ธันวาคม 2556

2
4
6
9
16
18
20
24
26
31
 
 
All Blog
Si Thep Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
 นอกจากทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)  ของเราจะชอบพาทุกท่านไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติทั้งทะเลและภูเขาแล้ว การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามโบราณสถานต่าง ๆ ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มักจะพบเห็นในเว็บไซต์ของเราอยู่เนือง ๆ เช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ทีมงานของเราจึงไม่พลาดที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” ที่อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
      “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” มีที่มาเริ่มต้นเมื่อชื่อเมืองศรีเทพได้ปรากฏอยู่ในทำเนียบรายชื่อหัวเมือง สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครั้งเสด็จออกตรวจราชการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ออกค้นหาจนพบโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เมืองอภัยสาลี” จากหลักฐานที่พบทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบสันนิษฐานได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันทั้งศิลปะแบบขอมและทวารวดี มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-18 มีโบราณสถานและสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมายให้ศึกษา ดังนั้นทางทีมงานของเราจึงเริ่มต้นกันที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อน แต่ที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่งนี้ ไม่ใช่แค่ศูนย์ธรรมดาแต่เป็นพิพิธภัณฑ์ย่อย ๆ ที่แบ่งส่วนจัดแสดงเป็นห้องต่าง ๆ น่าสนใจ เช่น ห้องประวัติการค้นพบ ,ห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์ ,ห้องศิลาจารึก ,ห้องพระสุริยเทพ ,ห้องศิวลึงค์ ,ห้องเมืองศรีเทพในปัจุบัน เพื่อเป็นการสรุปเบื้องต้นให้เรากลุ่มนักท่องเที่ยวทราบเบื้องต้นจะได้มีพื้นความรู้คร่าว ๆ ก่อนที่จะได้ไปชมสถานที่จริงอย่างเข้าใจมากขึ้น เส้นทางชมนิทรรศการเป็น one-way ดังนั้นเข้าทางไหน ท่านต้องออกอีกทางหนึ่ง แต่จะมาชนกันที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ดีบริเวณนี้มีการจำหน่ายของที่ระลึกเช่น ของจำลองโบราณวัตถุ ที่ติดตู้เย็น ฯลฯ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังเห็นเค้าโครงได้อย่างชัดเจน หลุมที่ 1 คน (ภาพที่ 1 และ 3))
หลุมที่ 2 ช้าง (ภาพที่ 2)

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
นิทรรศการจัดแสดงภายในห้องต่าง ๆ ของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวของ อุทยานฯ ศรีเทพจากจุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี้ท่านจะต้องตัดสินใจว่าท่านจะเดินทางไปกับเราด้วยการเดิน หรือจะไปกับเขาด้วยการนั่งรถนำเที่ยวก็สามารถทำได้ (รถนำเที่ยวมีค่าบริการเล็กน้อย ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 10-40บาทต่อคน ไม่เกินนี้) แต่ด้วยนิสัยของทีมงานเราแล้วไม่ชอบสุงสิงกับผู้อื่น (ไม่ใช่!!! แค่ไม่อยากทำให้นักท่องเที่ยวท่านอื่นเสียเวลาจากการหมกหมุ่นถ่ายรูปของตากล้องประจำทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเรานั่นเอง เลยต้องไปกันเอง) งั้นตามพวกเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพกันเลย เริ่มต้นกันที่เราต้องขับรถไปยังจุดจอดรถที่อยู่ใกล้กับโบราณสถานมากที่สุดก่อนจะได้ไม่ต้องเดินไกล และจะเริ่มการเดินทางกันที่
     โบราณสถานเขาคลังใน เป็นศาสนสถานประเภทวัดในพุทธศาสนา มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ ชื่อโบราณสถานมีที่มาจากความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่เชื่อว่าเป็นคลังที่เก็บสิ่งของมีค่า หรือคลังอาวุธในสมัยโบราณจึงเรียกกันว่า ”เขาคลัง” ลักษณะโบราณสถานเป็นอาคารในศิลปะแบบทวารวดี เช่นเดียวกันกับโบราณสถานที่วัดโขลง เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมด คือส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ภายในก่อทึบตัน ที่ส่วนล่างของฐานยังเหลือภาพปูนปั้นประดับเป็นลายก้านขด รูปสัตว์ และคนแคระแบก กำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ชั้นบนซึ่งยังเหลือปูนฉาบเนลานกว้าง มีร่องรอยว่าเดิมอาจมีสถูปหรือเจดีย์ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตก โดยมีวิหารขนาดเล็กอยู่ด้านหน้า แต่ปัจจุบันพังทลายไปเกือบจะไม่เหลือร่องรอย ภายในบริเวณวัดยังมีเจดีย์ราย วิหาร และอาคารขนาดเล็กหลายแห่ง

     ปรางค์ศรีเทพ เป็นศาสนสถานที่ปรางค์ประธานเป็นศิลปะเขมร ส่วนบนก่อด้วยอิฐ ฐานเป็นศิลาแลงแบบบัวลูกฟัก เป็นฐานสี่เหลี่ยมยกพื้นสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สองข้างลานปรางค์ศรีเทพ ปัจจุบันเหลือเพียงฐานมีทางเดินรูปกากบาทพอให้เห็นเท่านั้น ส่วนด้านข้างค่อนไปทางด้านหลังของปรางค์ศรีเทพจะพบกับธรรมจักรศิลาขนาดใหญ่
     จากการขุดค้นโบราณสถานส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พบทวารบาลหินทรายสมัยบายน และชิ้นส่วนทับหลังกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนกลีบขนุนที่ยังสลักไม่แล้วเสร็จ จึงสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้คงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 และได้รับการซ่อมแปลงเป็นศาสนสถานในศาสนามหายานตามความเชื่อทางศาสนาในสมัยบายนของเขมรในต้นพุทธศตวรรษที่ 18 แต่ยังไม่แล้วเสร็จอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์โบราณสององค์อยู่บนฐานเดียวกัน (ภาพที่สอง)
และบางส่วนของปรางค์ศรีเทพ (ภาพขวามือสุด)

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
โบราณสถานเขาคลังใน (ภาพซ้าย)
ทับหลังจำหลัก “อุมามเหศวร”บนบานประตูปรางค์องค์เล็กของปรางค์สองพี่น้อง

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ธรรมจักรศิลาขนาดใหญ๋ และรูปสลักบริเวณฐานของโบราณสถานเขาคลังใน
ที่บางด้านยังคงมองเห็นลวดลายสลักได้ชัดเจน

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ภาพจากสถานที่ต่าง ๆ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
เพื่อป้องกันแดด ฝน ลมกัดเซาะลวดลายของโบราณสถานเขาคลังในออกไป
จึงจำเป็นต้องสร้างหลังคากันแดดกันฝน และล้อมรั้วไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้ (ภาพทางซ้ายมือ)

     ปรางค์สองพี่น้อง เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ปรางค์ประธานเป็นศิลปะเขมรตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ ฉาบปูนทั้งองค์หันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีปราสาทหลังเล็กซึ่งสร้างเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังตั้งอยู่ในบนฐานเดียวกัน จึงเป็นที่มาของชื่อโบราณสถาน (ปรางค์สองพี่น้อง) บริเวณด้านหน้าปราสาทมีทางเดินและอาคารประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ก่อด้วยศิลาแลงหลายหลัง ด้านหน้าสุดมีทางเดินรูปกากบาท จากการขุดค้นโบราณสถานได้พบประติมากรรมรูปสุริยเทพ หรือพระอาทิตย์ ที่บริเวณทางเดินด้านหน้านี้ จากการขุดค้นโบราณสถานพบทับหลังจำหลักรูป “อุมามเหศวร” ซึ่งปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ปราสาทหลังเล็ก มีลักษณะศิลปะแบบบาปวน นครวัด ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 และรูปเคารพได้แก่ โคนนทิ ฐานโยนิ และศิวลึงค์ ถูกฝังไว้ในระดับฐานอาคาร จึงสันนิษฐานว่า แต่เดิมโบราณสถานแห่งนี้คงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลับในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ต่อมาอาจเปลี่ยนแปลงเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธมหายาน เช่นเดียวกับปรางค์ศรีเทพ ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 จึงได้มีการฝังรูปเคารพในศาสนาเดิมไว้ใต้ฐานอาคาร

     เมื่อเดินทางมาถึงปรางค์สองพี่น้องทีมงานของเราจากที่เหงื่อไหลไคลย้อยเพราะแดดที่เริ่มจะแรงที่แม้แต่ร่มไม้ยังเอาไม่ค่อยอยู่ พวกเราก็รีบวิ่งเข้าอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีให้คลายร้อน (ไม่ได้มีแอร์ หรือพัดลมใด ๆ แต่มีหลังคาอย่างหนากันแดดได้ดี) ภายใน หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ภายในจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายประวัติการขุดค้นต่าง ๆ มีทั้งหลุมขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และหลุมขุดค้นที่พบโครงกระดูกช้าง


การเดินทาง

รถยนต์ : จาก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 21 ถึงสี่แยกใกล้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีเทพ ให้เลี้ยวซ้าย ตามทางหลวงหมายเลข 2211 ขับต่อไปและเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 2275 (บ้านนาสนุ่น) ประมาณ 9 กิโลเมตร จะพบทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอยู่ทางด้านขวามือ
รถทัวร์ : ขึ้นรถที่หมอชิตใหม่ ลงตลาดบ้านกลาง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เหมารถเข้าไปอุทยานประวัติศาสตร์ อีกประมาณ 9 กิโลเมตร

     สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ทางอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00–16.30 น. โทร. 056 -791787 มีค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานCreate Date : 19 ธันวาคม 2556
Last Update : 19 ธันวาคม 2556 20:02:40 น.
Counter : 1889 Pageviews.

10 comments
  

Perfect the art of brewing espresso with the new EC100 pump espresso and cappuccino machine. Create new and delicious gourmet coffee beverages quickly and easily with the stainless-steel lined ThermoBlock. Frothing and steaming milk has never been simpler with two frothing positions for making lattes or cappuccinos.


โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:03:28 น.
  

Induction cooktops are designed to be used with ferromagnetic material like Cast Iron, Steel, Enameled Cast Iron, Enameled Steel or Stainless Steel. If a magnet sticks to your cookware, it will work on an induction cooktop. When a ferromagnetic cookware is placed on the ceramic surface, currents are induced in the cookware and instant heat is generated due to the resistance of the pan. The magnetic properties of the steel in the cookware will concentrate the induced current and generate heat. Once cookware is removed, all molecular activity ceases. Heat is generated at the cookware only so the cooktop stays cool. Will not work with Aluminum, Copper or Glass cookware.


โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:03:36 น.
  

Keep your coats, gloves and hats organized with this practical wall hanging unit. Hang this unit inside a door in you Mud Room above the Cottage Bench or Cottage Storage Bench from Alaterre.


โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:03:58 น.
  

The Lasko  5588 34-inch ceramic tower heater is taller than most tower heaters to expand the comfort zone. Patented blower technology and widespread oscillation push warmth into the room. Includes convenient electronic remote with digital display. Self regulating safey with automatic overheat protection.


โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:04:07 น.
  

Clean, classic lines and a rich Antique Walnut finish make Winsome Wood's Concord round coffee table a fine addition to a formal living room or well-tailored den. The roomy 30-inch top features gently rounded edges and perches on a simple apron with a concealed storage drawer. Below, the bottom shelf makes a nice display space for magazines, oversized books, or collectibles. Crafted of solid wood with a chrome-colored pull, the table is designed to be durable and sturdy as well as handsome. It stands 18 inches high; assembly is required.


โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:04:25 น.
  

The Miyabi Morimoto 600S Edition by Zwilling J.A. Henckels is a true Japanese knife series that merges extreme sharpness with durability. Designed and approved by Iron Chef Morimoto and made in our own Japanese factory in Seki Japan. These knives combine sharpness, cutting edge retention, the highest flexibility and corrosion resistance. The 600 S Morimoto Edition merges authentic Japanese blades with Western style handle to create a truly unique line of cutlery.


โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:04:34 น.
  

This sectional collection is available in a multitude of colors in a smooth microfiber. Its versatility and style is great for den and standard living room spaces. Accented with brown and white zebra print pillow, This collection also features a classic plush cocktail ottoman. Enjoy the experience of modern decor with a practical and functional composition. Available in Chocolate (F7661), Saddle (F7662), Mushroom (F7664) Red (F7668), Pepple w/ PU (F7669) and Sage w/ PU (F7670).


โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:04:53 น.
  

This table for two in the ever popular espresso finish, measures 29.5 inches long by 29.5 inches wide by 29.5 inches high. If it is a reading table you are in need of or a sophisticated dining set, add the elegant Parsons chairs to complete this set. Requires some assembly. 

โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:05:02 น.
  

BUNN is the preferred beverage equipment provider for fine restaurants and other food service establishments because the equipment consistently produces high quality beverages. The stainless steel construction of BUNN brewers makes them incredibly durable. The patented brewing system uses a reservoir to hold water at optimum brewing temperature and a spray head that showers the hot water over the ground coffee, floating the grounds in the filter for even extraction, bringing out the full flavor of the coffee.


โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:05:24 น.
  

If you cook for a crowd try the Kuhn Rikon Duromatic 8-Quart Hotel Pressure Stockpot, serves 10-12. Everything about it is thicker and heavier to stand up to daily use year after year. The pan has a unique 11-inch diameter so there is lots of cooking surface for browning and sauteing. The aluminum heat-conducting base is especially thick. The short, stay-cool handles save space on the stovetop and for storing. This pressure cooker features an automated lid-locking system and safety release back-up system to give you ultimate peace of mind. Its spring-loaded valve eliminates guesswork.


โดย: PAg-S (pronjaidee ) วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:20:05:33 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

pronjaidee
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]