''โรคช๊อกโกแลตซีส ''โรคของผู้หญิงยุคใหม่

ผู้หญิงหลายท่านอาจเกิดอาการปวดท้องเวลาเป็นประจำเดือน เพราะ prostaglandin ที่หลั่งออกมาในช่วงเป็นรอบเดือน นอกจากปวดท้องแล้วก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อา้เจียน

Prostaglandin : สารชนิดหนึ่งในร่างกายซึ่งคล้ายฮอร์โมน คือ ต้นเหตุที่ทำให้ปวดท้องขณะมีประจำเดือน และ เป็นสารชนิดที่ทำให้ผู้หญิงเราเกิดอาการปวดท้องตอนจะคลอดลูก... สารนี้จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมดลูกหดตัว เพื่อช่วยให้ร่างกายขับประจำเดือนออกมา.....

บางท่านอาจเริ่มวิตกกังวลถึงโรคภัยที่ผู้หญิงมักจะกลัว ไม่ว่าจะเป็น เนื้องอก มะเร็ง ผังผืด ที่อาจพบในระบบสืนพันธุ์

โรคช๊อกโกแลตซีส (chocolate cyst : one having dark, syrupy contents, resulting from collection of hemosiderin following local)

1. คำจำกัดความของโรคช๊อกโกแลตซีส
ช๊อกโกแลตซีส หมายถึง ''ถุงน้ำที่มีสารของเหลวสีคล้ายกับช๊อกโกแลตอยู่ภายใน'' ความรุนแรงมากพอสมควร
--การเรียกตามลักษณะที่เห็นความจริงแล้ว คำเต็มก็คือ..... ''โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือ เอ็นโดเมทริโอซิส ''

ปกติตัวเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก ควรจะอยู่เฉพาะภายในโพรงมดลูกเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่ตัวเยื่อบุโพรงมดลูกนี้กระจายออกนอกตัวโพรงมดลูกไปเกาะอยู่ที่ใดก็ตามก็จะเป็นโรคของตำแหน่งนั้นเกิดขึ้น

2. ในปัจจุบันพบผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มากน้อยแค่ไหน โรคนี้พบได้บ่อยขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วย
--เราจะพบมากที่สุดก็คือ พบได้ 10- 20% ในกลุ่มของผู้ที่อยู่ในวัยที่มีประจำเดือน
--กลุ่มคนลูกยากจะเป็น 30-45% คำว่าผู้ป่วยที่มีลูกยากก็คือ คู่สมรสที่แต่งงานเกิน 1 ปี มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ และไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เอง

3. กลไกที่ก่อให้เกิดโรค ---ปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบกลไกที่ทำให้เกิดโรคที่แท้จริง แต่มีทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อถือคือ ทฤษฎีของแซมซัน จะมีเลือดประจำเดือนส่วนน้อยส่วนหนึ่งไหลกลับเข้าไปในช่องท้อง โดยผ่านท่อรังนำไข่ เลือดประจำเดือนที่ไหลเข้าสู่ช่องท้องก็จะนำเซลล์ของเยื่อบุโพรงมดลูกไปด้วย แต่ตำแหน่งของเซลล์นี้ถ้าไปฝังตัวอยู่ที่อวัยวะไหนก็จะทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นในอวัยวะนั้น ส่วนมากเราจะพบมากในบริเวณรังไข่

4. นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดโรคอีกหรือไม่
ผู้หญิงปกติทุกคนจะมีการไหลย้อนกลับของเลือดประจำเดือน แต่บางคนเป็นโรค, บางคนไม่เป็นโรคขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง คือ
4.1 มีประวัติครอบครัว โดยเฉพาะทางมารดาหรือว่าพี่สาว, น้องสาวของผู้ป่วย ถ้าเกิดเป็นโรคนี้ตัวผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นโรคที่สูงขึ้นมากกว่าคนทั่วไป 3-10 เท่า
4.2 กลุ่มผู้ป่วยที่มีการทำงานของรังไข่นาน ๆ รังไข่ทำงานนานในกรณีที่เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อยหรือประจำเดือนรอบสั้น เดือนหนึ่งมีมากกว่า 2 ครั้ง หรือออกมากหรือออกนานมากกว่า 7 วัน
4.3 กลุ่มที่มีความผิดปกติโดยกำเนิด ของทางออกของประจำเดือน กรณีนี้เราจะเจอได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเยื่อพรหมจารีปิด

5. ปัจจัยลดความเสี่ยงของโรคอยู่ 3 ปัจจัย คือ
5.1 การตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์หลายครั้งโอกาสเป็นโรคก็จะน้อยลง การตั้งครรภ์ผู้หญิงจะไม่มีภาวะของการมีประจำเดือนไปเป็นเวลา 9-10 เดือน หญิงที่รับประทานยาคุมกำเนิด ซึ่งยาคุมกำเนิดจะมีฮอร์โมนที่มีชื่อว่า โปเตสเซอโรน
5.2 การออกกำลังกายมาก ๆ โดยเฉพาะการออกกำลังตั้งแต่วัยรุ่นจะต้องออกกำลังกายมากกว่าสัปดาห์ละ 7 ชม. อันนี้จะเป็นการลดฮอร์โมนเอสโตเจน เป็นผลทำให้เกิดโรคน้อยลง
5.3 การสูบบุหรี่ จะทำให้เกิดเอสโตนเจนน้อยลง โอกาสการเกิดโรคก็จะน้อยลง แต่ที่กล่าวมาก็ไม่ ได้หมายความว่าจะสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนต้องสูบบุหรี่

6. ลักษณะอาการผิดปกติเบื้องต้นเป็นอย่างไร
6.1 คนไข้จะมีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน แต่อาการปวดประจำเดือนก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรคนี้ ซึ่งลักษณะอาการปวด คือ มีอาการปวดอย่างรุนแรงและจะปวดมากขึ้นมากขึ้นทุกเดือน เป็นอย่างนี้มากขึ้นไปเรื่อย ๆ
6.2 มีอาการเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์
6.3 ผู้ป่วยจะมีบุตรยาก

ึ7. เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคนี้หรือไม่
อาศัยจากประวัติก่อนทำการตรวจร่างกายคนไข้ และจะมีการช่วยวินิจฉัยหลายอย่าง เช่น ....การทำอัลตราซาวด์ ส่องกล้อง ตรวจภายในอุ้งเชิงกราน การเจาะเลือดตรวจทูเมอร์ ....
---การวินิจฉัยโรค ถ้าเกินเราอัลตราซาวด์แล้วเราเห็นก้อนชัด ๆ ก็จะสามารถบอกได้ทันที แต่ในกลุ่มที่คนไข้ที่มีผลการตรวจคนไข้ไม่ชัดเจน กลุ่มนี้เรามักจะต้องใช้วิธีส่องกล้องตรวจภายในอุ้งเชิงกราน

8. วิธีการรักษาในปัจจุบัน
วิธีการรักษาในปัจจุบันมีหลายแบบ
1. การใช้ยา 2. การผ่าตัด 3. ใช้ยาร่วมกับการผ่าตัด

จะคำนึงถึงอาการของผู้ป่วย ความต้องการในการมีลูกและความรุนแรงของอาการ
---การใช้ยารักษา มีอยู่ 2 กลุ่ม ....แพทย์จะต้องให้คนไข้อยู่ในภาวะไม่มีประจำเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการไหลย้อนกลับของเลือดประจำเดือนเข้าไปในช่องท้อง เป็นยาที่ทำให้คนไข้หมดประจำเดือน ---เหมือนคนในวัยทอง ---หรือเหมือนหญิงตั้งครรภ์

---ส่วนการผ่าตัด จะใช้ในกรณีที่ตัวโรครุนแรง
ชนิดที่ 1 การผ่าตัดออกหมด ผลการผ่าตัดทำให้คนไข้หายจากโรค แต่คนไข้ก็จะไม่สามารถมีบุตรได้อีก
ชนิดที่ 2 ก็คือ การผ่าตัดเพื่อเอาตำแหน่งของพยาธิสภาพออก ข้อดีของการผ่าตัดนี้ก็คือ ผู้ป่วยสามารถมีบุตรได้อีก แต่ข้อเสียก็คือ ตัวโรคสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้อีก

9. ผลจากการใช้ยาที่ทำให้คนไข้หมดประจำเดือน จะมีผลแทรกซ้อนอย่างไรเกิดขึ้นบ้าง
---หลักการจะทำให้คนไข้ไม่มีประจำเดือนประมาณ 6-9 เดือน จริง ๆ เป็นระยะที่สั้น ถ้าใช้ยาทำให้ไม่มีประจำเดือนเหมือนวัยทอง ...จะมีอาการหงุดหงิด ชาปลายมือ ปลายเท้า

10. จะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกหรือไม่ --- ในกรณีที่เราผ่าตัดเอาเฉพาะพยาธิสภาพออก โดยที่เก็บตัวมดลูกและรังไข่ไว้คนไข้ ก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำอีก

11. อันตรายของโรคนี้มากน้อยแค่ไหน ---ในกรณีที่เป็นมาก ๆ คนไข้ก็จะมีพังพืดเกิดขึ้นในอุ้งเชิงกราน ผังพืดที่เกิดขึ้นมีการรัดอวัยวะที่สำคัญหลายอย่าง เพราะฉะนั้นการผ่าตัดจำเป็นต้องอาศัยฝีมือขอศัลยแพทย์ที่ดี
---พอประจำเดือนมาครั้งต่อไป ตัวโรคก็จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างนั้นหากมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ก้อนช๊อกโกแลตซีสเกิดแตก สารของเหลวที่อยู่ภายในก็จะออกมากระตุ้นเยื่อบุช่องท้อง ทำให้คนไข้มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน

12. การป้องกันควรทำอย่างไร 12.1 เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดประจำเดือน ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการตรวจภายใน หรือ มีเพศสัมพันธ์ขณะที่มีประจำเดือน
12.2 ในหญิงกลุ่มที่มีอัตราเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ เราอาจพิจารณณาให้การป้องกันด้วยการกินยาคุมกำเนิด เริ่มตั้งแต่วัยเริ่มมีประจำเดือนและหยุดยาต่อเมื่อมีบุตร
12.3 ขอแนะนำให้ผู้หญิงที่แต่งงาน ตั้งครรภ์เร็ว ๆ

13. ข้อแนะนำ
ท่านที่มีอาการผิดปกติดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีบุตรยาก ถ้าเกิดไม่แน่ใจในอาการควรจะได้รับการปรึกษาและการตรวจจากแพทย์โดยเร็ว
สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหลายแหล่งดังนี้

จาก forward mail ในหลายเว็ปจะมีข้อมูลเดียวกัน เช่น //www.thaihealth.info/health41.htm

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย สุวจนกรณ์แพทย์ จากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวช วิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตอบไว้หลายประเด็น

1. ทำไมหญิงยุคใหม่เป็นโรคนี้กันมากขึ้น ?
---"ถ้าดูในเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเยื่อบุโพรงมดลูกเติบโตผิดที่พบว่า ถ้านำผู้หญิง 100 คนมาทำการส่องกล้องเข้าไปดูในขณะที่มีประจำเดือน ผู้หญิงเกือบทั้ง 100 คน จะมีภาวะลือดระดูไหลย้อนกลับเข้าไปในช่องท้องทุกคน"

2. ทำไมบางคนเกิดอาการเป็นถุงน้ำซึ่งทำให้ เกิดความเจ็บปวดมากมาย แต่บางคนไม่เป็น ? ---คนไข้กลุ่มที่เป็นถุงน้ำมักจะมีปัญหาในเรื่องภูมิคุ้มกันบางอย่างบกพร่องซึ่งไม่สามารถจะทำลายเยื่อบุโพรงมดลูกที่เติบโตผิดที่นี้ได้ ในขณะที่ผู้หญิงปกติทั่วไปจะมีภูมิคุ้มกันซึ่งสามารถทำลายเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญเติบโตผิดที่ได้ "ส่วนที่ดูเหมือนกับว่าผู้หญิงในปัจจุบันเป็นโรคนี้กันมาก ก็เพราะความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี

3. อาการที่น่าสงสัยว่า จะเป็นถุงน้ำช็อกโกแลตเกี่ยวกับเรื่องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่ --- ผู้หญิงที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่ จะมีอาการปวดท้องมากเวลาที่มีประจำเดือน
"การที่จะแยกว่าอาการปวดท้องเมื่อมีประจำเดือนจะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าสิ่งแรกท ี่ต้องคำนึงถึงคือ เรื่องอายุ นั่นคือถ้าอายุยังไม่มาก แล้วปวดท้องเวลาที่มีประจำเดือน ส่วนใหญ่จะเป็นอาการปวดท้องธรรมดา แต่กรณีที่ไม่เคยปวดประจำเดือนมาก่อน พออายุ 30 ปีขึ้นไปอยู่ๆ ก็มีอาการปวดประจำเดือนขึ้นมา และปวดมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือนที่ผ่านไป อาการดังกล่าวค่อนข้างบ่งชี้ว่าน่าจะเป็น เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่"

4. ถุงน้ำช็อกโกแลตเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ?
--ผู้หญิงหลายคนที่เป็นโรคถุงน้ำช็อกโกแลตได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเอาถุงน้ำออกและหลายๆกรณีแพทย์บางคนผ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออกไปด้วยในคราวเดียวกันด้วย

รวบรวมเว็ปที่น่าสนใจ ท่านใดสนใจก็เข้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะ

//www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/backissue/january2.html
//www.femalehealthmadesimple.com/FileSevenFinal.html
//www.ovarian-cysts-pcos.com/ovarian-cysts.html
//www.endo-resolved.com/endometriosis.html
//www.drmalpani.com/book/chapter18.html

ขอเพิ่มเติมข้อมูลที่เราสนใจจากเว็ปข้างต้น

I )การป้องกัน1. Improve the quality of your diet.
2. Increase your exercise.
3. Control chronic stress.
4. Use bio-identical hormones, supplements and herbs to help balance your hormonal system.
5. Improve your overall health.


II) เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคนี้Currently, health care providers use a number of tests for endometriosis. Sometimes, they will use imaging tests to produce a "picture" of the inside of the body, which allows them to locate larger endometriosis areas, such as nodules or cysts. The two most common imaging tests are ultrasound, a machine that uses sound waves to make the picture, and magnetic resonance imaging (MRI), a machine that uses magnets and radio waves to make the picture.


III) ขนาดของ chocolate cysts

Endometriomas (also called endometrial or "chocolate" cysts) typically range in size from 0.4 in.(1 cm) to 4 in.(10.2 cm).

IV) รูปภาพของ chocolate cysts รวบรวมจากที่เราสนใจนะคะ

ภาพที่ 1. Laparoscopy, showing minimal endometriosis, in the form of " powder-burn" deposits. ในภาพนี้จะเห็นเป็นจุดเล็กๆ เรียกว่า powder-burn)
ภาพที่ 2.Laparoscopy, showing a small chocolate cyst in the left ovary. This can be very easy to miss, so a careful multiple puncture laparoscopy is essential to make an accurate diagnosis of endometriosis.ในภาพนี้จะเริ่มเห็นเป็นก้อนเล็กของซี้สชนิดนี้แล้วจึงสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นค่ะ)
ภาพที่ 3. Endometriosis ที่เห็นชัดเจนเช่นกันค่ัะ
ภาพที่ 4. แสดงตำแหน่งการเกิด chocolate cysts
//www.emedicine.com/radio/topic250.htm
จะให้ข้อมูงที่ละเอียดของโรคนี้และมีภาพการตรวจด้วย
Endovaginal ultrasound of an endometrioma.
MRI of an endometrioma
 

Create Date : 31 ธันวาคม 2549
30 comments
Last Update : 31 ธันวาคม 2549 7:21:14 น.
Counter : 8634 Pageviews.

 

มีอาการปวดประจำเดือนบ่อยเหมือนกันค่ะ
ชักกลัวแล้วซิ


hApPy NeW yEaR 2007
ขอให้มีความสุขมากมาย
โชคดี มีเงินมีทองใช้ค่ะ 

โดย: โสดในซอย 31 ธันวาคม 2549 7:41:16 น.  

 

ขอบคุณค่ะที่นำมาฝากกันอ่าน ได้ความรู้ดีค่ะ

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 31 ธันวาคม 2549 9:29:54 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้คุณlaw of nature
และครอบครัวมีแต่ความสุข
โรคภัยไม่มี
มีโชคมีลาภมีเงินมีทอง
รวยๆ เฮงๆ ตลอดปีและก้อตลอดไปค่ะ


 

โดย: icebridy 31 ธันวาคม 2549 10:09:38 น.  

 


Happy New Year 2007 ค๊าบ

วันนี้มาครบทั้งครอบครัวเลยค๊าบ โชแปง แองจี้ โจลี่ แป้งเปียก พี่เปเป้ และป๊ะก้าง ม๊ะอ้วน ขอให้มีความสุข คิดสิ่งใดสมปรารถนา ร่ำรวยเงินทอง ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านนะค๊าบ

อ้อ... โชแปงขอฝากวรรณกรรมเพื่อเยาวชนเรื่อง "โชแปงผจญภัย" ที่บล๊อกคุณ rintana เพื่อนคุณแม่ซึ่งเป็นคุณลุงโชแปง ด้วยนะค๊าบ ตอนนี้เป็นตอนที่ 5 แล้วค๊าบ โชแปงออกจากบ้านแล้วค๊าบ แง...ใจแม่แปงปั่นป่วน แง...


2006 ผ่านไป 2007 เข้ามา พร้อมกับความสดใส ความชื่นใจ ความสุขสมหวังค๊าบบบบ


 

โดย: โชแปงค๊าบ (nutuang ) 31 ธันวาคม 2549 15:04:38 น.  

 


ไม่เคยเป็นอ่ะครับ

 

โดย: สยึมกึ๋ย 31 ธันวาคม 2549 22:54:52 น.  

 

 

โดย: แพนด้า (dekhype ) 31 ธันวาคม 2549 23:05:34 น.  

 

เข้ามาสวัสดีปีใหม่ครับ

 

โดย: กายแก้ว 31 ธันวาคม 2549 23:35:04 น.  

 

เป็นเรื่องที่ ท้งไกลและใกล้ตัวเลยทีเดียวเชียว
ใครที่มีปัจจัยความเสี่ยงตาม ข้อความด้านบนสูงกว่า2 ข้อ ก็ไปพบแพทย์ขอตรวจเสียแต่เนิ่นๆก็ดีเหมือนกันนะคะ

ขอบคุณสำหรับความรู้ด้วยจ๊ะคุณ law of nature.

Happy new year 2007 ค่ะ

TikTok!

 

โดย: Stricky-rice (Stricky-rice ) 1 มกราคม 2550 0:48:32 น.  

 

HAPPY NEW YEAR 2007

ขอให้มีความสุขมากๆ และสมปรารถนาในสิ่งที่หวัง
ตลอดปีนี้และตลอดไป

 

โดย: Matt (everything on ) 1 มกราคม 2550 2:20:20 น.  

 

หวา รูปน่ากลัวมากเลยค่ะพี่น้ำ ><
ขนลุกเลย

เข้ามาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

Happy New Year 2007 นะคะ ^^

 

โดย: น้องสาว IP: 122.17.72.245 1 มกราคม 2550 2:28:01 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๐ ครับขอให้มีมีความสุข ความสำเร็จ ความสมหวัง และสุขภาพแข็งแรงนะครับ

 

โดย: ลุงกล้วย 1 มกราคม 2550 3:59:40 น.  

 

หวัดดีคะ คุณ law of nature ได้เห็นชื่อ blog คุณก็ชอบแล้วค่ะ ยิ่งได้อ่านบทความยี่งชอบใหญ่เลยค่ะ เลยขอ add blog คุณไว้เลยดีกว่า และขออนุญาตินำบทความดี ๆ เรื่อง Endometriosis นำไปให้เพื่อน ๆ ในเวปอื่น (clinicrak) ได้อ่านเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยนะค่ะ

 

โดย: katchan (katchan ) 12 มกราคม 2550 10:51:17 น.  

 

มีประโยชน์มากมาย

 

โดย: ทาสบอย 4 กุมภาพันธ์ 2550 19:43:33 น.  

 

กำลังจะผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องของโรคนี้เหมือนกันค่ะ

 

โดย: Goizd IP: 203.144.211.120 18 มีนาคม 2551 10:30:31 น.  

 

ให้ความรู้และสาระดีค่ะ เพราะเป็น
โรคนี้อยู่และผ่าตัดแล้วแต่ก็ยังต้องกินยาต่อเนื่องค่ะ

 

โดย: leekek IP: 203.113.23.32 18 มีนาคม 2551 13:26:26 น.  

 

กำลังเป็นโรคนี้ หมอนัดให้มาผ่าตัดวันอังคารนี้ 1 มีนาคม 2551 กลัวมาก ( กลัวกลับมาเป็นอีก ) ทำไง

 

โดย: Toy IP: 125.24.159.234 29 มีนาคม 2551 9:53:52 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันมีข้อสงสัยอยากจะถามคุณหมอค่ะ ตอนนี้ดิฉันอายุ 27 ย่างเข้า 28 ปี มีอาการปวดท้องมีขณะมีประจำเดือน ไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หมอบอกว่าดิฉันป่วยเป็นโรคช็อคโกแลตซีส ขนาดประมาณ 4 ซม คุณหมอได้ฉีดยาคุม DEPO ให้ เพื่อให้ประจำเดือนไม่มา แต่พอฉีดได้ 2 วัน กลับมีเลือดซึมออกมาทั้งวันเป้นสีน้ำตาลเข้ม มาได้อาทิตย์กว่าแล้วตั้งแต่ฉีดยา ดิฉันต้องทำยังไงค่ะ ต้องกลับไปดรงพยาบาลหรือปล่าว แล้วจะเป้นอันตรายไหมค่ะ ช่วยกรุราตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: เชียงใหม่ IP: 222.123.130.35 10 ธันวาคม 2551 10:20:30 น.  

 

สวัสดีค่ะจากโรงเรียนนครพณิชยการนครศรีธรรมราฃ

 

โดย: กุ้งนาง IP: 118.173.37.145 20 มกราคม 2552 13:38:12 น.  

 

.......................หนูอายุแค่18เอง.......................
...แต่เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องจนเป็นลมเลย....
................ไปหาหมอเค้าบอกว่าเป็นโรคนี้...........
....................หนูตกใจมากเลยคะ......................
......และอีกอย่างหนูไม่เคยมีเพศสัมพันกับใครด้วย.....
.................หนูจะทำอย่างไรดีค่ะ......................

 

โดย: แตงโม IP: 118.173.121.199 12 มีนาคม 2552 9:14:19 น.  

 

น่ากลัว

 

โดย: golf IP: 192.168.1.114, 119.42.95.219 5 กรกฎาคม 2552 19:10:48 น.  

 

ถ้าเป็นโรคนี้ถ้าจะรักษา
รักษาหาขาดมั้ย

 

โดย: น้อง IP: 202.143.160.153 20 กรกฎาคม 2552 12:09:04 น.  

 

ถ้าเป็นโรคช๊อกโกแลตซีสแล้วผ่าตัดเอารังไข่ข้างขวาออกแล้วสามารถมีบุตรได้หรือเปล่าครับ เพราะแฟนผมโดนผ่าตัดเอารังไข่ข้างขวาออกครับ และช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับว่าควรจะทำอย่างไรบ้าง

 

โดย: พล IP: 202.28.38.253 22 กรกฎาคม 2552 8:59:41 น.  

 

สวัสดัคับคุณหมอพี่ผมเป็นโรคนี้มาประมาณ2ปีแล้วได้รับการผ่าตัดกับคุณหมอสูตินารีเวชที่โรงพบาบาลลานนาเชียงใหม่ไปหลังการผ่าตักก็มีการนัดF/Uเดือนละคั้งเพื่อมาฉีดDMPAแต่หลังปัจจุบันนี้มันกลับมาเป็นอีกเพาะเหตุอะไรครับแล็วที่หมอบอกว่าฉีดDMPAเพื่อให้ซีสมันฟ่อแล้วทำไมกลับมาเป็นใหม่และแพทย์มีการบอกว่าอาจจะต้องได้ผ่าตัดอีกคี้งคับ ช่วยตอบหน่อยคับว่าทำไมและเนื้อร้ายนี้จะนำสุ่การเป็นมะเร็งหรือเปล่า

 

โดย: ปริยกร IP: 192.168.1.104, 58.8.120.212 28 กรกฎาคม 2552 18:17:32 น.  

 

มีอาการดังกล่าวตั้งสองข้ออ่ะ
กลัวอ่ะคะ

 

โดย: noo IP: 58.64.31.4 15 กันยายน 2552 9:08:09 น.  

 

ดิฉันเป็นโรคนี้ผ่าตัดมา 2 ครั้งแล้ว ครั้งแรกตอนอายุ 22
ครั้งที่ 2 อายุได้ 24 ซึ่งมีระยะห่างเพียงแค่ 2 ปี ครั้งแรกคุณหมอตัดรังไข่ด้านขวา ครั้งที่ 2 ใช้วิธีการเลาะเอาถุงซ้อคโกแล๊ตซีสออก หลังจากการผ่าตัดคุณหมอนัดฉีดยาเพื่อระงับการเจริญเติบโต เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 เดือน ชื่อว่าเอ็นทาโดน เข็มละ 8,000 บาท ซึ่งคุณหมอก็ไม่รับประกันว่าจะไม่กลับมาเป็นอีกหรือไม่ เพียงแค่ลดยะระเวลาในการเจริญเติบโตของถุงน้ำ

 

โดย: li_prsj@hotmail.com IP: 111.84.74.140 16 พฤศจิกายน 2552 11:28:09 น.  

 

ไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าค่ะ แต่เวลามีรอบเดือนก็จะปวดมากแต่ไม่กี่วันนะค่ะ แต่ที่น่าแปลกคือ แต่งงานอยู่กับแฟนมาเกือบ 4 ปีแล้วมีเพศสัมพัรธุ์เสมอ ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยนะค่ะแต่ไม่มีลูกเลย อยากทราบคะ่ว่าจะเป็นโรคนี้หรือเปล่า และมีโรคประจำตัวเป็นไทรอยล์อยู่นะคะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: mo IP: 125.27.36.192 17 พฤศจิกายน 2552 16:11:05 น.  

 


เป็นโรคนี้แล้วจะออกลูกยากไหมค่ะ

 

โดย: pat IP: 125.26.177.51 22 กรกฎาคม 2554 15:12:44 น.  

 

ตอนนี้หมอก็บอกว่าเป็นอยู่ อยากรู้ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆ ไม่รักษามันจะเป้นยังงัยค่ะ

 

โดย: air IP: 61.90.96.121 16 กันยายน 2554 20:26:46 น.  

 

เคยเป็นโรคนี้เหมือนกันคะ แต่เป็นที่รังไข่คะ ผ่าตัดแล้ว ฉีดยาคุมมานานไม่หาย พอดีมาเจอผลิตภัณฑ์ซันคลาร่าคะ กินแล้วดีขึ้นมาก เข้าไปดูรายละเอียดได้คะ
www.sunclara889.com น่าสนใจคะ

 

โดย: ส้ม IP: 125.24.93.102 26 พฤศจิกายน 2554 20:05:26 น.  

 

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ เป็นประโยชน์กับหนูมากค่ะ

 

โดย: pingky IP: 192.168.1.115, 180.183.48.25 22 มกราคม 2555 10:33:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


law of nature
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฎในบล็อกนี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะ
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2549
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
31 ธันวาคม 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add law of nature's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.