มิถุนายน 2557

1
2
3
4
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
25
26
28
29
30
 
 
All Blog
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
มรดกโลกที่กล่าวถึงในคำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชรนั้น คืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534 พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีโบราณสถานที่น่าสนใจอยู่มากมายหลายแห่ง แบ่งได้เป็นในเขตเมืองกำแพงเพชร และนอกเขตเมืองกำแพงเพชร สำหรับโบราณสถานในเขตเมืองกำแพงเพชรยังแยกได้เป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออก และโบราณสถานฝั่งตะวันตกซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

     ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราได้เดินทางมาถึงยังจังหวัดกำแพงเพชรมีจุดมุ่งหมายมาที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่อยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร จึงได้แวะเคารพสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการเดินทาง แต่ระหว่างการไหว้ศาลฯอยู่นั้น ได้ยินเสียงแตรรถบ่อยมาก ตอนแรกเข้าใจกันว่าโค้งบริเวณศาลฯมีอุบัติเหตุบ่อยจึงต้องบีบแตรเพื่อเตือนกัน แต่ก็ไม่แน่ใจเลยสอบถามกับคนในพื้นที่ได้ความว่า คนที่กำลังขับรถนั้นไม่สามารถยกมือขึ้นทำความเคารพเจ้าพ่อหลักเมืองได้ การบีบแตรรถเป็นเสมือนหนึ่งการแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อหลักเมือง จึงทำให้ได้ยินเสียงแตรรถตลอดเวลา ดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวท่านใดแวะไปเที่ยวแถวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วได้ยินเสียงแตรรถ ตอนนี้คงไม่แปลกใจแน่นอน เมื่อกราบขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองเรียบร้อยทีมงานของเราก็มุ่งตรงเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้เลย

โบราณสถานที่น่าสนใจภายในประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีดังนี้

โบราณสถานฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงในเขตกำแพงเมือง เป็นที่ตั้งของเมืองกำแพงเพชร ลักษณะโบราณสถานมักก่อสร้างจากศิลาแลงขนาดใหญ่ ภายในมีสถานที่น่าสนใจดังนี้

วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อเมืองกำแพงเพชรเทียบได้กับวัดมหาธาตุของเมืองสุโขทัย และวัดพระศรีสรรเพชญ์ของเมืองอยุธยา เจดีย์ประธานของวัดมีสิงห์ล้อมรอบ ส่วนเจดีย์กลมฐานเป็นช้างล้อมรอบ ภายในวัดคงมีส่วนที่เห็นได้ว่าเคยเป็นวิหาร พระอุโบสถ และเจดีย์รายต่าง ๆ อยู่

วัดพระธาตุ ฐานเจดีย์องค์ประธานลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม เชื่อมต่อกับพระวิหารด้วยระเบียงคด ตัววัดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ทั้งสองข้างของวิหารมีเจดีย์รายตั้งอยู่เคียงข้าง

สระมน สระรูปสี่เหลี่ยมรอบสระมีคันดินทำเป็นคูน้ำล้อมรอบ กว้างประมาณ 16 เมตร จากการขุดค้นที่บริเวณนี้พบโบราณวัตถุพวกเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องประดับ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และลิเกแก้บน

วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
อีกหนึ่งมุมมองในวัดพระแก้ว (รูป 1-2) และวัดพระธาตุ (รูปที่3)

วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
เจดีย์วัดพระธาตุ กำแพงแก้ววัดพระแก้ว พระพุทธรูปวัดพระแก้ว และทางขึ้นเจดีย์วัดช้างรอบ ตามลำดับ

     สำรวจฝั่งตะวันออกแล้ว ทีมงานก็ย้ายพื้นที่ไปทางโบราณสถานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงในเขตกำแพงเมือง เป็นที่ตั้งของเมืองนครชุม วัสดุก่อสร้างจะเป็นจำพวกอิฐขนาดเล็ก สถานที่น่าสนใจมีดังนี้

วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่กลางเมืองนครชุม เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ต่อมาถูกปฏิสังขรณ์โดยพ่อค้าชาวกะเหรี่ยง เจดีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นแบบพม่า

วัดซุ้มกอ วัดขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงเคยขุดพบกรุพระเครื่อง “ซุ้มกอ” เจดีย์ประธานภายในวัดเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมทรงลังกา

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เดิมสันนิษฐานว่าเจดีย์ภายในวัดเป็นศิลปะสุโขทัยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แต่ได้รับการบูรณะจากเศรษฐีชาวพม่า เจดีย์จึงกลายเป็นศิลปะแบบพม่า ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย และอยุธยา

กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินก่อนถึงตัวเมืองกำแพงเพชร เป็นป้อมปราการก่อสร้างจากศิลาแลง มีประตูเข้าป้อมสี่ด้าน (แต่เวลาเปิดให้เข้าชมเปิดไว้ด้านเดียว) ภายในป้อมเป็นทุ่งหญ้ามีกว้างขวาง ตัวฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นเส้นทางเดินติดต่อถึงกันได้

นอกจากนั้นยังมีโบราณสถานอื่น ๆ เช่น วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเจดีย์กลางทุ่ง และวัดหนองพิกุลอีกด้วย

     โบราณสถานส่วนสุดท้ายของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร คือ โบราณสถานนอกเขตกำแพงเมืองหรือเรียกว่าเขตอรัญญิก

วัดพระนอน มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบวัดทั้งสี่ด้าน ฐานและเสาก่อด้วยศิลาแลงเช่นกัน ลักษณะที่ยังคงมองเห็นเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ด้านหน้า ด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในประดิษฐานพระนอน ตัวพระวิหารก่อสร้างด้วยเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ ยังคงหลงเหลือประติมากรรมให้เห็นได้บ้าง จำพวกใบเสมาลายเทพพนม

วัดพระสี่อิริยาบถ จุดเด่นของวัดอยู่ที่มณฑปจตุรมุข แต่ละทิศจะประดิษฐานพระพุทธรูปปาง 4 ทิศ 4 ปาง เดิน นั่ง ยืน นอน ปัจจุบันทรุดโทรมลงไปมาก จนพระพุทธรูปคงเหลือเพียงซากปรักหักพังให้เดาว่าเป็นพระปางอะไร แต่ที่ยังคงเห็นได้สมบูรณ์กว่าปางอื่น ๆ คือ พระยืน

วัดพระสิงห์ อยู่ใกล้กับวัดพระสี่อิริยาบถ ลักษณะเจดีย์ประธานมีซุ้มที่ฐานทั้งสี่ด้าน ด้านหน้าเหลือเค้าโครงว่าเคยเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่สร้างบนฐานประดับรูปสิงห์ และนาค

วัดช้างรอบ เจดีย์บนฐานสูงใหญ่ปัจจุบันหักพัง เหลือเพียงฐานเจดีย์ ฐานล่างของตัวเจดีย์ประดับด้วยช้างล้อมรอบทั้งสี่ด้าน(ยังพอมองเห็นเป็นตัวช้างได้)

วัดช้าง เป็นวัดที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำ มีเจดีย์ประธานทรงระฆัง บริเวณฐานมีช้างล้อมรอบ และยังมีวัดอาวาสใหญ่อีกด้วย รูปภาพที่ทางทีมงานคัดเลือกมาอาจไม่ได้แสดงให้เห็นในทุก ๆ โบราณสถานหากต้องการเที่ยวชมเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ข้อแนะนำ
-เปิดเวลา 08.00-17.00 น ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท สำหรับผู้ที่จะนำรถเข้าชมในบริเวณอุทยานจะต้องเสียค่าผ่านประตูคันละ 50 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. 055-711921, 055-712528
-ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่
-มีแผนที่จำหน่าย แผ่นละ 15 บาท หรือเป็นเล่ม เล่มละ 30 บาท

วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วัดช้างรอบที่รอบฐานเจดีย์เต็มไปด้วยช้างปูนปั้น แต่ปัจจุบันเหลือเพียงเค้าโครงเท่านั้น

วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระนอน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระนอน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วัดพระสี่อิริยาบถ และวิหารวัดพระนอนที่มีเสาวิหารต้นใหญ่

วัดช้าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พระพุทธรูป และพระเจดีย์วัดช้าง

วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วัดพระสิงห์เหลือเพียงพระพุทธรูปและฐานเจดีย์ให้เห็นเท่านั้น

กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี และพระพุทธรูปภายในวัดพระสิงห์Create Date : 24 มิถุนายน 2557
Last Update : 24 มิถุนายน 2557 14:55:03 น.
Counter : 1257 Pageviews.

15 comments
  

Enjoy your patio all summer long with the MosaicTM 3-Piece Rocker and Table Set. This classic patio rocker and table set features a padded, double-layer sling chair with a powder-coat steel frame for durability and a glass-top end table.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:56:18 น.
  

Your friends may start dressing a lot nicer for casual backyard barbecues at your house, after you set up the Del Rey Balcony Height dining set in your outdoor entertaining space.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:56:33 น.
  

Enjoy relaxing, romantic evenings under the moonlight on this Jack Post Country Garden Hi-Back Glider. You'll sit comfortably on the 15 natural hardwood slats that form a 4-foot wide bench. It's rounded through the seat and up the back, topped by an attractively rounded top board carved in a graceful pattern.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:57:02 น.
  

This three piece Bistro Set will be a beautiful addition to your patio, balcony or outdoor entertainment area. Bistro sets are perfect for any small space or to accent a larger space.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:57:16 น.
  

Bistro 3 Piece Set in Espresso Rattan by RST Outdoor model OP-PEBS3 allows you to entertain with distinction and charm. Each of the three piece Bistro set collapses for easy storage or portability.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:57:42 น.
  

Strathwood has broadened its handsome collection of cast-aluminum furniture with the St. Thomas ensemble. Durable yet surprisingly lightweight, this loveseat adds a more upscale look to a sun porch, deck, or patio than wooden furniture, and is easier to move around.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:58:02 น.
  

Comfort Coil Seating and Steel Tech Reclining are featured in ALL Catnapper furniture. Comfort Coil Seating features 15 gauge heat tempered coils for long term support and durability, over 50 independently active coils per seat for uniform luxurious seating, coil system encased in foam and fiber for long lasting shape and comfort, and individually pocketed coils for a quiet seating experience.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:58:27 น.
  

Resistant to insect damage and weather decay, cedar is the natural choice for dining al fresco. Perfect for outdoor entertaining and family gatherings, our generously sized farmer's table and matching benches are smooth sanded for maximum comfort and long-lasting good looks.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:58:40 น.
  

Our products are made and distributed by TeakStation and also shipped by TeakStation. We at TeakStation do not use third party service to ship our orders and offer our best service and quality to our customers. Set includes: 52" Round Table, 4 Arm Chairs. The chairs are very comfortable.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:59:00 น.
  

Outfit your patio with an imaginative centerpiece that exceeds expectations. Finely constructed espresso rattan seating sectionals with all-weather light blue fabric cushions make the imaginative a reality in palpable distinction. From subterranean springs to desert terrains, enter a relationship of continuously elevated states and manifest freedom.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:59:09 น.
  

This 88-inch, oval dining table matches Oxford Garden's Chadwick or Classic side- and armchairs. Designed to resist most weather conditions, the table top is slatted to allow rain to pass through.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:59:43 น.
  

Give your Strathwood Camano Sun Lounger a makeover with a beautiful cushion offering great, cozy comfort. Suitable for outdoors, the high-performance cushion has a core of 100 percent layered polyester fiber fill, and it is upholstered in 100 percent spun polyester fabric. 

โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:14:59:57 น.
  

The Platform Bench is based on the classic George Nelson Bench and is the perfect a compliment for just about any room. Over the years the benches have been used in a variety of spaces, and as such are not just suited to the home environment, but also within commercial offices, bars and waiting areas.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:15:00:32 น.
  

Feel your stress float away as you lounge in your very own Bliss Hammocks Gravity Free X-Wide Recliner with Canopy Shade and Cup Tray! This soothing chair is designed to put your body into the most natural position needed for rest. It is constructed from PVC coated polyester non-stretch yarn that is proven to last.


โดย: Blazing (pronjaidee ) วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:15:00:56 น.
  
โดย: น้องเมย์น่ารัก วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:18:01:23 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

pronjaidee
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]