

 


โดย: สมาชิกหมายเลข 734522 วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:17:47:17 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

คนร่วมชายคา
Location :

Thailand

Germany

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
**..นิสัยส่วนตั๊ว..ส่วนตัว..**

ตามใจตัวเองที่ซู๊ดดดด...
รักแมวเป็นชีวิตจิตใจ
อารมณ์ดีเหลือหลาย
(แต่ถ้าร้ายขึ้นมาละก็ให้อยู่ห่างๆนะจ๊ะ)
ความเครียดไม่เคยย่างกรายมาในชีวิต
.. ติดจะบ้าๆ ...
(อย่างหลังต้องทำใจกันหน่อยนะ อิอิ)**..คติ "ทำ" ประจำใจ..**

Before you speak, listen
Before you write, think
Before you spend, earn
Before you invest, investigate
Before you quite, try
Before you retire, save
Before you die, give
Group Blog
 
<<
เมษายน 2555
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
3 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add คนร่วมชายคา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.