Tiger and Bunny Gang
Group Blog
 
All blogs
 

วิธีแก้กรรมเรื่องต่างๆ


ครอบครัวมีแต่ปัญหา
เกิดจากกรรม (สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้)
1. เคยทำแท้งไหม
2. ไม่ทำบุญให้บรรพบุรุษไหม
3. ไม่เข้าใจครอบครัว สามี ลูกหรือเปล่า
4. เคยผิดศัลกาเม ในชาติก่อนและชาตินี้ไหม
5. ทำผิดต่อเจ้าที่เจ้าทางไหม
วิธีแก้กรรม
1.นิมนต์พระเลี้ยง ทำบุญบ้าน วันเกิด สวดชะยันโต ขอพร ประพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข และถวายสังฆทานสวดอุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้อโหสิกรรมและช่วยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
2.ไปถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหรือทำบุญให้บรรพบุรุษให้ได้รับกุศล
3.เคยบอกรักสามีและลูกบ้างไหม ทำซะ จะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าเรารัก
4.สวดมนต์ทุกวันเกิดตนเอง ขอพรเทพประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
5.กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วย อาหารคาวหวานชุดใหญ่ แก่พระภูมิเจ้าที่ให้ได้รับและขอพรให้อำนวยโชคลาภความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวท่าน

กรรม....เสียเงินตลอด
เกิดจากกรรม
1.เคยเอาเงินเขามาในชาติอดีตแล้วไม่คืน
2.ปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยแพง
3.โกงคนในชาติปัจจุบัน
4.ทำแท้ง
5.ยุยงให้คนเสียเงิน โดยรู้ว่าผิดก็ให้ทำ
วิธีแก้กรรม
1.พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทุกวันเกิด ให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติ ให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
2.หากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ หาเงินไปคืนและขออโหสิกรรมซะเพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้นต่อไป
3.ตักบาตร วันโกนอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณเด็กที่ตามมาให้ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น
4.ทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้ เพื่อยามทุกข์ยากจะได้มีคนมาเหลียวแล และดูแลเราบ้าง
5.สวดมนต์ทุกวันเกิด และแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

กรรมต้องสะเดาะเคราะห์
เกิดจากกรรม
เมื่อตนเองเข้าเสวยอาบุที่ไม่ดี ก็จะประสบเคราะห์ร้าย เช่น ป่วยหนัก อุบัติเหตุ เสียเงิน จึงต้องสะเดาะเคราะห์ดังนี้
กรรมจาก 1.ชอบทำร้ายคนต่ำกว่าให้ทุกข์ทรมาน
2.ป่วยหนัก ซ่าสัตว์ไว้ ผิดศีลข้อ 1
วิธีแก้กรรม
1.กินเจ 7 วัน อุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติ
2.ตักบาตรให้ครบตามปีที่เข้าเสวยอายุ
3.ไหว้พระให้ครบ 7 วัน 7 วา ล้างเคราะห์ได้
4.ปล่อยสัตว์ลงน้ำ ตามกำลังวันเกิดตนเอง จนครบ 1 ปี เคราะห์จะกลายเป็นดี
5.ขอพรพระที่ตนนับถือ ไปที่วัด ไปขอพรท่านให้พ้นเคราะห์พ้นโศกและช่วยให้ชีวิตก็จะดีขึ้น

กรรมคู่ไม่ดี
เกิดจากกรรม
1.เคยเป็นชู้กับผู้อื่นไว้ ในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน
2.ทำร้ายจิตใจคู่ตนเองไว้
3.ทำร้ายร่างกายโดยตนเองอยากทำ เพราะหึงหวงให้เขาเจ็บปวด
4.ผิดศีลกาเม
5.ยุยงผู้อื่นให้เลิกกัน
วิธีแก้กรรม
1.ตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่งผัวคนอื่น มาเป็นของตนเอง
2.หมั่นถวายเทียนคู่ในวันเกิดตนเองปีละครั้ง ขอเสริมดวงชีวิตคู่ให้พบแสงสว่างในชีวิตคู่ที่ดี โดยไปกับแผนและอธิษฐานขอพร
3.ถวายสังฆทานในวันเกิด เพื่อขอพรให้สมหวังด้านชีวิตคู่ และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและคู่ชีวิตที่เคยล่วงเกินไว้ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติให้ได้รับกุศล และอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
4.บริจาคทรัพย์ให้กับคู่ตางงานในงานแต่งงาน เพื่อส่งเสริมให้เขาสมหวังในความรัก และตนเองก็จะได้บุญต่อไป
5.ไกล่เกลี่ยคู่สามี-ภรรยา ที่ทะเลาะกันแยกทางกัน ให้มารู้สึกดีต่อกัน จะได้บุญด้านธรรมทางด้านชีวิตคู่

กรรมเป็นเมียน้อย
เกิดจากกรรม
1.เคยผิดลูกผิดเมียเขามาในชาติก่อน
2.ผิดศีลกาเม
3.เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
4.ขืนใจเขาโดยเขาไม่ยินยอม
วิธีแก้กรรม
1.ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรม
2.ถือศีล 5 ให้ได้ 1 ปี ต่อ 1 เดือน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น
3.ถวายธงคู่ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น
4.บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น
5.ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้น และสมหวัง และสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไป

กรรม ทุกข์ใจเพราะญาติพี่น้องและสามี
เกิดจากกรรม
1.เคยลำเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อน
2.เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน
3.เคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติ
วิธีแก้กรรม
1.ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น
2.ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตตา กรุณ มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา และไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิด ทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้
3.นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

กรรมเป็นอัมพฤกษ์
เกิดจากกรรม
1.ฆ่าสัตว์
2.ทรมานสัตว์
3.ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ
วิธีแก้กรรม
1.ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
2.ปล่อยสัตว์ลงน้ำ ในวันเกิดตนเอง กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรม
3.ถวายยาเข้าวัด หรือช่วยเหลือคนป่วย

กรรมเป็นมะเร็ง
เกิดจากกรรม
1.เคยฆ่าสัตว์ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์มาก่อน จึงส่งผลให้มีสุขภาพที่รักษาไม่ได้
2.มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสั่งฆ่าคนและทำร้ายคนให้เจ็บปางตาย
3.ทำแท้งมากมาย
4.เบียดเบียนเงินคนมากมาย บนความทุกข์คนอื่นในอดีตชาติ
วิธีแก้กรรม
1.ต้องทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบวชชีพราหมณ์ 1 เดือน เพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม
2.สร้างพระถวายให้เจ้ากรรมนายเวร
3.ให้มาสัมผัสจิตกับพระแม่อุมาเทวีโดยตรง

กรรมลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง
เกิดจากกรรม
1.ทำแท้ง
2.เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน
วิธีแก้กรรม
1.บวชเณร โดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวช จะทำให้กรรมน้อยลง
2.พาลูกไปหาหลวงปู่ ให้เทศน์สอน
3.ปฏิบัติธรรม อุทิศให้ลูกตนเอง

กรรมค้าขายขาดทุน
เกิดจากกรรม
1.ไม่รู้เชี่ยวชาญในงานที่ทำ และไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
2.ทำแท้ง
3.ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้
4.ตั้งสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะทำบุญเท่านั้น แต่พอทำจริงทำน้อยนิดผิดสัญญาเป็นกรรม

กรรมเกิดมาไม่สวย
เกิดจากกรรม
1.ทำอะไรลวก ๆ กับพระ พ่อแม่
2.ชอบว่าผู้อื่น และทำร้ายสัตว์
3.ถวายดอกไม้แห้ง-เหี่ยว
วิธีแก้กรรม
1.หมั่นถวาย ดอกไม้หอม พวงมาลัย ไม่เวียนต่อพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ เทพด้วยกิริยาที่ตั้งใจ
2.ไม่ลบหลู่ ผู้มีพระคุณ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3.บริจาคน้ำมันตะเกียง ขอแสงสว่างด้านความงาม

กรรมมีกลิ่นตัวเหม็นตลอด
เกิดจากกรรม
1.ชาติก่อนชอบดูถูก คนอื่น
2.ชาติก่อนชอบคิดอิจฉาริษยาผู้อื่น
วิธีแก้กรรม
1.ต้องรู้จัก เห็นผู้อื่นได้ดี พลอยยินดีไปด้วย
2.หมั่นถวายของหอม ดอกไม้ไม่ให้ขาด

กรรมเกิดมาโง่
เกิดจากกรรม
1.ดูถูกผู้ที่หมั่นหาความรู้ และชักชวนไปทำผิด
2.ไม่ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ แต่ทำตัวมั่วสุมในทางผิด
วิธีแก้กรรม
1.หมั่นทำบุญด้านหนังสือธรรมมะ หรือพิมพ์บทสวดมนต์แจก
2.ให้ถวาย หลอดไฟฟ้า เพราะกุศลจะส่งผลให้ตนเองมีปัญญาแจ้งแดงตลอดในงานนั้น ถวายในวันเกิดข้างขึ้น 7-15 ค่ำ เจริญขึ้น
3.หมั่นสวดมนต์ทุกวัน
4.หมั่นกตัญญูต่อความถูกต้อง และมีวิริยะมากขึ้น

กรรมมีบริวารไม่ดี
เกิดจากกรรม
1.ไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และคนใกล้ชิดในชาติก่อน
2.เคยให้ร้ายคนอื่นไว้ก่อน เมื่ออดีตชาติ
3.ไม่ช่วยเหลือส่วนรวม
วิธีแก้กรรม
1.หมั่นทำบุญโดย ให้ทาน กับบุคคลที่ใกล้ตัว และหมั่นชักชวนบุคคลอื่นทำบุญร่วมกัน เกิดชาตินั้นฉันใดจะมีบริวารมากมาย
2.ให้ร่วมทำบุญด้าน บวชนาคหมู่ หรือสามเณรภาคฤดูร้อน จะทำให้พ้นทุกข์และมีบริวารที่ดี อยู่ในศีลธรรม
3.หมั่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

กรรมให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
เกิดจากกรรม
1.ฆ่าสัตว์ไว้เยอะ
2.เห็นคนเป็นอันตราย ก็พลอยสมน้ำหน้า
3.จิตใจอาฆาต คอยแช่งบุคคลอื่นเสมอ
4.ทำแท้ง ฆ่าคนมาก่อน
วิธีแก้กรรม
1.สร้างประตูวัด ป้องกันอันตรายให้ตนเอง ทำวันเกิดตนเองจะทำให้แคล้วคลาดอันตรายได้
2.มีหิริ โอตัปปะ ในจิตใจ
3.สวดมนต์คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ ทุกวันเกิด 3 จบ
4.ตักบาตรทุกวันเกิด อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรม

กรรมเจอแต่คนเอาเปรียบ
เกิดจากกรรม
1.เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ
2.เคยโกงคนไว้ในอดีตชาติ
3.ขโมยเงินครอบครัวมาใช้
วิธีแก้กรรม
1.หมั่นยึดถือศีล 5 ให้มั่น
2.ไม่ดื่มเหล้า ทำให้ขาดสติ โดนโกงง่าย
3.หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีด้านขอพรให้พบเจอคนดี ๆ เข้ามาในชีวิต

กรรมไม่มีลาภลอย
เกิดจากกรรม
1.ไม่เคยทำบุญเกินจิตที่ตั้งไว้ และเวลาบริจาคเสียดายทรัพย์ทั้งทั้งที่ตนมรเงินมากมาย เกิดความตระหนี่แบบไม่ให้ทานอย่างเต็มใจ
2.ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และยังอยากโลภได้เงินมาก ๆ โดยมิชอบ
วิธีแก้กรรม
1.ตั้งจิตทำบุญ ทำกุศลด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือศาสนาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2.หมั่นทำบุญใหญ่ ขอพรด้านลาภลอย
3.ให้ฝังลูกนิมิตร ปีละครั้ง อธิษฐานขอพรจะทำให้สมหวังในจิตที่ขอ

การออกกรรม
กรรม คือ การกระทำ หากทำกรรมไม่ดีก็ทำให้ทุกข์ทรมาน การออกกรรมทำให้รู้กรรมและแก้กรรมได้
ทุกข์จากกรรมที่ตนเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ยังผลให้ตนเองได้รับวิบากนั้น ทำให้ชีวิตทุกข์ต่าง ๆ การออกจากกรรมนั้น เป็นการแสดงอาการกรรมให้รู้ เพื่อแก้ไขมิใช่ให้ยึดติด เพราะจะทำให้จิตไม่ตัดกรรม ฉะนั้นเมื่อรู้กรรม ควรทำกุศลในทางที่ถูกต้อง เพื่อชีวิตที่จะดีขึ้นต่อไป
วิธีออกกรรม
นั่งสมาธิ บริกรรมยุบ พอง เป็นอาการเร่งกรรมให้แสดงออก ควรมีพระผู้รู้กำกับจะทำให้ไม่บ้า และส่งกุศลได้ถูกต้อง ดวงจิตที่มืดก็เปิดสว่างได้ บุญก็เกิด เช่น เคยฆ่าปลา - ควรทำสังฆทานอุทิศให้ทุกเดือนติดกัน 1 ปี (กรรมป่วยบ่อย) จะทำให้คุณดีขึ้น เคยทำร้ายผู้มีพระคุณ -ควรขอขมาผู้มีพระคุณ และขอพรทุกปี ทำให้ (กรรมโดนกด) วันสำคัญทุกปี เคยด่าคนไว้ -หมั่นตักบาตรทุกวันเกิดตนเอง อุทิศให้เจ้ากรรม (กรรมเป็นโรคลม) นายเวร อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
 

Create Date : 10 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 10 พฤษภาคม 2550 12:14:04 น.
Counter : 257 Pageviews.  

พระพุทธองค์ตรัสถึงกฏแห่งกรรม....พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า อดีตชาติได้ประกอบแต่กรรมดี จึงเกิดมาเป็นคนที่มียศสูงศักดิ์และร่ำรวยในโภคทรัพย์ ผู้ใดบำเพ็ญธรรมดาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ มนุษย์จงฟังให้ดี ฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพ ผลกรรม
ของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่ จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์ จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้

**ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูป

**มีรถนั่งมีเรือขี่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพาน

**มีเสื้อผ้าแพรพรรณประดับกายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยา
กจน

**มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดิ่
มให้ผู้ยากจน

**ที่ไม่มีจะกินจะใส่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อย

**มีตึกรามบ้านช่องอยู่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้

**มีบุญบารมีวาสนาเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา

**มีหน้าตามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอก
ไม้ของหอม

**มีปัญญามีความปราดเปรื่องเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญพระนามพระ
พุทธเจ้า

**มีภรรยาดีมีมารยาทพร้อมเพราะเหตุใด
--เพราะชาติก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกั


**สามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพ
ุทธรูป

**มีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพร้า

**ไม่มีพ่อมีแม่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา

**มีลูกหลานแยะเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลา

**เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่น

**ชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนข่มเหงรังแกลูกหลานชาวบ้าน

**ชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิต

**ชาตินี้อายุสั้นเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

**ชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณีข่มขืนลูกเมียเขา

**ชาตินี้เป็นหม้ายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี

**ชาตินี้เป็นทาสเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณคนอื่น

**ชาตินี้มีตาดีเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระ

**ชาตินี้มีตาบอดเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลามก

**ชาตินี้มีปากแหว่งเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น

**ชาตินี้หูหนวกเป็นใบ้เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนปากร้ายชอบด่าพ่อแม่

**ชาตินี้หลังค่อมเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไหว้พระ

**ชาตินี้มืองอแขนคดเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่

**ชาตินี้ขาเป๋ตีนแปเพราะหตุใด--เพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพาน

**ชาตินี้เป็นวัวเป็นควายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้คืน

**ชาตินี้เป็นหมูเป็นหมาเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา

**ชาตินี้มีโรคมากเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นเคราะห์ร้าย

**ชาตินี้สุขภาพดีเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคผู้อื่น


**ชาตินี้ต้องติดคุกติดตะรางเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเห็นคนตกอยู่ในอันตรายแล
้วไม่ยอมช่วยเหลือ

**ชาตินี้ต้องอดอาหารตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนหัวเราะขอทาน

**ชาตินี้ต้องถูกเขาวางยาเบื่อตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลอง

**ชาตินี้โดดเดี่ยวทุกข์ทรมานเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำลายผู้อ
ื่น

**ชาตินี้แคระแกรนเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยามดูแคลนคนรับใช้


**ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิตเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนคอยปลุกปั่นยุแหย่คนอื่นให้้แตกแยกกัน

**ชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อถือ

**ชาตินี้เป็นผีหนองเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนทารุณสัตว์

**ชาตินี้ตัวมีกลิ่นเหม็นเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น

**ชาตินี้ต้องแขวนคอตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ตน

**ชาตินี้เป็นหม้ายหรือโดดเดี่ยวเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักภรรยา

**ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวช

**ชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบก่อศัตรูคู่อาฆาต

สรรพกรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนอง ต้องตกนรกได้รับทุกข์ทรมานจะโทษใครเล่า อย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็น--กรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกกับลูกหลาน

ถ้าไม่ศร้ทธาพระรัตนตรัย ไม่รีบทำทาน ก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาซิ เพราะเขาทำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อน
ชาตินี้บุญจึงตอบสนอง แม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศล
บุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลาน

**หากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรม -- ชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีก (เกิดอยู่ในอบายภูมิ)

**หากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรม--ความเจริญมั่งมีศรีสุขก็จะมาเยือนถึงบ้าน

**หากใครคอยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรม -- ก็จะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นชั่วลูกชั่วหลาน

หากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรม -- ฆาตเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัว

**หากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรม -- ทุก ๆ ชาติจะเป็นบุคคลมีปัญญาเลิศ

**หากใครหมั่นสวดมนต์ในเรื่องกฎแห่งกรรม --ชาติหน้าไปถึงไหนก็มีแต่คนนับถือ

**หากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจก --ชาติหน้าจะมีกายมงคลรุ่งโรจน์

**หากจะถามเรื่องกฎแห่งกรรมของชาติก่อน -- ควรศึกษาเรื่องราวของพระกัสสปพุทธเจ้าท
ี่มีรัศมีแวววาว

**หากจะถามถึงเหตุผลของชาติหน้า -- ก็ให้ดูพวกที่กล่าวร้ายพระธรรมในเมืองนรก


**หากว่าเหตุแห่งกรรมไม่มีการตอบสนอง -- ก็ให้อ่านเรื่องพระโมคคัลลาน์ช่วยมารดาใน
เมืองนรก

**หากบุคคลใดก็ตามที่ยึดมั่นในกฎแห่งกรรม -- ก็จะได้ไปเกิดในสุขาวดีแดนพุทธเกษตร

**เรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดกันไม่จบ --สวรรค์ไม่เคยขาดคนจิตกุศล

ในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ รู้จักสละบ้างผลได้รับเหลือคณานับ เหมือนดั่งสะสมอริยทรัพย์ไว้ในเซฟที่มั่นคง จะได้รับผลประโยชน์ทุก ๆ ชาติไป

**หากถามเรื่องชาติปางก่อน -- ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบัน

**หากจะถามเรื่องชาติหน้า -- ก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน

กฎแห่งกรรมมีจริงนะทุก ๆ ท่าน จงทำความดีเถิดทุก ๆ คน คนทำความดีนั่ได้ดี คนทำความชั่ว ผลของความชั่วก็จะถึงตัวท่านเอง เร็วหรือช้า มันก็เกิดในชาตินี้แหละไม่ต้องรอถึงชาติหน้า
 

Create Date : 23 มีนาคม 2550    
Last Update : 23 มีนาคม 2550 12:12:13 น.
Counter : 163 Pageviews.  

สวดขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรม นายเวรบทสวดเพื่อขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร

คนเราเกิดมาหลายภพ หลายชาติ ต่างมีเจ้ากรรมนายเวรต่างกัน
การสวดขอขมา เพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง
ขอเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานค่ะ

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน

นะโม 3 จบ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะ เยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์
พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร
จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย
หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว
ได้เหมือนคนปรกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต
ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน
ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร
ขอบุญบารมีในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง
จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม
ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ
หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม
ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร
ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

 

Create Date : 19 มีนาคม 2550    
Last Update : 21 มีนาคม 2550 15:30:09 น.
Counter : 452 Pageviews.  


Tiger and Bunny Gang
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Tiger is a male Shih Tzu dog who is friend with two cute Lion Head bunnies.
My Time in Bangkok now-->
Google
Friends' blogs
[Add Tiger and Bunny Gang's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.