มีนาคม 2556

 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
การไม่กินเนื้อสัตว์-เจตนาที่แท้จริงของคนกินเจหรือมังสวิรัติ


การไม่กินเนื้อสัตว์-เจตนาที่แท้จริงของคนกินเจหรือมังสวิรัติ

     ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันยังกินเนื้อสัตว์ ฉันก็เคยรู้สึกเอนเอียงไปคนบางกลุ่มที่ชอบว่าติเตียนคนที่กินเจหรือกินมังสวิรัติว่า ไม่กินเป็ดไก่ แต่ยังทำไก่เจ เป็ดเจมากิน อย่างนี้คิดว่าตัวเองจะพ้นบาปหรือ  และรู้สึกว่าคนที่กินเจและมังสวิรัติเป็นคนไม่ปกติหรือเปล่า  เพราะคนทั่วไปจะกินเนื้อสัตว์ การกินเจและมังสวิรัติทำให้เราขาดสารอาหารไม่มีเรี่ยวแรง..........แต่ความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดของคนไม่เข้าใจและไม่เคยที่จะเปิดใจยอมรับเพื่อที่จะเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของการไม่กินเนื้อสัตว์    เหมือนดังคำพระพุทธเจ้าที่เราถูกอวิชชาครอบงำแล้ว. และเมื่อฉันได้เกิดสงสัยฉันก็ค้นคว้าหาคำตอบ ทำให้ฉันเข้าใจว่า  ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยที่เราจะเลิกกินเนื้อสัตว์  เพราะมนุษย์ดั้งเดิมมาก็กินแต่พืชผัก บุคคลในอดีตมากมายที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือผู้มีชื่อเสียงก็กินมังสวิรัติ ไม่ใช่เฉพาะแต่พระอริยะในสมัยอดีตเท่านั้น 

     ฉะนั้น หากเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์ แต่ยังเรียกชื่ออาหารเป็นไก่เจ เป็ดเจก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตำหนิแต่อย่างใด  ถ้าเขาไม่เรียกไก่เจ เป็ดเจ เขาจะเรียกชื่อว่าอะไร มันก็เรียกเมนูยากเหมือนกันน่ะ.แล้วจะว่าเขาบาปก็ไม่น่าจะใช่น่ะ เขาจะบาปได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้ไปกินเนื้อไก่ เนื้อเป็ดจริงๆ.....เขาก็ไม่ได้มีจิตคิดจะกินเนื้อสัตว์อยู่นั่นเอง....

     ฉันอยากให้คนที่กินเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีอคติกับคนกินเจหรือมังสวิรัติให้เข้าใจถึงเจตนาที่แท้จริงของคนกินเจหรือมังสวิรัติให้เข้าใจ และพิจารณาเหตุผลบางประการเพื่อเปิดใจกว้างยอมรับคนที่กินเจและมังสวิรัติด้วย

           คนที่กินเจหรือมังสวิรัติ บางคนเขาก็เคยเป็นคนกินเนื้อสัตว์เช่น       เดียวกับคุณมาก่อน การที่เขาเลิกกินเนื้อสัตว์หันมากินเจและ             มังสวิรัตินั้นก็มีเหตุผลบางประการที่เขาตั้งใจงดเว้น ได้แก่


- เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์โดยไม่เอาเลือดเนื้อเขามาเลี้ยงชีวิตของเรา เป็นเหตุผลเดียวกันที่ว่าเราเองก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเลือดเนื้อของเราไปเป็นอาหารของใครเช่นกัน ชีวิตใครใครก็รักเช่นเดียวกัน


-ทั่วโลกมักมีการรณรงค์ห้ามซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นซีดี แผ่นดีวีดี รองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนมซึ่งการซื้อของละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการส่งเสริมให้คนหาประโยชน์จากการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กันมากขึ้น การรณรงค์ไม่ซื้อขายงาช้างหรือเขาสัตว์ก็เป็นการไม่ส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดตัดงาช้าง หรือตัดเขาสัตว์มาขายกัน เช่นเดียวกัน การที่บางคนไม่กินเนื้อสัตว์ก็มีเหตุผลเพื่อเป็นการไม่ส่งเสริมให้คนฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์ เป็นการรักษาสิทธิเสรีภาพของสัตว์ไม่ต่างกับมนุษย์ที่ต้องการสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกัน


- งดเว้นเนื้อสัตว์เป็นการคืนชีวิตสัตว์ ถึงแม้การกินเจและมังสวิรัติจะไม่ได้บุญกุศลแต่อย่างใด แต่เป็นการไม่สร้างบาปกรรมเพิ่มเติม ไม่เป็นผู้สร้างอกุศลกรรมให้เกิดขึ้น เป็นผู้มีปณิธานแน่วแน่ในการไม่ส่งเสริมให้ผู้อื่นผู้ใดฆ่าสัตว์ ขายเนื้อสัตว์ และเป็นไม่เกี่ยวข้อง ไม่อยู่ในวงจรการตายของสัตว์เหล่านั้น


- ผู้กินเจและมังสวิรัติ มีส่วนทำให้ผู้ค้าขายเนื้อสัตว์และประกอบอาหารขายที่มีเนื้อสัตว์บางรายเปลี่ยนใจหันมาเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์กันมากขึ้น เพราะมองเห็นว่า การค้าขายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ทำให้เขาเป็นผู้รับบาปจากการเบียดเบียนสัตว์


     คนกินเจหรือมังสวิรัติมักมีเมนูอาหารเรียกชื่อตามเนื้อสัตว์ก็มีเหตุผลบางประการเช่นเดียวกัน......


-อาหารเจหรือมังสวิรัติที่มีไส้กรอกหมูไก่ ไส้อั่ว แฮม ปลาเค็ม เป็ดเจ ปลาเจ ฯลฯ เป็นแต่ชื่อเรียก ความจริงก็คือความจริง เราไม่ได้มีเจตนาไปเบียดเบียนเนื้อของสัตว์เหล่านั้นมากิน และคนที่กินเจหรือมังสวิรัติประจำเขาไม่ได้อยากกินของเหล่านี้เป็นชีวิตประจำวันเพราะอาหารปรุงแต่งเหล่านี้ไม่ได้มีโทษผิดแผกไปกับอาหารเนื้อสัตว์ที่เขามาทำไส้กรอกหรือแฮมเลย


-คนกินเจและมังสวิรัติเขาก็มีวิธีทำอาหารให้หลากหลายจะได้ไม่เบื่อกับการกินแต่ผัก จึงต้องเอาเต้าหู้หรือเห็ด ฟองเต้าหู้ โปรตีนเกษตร มาบดผสมเครื่องปรุงทำเป็นเมนูต่าง ๆบ้าง และบางทีอาจมีชื่อเรียกตามเนื้อสัตว์ที่เราเรียกกันบ้างเช่นโปรตีนสับ ก็อาจเรียกหมูสับเจ แต่อย่างไรเจตนานั้นก็คือไม่ได้อยากกินเนื้อสัตว์อยู่ดี


     คนกินเจหรือมังสวิรัติมักจะเชิญชวนให้คนที่กินเนื้อสัตว์ลด เลิก ละในการกินเนื้อสัตว์ เจตนาของคนที่ชักชวนนั้นไม่ต่างอะไรกับคนปฏิบัติธรรมที่มักจะชักชวนให้ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา หรือ ชวนทำบุญปล่อยโคกระบือ ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วหากเราทุกคนเลิกกินเนื้อสัตว์ นั่นคือการปลดปล่อยชีวิตสัตว์นั้นแล้ว เพราะถ้าคุณกินเนื้อสัตว์อยู่ ก็ยังถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการฆ่าอยู่นั่นเอง

     การกินเจประจำปีนั้นมีแค่ 10 วันต่อปี ถ้าทุกคนเลิกกินกันทุกคนใน10วันต่อปี ก็เป็นการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ได้มากมาย แต่เราจะสามารถปลดปล่อยชีวิตสัตว์ได้มากมายหลายเท่าหากคุณกินเจหรือมังสวิรัติตลอดชีวิต เพราะในแต่ละปีทั่วโลก สัตว์จะถูกฆ่าตายในวันสำคัญต่าง ๆมากมาย เช่น งานบวช งานบุญ งานแต่ง งานศพ วันขึ้นปีใหม่ วันสำคัญในแต่ละประเทศทั่วโลกรวมทั้งการฆ่าบูชายัญในบางประเทศทั่วโลก รวมกันแล้ว 10 วันที่คุณกินเจนั้น ปล่อยชิวิตสัตว์ได้น้อยกว่าที่คุณกินทั้งชีวิตหลายพันหลายหมื่นเท่าเลยทีเดียว

     คนกินเจและมังสวิรัติส่วนใหญ่จะกลายเป็นคนลดการกินอาหารขยะและอาหารปรุงแต่งน้อยลงไปตามธรรมชาติ เพราะการกินเนื้อสัตว์จะต้องใส่เครื่องปรุงที่ดับกลิ่นคาว คนกินเนื้อสัตว์จึงได้รับสารปรุงแต่งในปริมาณมาก สุขภาพโดยรวมของคนกินเจและมังสวิรัติจะดีกว่าคนกินเนื้อสัตว์ เพราะกินอาหารที่ย่อยง่ายกว่า ทำให้ไม่แก่ก่อนวัยอันสมควร

     ในแง่ของการปฏิบัติที่มองเห็นได้ชัดเจนโดยทั่วไปคือ คนที่กินเจและมังสวิรัติ จิตใจจะละเอียดอ่อนขึ้นเป็นลำดับ จะมีความเมตตาสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากขึ้น มีจิตเมตตามากขึ้น ลดความหยาบคาย ลดฑิฐิมานะในตัวตนลง มีความเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนมากขึ้น จะเป็นผู้ต้องถูกฝึกปฏิบัติธรรมโดยอัตโนมัติเพราะ คนกินเจและมังสวิรัติจะถูกติเตียนจากบุคคลอื่นหากกระทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เช่น ถ้าเผลอพูดจาไม่ดีอาจถูกคนตำหนิว่ามือถือสาก ปากถือศีล หรือบางคนก็ว่ากินเจแล้วก็ต้องห้ามโกรธด้วยน่ะ(โดนติทุกทาง)  เป็นต้น ทำให้ผู้กินเจและมังสวิรติจำเป็นต้องระวัง กาย วาจา ใจด้วย ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้กินเจและมังสวิรัติด้วย

     ในแง่ของศาสนา การไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นการทำตามศาสดาทุกพระองค์ที่สอนให้เราไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ยังความเบียดเบียนสัตว์ ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเบียดเบียนสัตว์ ไม่ส่งเสริมให้ขายเนื้อสัตว์ ไม่ส่งเสริมให้บูชาด้วยเนื้อสัตว์ ซึ่งการไม่กินเนื้อสัตว์นั้นเป็นการไม่ส่งเสริมให้สัตว์ถูกฆ่าตายอย่างแท้จริง เป็นการไม่ผูกเวรกรรมกับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอย่างแท้จริง เป็นการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อย่างแท้จริง

      บางคนก็มักจะกล่าวว่า กินเนื้ออยู่ดี ๆ เลิกกินเนื้อมากินเจให้ลำบากทำไม ทำไมไม่ดำเนินสายกลาง  ต้องขอตอบว่าคนที่กินเจหรือมังสวิรัติส่วนใหญ่นั้นเลิกกินเพื่อพยายามไม่อยู่ในวงจรของสัตว์ที่ถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ทั่วโลก ก็เหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมที่พยายามปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากวงจรการเกิดตายเช่นเดียวกัน การดำเนินสายกลางต้องเป็นการดำเนินสายกลางที่ถูกต้อง ไม่ควรเป็นการดำเนินสายกลางเอนเอียงไปทางกิเลสของตนเองและไม่ควรเป็นเหตุให้สัตว์ต้องถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมาก

     ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆของผู้กินเจหรือมังสวิรัติ การกินเจหรือมังสวิรัติย่อมส่งผลในการลดการฆ่าและการเบียดเบียนให้น้อยลง และหากเป็นไปได้ทุกคนทั้งโลกใบนี้หันมากินเจหรือมังกันมากขึ้น จะไม่มีการขยายพันธุ์สัตว์และฆ่าเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและเพื่อเงิน มหาเมตตาจะบังเกิดทั่วทุกมุมโลก และยังศานติสุขให้กับโลกใบนี้อย่างแน่นอน.....


คุณทราบหรือไม่ว่า? สัตว์ที่ถูกฆ่าตายทั่วโลกมากมาย มาจากการกินเนื้อสัตว์ของมนุษย์เป็นต้นเหตุสำคัญ


การแพร่ขยายการบริโภคเนื้อสัตว์นั้น จะทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารขึ้นทั่วโลก

แนะนำเข้าไปศึกษาในเวปไซด์นี้

//al.godsdirectcontact.org/your_food/Thai.htm
Create Date : 01 มีนาคม 2556
Last Update : 14 มิถุนายน 2560 16:03:42 น.
Counter : 2824 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ineverdie
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments