...ไม่มีไฟใดเสมอด้วย..ราคะ ...>> ไม่มีโทษใดเสมอด้วย..โทสะ ...>> ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วย..เบญจขันธ์ ...>> ไม่มีสุขใดเสมอด้วย..ความสงบ ...>> พุทธวจนะในธรรมบท <<...
.. หนึ่ง..สอง..สาม.. ในภาษาเยอรมัน<แบบไทยๆ>.. เขาอ่านกันยังไงน๊าาาา ..


ในบล็อกที่แล้วก็ได้เรียนรู้ตัวอักษรและสระในภาษาเยอรมันไปแล้ว
บล็อกนี้มาเรียนรู้การเขียนและอ่านตัวเลขในภาษาเยอรมันกัน


การเขียนตัวเลขอารบิก
ภาษาไทยกับภาษาเยอรมัน
ต่างกันก็ตรงเครื่องหมาย "จุลภาค"

ตัวเลขในภาษาไทยจะใช้ "คอมม่า" ในการแบ่งหลักเลข
และใช้ "จุด" ในการคั่นเลขที่เป็นเศษ

แต่ตัวเลขในภาษาเยอรมันจะใช้ "จุด" ในการแบ่งหลักเลข
และใช้ "คอมม่า" ในการคั่นเลขที่เป็นเศษ


ตัวอย่างเช่น
จำนวนเงินหนึ่งพันยูโร

ภาษาไทยจะเขียนว่า.. 1,000.00 ยูโร
แต่ภาษาเยอรมันจะเขียนว่า.. 1.000,00 Euro
เป็นต้นการอ่านและเขียนตัวเลขในภาษาเยอรมันไม่ใช่เรื่องยาก
แต่
เนื่องจากว่ามันมีความซับซ้อนในการอ่าน
ซึ่งมีทั้งอ่านจาก
ข้างหน้าไปข้างหลังและจากข้างหลังมาข้างหน้า
ทำให้เกิดความสับสนจนเขียนผิดเขียนถูกกันอยู่บ่อยๆ


หลักในการอ่านตัวเลขภาษาเยอรมันมีดังนี้

เลขจำนวน "สองหลัก" เขาจะอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า

โดยมีคำคั่นระหว่างตัวเลขว่า "und" (อ่านว่า อุน แปลว่า และ)


เลขจำนวน "สามหลัก" เขาจะอ่านเลขตัวแรกก่อน
ตามด้วยเลขตัวสุดท้าย คั่นด้วย
"und" แล้วถึงจะอ่านเลขตัวกลาง


ยกเว้นเลขสามหลักที่มีตัวเลขตรงกลางเป็นเลขศูนย์
เขาจะอ่านเลขตัวแรกก่อนในสถานะหลักร้อย
แล้วตามด้วยเลขตัวสุดท้ายเลย
โดยไม่ต้องมีคำว่า "und" มาคั่น


เลขที่มีจำนวนตั้งแต่ "สี่หลัก" ขึ้นไป
ก็จะ
แยกหลักในการอ่านแต่ละวรรคที่วกหน้าวนหลังไปตามลำดับ
จึงทำให้ดูเหมือนว่ามันอ่านยาก


แต่การอ่านตัวเลขที่ว่าอ่านยากแล้วนั้น
ยังไม่ยากเท่ากับการเขียนคำอ่านของตัวเลขให้เป็นตัวอักษรภาษาเยอรมัน


เพราะการเขียนคำอ่านของตัวเลขด้วยตัวอักษรเยอรมันนั้น
เขาจะไม่แยกเขียนเป็นคำๆเหมือนกับภาษาเขียนธรรมดาทั่วไป
แต่จะเขียนคำอ่านของตัวเลขทุกคำติดกันไปเป็นวรรคๆ


ยิ่งเลขจำนวนยิ่งหลายหลักก็จะยิ่งอ่านได้ช้า
เพราะต้องเสียเวลาสะกดคำให้แยกออกเป็นคำๆก่อนที่จะอ่าน
กว่าจะอ่านจบในแต่ละวรรคก็เล่นเอาตาลายไปตามๆกันเลยทีเดียว


ภาษาเยอรมันมีตัวเลขพิเศษอยู่สองตัว
ที่เวลาเขียนในแต่ละสถานะจะไม่เหมือนกัน
นั่นก็คือเลข 1 (eins - ไอน) กับเลข 6 (sechs - เซ็คส์)

เลขสองตัวนี้บางสถานะก็จะเขียนโดยมีตัว S ข้างหลัง
แต่ในบางสถานะกลับไม่ต้องมี
ตัว S


ส่วนจำนวนเลขที่เขียนผิดแปลกกว่าใครอื่นนั้นมีเพียงจำนวนเดียว
นั่นก็คือเลข 30 (dreißig - ดรายสิก)
เลขจำนวนนี้เป็นจำนวนเดียวที่สะกดด้วยตัว ß (เอสแซ่ท)
ในขณะที่
เลขจำนวนอื่นๆในหลักเดียวกันสะกดด้วยตัว Z (แซ่ท) ทั้งหมด


ตัวอย่างในการ
เขียนและอ่านตัวเลขภาษาเยอรมันในแต่ละหลัก

..เลขสองหลัก..

48
อ่านว่า
achtundvierzig
(อ๊าคท์-อุน-เฟียซ-สิก)


..เลขสามหลัก..

135
อ่านว่า
einhundertfünfunddreißig
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-ฟึ้นฟ์-อุน-ดราย-สิก)..เลขสามหลักที่มีเลขตรงกลางเป็นเลขศูนย์..

101
อ่านว่า
einhunderteins

(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-ไอนส์)

202
อ่านว่า
zweihundertzwei
(ซ-ไวย-ฮุน-แด็ร์ท-ซ-ไวย)..เลขสี่หลัก..

5492
อ่านว่า
fünftausendvierhundert zweiundneunzig
(ฟึ้นฟ์-เทา-เซ่นด์-เฟียร์-ฮุน-แด็ร์ท-ซ-ไวย-อุน-นอยน์-สิก)


..เลขห้าหลัก..

19678
อ่านว่า
neunzehntausend sechshundertachtundsiebzig
(นอยน์-เซน-เทา-เซ่นด์-เซ็คส์-ฮุน-แด็ร์ท-อ๊าคท์-อุน-ซิบ-สิก)..เลขหกหลัก..

265187
อ่านว่า
zweihundertfünfundsechzigtausend einhundertsiebenundachtzig
(ซ-ไวย-ฮุน-แด็ร์ท-ฟึ้นฟ์-อุน-เซ็ค-สิก-เทา-เซ่นด์-ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-ซี-เบ่น-อุน-อ๊าคท์-สิก)


..เลขเจ็ดหลัก..

3294685
อ่านว่า
dreimillionen zweihundertvierundneunzigtausend sechshundertfünfundachtzig
(ดราย-มิล-โยน-เน่น-ซ-ไวย-ฮุน-แด็ร์ท-เฟียร์-อุน-นอยน์-สิก-เทา-เซ่นด์-
เซ็คส์-ฮุน-แด็ร์ท-ฟึ้นฟ์-อุน-อ๊าคท์-สิก)


พิมพ์ไปพิมพ์มาเราว่าการพิมพ์ภาษาไทยให้อ่านเป็นภาษาเยอรมัน
มันพิมพ์ยากกว่าพิมพ์ภาษาเยอรมันให้อ่านเป็นภาษาเยอรมันอีกนะนี่.. อิ อิ


ก่อนที่จะยิ่งพิมพ์ก็ยิ่งงงไปมากกว่านี้
(ขนาดพิมพ์เอง..ยังงงเองเลย.. 555)
เรามาเริ่มนับเลขตั้งแต่ 0 ถึง หนึ่งล้านล้าน กันเลยดีกว่า


คำอ่านในภาษาไทยตัวไหนที่ใส่การันต์ให้ออกเสียงอักษรตัวนั้นเบาๆด้วยนะจ๊ะ

0
Null
(นูล)

1
eins
(ไอนส์)

2
zwei
(ซ-ไวย)

3
drei
(ดราย)

4
vier
(เฟียร์)

5
fünf
(ฟึ้นฟ์)

6
sechs
(เซ็คส์)

7
sieben
(ซี-เบ่น)

8
acht
(อ๊าคท์)

9
neun
(นอยน์)

10
zehn
(เซน)

11
elf
(เอ็ลฟ์)

12
zwölf
(ซ-เวิลฟ์)

13
dreizehn
(ดราย-เซน)

14
vierzehn
(เฟียซ-เซน)

15
fünfzehn
(ฟื้นฟ์-เซน)

16
sechzehn
(เซ็ค-เซน)

17
siebzehn
(ซิบ-เซน)

18
achtzehn
(อ๊าคท์-เซน)

19
neunzehn
(นอยน์-เซน)

20
zwanzig
(ซ-วัน-สิก)


จากเลข 21 เป็นต้นไป
เมื่ออ่านเลขตัวข้างหลังที่ต้องอ่านก่อนแล้ว
จะต้องมีคำว่า "und" (อุน) คั่นกลาง แล้วจึงจะอ่านเลขตัวแรก

21
einundzwanzig
(ไอน-อุน-ซ-วัน-สิก)

22
zweiundzwanzig
(ซ-ไวย-อุน-ซ-วัน-สิก)

23
dreiundzwanzig
(ดราย-อุน-ซ-วัน-สิก)

24
vierundzwanzig
(เฟียร์-อุน-ซ-วัน-สิก)

25
fünfundzwanzig
(ฟื้นฟ์-อุน-ซ-วัน-สิก)

26
sechsundzwanzig
(เซ็คส์-อุน-ซ-วัน-สิก)

27
siebenundzwanzig
(ซี-เบ่น-อุน-ซ-วัน-สิก)

28
achtundzwanzig
(อ๊าคท์-อุน-ซ-วัน-สิก)

29
neunundzwanzig
(นอยน์-อุน-ซ-วัน-สิก)

30
dreißig
(ดราย-สิก)

40
vierzig
(เฟียซ-สิก)

50
fünfzig
(ฟึ้นฟ์-สิก)

60
sechzig
(เซ็ค-สิก)

70
siebzig
(ซิบ-สิก)

80
achtzig
(อ๊าคท์-สิก)

90
neunzig
(นอยน์-สิก)

100
einhundert
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท)

200
zweihundert
(ซ-ไวย-ฮุน-แด็ร์ท)

300
dreihundert
(ดราย-ฮุน-แด็ร์ท)

400
vierhundert
(เฟียร์-ฮุน-แด็ร์ท)

500
fünfhundert
(ฟึ้นฟ์-ฮุน-แด็ร์ท)

600
sechshundert
(เซ็คส์-ฮุน-แด็ร์ท)

700
siebenhundert
(ซี-เบ่น-ฮุน-แด็ร์ท)

800
achthundert
(อ๊าคท์-ฮุน-แด็ร์ท )

900
neunhundert
(นอยน์-ฮุน-แด็ร์ท)

1000 
eintausend
(ไอน-เทา-เซ่น)


10000 (หนึ่งหมื่น)
zehntausend
(เซน-เทา-เซ่นด์)

100000 (หนึ่งแสน)
einhunderttausend
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-เทา-เซ่นด์)

1000000 (หนึ่งล้าน)
eine Million
(ไอน-เน่ะ-มิล-โยน)

10000000 (สิบล้าน)
zehn Millionen
(เซน-มิล-โยน-เน่น)

100000000 (ร้อยล้าน)
einhundert Millionen
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-มิล-โยน-เน่น)

1000000000 (หนึ่งพันล้าน)
eine Milliarde
(ไอน-เน่ะ-มิล-ย้าด-เด่ะ)

10000000000 (หนึ่งหมื่นล้าน)
zehn Milliarden
(เซน-มิล-ย้าด-เด่น)

100000000000 (หนึ่งแสนล้าน)
einhundert Milliarden
(ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-มิล-ย้าด-เด่น)

1000000000000 (หนึ่งล้านล้าน)
eine Billion
(ไอน-เน่ะ-บิล-โยน)
การนับเลข "ลำดับที่"

"เลขลำดับที่" ก็คือเลขที่มีจุด(.)อยู่ด้านหลังของตัวลขนั้นๆนั่นเอง


1.
Erste
(เอส-เท่ะ)
ที่หนึ่ง

2.
Zweite
(ซ-ไวย-เท่ะ)
ที่สอง

3.
Dritte
(ดริท-เท่ะ)
ที่สาม

4.
Vierte
(เฟียท-เท่ะ)
ที่สี่

5.
Fünfte
(ฟึ้นฟ์-เท่ะ)
ที่ห้า

6.
sechste
(เซ็คส์-เท่ะ)
ที่หก

7.
Siebte
(ซิบ-เท่ะ)
ที่เจ็ด

8.
Achte
(อ๊าค-เท่ะ)
ที่แปด

9.
Neunte
(นอยน์-เท่ะ)
ที่เก้า

10.
Zehnte
(เซน-เท่ะ)
ที่สิบการอ่านเลขเศษส่วน


1/2
ein halb
(ไอน-ฮาล์บ)
เศษหนึ่งส่วนสอง

2/3
zwei drittel
(ซ-ไวย-ดริท-เท่ล)
เศษสองส่วนสาม

3/4
drei viertel
(ดราย-เฟียท-เท่ล)
เศษสามส่วนสี่


การอ่านเวลา


เวลาเช้า
(Morgens มอร์-เก่นส์)

01.00 น.
ein Uhr
(ไอน-อัวร์)
ตี 1


01.15 น.
ein Uhr fünfzehn
(ไอน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-เซน)
หรือ
viertel nach eins
  (เฟียท-เท่ล-น๊าค-ไอนส์)


01.30 น.
ein Uhr dreißig
(ไอน-อัวร์-ดราย-สิก)
หรือ
halb zwei
 (ฮาล์บ-ซ-ไวย)


01.45 น.
ein Uhr fünfundvierzig
(ไอน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-อุน-เฟียซ-สิก)
หรือ

 viertel vor zwei
 (เฟียท-เท่ล-ฟอร์-ซ-ไวย)เวลาบ่าย
(Mittags มิท-ถากส์)

13.00 น.
dreizehn Uhr
(ดราย-เซน-อัวร์)
หรือ
ein Uhr mittags
 (ไอน-อัวร์-มิท-ถากส์)
บ่าย 1


13.15 น.
dreizehn Uhr fünfzehn

(ดราย-เซน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-เซน)
หรือ
viertel nach eins
 (เฟียท-เท่ล-น๊าค-ไอนส์)


13.30 น.
dreizehn Uhr dreißig
(ดราย-เซน-อัวร์-ดราย-สิก)
หรือ
halb zwei
 (ฮาล์บ-ซ-ไวย)


13.45 น.
dreizehn Uhr fünfundvierzig
(ดราย-เซน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-อุน-เฟียซ-สิก)
หรือ
viertel vor zwei
  (เฟียท-เท่ล-ฟอร์-ซ-ไวย)เวลาเย็น
(Abends อา-เบ่นส์)

19.00 น.
neunzehn Uhr
(นอยน์-เซน-อัวร์)
หรือ
sieben Uhr abends
  (ซี-เบ่น-อัวร์-อา-เบ่นส์)


19.15 น.
neunzehn Uhr fünfzehn
(นอยน์-เซน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-เซน)
หรือ
viertel nach sieben
 (เฟียท-เท่ล-น๊าค-ซี-เบ่น)


19.30 น.
neunzehn Uhr dreißig

(นอยน์-เซน-อัวร์-ดราย-สิก)
หรือ
halb acht
 (ฮาล์บ-อ๊าคท์)


19.45 น.
neunzehn Uhr fünfundvierzig
(นอยน์-เซน-อัวร์-ฟึ้นฟ์-อุน-เฟียซ-สิก)
หรือ
viertel vor acht
  (เฟียท-เท่ล-ฟอร์-อ๊าคท์)

เราว่าการนับเลขในภาษาเยอรมันก็ทำให้เรางงมากอยู่แล้วนะ
ไปเจอคนไทยนับเลขภาษาเยอรมันแบบไทยๆทำเอาเรายิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่


เพราะเธอมีวิธีนับเลขภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยได้อย่างน่าทึ่งมาก
ยกตัวอย่างเช่น
100,000 (ไอน-ฮุน-แด็ร์ท-เทา-เซ่นด์)
เมื่อแปลเป็นไทยแล้วมันก็ตรงกับคำในภาษาไทยของเราว่า.."หนึ่งแสน"


แต่แทนที่เธอจะพูดเป็นภาษาไทยตรงๆว่า.. "หนึ่งแสน"
เธอกลับพูดเป็นภาษาไทยว่า.. "ร้อยพัน"
(เอ้า..มีใครไม่งงมั่ง..555)


ยิ่งถ้าเป็นเลขจำนวนหลายๆแสน เช่น 500,000 (ฟึ้นฟ์-ฮุน-แด็ร์ท-เทา-เซ่นด์)
เราพูดเป็นภาษาไทยว่า "ห้าแสน" เธอกลับงง
จนเราต้องแปลไทยให้เป็นไทยอีกรอบนั่นแหละเธอถึงจะเข้าใจ

ซึ่งความเข้าใจของเธอก็คือ..


อ๋อ.. "ห้าร้อยพัน" นั่นเองเฮ้อออ..
Create Date : 03 เมษายน 2555
Last Update : 3 เมษายน 2555 8:05:42 น. 10 comments
Counter : 5860 Pageviews.

 
เข้ามาเรียนภาษาเยอรมันด้วยคนค่ะ กำลังเรียนด้วยตัวเองอยู่พอดีเลย ขอบคุณนะคะ
Auf wiedersehen


โดย: Maganda วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:10:53:01 น.  

 
อืม..นับเลข เหมือนภาษาอังกฤษนะคะ ten thousand สิบพัน
แต่ฟังดูยากกว่ามากเลยค่ะ


โดย: simplyusana วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:11:44:54 น.  

 
มีคนไทยที่เยอรมันหลายคนเลยไม่เข้าใจ
คำว่า หนึ่งแสน ห้าแสน ในภาษาไทยอย่างที่คุณเล่า
เราก็งง ๆ กับเพื่อน ๆ คนไทยที่นี่เหมือนกันค่ะ
ว่าทำไมไม่เข้าใจ อิอิ


โดย: ALDI วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:16:21:50 น.  

 
มาอ่านด้วยคนค่ะ


โดย: bear hunt วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:17:59:33 น.  

 
สวัสดีค่ะ


โดย: Meerjungfrau (Opapaiboon ) วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:18:33:51 น.  

 
Photobucket

ถ้าเก็บไว้เป็นอาหารตา เสียดายว่าคนทำอย่างชลจะหงอยนะสิค่ะ

เพราะจะไม่ได้ลงมือทำของใหม่ๆสักที อิอิอิ


โดย: bear hunt วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:3:47:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตเข้ามาเรียนภาษาเยอรมันนะคะ


โดย: ปุยฝ้าย ณ เจียงใหม่ วันที่: 4 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:12:48 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะ

แอบมาท่องตัวเลขก่อนนอนค่ะ ฮิๆๆ

ฝันดีนะคะ


โดย: ปุยฝ้าย ณ เจียงใหม่ วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:0:36:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณร่วมชายคา ไม่ได้เจอะเจอทักทายกันหลายเดือน คิดถึงคุณจังเลยค่ะ วันนี้ได้มีโอกาศแวะเข้ามาพันทิปอีกครั้ง หลังจากล้างลาไปเกือบห้าปีได้มั้งค๊ะ วันนี้แวะเข้ามาทักทาย สบายดีนะค๊ะ อยากจะเรียนภาษา อิตาเลี่ยน เพิ่มเติม คุณพอจะแนะนำอะไรได้บ้างค๊ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อิอิๆ


โดย: ดอกไม้ในใจเธอ (ดอกไม้ในใจเธอ ) วันที่: 14 มิถุนายน 2555 เวลา:2:32:13 น.  

 


โดย: สมาชิกหมายเลข 734522 วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:17:47:17 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

คนร่วมชายคา
Location :

Thailand

Germany

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
**..นิสัยส่วนตั๊ว..ส่วนตัว..**

ตามใจตัวเองที่ซู๊ดดดด...
รักแมวเป็นชีวิตจิตใจ
อารมณ์ดีเหลือหลาย
(แต่ถ้าร้ายขึ้นมาละก็ให้อยู่ห่างๆนะจ๊ะ)
ความเครียดไม่เคยย่างกรายมาในชีวิต
.. ติดจะบ้าๆ ...
(อย่างหลังต้องทำใจกันหน่อยนะ อิอิ)**..คติ "ทำ" ประจำใจ..**

Before you speak, listen
Before you write, think
Before you spend, earn
Before you invest, investigate
Before you quite, try
Before you retire, save
Before you die, give
Group Blog
 
<<
เมษายน 2555
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
3 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add คนร่วมชายคา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.