<<
มิถุนายน 2553
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
8 มิถุนายน 2553
 

ประชาชน และ รัฐบาล..ได้อะไร......จากเอแบคโพลล์

เตือนใจ เจริญพงษ์

ส่วนใหญ่คงได้อ่าน...ของมติชนออนไลน์
ว่าด้วยข่าว....ที่
เอแบคโพลล์..ต่อ..ประเด็น...
ที่..ชี้ว่าประชาชนชาวไทย
...เกินครึ่งขอเป็น "พลังเงียบ"
และ..มองปรับครม.ล่าสุดไร้ประโยชน์
พร้อม..จี้รัฐบาล.- รมต.เร่งแก้ปัญาด่วน
.................................................................................................
หากพิจารณาโพลล์ที่ว่านี้..
มีนัยหลายประการที่น่าสนใจ
จึงขอนำมาฝากให้แฟนคลับอ่าน
เพื่อ..จดจำ..ผลการสะท้อนข้อคิดมุมมองของประชาชน
ว่า....เขา(ประชาชน)คิดอย่างไร และ ผู้เกี่ยวข้อง (รัฐบาล)
ได้ใช้ประโยชน์กันแค่ไหน
................................................................................................

สำนักวิจัยวิจัยเอแบคโพลล์ (ABAC POLL)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
................................................................................................
เปิดเผยผลวิจัย..... “เอแบคเรียลไทม์โพลล์”
ที่เป็นการสำรวจจากครัวเรือนที่สุ่มตัวอย่างได้ทั่วประเทศ
ตามหลักสถิติแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น
และได้ติดตั้งโทรศัพท์ให้กับครัวเรือนที่เป็นตัวอย่าง
เพื่อทำ...การสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็วฉับไว
...............................................................................................
จากนั้น...ประมวลผล
ด้วย..ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์
โดยครั้งนี้...ได้ทำการสำรวจ
เรื่อง .....
..ประเมินความรู้สึก และ ฐานสนับสนุนทางการเมือง
ของสาธารณชนต่อการทำงานของรัฐบาล
กรณีศึกษา..ตัวอย่างประชาชน
ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน 17 จังหวัดของประเทศ
................................................................................................
ได้แก่ ...
...กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี กาญจนบุรี
ชลบุรี เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ
สกลนคร หนองบัวลำภู ระนอง พัทลุง และสุราษฎร์ธานี
................................................................................................. จำนวนทั้งสิ้น 1,237 ครัวเรือน
ดำเนินโครงการ ในวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2553
................................................................................................
ผลการศึกษาพบว่า.....
... นโยบายหลัก..ของรัฐบาล
ที่..สาธารณชน..ให้คะแนนประเมิน
โดยภาพรวมในการศึกษาครั้งนี้
.................................................................................................
เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน
พบว่า ....
..การสร้างความปรองดองของคนในชาติได้ 5.87 คะแนน
รองลงมาคือ...
... การแก้ไขปัญหาความยากจนได้ 5.69 คะแนน
...การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 5.64 คะแนน
............................................................................................... อย่างไรก็ตาม...
ที่..ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งในสองเรื่อง
ได้แก่ ...
...การแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ได้ 4.77 คะแนน
และ ...การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้ 4.12 คะแนน ตามลำดับ
.................................................................................................
นอกจากนี้ ...
สิ่งที่น่าพิจารณาคือ....
.... ประชาชนเกินกว่าครึ่งหรือร้อยละ 53.8
คิดว่า...
จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดนี้
ในขณะที่ ...ร้อยละ 32.8
คิดว่า...ได้รับประโยชน์ และ ร้อยละ 13.4 ไม่มีความเห็น
.................................................................................................

ดังนั้น..
รัฐบาล..ต้องเร่งทำงานให้หนักขึ้น
หลังจาก..ผ่านจุดสูงสุดของวิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมา
และ รัฐมนตรีใหม่..
....ต้องไม่มีเวลาฮันนีมูนตำแหน่งใหม่ของตนเอง
แต่...ต้องเร่งทำงาน..แก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน
................................................................................................

ผลการศึกษายังพบด้วยว่า...
ฐานสนับสนุนทางการเมืองของสาธารณชน...
ต่อ...รัฐบาลในปัจจุบัน
ไม่ได้แตกต่างไปจากอดีตที่ผ่านมามากนัก
คือ... กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลมีร้อยละ 24.2
...กลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลมีร้อยละ 15.2
โดยประชาชนส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 60.6
....ยังยืนยัน...ที่จะขออยู่ตรงกลาง ..
เป็น..กลุ่มพลังเงียบ ...ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
.................................................................................................
ผลการสำรวจครั้งนี้
และ..งานวิจัยในอดีต..
สะท้อนให้เห็นว่า....
... การเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่..นำไปสู่ความรุนแรงบานปลาย
ที่..มักจะจบลงด้วยการสูญเสียชีวิตของประชาชน
และ..การเผาทำลายทรัพย์สินสาธารณะ
ซึ่ง..ไม่เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายการเมืองใดเลย
.............................................................................................
คือ...ไม่ได้ทำให้รัฐบาลได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
และ..ไม่ได้ทำให้ฝ่ายที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล
ได้รับฐานเสียงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
และ..กลุ่มคนส่วนใหญ่
ยังคง..เป็นกลุ่มที่ไม่สนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
รวมถึง...ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อฝ่ายการเมืองทุกกลุ่ม
.................................................................................................
สำหรับ..แนวทางออกเพื่อเพิ่มความนิยม
...ทั้งสองฝ่าย ...
คือ ....การทำงานการเมืองเชิงสร้างสรรค์
และ...การใช้เหตุผลร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศ
และ...ความเดือดร้อนของประชาชน
................................................................................................
ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นด้วยว่า......
ทางออก..ระยะสั้น..
สำหรับปัญหาที่ค้นพบครั้งนี้คือ....
รัฐบาล...ต้องไม่ทำให้สาธารณชน
รู้สึกว่า...
... ทุกรัฐบาล..ก็ทุจริตคอรัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น
เพราะจะ...ทำให้เกิดปัญหาเป็นลูกโซ่
ไปยัง...พฤติกรรม..การซื้อสิทธิขายเสียง
และ...ความไม่เป็นธรรมในสังคม
ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนจำนวนมากในขณะนี้
................................................................................................
สำหรับ...
...ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รัฐบาล และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำเป็น..ต้องออกมาสร้าง..
..ความเชื่อมั่น และ ลดความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม
เช่น ...การให้ป้อมตำรวจมีตำรวจประจำอยู่ตลอดเวลา
... มีการตั้งด่านประจำจุดเสี่ยงส่งประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัย
...การเข้าถึง ..ที่เกิดเหตุ
และ...สามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วฉับไวมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
.................................................................................................
จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง
พบว่า...
ตัวอย่าง..ร้อยละ 47.0 เป็นชาย
.. ร้อยละ 53.0 เป็นหญิง
ตัวอย่าง...ร้อยละ 10.0 อายุน้อยกว่า 20 ปี
...ร้อยละ 22.3 อายุระหว่าง 20 – 29 ปี
... ร้อยละ 18.3 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี
... ร้อยละ 21.8 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี
และ .... ร้อยละ 27.6 อายุ 50 ปีขึ้นไป

...............................................................................................
ตัวอย่าง....
ร้อยละ 63.2 สำเร็จ..การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 32.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และร้อยละ 4.5 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
................................................................................................ ตัวอย่าง
ร้อยละ 30.2 ระบุ...อาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 27.1 ระบุ...อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 16.1 ระบุ...เป็นพนักงานเอกชน
ร้อยละ 11.0 ระบุ...ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 6.6 .. เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ
ร้อยละ 5.9 ระบุ...เป็นนักเรียนนักศึกษา
ในขณะที่ร้อยละ 3.1 ระบุ..ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ
................................................................................................
อย่างน้อยๆ ข้อมูลดังกล่าว
ไม่ใช่การนั่งเทียนเขียนกัน
ก็หวังว่า...
....ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
.....โดยเฉพาะ...รัฐบาลของท่านนายกมาร์ค
คงต้องฟัง...และ ไม่ต้องสั่งการให้ทำโพลล์ซ้ำๆๆอีก
...ฟันธง...เร่งทำงาน
....เยียวยาจิตใจผู้คน
....พัฒนางานบ้านงานเมือง..อีกหลายเรื่องหลายประเด็นๆๆๆๆ
อย่างจริงจัง กันเถอะคะ...
....ท่านนายก..ขา
....ท่านๆๆๆๆ ครม. ทั้งเก่า และใหม่
.................................................................................................
หวังได้สัก...กี่มากน้อยนะ
เอาเถอะ..ช่วยกันสร้างความหวังใหม่
(พยายามคิดเป็น...บวกไว้ก่อนนะคะ)
....ช่วยกันซ่อมแซมบ้านเมือง
.....ขอวิงวอนฝ่ายบริหาร
...ต้องพูดให้ชัดว่า..ฝ่ายการเมือง
.....ต้องทำจริงๆๆๆๆๆ ...จังๆๆๆๆๆ
.....ละเลิก..เรื่องการทำให้..พวกเรา..คิดแบบเดิมๆว่า....
" เบื่อหน่าย...นักการเมือง
และ.เรื่องราวการเมืองไทยจัง
เพราะยังอยู่ในวังวนน้ำเน่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ "
.....ละเลิก...เรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นๆๆๆๆๆ ด้วยนะคะ
เพราะจะกลายเป็นว่า....
" ว่าแต่เขา...อิเหนาเป็นเอง "
................................................................................................
 

Create Date : 08 มิถุนายน 2553
2 comments
Last Update : 8 มิถุนายน 2553 14:49:34 น.
Counter : 952 Pageviews.

 
 
 
 
 
 

โดย: nuyza_za วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:19:22:33 น.  

 
 
 
ไม่ต้องมีสีเสื้อหรอกค่ะ ถ้ามีเสื้สีกากีแน่นอนกว่า
ก็สีเสื้อข้าราชการไงค่ะ ทำเลวมากๆกระทรวงยุติ....ธรรมเขาสนับสนุนให้เลื่อนขั้น ก็ดูอย่างนายวิเชียร บัวผันสิค่ะ
กระทรวงเขาช่วยเต็มที่ ปกป้องคุ้มครองอย่างดี
ดิฉันเป็นผู้เสียหาย เป็นแม่ของคนที่โดนรุมทำร้ายจนตาย
แต่ขอทราบผลการสอบสวนมาหลายปี ไม่เคยได้รับคำตอบใดๆจากกระทรวงยุติ.....ธรรมเลยจนกระทั่งทราบข่าวจากเน็ตเรื่องเลื่อนขั้น ก็ขอนำความเสียใจที่ได้รับส่งต่อให้กระทรวงยุติ....ธรรมและคนอื่นๆได้ทราบว่าเขาทำงานกันแบบนี้ และดิฉันก็ขอใช้สิทธ์ของความเป็มแม่หาความเป็น
ธรรมให้ลูกด้วยการแสดงความคิดเห็นในเน็ตด้วยความจริง
สิริ มิลส์
 
 

โดย: สิริ IP: 115.87.6.234 วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:17:14:22 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

justice0009
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
[Add justice0009's blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com