ธันวาคม 2556

2
4
6
9
16
18
20
24
26
31
 
 
27 ธันวาคม 2556
All Blog
ไวน์ (Wine)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverage) สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น อาการเพ้อ , ความจำเสื่อม , กล้ามเนื้อฝ่อ , กระดูกเปราะ , เป็นหมัน , ความดันโลหิตสูง , เลือดออกในชั้นเยื่อหุ้มสมอง , โรคหลอดเลือดหัวใจ , ตับอักเสบ , ตับแข็ง ฯลฯ นอกจากนี้ยังสร้างความสูญเสียและปัญหาทางสังคมตามมาอีกเป็นจำนวนมาก เช่น อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ – รถยนต์ , การทะเลาะวิวาท , ความร้าวฉานในครอบครัว เป็นต้น ถึงขั้นที่ “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ : สสส.” ต้องดันโฆษณาชุด “ ให้เหล้า = แช่ง” ออกมาประชาสัมพันธ์กันยกใหญ่ แต่บรรดาคอทองแดงขาประจำดูเหมือนจะมองว่าโฆษณาชุดนี้เป็นเพียงแค่เรื่องตลกขบขัน แล้วก็ยังคงเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมัวเมาเคล้าเสียงสะอื้นไห้ของคนรอบข้างเหมือนเดิมต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง


หลากสีสันกับไวน์นานาชนิด     แม้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีพิษมีภัยมากมายหลายประการดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ปัจจุบันก็ได้มีงานวิจัยและบทความทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวแย้งในมุมกลับว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณระดับปานกลาง (moderate consumption) อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดลงได้.....โดยเฉพาะการดื่ม “ไวน์ (Wine)”.....

     จะจริงหรือเท็จอย่างไร ? เดี๋ยวเราไปดูกัน แต่ก่อนหน้านั้นลองมาอ่านข้อมูลพื้นฐานของไวน์ประกอบความเข้าใจเบื้องต้นก่อนดีกว่า

ไวน์ (wine)” เป็นเครื่องดื่มที่ได้มาจากกระบวนการหมักบ่มผลไม้ ข้าว หรือพืชพันธุ์อื่นๆ กับเชื้อยีสต์ มีปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ  9 – 15 จากน้ำหนักทั้งหมด (น้ำหนักที่เหลือส่วนใหญ่เป็นน้ำ) ในต่างประเทศหากใช้คำว่า “ไวน์ (wine)” เฉยๆ จะหมายถึง “เหล้าองุ่น” ส่วนในกรณีที่ต้องการจะกล่าวถึงไวน์ซึ่งได้มาจากกระบวนการหมักบ่มผลไม้ ข้าว หรือพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆ จำเป็นต้องใส่ชื่อของวัตถุดิบนั้นๆ นำหน้าคำว่า “ไวน์ (wine)” เสมอ (เช่น apple wine , blackberry wine , barley wine , ginger wine เป็นต้น)

     เราอาจแบ่งแยกประเภทของไวน์ออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ “ไวน์ขาว (white wine)” และ “ไวน์แดง (red wine)” โดยไวน์ขาวจะได้มาจากกระบวนการหมักบ่มองุ่นขาวหรือองุ่นแดงที่ลอกเปลือกออกแล้ว ส่วนไวน์แดงนั้นจะได้มาจากกระบวนการหมักบ่มองุ่นที่มีเปลือกสีคล้ำเข้ม
ก่อนจะมาเป็นไวน์ (Wine)     การศึกษาวิจัยหลายชิ้นในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผู้ซึ่งดื่มไวน์ในปริมาณระดับปานกลางจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางกลุ่มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่ม (แพทย์บางท่านให้คำจำกัดความของ “การดื่มไวน์ในปริมาณระดับปานกลาง” ว่า ผู้หญิงที่มีสภาวะสุขภาพเป็นปกติควรดื่มไวน์ในปริมาณไม่เกิน 150 มิลลิลิตร/วัน และผู้ชายที่มีสภาวะสุขภาพเป็นปกติควรดื่มไวน์ในปริมาณไม่เกิน 300 มิลลิลิตร/วัน ทั้งนี้ปริมาณของการดื่มไวน์ระดับปานกลางยังสามารถผันแปรไปได้ตามอายุ , เพศ , พันธุกรรม , น้ำหนักตัว , โครงสร้างร่างกาย , อาหารซึ่งรับประทานร่วม , โรคประจำตัว , ฯลฯ) ในทางตรงกันข้าม ผู้ซึ่งดื่มไวน์ปริมาณมากเกินไปก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางอย่างเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นคอเมาขามึนทั้งหลายอย่ารีบดีใจด้วยคิดว่าจะดื่มไวน์เท่าไหร่ก็ได้ทีเดียวเชียว


จิบทีละน้อย ดื่มด่ำกับรสชาติล้ำลึก     สำหรับผลของไวน์ที่มีต่อภาวะสุขภาพนั้น อาจพอสรุปได้โดยย่อดังต่อไปนี้

1. ระบบกระดูก ผลงานวิจัยจากโรงพยาบาล St.Thomas แห่งกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และผลงานวิจัยจากกลุ่มศึกษาด้านระบาดวิทยาโรคกระดูกพรุนในประเทศฝรั่งเศสพบว่า การดื่มไวน์ในปริมาณระดับปานกลางจะช่วยลดการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ ในทางตรงกันข้ามการดื่มแอลกอฮอล์ (หมายรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ซึ่งไวน์ก็ถือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งด้วยครับ) ปริมาณมากเกินไปจะขัดขวางกระบวนการสร้างเนื้อกระดูก และหากดื่มต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดโรคกระดูกพรุนในท้ายที่สุด ทั้งนี้มีข้อสังเกตจากนักวิจัยชาวฝรั่งเศสว่าความสัมพันธ์ระหว่าง “การลดลงของภาวะกระดูกพรุน” กับ “การบริโภคไวน์ในปริมาณระดับปานกลาง” อาจจะยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากผู้ซึ่งเลือกดื่มไวน์ในปริมาณระดับปานกลางมักจะเป็นผู้ที่มีความรู้และฐานะดี มีรูปแบบวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงบริโภคอาหารถูกต้องตามสุขลักษณะ ซึ่งรูปแบบวิถีชีวิตอันเหมาะสมเช่นนี้เองที่มีส่วนช่วยชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุนในกลุ่มศึกษาอยู่แล้ว (การลดลงของภาวะกระดูกพรุนในกลุ่มศึกษาอาจจะไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการดื่มไวน์แต่เพียงอย่างเดียว

     2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด สารประกอบภายในไวน์หลายชนิดมีคุณสมบัติในการต้านเกล็ดเลือด (ยับยั้งการรวมตัวกันของเกล็ดเลือด) ทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าลง นอกจากนี้ยังช่วยให้ความสมดุลระหว่าง LDL – C และ HDL – C ในร่างกายดีขึ้น (LDL – C รู้จักกันในชื่อแบบไทยๆ ว่า “ไขมันเลว” เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักซึ่งก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดแดงตีบ – อุดตัน ส่วน HDL – C รู้จักกันในชื่อแบบไทยๆ ว่า “ไขมันดี” ช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเส้นเลือดแดงตีบตัน) ผู้ซึ่งบริโภคไวน์ในปริมาณระดับปานกลางเป็นประจำจึงเกิดภาวะเส้นเลือดแดงตีบ – อุดตันได้ยากขึ้น แต่ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปกลับจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้หากดื่มแอลกอฮอล์ข้ามวันข้ามคืนยังอาจจะทำให้เกิดเส้นเลือดสมองแตกและมีเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองจากฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดสะสมได้อีกด้วยคุณอนันต์ โทษมหันต์ จงรู้จักใช้มันเพื่อสุขภาพ


     3. ระบบจิตประสาท การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากส่งผลรบกวนต่อความทรงจำในระยะสั้น (ที่ชอบเรียกกันว่า “เมาไม่รู้เรื่อง” นั่นแหละครับ) หากดื่มต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานจะยับยั้งการพัฒนาของเซลล์สมอง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า ขณะที่การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณระดับปานกลางจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด “โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)” และ “โรคสมองฝ่อ (Demantia)” ลงได้ (บทบาทของไวน์ต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองฝ่อยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างจริงจังชัดเจน มีแต่การศึกษาวิจัยภาพรวมเรื่องผลของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการป้องกัน/ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองฝ่อเท่านั้น) แต่หากให้ “ผู้ป่วยซึ่งมีภาวะความรับรู้ผิดปกติ (Cognitive Impairment)” ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณระดับปานกลางเข้าไป แทนที่จะช่วยให้ภาวะความรับรู้ซึ่งผิดปกติดีขึ้นกลับทำให้แย่ลงยิ่งกว่าเดิม
"ไวน์ (Wine)" เครื่องดื่มที่มีประวัิติศาสตร์ยาวนานมาหลายร้อยปี     4. โรคมะเร็ง เป็นที่ทราบกันดีในวงการแพทย์ว่าแอลกอฮอล์เป็นพิษซึ่งทำลายเซลล์ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้จัดให้แอลกอฮอล์อยู่ใน “สารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 (Group 1 Carcinogen)”  จากการศึกษาวิจัยหลายๆ ชิ้นงานได้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณระดับปานกลางก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด อาทิเช่น มะเร็งเต้านม , มะเร็งลำไส้ใหญ่ , มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น ส่วนการศึกษาวิจัยเรื่องคุณประโยชน์ของไวน์ต่อการลดอัตราเสี่ยง/ป้องกันโรคมะเร็งนั้นยังมีอยู่น้อย บางงานวิจัยก็เสนอแนะว่าการดื่มไวน์ในปริมาณระดับปานกลางอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด , มะเร็งรังไข่ และมะเร็งต่อมลูกหมากได้ (แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อสรุปว่าการดื่มไวน์ในปริมาณระดับปานกลางจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชนิดอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่มะเร็งปอด , มะเร็งรังไข่ และมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่ ?)
ผลิตผลมากมายจากองุ่นพันธุ์ดี


     5. อื่นๆ นอกเหนือไปจากผลทางด้านสุขภาพต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีรายงานว่าการดื่มไวน์ในปริมาณระดับปานกลางยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 , ชะลอความเสื่อมของศูนย์รวมประสาทตา และช่วยลดโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผลไม่พึงประสงค์จากการดื่มไวน์ที่พบได้อีก เช่น อาการปวดศีรษะ , ทำให้ผู้ซึ่งมีโรคประจำตัวเป็นหอบหือและภูมิแพ้อาการกำเริบ เป็นต้น ใครที่อยากทราบข้อมูลเรื่อง “ผลของไวน์ต่อสภาวะสุขภาพ” มากไปกว่านี้..........กรุณาสืบค้นเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ ได้ตามความสมัครใจ เนื่องจากผู้เขียนบทความเริ่มเมื่อยมือแล้ว..........ขอขอบคุณที่ติดตามอ่านกันมาจนถึงตรงนี้นะครับ

 ปัจจุบันยังคงมีรายงานการศึกษาวิจัยถึง “ผลดี – ผลเสียของการบริโภคไวน์ต่อสภาวะสุขภาพ” ใหม่ๆ ออกมาเป็นระยะๆ ซึ่งยากที่ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) จะยกข้อมูลทั้งหมดมาเขียนในบทความชิ้นนี้ได้ อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นผู้ซึ่งต้องการจะดื่มไวน์เพื่อสุขภาพ.....อย่าลืมศึกษาเปรียบเทียบผลดี – ผลเสียต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วยเสียก่อน มิฉะนั้นคุณอาจต้องเสียเงินในกระเป๋าไปเปล่าๆ เหมือนการ “ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” ก็เป็นได้ แต่หากคุณเป็นเพียงแค่ผู้ที่ดื่มไวน์เพื่อความสุนทรีในอารมณ์ , เพื่อผ่อนคลาย , เพื่อระบายความเศร้า , เพื่อเมาหัวราน้ำ , เพื่อตามเข้าสังคม , เพื่อดอมดมกลิ่นองุ่นหมัก หรือ เพื่อให้เพื่อนทักว่าเรารวย ก็คงไม่ต้องสนใจประเด็นเรื่องของสุขภาพสักเท่าไหร่นัก ทั้งนี้ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมขอเตือนด้วยความปรารถนาดีจากใจจริงว่า

     “การดื่มสุราผิดศีล 5 ในศาสนาพุทธ , ผิดบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และอาจทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ”

     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm & Winery) , โปรแกรม “Farm Stay” โดยวิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่Create Date : 27 ธันวาคม 2556
Last Update : 27 ธันวาคม 2556 0:43:37 น.
Counter : 1614 Pageviews.

10 comments
  

Worx WG782 cordless IntelliCut mower takes the chore out of mowing. Completely cord-free, the WG782 relies on a removable, rechargeable 24-volt battery and a simple, intuitive ignition system to keep your lawn in tiptop shape. Just charge up the battery and flip on the start switch to get mowing. It's as easy as starting a blender.


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:44:35 น.
  

Reliance Controls 10' 30 Amp Generator Power Cord. Reliable, heavy duty Power Cord. This 10' 30 Amp Generator Power Cord is designed for use with Reliance manual transfer switches, transfer panels and power inlet boxes. Lets you connect a generator and transfer switch with a single cord. More features: 10' flexible rubber cord with male and female molded ends; Cord holds up to 7,500 watts at 240 volts; Max. generator input: 30 amps at 125/250 VAC; NEMA configuration: L14-30; UL listed for outdoor use; Model PC3010; Order Today! Reliance Controls 10' 30 Amp Generator Power Cord


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:44:45 น.
  

Keep it Running - Keep it Genuine. Help keep your outdoor power equipment running at peak performance by ordering Briggs & Stratton replacement and maintenance parts. You can find the right part you need including carburetors, air filters, spark plugs, tune-up kits and other engine repair parts.


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:45:12 น.
  

This is a factory reconditioned product. Reconditioned generally means that the product has been returned to the manufacturer, who brings the product back to like new condition. Some products may contain cosmetic blemishes. Includes 18V Cordless 8-in Chain Saw - CCS818R, 18V Battery, 18V Battery Charger


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:45:20 น.
  

Makita 18V X2 LXT Cordless Blower, Tool and Adapter Only Makita-Built Variable 2-Speed Motor Produces a Maximum Air Velocity of 208 MPH With Up to 30-Minute of Continuous Run Time Two 18V LXT Lithium-Ion Batteries Deliver the Power and Run Time for Corded Demands Without Leaving the 18V LXT Platform Variable 2-Speed Design (0-10,000 and 0-17,000 RPM) Allows the User to Match the Speed to the Application Lower Noise Level at Only 86 dB(A) For Improved User Comfort, 30% Quieter than Gas Zero Emissions and Reduced Maintenance for Increased Ease of Use.


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:45:41 น.
  

Toro's 24 V Max sweeper is lightweight and easy to use with a 2-speed air control that provides adjustable power for any job. The ergonomic design allows for a one handed operation and can clean hard-to-reach places. Also included is a wall mount storage hook for easy and compact storage. This sweeper is intended for hard surfaces such as patios, decks and sidewalks. 2V Max, Lithium Ion Battery provides up to twice the power without the added weight versus traditional nickel-4cadmium batteries.


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:45:51 น.
  

The Power Lok Trimmer attachment can ONLY be used with the CORE Power Lok Drive Unit CDU400, which is sold separately. The CORE Power Lok trimmer attachment is part of a GasLess, professional grade landscaping system. It is powered by its own innovative, state-of-the-art CORE motor. When coupled with the unique GasLess Power Drive Unit, which houses the intelligent electronic controller, it creates a powerful and efficient system. The trimmer's run time is equal to a tank of gas and it is light weight and perfectly balanced.


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:46:08 น.
  

This is a factory reconditioned product. Reconditioned generally means that the product has been returned to the manufacturer, who brings the product back to like new condition. Some products may contain cosmetic blemishes. Includes 8.5 Amp 10-in Front Tine Electric Tiller - ZR46510


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:46:19 น.
  

When we started the design process for our NEW Performance Series line of gas pressure washers we had one person in mind — you. Our Performance Series models come with many advanced features, providing an unsurpassed user-friendly experience. The G 2700 DH comes equipped with a patented Karcher direct drive pump and is powered by Honda GCV 160 engine. Come experience the Performance Series line of gas pressure washers today and see why Karcher makes a difference


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:46:39 น.
  

STIHL 3005-000-4809 Rollomatic E bar is 14-inches long. It is a three part (spot welded) laminated bar made of high grade steel with a star shaped sprocket. This is an all around bar suitable for occasional, mid range, or professional users.


โดย: Thoroughbred (pronjaidee ) วันที่: 27 ธันวาคม 2556 เวลา:0:46:50 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

pronjaidee
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]