ธันวาคม 2556

2
4
6
9
16
18
20
24
26
31
 
 
All Blog
Muang Sing Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 ประเทศไทย มีประวัติยาวนานนับแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลายาวนานมากทีเดียว แต่ละยุคแต่ละสมัยยังคงเหลือหลักฐานร่องรอยทางวัฒนธรรมในอดีตให้เห็นถึงยุคของความรุ่งเรืองที่เคยมีมา ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกให้แก่รุ่นต่อ ๆ ไป จึงจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยนั้นมีอุทยานประวัติศาสตร์กระจายอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ที่สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร หรือแม้กระทั่งที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ตาม

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังไม่แน่นอนว่าเกิดขึ้นในสมัยใด แต่จากซากปรักหักพังของโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันทำให้สันนิษฐานได้ว่า เป็นศิลปะที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18-19 กับตรงกับยุคของลพบุรีตอนปลาย และตรงกับยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ขอม

     โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กำแพงก่อด้วยศิลาแลง มีคูน้ำ และคันดิน สถาปัตยกรรม และปะติมากรรมได้รับอิทธิพลมาจากขอมแบบบายน(ข้อมูลจากททท.) แบ่งเป็นส่วนสำคัญดังนี้
          -โบราณสถานหมายเลข 1 – 4
          -อาคารจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ
          -หลุมขุดค้นทางโบราณคดี

โบราณสถานหมายเลข 1 อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กว่าหมายเลขอื่น ๆ  คือส่วนที่เป็นปราสาทเมืองสิงห์ ที่ประกอบไปด้วยองค์ประธาน ซุ้มโคปุระ และกำแพงแก้ว ภายในมีรูปจำลองของพระอวโลกิเตศวร พระนางปรัชญาปารมิตาประดิษฐานอยู่ ส่วนองค์จริงได้ถูกย้ายไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพฯ

อาคารจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ เป็นอาคารชั้นเดียวจัดแสดง ภาพถ่ายเรื่องราวการบูรณปฏิสังขรณ์อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ตอนบูรณะแต่แตกหักแล้ว และมีรูปจำลองพระพุทธรูป พระนางปรัชญาปารมิตา และเทวรูปศิลปะสมัยขอม

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี อยู่ทางด้านทิศใต้ใกล้กับแม่น้ำแควน้อย ที่หลุมขุดค้นโบราณคดีมีการขุดพบโครงกระดูกสี่โครง และอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องประดับ อาวุธที่ทำจากสำริด ดินเผา โลหะ และมีการแสดงภาพการขุดค้น นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำที่มีอายุประมาณ 2,000 ปี ก่อนการเกิดปราสาทเมืองสิงห์

     ข้อแนะนำ
1.สำหรับนักท่องเที่ยวหากต้องการมาเที่ยวกันเป็นครอบครัว ควรมาโดยรถส่วนตัว หรือจ้างรถมาจะสะดวกในการเดินทางชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์มากกว่า
2.หากมาเที่ยวช่วงสายหรือเที่ยง บ่าย ในฤดูร้อน และหนาวควรมีร่ม หรือทาครีมกันแดดมาด้วยจะดี
3.ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนละ 10 บาทสำหรับคนไทย มีค่าธรรมเนียมยานพาหนะด้วย
4.เปิดให้เข้าชม 08.00 - 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 034-528456-7

การเดินทาง
รถยนต์ จากตัวอำเภอเมือง มาตามทางหลวงหมายเลข 323 ขับไปจนถึงสี่แยกป้อมตำรวจปากกิเลน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3455 ขับต่อไปตามป้ายบอกทางจะถึงตัวอุทยานฯ

รถโดยสารประจำทาง กาญจนบุรี-สังขละบุรี ลงที่สี่แยกปากกิเลน ต่อรถเข้าไป

รถไฟ ลงสถานีท่ากิเลน ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือ ไปกับการท่องเที่ยวทางรถไฟ คลิ๊กปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โบราณสถานปราสาทเมืองสิงห์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โบราณสถานต่าง ๆ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์์ต่าง ๆ จำลองไว้ภายในอาคารจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ภายในปราสาทเมืองสิงห์พบ รูปเคารพจำลองจากองค์จริง ที่ย้ายไปที่พิพิธำัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

โครงกระดูกโบราณ หลุมขุดค้นทางโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โครงกระดูกโบราณ หลุมขุดค้นทางโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โครงกระดูกโบราณ หลุมขุดค้นทางโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โครงกระดูกโบราณภายในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ภาพกลางเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายจากภาพจัดแสดงบริเวณหลุมขุดค้นทางโบราณคดีCreate Date : 29 ธันวาคม 2556
Last Update : 29 ธันวาคม 2556 11:40:02 น.
Counter : 729 Pageviews.

10 comments
  

In 1830 in a Normandy village called Villedieu-les-Poles, Mr. Ernest Mauviel established the Mauviel manufacturing company. Villedieu-les-Poles, long known as The City of Copper, has an 800-year heritage of copper manufacturing. Mauviel's manufacturing expertise is based on this rich tradition of copper manufacturing that has been handed down from generation to generation. Since the very early-years, Mauviel has been a fixture in the professional and commercial markets.


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:41:07 น.
  

Founded in 1944, NSF International is committed to protecting and improving human health on a global scale. NSF International is an independent, not-for-profit organization that provides standards development, product certification, auditing, education and risk management for public health and the environment. Manufacturers, regulators and consumers alike look to NSF International for the development of public health standards and certification that help protect the world's food, water, health and consumer products.


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:41:18 น.
  

This Anolon Advanced 9-Piece Hard-Anodized Nonstick Cookware Set plus 2-Piece Bake ware Set features revolutionary Anolon Sure Grip handles, a combination of silicone rubber and durable stainless steel.


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:41:45 น.
  

Cook N Home Stainless Steel 7-Piece cookware set, what in box: 1-Qt Sauce Pan with cover, 2-Qt Sauce Pan with cover, 5-QT Stockpot with cover, 10-inch Fry pan without cover, ( 5-Qt cover can fit 10-inch Fry Pan), Stainless steel mirror polished product, with encapsulated bottom, bottom consist of 3 layer, stainless steel, then aluminum core and cover with a stainless steel protective bottom layer, this encapsulated bottom is for even heat distribution, Oven safe to 500 F, can cook on stovetop, can use in oven or use under broiler, also freezer safe for easy food storage.


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:41:58 น.
  

Technology and convenience come together beautifully in Farberware Millennium Stainless Steel Nonstick. Solid stainless steel construction and a fully encapsulated, thick aluminum base create a durable, even-heating stylish addition to the kitchen.


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:42:27 น.
  

The Rachael Ray Hard-Anodized II Cookware Collection is the perfect combination of durability and style and this 12-Piece Cookware Set with Bake ware fits the bill with all essential pieces to make memorable meals every day. The cookware's hard-anodized construction provides even heat, helping to reduce hot spots that can burn food and is coated with a durable nonstick inside and out for exceptional food release and easy cleanup.


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:42:46 น.
  

Trends 5-quart Pasta Pot, Orange Spice. The Trends Line will be sure to bring excitement and fashion appeal. Available in three trend right colors: purple passion, blue cheer and orange spice. . Non-stick interiors. Silicone lacquer exteriors. Bakelite handles


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:43:08 น.
  

Premium cookware that features professional construction- and aluminum disc in the base is bonded to a stainless interior and a stainless exterior - a fusion of the best materials for cooking, offering unsurpassed performance. The aluminum encapsulated base maintains even heat distribution, eliminating hot react with food or alter natural flavors. Elegant styling and a robust silhouette make for a professional look - cook with added flair with this unique cookware.


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:43:19 น.
  

Shred, slice, chop, puree, knead, and more with ease thanks to the KitchenAid 9 Cup Food Processor! Designed for precise slicing, this reliable processor boasts a pulse feature and two speed options - low, great for soft foods like bananas or tomatoes; and high, great for firmer items like potatoes, carrots, or hard cheeses. Plus the 3-in-1 wide mouth feed tube can handle food items with varying sizes.


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:43:42 น.
  

Tramontina's Gourmet 5 Quart 18/10 Stainless Steel Tri-Ply Base Covered Dutch Oven, from the company's Prima line, adds both beauty and performance to kitchen tasks. The 5 Quart Covered Dutch Oven features an elegantly styled vessel with a flared edge, tri-ply base and mirror exterior finish.


โดย: Park (pronjaidee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2556 เวลา:11:44:05 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13pronjaidee
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]