โรคอีดี :: บั่นทอนความเป็นชาย

1. ความหมาย ::โรคอีดี คือ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dyfunction หรือ ED) : ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่อาจแข็งตัว หรือแข็งตัวได้ไม่เต็มที่ หรือแข็งตัวไม่ได้นานพอที่จะร่วมเพศได้

2. สาเหตุของการเกิดโรค : ความผิดปกติที่กลไกใดๆ ก็ล้วนแต่ทำให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ อันได้แก่
ก. ความล้มเหลวในการเริ่มต้น (failure to initiate) อันมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ เนื้อเยื่อประสาท และฮอร์โมน
ข. ความล้มเหลวในการแข็งตัว (failure to fill) เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดแดง
ค. ความล้มเหลวในการคงการแข็งตัวไว้ (failure to store) จากความผิดปกติของเส้นเลือดดำทำให้เกิด venous leakage

1) จากภาวะทางจิตใจ ความเครียด ความวิตกกังวล ความกดดัน หรือ ความฝังใจในด้านลบ เกี่ยวกับเรื่องเพศ
2) จากภาวะทางร่างกาย สาเหตุ นี้จะมีส่วนถึง 80% ของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาจจะเนื่องจากการเจ็บป่วย การผ่าตัด อุบัติเหตุ ที่มีผลต่อการทำลายของเส้นเลือด หรือเส้นประสาทซึ่งเชื่อมโยงกับอวัยวะเพศ
3) สาเหตุจากการได้รับยา หรือ ภาวะพร่องของฮอร์โมนเพศชาย

สาเหตุด้านร่างกาย (organic) สาเหตุด้านจิตใจ (psychogenic) และทั้งสองสาเหตุร่วมกัน (mixed ED) คิดเป็นร้อยละ 70, 11 และ 18 ตามลำดับ สำหรับสาเหตุทางร่างกายนั้น ที่พบบ่อยมักจะเกิดจากโรคเรื่อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน (diabetes) เส้นโลหิตแข็งตัว (atherosclerosis) จากอายุที่มากขึ้นหรือไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) นอกจากนี้พบได้ในรายที่มีการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง การผ่าตัดกระดูกเชิงกราน หรือการฉายรังสี การผ่าตัดต่อมลูกหมาก และ multiple sclerosis เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มสุราจัด การสูบบุหรี่และจากยาหลายๆ ชนิด

3. ขั้นตอนของการรักษา ภาวะอีดี เป็นตัวชี้วัดว่า ร่างกายไม่ฟิต
3.1. การรักษาด้านจิตใจ โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้น มีสาเหตุมาจากทางจิตเบื้องต้น ถ้าเสื่อมแค่ใจแต่กายสู้ แบบนี้ปรับจิตปรับใจเสียใหม่ก็หายได้
3.2 การรักษาด้านร่างกาย ในรายที่เสื่อมแท้ ๆ แก้ทางจิตยังไงก็ไม่หายเสียแล้ว…ยังมีทางเลือกในการรักษา (อ่านในเว็ปไซด์ //love4home.com.www.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=109737&Ntype=4)
3.2.1. ยารับประทาน /ยาทาอวัยวะเพศ
3.2.2 ยาฉีดเข้าอวัยวะเพศ
3.2.3 ยาสอดท่อปัสสาวะ
3.2.4 กระบอกสูญญากาศ
3.2.5 การผ่าตัดฝังแกน

4. ผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูงหรือไม่ การสำรวจในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในชายจำนวน 1,250 รายพบว่าเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศร้อยละ 37.5

อายุโดยเฉลี่ยของผู้ชายที่มักจะประสบกับภารวะโรคนี้คือ ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้น ข้อมูลการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่าผู้ชายวัย 40-59 ปี กว่า 5 ล้านคน ประสบปัญหาเป็นผู้ชายวัยทอง เพราะพบว่าอาการนี้ สามารถเกิดขึ้นในวัยรุ่นได้ "สาเหตุเกิดจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย อาการซึมเศร้า วิตกกังวล หรือไม่ค่อยได้พักผ่อน มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ พบว่าคนที่มีอายุ 31-60 ปี มีโอกาสเสี่ยงพอกัน"

5. อาการที่ระบุว่าน่าจะเป็นอีดี คือ หากจะอธิบายกันให้เห็นภาพก็คือ คนที่มีความต้องการทางเพศ 100% แต่ทำ ได้เพียง 90% ก็ถือว่าเป็นโรคอีดีแล้ว หมายความว่า ในเดือนหนึ่งมีกิจกรรมทาง
เพศ 10 ครั้ง แต่ทำได้เพียง 9 ครั้งก็จัดว่าใช่ ถือเป็นการเริ่มต้นของอาการ ....ส่วนอาการที่ชัดเจนที่สุดคือ เมื่อมีอารมณ์หรือความต้องการแล้ว แต่ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากอวัยวะเพศไม่แข็งตัว แต่ในผู้ที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศ หรือเบื่อกิจกรรมประเภทนี้ ไม่จัดว่าเป็นโรคอีดี

ุุุ6. การป้องกันการพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกายที่เหมาะสม การรับประทานอาหารที่ดีครบถ้วน ไม่เสพสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอีดี ...การละ ปล่อยวาง เรื่องที่ทำให้เกิดความกดดัน วิตกกังวล หรือเหตุทางใจต่าง ๆ และ ตรวจร่างกายประจำปีอย่างน้อยปีละครั้ง

ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันใหม่ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ อย่านอนดึก เพราะฮอร์โมนเพศชาย(Androgen) จะหลั่งออกมาได้ดีในเวลากลางคืน กินอาหารให้ครบห้าหมู่ โดยเน้นอาหารที่มีธาตุสังกะสี เช่น อาหารทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา บวกกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และงดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งตัวภรรยาหรือคู่รักถือว่ามีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ต้องรู้จักยอให้เป็น อย่าไปซ้ำเติมดูถูกอาการของสามี ควรมองส่วนดีอื่นๆ ของสามี จะช่วยให้ผู้ชายมีกำลังใจที่ดีขึ้น"

7. วิถีธรรมชาติเข้าช่วย : คุณผู้ชายจะต้องยึด "7 หลักการ" ในการใช้ชีวิต อย่างเคร่งครัดจะทำให้คุณผู้ชายปลอดภัยจากโรคนกเขาไม่ขัน

7.1.งดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ใหญ่ เพราะไขมันของสัตว์ใหญ่เป็นไขมันชนิดเลว ทำให้ เกิดการพอกหนาที่ผนังเส้นเลือด จะทำให้นกเขาเป็นมะเขือเผา
7.2.รับประทานปลาและอาหารทะเลให้มาก เพราะปลาทะเลมีไขมันโอเมก้า 3 ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดี เลือดไม่จับกลุ่ม

7.3.รับประทานพืชผักผลไม้สด ซึ่งจะมีเกลือแร่และวิตามินช่วยต่อต้านความชรา และมีส่วนกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง
7.4.พืชสมุนไพรบางชนิด มีส่วนช่วยการไหลเวียนของโลหิต เช่น โสม ขิง แป๊ะก๊วย (Ginkobiloba) การรับประทานเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

7.5.สารเสริมอาหาร บางชนิดก็มีส่วนช่วยการไหลเวียนของโลหิตได้ดี เช่น น้ำมันปลา FISH OIL ในปริมาณวันละ 1,000-2,000 มิลลิกรัม ถ้ารับประทานร่วม
กับวิตามินอี วันละ 400 หน่วยสากล จะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
7.6.การใช้สุวคนธบำบัด น้ำมันหอมระเหยหรือ ESSENTIAL OIL บางชนิดมีคุณสมบัติที่ทำให้มีความสุขสบาย

7.7.การออกกำลังกายและการพักผ่อน จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณผู้ชายทุกคนควรปฏิบัติ

8. คนไข้โรคอีดีจะต้องได้รับการรักษาทุกคนหรือไม่ คนไข้ที่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทุกราย ถ้าคนไข้และคู่สมรสไม่รู้สึกเดือดร้อนที่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่อย่างไรก็ตามคนไข้ที่มีปัญหานี้เป็นข้อบ่งชี้ว่า อาจจะเกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ดังนั้นแม้ว่าไม่ต้องการจะมีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็ควรจะได้รับการตรวจเช็คสุขภาพดู

//www.kalathai.com/print_news.php?tbname=news&condition=article_id=19
//www.thaihealth.or.th/news.php?id=4547&PHPSESSID=0d6b600171ed2e7a3e8a59
//www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9470000040509
//www.emedicine.com/med/topic3023.htm
//www.prostatecentre.ca/support_sexuality5.html
//www.pfizer.be/.../Erectile_dysfunction.htmAnatomy ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
วิธีการรักษา
Happy Ending ??(not sure!! etc)
 

Create Date : 30 ธันวาคม 2549
11 comments
Last Update : 30 ธันวาคม 2549 10:10:45 น.
Counter : 4876 Pageviews.

 
ส.
ค.
ส.
2
5
5
0
โอเล่ขอให้คุณ law of nature มีความสุขมากๆนะค่ะ


ป.ล.แล้วมีโรคอะไรมั้ยค่ะ ที่บั่นทอนความเป็น ญ. นะค่ะ

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 30 ธันวาคม 2549 9:23:01 น.  

 

ได้ฟามรู้เยอะเลย
แต่ว่า ไม่ใช่ผู้ชาย
เลยได้แต่อ่าน

อิอิ


hApPy NeW yEaR 2007
ขอให้มีความสุขมากมาย
โชคดี มีเงินมีทองใช้ค่ะ 

โดย: โสดในซอย 30 ธันวาคม 2549 11:19:38 น.  

 

มีประโยชน์สุด ๆ

 

โดย: POL_US IP: 74.136.206.163 30 ธันวาคม 2549 14:59:41 น.  

 


มีวิธีทำให้เป็น โรคอีดี ไม๊หนู ของป๋ามันคึกคักเกินไปอ่ะ

 

โดย: สยึมกึ๋ย 30 ธันวาคม 2549 19:22:40 น.  

 นึกว่าจะมีทางออกให้บรรดาป๋าๆ แถวนี้

 

โดย: jengly 30 ธันวาคม 2549 22:02:41 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้คุณlaw of nature และครอบครัวมีแต่ความสุข
โรคภัยไม่มี
มีโชคมีลาภมีเงินมีทอง
รวยๆ เฮงๆ ตลอดปีและก้อตลอดไปค่ะ 

โดย: icebridy 30 ธันวาคม 2549 22:46:57 น.  

 

น่ากลัวมากๆ ...
อย่าพบพานกันเลยครับสาธุ

 

โดย: พลทหารไรอัน 20 กุมภาพันธ์ 2550 14:48:58 น.  

 

มีเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษา แนะนำและมีตัวช่วยที่ได้ผลจริงๆ 086-6017602 panniwa@hotmail.com

 

โดย: ชญานิษฐ์ IP: 58.9.20.28 21 ธันวาคม 2550 22:23:09 น.  

 

กลัว

 

โดย: A_A IP: 124.121.186.55 4 พฤศจิกายน 2551 9:51:35 น.  

 

เคยเป็น ตอนนี้ดีขึ้น ทานยาหมดมาตลอด ตอนนั้นเสียกำลังใจ ใจมันสู้นะครับแต่มันไม่สู้หรือสู้แล้วก็สงอกแสงก เพื่อนมันทานทานกระชายดำกับรากปลาไหลมันแนะนำบอกว่าทานมาสามเดือนดีขึ้นกำลังมันมา บอกว่ามันซื้อจากเวป thaiherbweb.com ทานแล้วไม่รู้หละ แต่กำลังใจมา ทานไปได้สองเดือนเมื่อคืนจัดหนักสู้ได้แฮะ

 

โดย: เกือบไปแล้ว IP: 183.89.94.244 24 มิถุนายน 2555 22:13:46 น.  

 

ยาแบบฉีดกับสอดที่ไหนมีขายคับ

 

โดย: นานา IP: 223.24.165.55 26 ธันวาคม 2560 18:56:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


law of nature
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฎในบล็อกนี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะ
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2549
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
30 ธันวาคม 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add law of nature's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.