สอบเข้าคณะนิติศาสตร์ คลิ๊ก ... http://tutorlawgroup.blogspot.com/
Group Blog
 
All blogs
 

การลดตำแหน่งลูกจ้างเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือไม่

เรื่องการเปลี่ยนหน้าที่ และตำแหน่งงาน ทางกฎหมายถือว่าเป็นอำนาจการจัดการของนายจ้าง ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

แต่หากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแล้วไปลดค่าจ้างและกระทบเรื่องเงินค่าจ้างและสิทธิอื่น ๆ ที่ลูกจ้างได้รับอยู่แล้ว นายจ้างไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เว้นเสียแต่ว่าลูกจ้างยินยอม

 

Create Date : 04 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 4 กรกฎาคม 2551 10:24:20 น.
Counter : 503 Pageviews.  

มีคนกล่าวหาว่าผมไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนผู้หญิง

สอบถามเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทครับ เหตุการณ์มีดังนี้ครับ
**มีคนกล่าวหาว่าผมไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนผู้หญิง ขณะที่พ่อและแม่ของเธอไปทำธุระต่างจังหวัด โดยบุลคลคนนี้ได้นำเรื่องนี้เที่ยวพูดไปทั่ว ทำให้ผมและเธอเสื่อมเสียมาก**

ผมและเพื่อนจะสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้ไหมครับ ถ้าได้มีโทษสูงสุดเท่าไรครับ ขอบคุณมากครับ

---------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นของ HANAYO

มาตรา 326 ประมวลกฎหมายอาญา วางหลักว่า " ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ "

อย่างไรก็ตาม ความผิดเกี่ยวกับหมิ่นประมาทเป็นความผิดที่ยอมความได้ ดังนั้นต้องดำเนินการฟ้องคดีหรือร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผูกระทำผิดครับ มิฉะนั้นจะขาดอายุความครับ

ข้อความที่เกี่ยวกับหมิ่นประมาทนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง ผู้หมิ่นประมาทก็ต้องรับผิดครับ
 

Create Date : 03 มีนาคม 2551    
Last Update : 3 มีนาคม 2551 13:09:09 น.
Counter : 299 Pageviews.  

การจดทะเบียนสมรสกับหญิงต่างด้าวต้องทำอย่างไร

คำถาม

สวัสดีครับ
ผมมีเรื่องรบกวนถามเกี่ยวกับการแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่มีสัญชาติไทยครับ
ต้องทำอย่างไร แล้วจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
ขอบคุณครับ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ความคิดเห็น

การจดทะเบียนสมรสกับหญิงต่างด้าวทำอย่างไร

จดทะเบียนสมรสแล้วหญิงจะได้สัญชาติไทยตามสามีหรือไม่ มีสิทธิ์ใช้นามสกุลของสามีหรือไม่ ระหว่างขอจดทะเบียนสมรสและขอสัญชาติไทย หญิงต่างด้าวเข้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมายจะถูกจับไปดำเนินคดีหรือไม่

การจดทะเบียนสมรสตามปกติไปจดได้ที่นายทะเบียนสมรส ณ สำนักงานทะเบียน ซึ่งอยู่ที่ทำการเขตหรือที่ว่าการอำเภอ โดยไปขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนไหนก็ได้ ข้อจำกัดก็คือ ชายหญิงต้องมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะก็ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองด้วย การจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว หญิงต่างด้าวย่อมมีสิทธิใช้นามสกุลของสามีได้เลย แต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยตามสามีโดยอัตโนมัติ หากหญิงต่างด้าวประสงค์จะได้สัญชาติไทยจะต้องยื่นคำขอตามแบบ ก.ช.1 พร้อมหลักฐานประกอบคือ ทะเบียนสมรส ถ้าผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครต้องยื่นต่อผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นต้องยื่นต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น เมื่อยื่นแล้วการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การขอสัญชาติไทยตามสามี เช่นนี้ไม่ใช่การขอแปลงสัญชาติไทย จึงไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์เรื่องการแปลงสัญชาติเป็นไทยอีก

สำหรับหญิงต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่ขอจดทะเบียนสมรสและขอสัญชาติไทยอาจจะต้องถูกดำเนินคดี เพราะการเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่การที่หญิงต่างด้าวเข้ามาอยู่ในเมืองไทยจนมีลูกมีเต้ากับชายไทยแล้วตามจดหมายที่เล่ากันมาน่าจะเป็นเหตุให้ศาลรอการลงโทษให้ได้ และน่าจะเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจให้สัญชาติไทยเร็ว ๆ อีกด้วย
 

Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2551 10:23:43 น.
Counter : 50236 Pageviews.  

เหตุเกิดเมื่อประมาณ 24 ปีที่แล้ว ... เรื่องการขายที่ดินมือเปล่า

คำถาม

เหตุเกิดเมื่อประมาณ 24 ปีที่แล้ว คือว่า มีคนมาขายที่ดินซึ่งเป็นที่ สปก. ให้กับพ่อผม

โดยทำสัญญาการซื้อขายกันเป็นเงินจำนวน 25000 บาทถ้วน และมีกำนันท้องถิ่นสมัยนั้นเป็นคนเขียนสัญญาขึ้นมา

มีการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานทั้งคนขายและคนซื้อ แต่ลงรายละเอียดว่าเป็นการจำนอง แต่มาวันนี้ทางคนขายเขาจะเอาที่ดินคืนเกิดการฟ้องร้องกัน
แต่ทางฝ่ายคนซื้อเองก็ไม่ยอมจึงจะฟ้องเรียกร้องเงินคืนแต่ว่ากำนันท้องถิ่นคนที่เขียนสัญญาขึ้นก็เสียชีวิตแล้ว จะมีผลอะไรไหม แล้วการฟ้องร้องยังสามารถทำได้ไหม

ไม่ทราบว่าสัญญาหมดอายุหรือยัง มีหนทางทำยังไงให้ได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนไหมครับ หมายเหตุ ทางคนซื้อได้เสียภาษีที่ทำกินมาตลอด 24 ปี
ช่วยตอบด่วนด้วยครับ

ขอบคุณครับ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ความคิดเห็น

การซื้อขายที่ดินมีโฉนดกับที่ดินมือเปล่า

ที่ดินในประเทศไทย แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ที่ดินมีโฉนด กับ ที่ดินไม่มีโฉนด(ที่ดินมือเปล่า)แต่มีหนังสือแสดงสิทธิครอบครอง (สค.1) หรือมีเพียงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังนั้นการซื้อขายที่ดิน 2 ประเภทดังกล่าวจึงแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

+ที่ดินที่มีโฉนด การซื้อขายจะต้องทำเป็นหนังสือและไปจดทะเบียนการซื้อขายกับเจ้าหน้าที่ หากไม่ทำตามแบบดังกล่าว ถือว่าสัญญาดังกล่าวไม่สมบูรณ์เป็นโมฆะต่างกับกรณี

+ที่ดินที่ไม่มีโฉนด(ที่ดินมือเปล่า) มีเพียง สค.1 หรือ น.ส. 3 ก. ที่ดินดังกล่าวผู้เป็นเจ้าของมีเพียงสิทธิครองครอง ดังนั้นการซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงไม่จำต้องจดทะเบียนการซื้อขายต่อเจ้าหน้าที่ เพียงส่งมอบ หนังสือ สค.1 หรือ น.ส. 3 ก. และให้ผู้ซื้อเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว ถือเป็นการโอนการครองครองให้แก่ผู้ซื้อ กฎหมายถือว่าสมบูรณ์แม้เจ้าของเดิมยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนก็ตาม แต่ถือว่าเจ้าของที่ดินเดิมสละการครองครองและไม่ยึดถือที่ดินไว้แล้ว แม้ต่อมาเจ้าของที่ดินเดิมนำไปจดทะเบียนขายให้แก่บุคคลภายนอก ก็ไม่ทำให้บุคคลภายนอกกลายมาเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวได้เพราะว่า ในขณะที่จดทะเบียนขายเจ้าของที่ดินเดิม ไม่มีสิทธิครองครองที่ดินดังกล่าวแล้ว การที่เจ้าของที่ดินเดิมหรือบุคคลภายนอกมีชื่อทางทะเบียนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของกฎหมายเท่านั้น หากทำให้ได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองแต่อย่างใด อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 4001-4002/2548


สรุป
ไม่ต้องกังวลครับ แม้การซื้อขายที่ดินดังกล่าวนั้นจะไม่ได้ทำหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็ตาม ในเมื่อเป็นที่ดินไม่มีโฉนดมีเพียงเอกสาร สปก. แสดงการครอบครองเท่านั้น เพียงครอบครอบก็สมบูรณ์แล้วครับ

มีข้อสงสัยติดต่อผมได้ตลอดครับ
ยินดีที่ได้ช่วยเหลือกันครับ


 

Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2551 10:20:47 น.
Counter : 485 Pageviews.  

จ้างพนักงานเป็นกิโลกรัม ต้องทำประกันสังคมรึเปล่า

คำถาม
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อมาลิสา
คือที่บ้านทำโรงงานคัดแยกพลาสติกค่ะ จ้างพนักงานเป็นกิโลกรัม ไม่ได้บังคับวันหยุดและเวลาทำงาน บางคนอยากได้เงินเยอะก็ทำมาก บางคนขี้เกียจก็หยุด แล้วอย่างนี้จะต้องทำประกันสังคมไหมคะถือว่าเป็นการจ้างทำของไหมคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ความคิดเห็น

สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ มีลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันบ้าง บางประการกล่าวคือ เป็นการจ้างให้บุคคลอื่นทำงานให้ แต่อย่างไรก็ตามสัญญาจ้างแรงงานมิได้มุ่งถึง ผลสำเร็จของงานเป็นหลักเหมือนดังเช่นสัญญาจ้างทำของที่แม้ว่าผู้รับจ้างสามารถใช้แรงงานหรือทรัพยากรอื่นใดก็ตามโดยมุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลัก

สัญญาว่าจ้างทำของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

กรณีของคุณมาลิสานั้น มองผิวเผินนั้นมีลักษณะเป็นการจ้างทำของ แต่หากพิเคราะห์ดี ๆ แล้ว โดยปกติแล้วผู้รับจ้างทำของนั้นต้องจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ในการทำงาน กรณีดังกล่าวปรากฎว่าวัตถุดิบ หรือ อุปกรณ์ ต่าง ๆเป็นของคุณมาลิสา

การจ้างพนักงาน ทำงานเป็นกิโลกรัม เป็นการจ้างแรงงานโดยคิดคำนวณเป็นหน่วยครับ

อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานครับ
 

Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2551 10:14:21 น.
Counter : 466 Pageviews.  

1  2  3  

hanayo_boyz
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
NEWS UPDATED!! ** hanayolaw@gmail.com **

อ่านความรู้เกี่ยวกับสอบเข้าคณะนิติศาสตร์

คลิ๊ก .. http://tutorlawgroup.blogspot.com ครับ

ขอบคุณสำหรับ
การติดตามและกำลังใจมากมายของทุกๆท่านครับ


หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากฎหมาย

** อีเมลติดต่อผมได้โดยตรงครับ **

** hanayolaw@gmail.com **
หรือ
** hanayo_dona@hotmail.com **** อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็เมลมาถามได้นะครับ

** ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับ...
Friends' blogs
[Add hanayo_boyz's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.