มิถุนายน 2557

1
2
3
4
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
25
26
28
29
30
 
 
All Blog
พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่
 “พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ” พระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก อดีตที่ประทับในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ถือเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้รื้อย้ายมาไว้ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน

สำหรับพระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง และ นับว่าเป็นอาคารไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบการก่อสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ลักษณะ สถาปัตยกรรมขององค์พระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียน ตัวอาคารเป็นรูปตัวอักษรตัว แอล (L) ในภาษาอังกฤษ ตั้งฉากกัน 2 ปีก แต่ละปีกยาว 60 เมตร บริเวณหน้าจั่ว เชิงชาย และระเบียง ประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายขนมปังขิง พระที่นั่งวิมานเมฆสูงจากพื้นดินถึงหลังคายอดโดมแปดเหลี่ยม 25 เมตร มีห้องใหญ่ทั้งหมดประมาณ 31 ห้อง และปัจจุบันเปิดให้เข้า ชมทั้ง 31 ห้อง ห้องต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5 หมู่สี คือ สีฟ้า เขียว ชมพู งาช้าง และสีลูกพีช แต่ละหมู่สี เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในประทับเป็นส่วน ๆ ไป

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

นอกจากพระที่นั่งวิมานเมฆแล้ว ภายในเขตพระราชวังดุสิต ยังมีพระที่นั่งและหมู่ตำหนักรวมพระที่นั่งวิมานเมฆแล้ว มีทั้งหมด 11 องค์ ได้แก่ ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์, ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี, เก๋งมังกร 8 เหลี่ยม, ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน, ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา, ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา, ตำหนักหอ, ตำหนักสวนฝรั่งกังไส, พระที่นั่งอภิเศกดุสิต และหอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.2547

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใหญ่ที่สุดในโลก

หากสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิมานเมฆ สามารถเข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.30–16.00 น. อัตราค่าเข้าชมพระที่นั่งวิมานเมฆ คนไทย ผู้ใหญ่ 75 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท การเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

Create Date : 05 มิถุนายน 2557
Last Update : 5 มิถุนายน 2557 15:06:54 น.
Counter : 1146 Pageviews.

10 comments
  

Inspired by professionals and designed for connoisseurs, KRUPS products have been built with three key attributes in mind: Passion, Precision and Perfection. Chop, puree, blend and emulsify solid and liquid foods with one touch with the KRUPS GVA20840 Mini Chopper. An emulsifying disk is included to make this a versatile mini chopper; it can be used with liquids to make whipping cream, mayonnaise, dressings. Compact and powerful, the KRUPS GVA20840 Mini Chopper has 300 watts of power and a 13-ounce capacity. Twin safety start feature; the bowl has to be locked in placed and the lid completey closed to operate. Heavy non-slip motor base ensures machine stays in one place during use. Machine is easily turned on and off by pressing the lid. “Spill-proof” seal in lid ensures clean preparation.


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:07:36 น.
  

Mineral rich VitaClay known as Zisha clay is well known in Asia for its superior cooking qualities. For over 3,000 years, Chinese cultures have appreciated VitaClay because it absorbs and retains heat superbly, making it the ideal material to create pottery for cooking. Thanks to its slightly porous nature and low thermal conductivity, VitaClay absorbs heat while maintaining a steady temperature, so it’s excellent for rice or slow cooking. It brings out rich flavors and texture of food. Additionally


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:07:46 น.
  

This cool-touch rice cooker from Aroma makes perfect rice, soups, stews and even steams meat and vegetables simultaneously. It flawlessly prepares up to 12 cups of any type of rice and automatically keeps it warm until you're ready to eat. Features a water reservoir that channels away excess condensation for rice that's light and fluffy, every time. Includes measuring cup, steam tray and serving spatula.


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:08:14 น.
  

Enjoy your favorite beers on draft with the EdgeStar Full Size Dual Tap Kegerator & Draft Beer Dispenser (KC2000TWIN). This beer dispenser represents excellent value by combining an inexpensive imported refrigerator with commercial-grade, NSF approved beer lines, allowing you to save money without skimping on the high-quality craftsmanship of the components. The tower, faucets, handles, and hoses are USA-made and NSF approved for either commercial or residential use. This beer fridge allows you to store up to a full sized half shell Sankey standard keg, with limited exceptions, and it does not support use of Coors, Miller rubberized or other oversized kegs. The double tap kegerator will also accept up to two standard sixth barrels, or two cornelius (homebrewed) kegs with an additional ball lock connector (sold separately).


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:08:23 น.
  

The Cube brings new meaning to the mini-fridge. Perfect for offices – or even home use – this little refrigerator is the perfect size for small containers of milk or other items you want to keep cold and close at hand.


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:08:46 น.
  

The original raclette... Unmistakably swissmar! In 1985 swissmar first began importing swiss raclettes into north america. With the tenacious determination to perfect this appliance to ensure it met the standards of our customers, a swissmar brand raclette was created. New and ingenious features such as; non-stick cooking surfaces; dual function grill top combined with crepe top; interchangeable granite stone; non-stick dishes with heat safe handles; temperature controls; and more; swissmar has set the standard for raclette appliances.


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:08:54 น.
  

It also comes with a handy whisk attachment for cream, egg whites, or light batters, as well as a blending jug and chopping bowl. The chopping bowl can be stored compactly in the jug for convenience and the lid of the blending jug can be used as a base to prevent slipping while blending. Easy clean parts can be hand washed and most parts (except motor, chopper lid and whisk gear box) can be washed in the dish washer on the top shelf only, making cleanup quick and easy.


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:09:15 น.
  

Canning is an economical way to preserve fresh quality foods at home while retaining their important vitamins and nutrients. The right equipment is essential to ensure a quality product and Granite Ware offers all the basics for Canning and Blanching produce for the freezer, waterbath canning or for cold pack canning.


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:09:22 น.
  

Package Content:compact refrigeratormanualwarranty2-liter bottle storage on refrigerator door2 small-item racks on refrigerator doorAdjustable legsReversible doorEco-friendly R134a refrigerantHeight 33.75Width 19.50Depth 21.00Weight 57.00Color WhiteOperating SystemBatteries IncludedBatteries RequiredNumber of Batteries 0Battery Type No batteries requiredLanguage EnglishAssembly Required


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:09:46 น.
  

The STX TURBOFORCE 3000 Series Electric Meat Grinder is the INDUSTRY LEADER in quality electric meat grinders featuring 3000 Watts of Peak Output Power (Maximum Locked Motor Wattage), 600 Watts of Power under no load and between 800 Watts & 1200 Watts of Power under load depending on the meat you are grinding. Over "80,000" of our STX grinders have been sold in the past 7 years with a 99.8% Customer Satisfaction Rating SETTING THE STANDARD for EXCELLENCE.


โดย: Keurig (pronjaidee ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:09:54 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13pronjaidee
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]