ชีวิตของน้ำเกลือ
Group Blog
 
All Blogs
 
" ป.ปลานั้นหายาก... (2)

หนวดพราหมณ์หนวด 14 เส้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polynemus multifillis
วงศ์ : Polynemidae
ขนาด : 10-15 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาหนวดพรหมณ์ แต่หัวสั้นกว่า ปากเล็กและตาโตกว่า ครีบอกมีก้านครีบเป็นเส้นข้างละ 14 เส้น ลำตัวสีเทานวล ท้องสีจาง โคนครีบอกมีแต้มสีคล้ำ
อาหาร : ลูกกุ้ง ลูกปลา และแพลงก์ตอนสัตว์
พฤติกรรม : คล้ายปลาหนวดพรหมณ์ มักพบหากินบริเวณน้ำไหล
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำสายหลักที่มีพื้นเป็นทรายปนโคลนและค่อนข้างขุ่น
สถานภาพ : พบไม่บ่อยนักแรดเขี้ยว แรดแม่น้ำโขง เม่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osphronemus exdon
วงศ์ : Osphronemidae
ขนาด : 40-50 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาแรด แต่ครีบก้นแคบกว่า ตัวผู้ที่โตเต็มวัยมีเขี้ยวโค้งแหลมที่ริมฝีปาก ลำตัวสีน้ำตาลแดงคล้ำ
อาหาร : ปลา กุ้ง และพืชน้ำ
พฤติกรรม : ทำรังเพื่อวางไข่ โดยสานใบไม้กับกิ่งไม้ใต้น้ำ ตัวผู้คอยดูแลไข่และลูก
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำและแหล่งน้ำหลากที่มีพืชน้ำและตอไม้ของลุ่มน้ำโขง
สถานภาพ : พบน้อยจีด เมง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heteropneustes kemarattensis
วงศ์ : Heteropneustidae
ขนาด : 15-30 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาดุก แต่หัวแบนราบมากกว่า ตาและปากเล็ก มีหนวดยาว 4 คู่ ด้านหลังมีครีบหลังอันเล็ก ไม่มีครีบไขมัน ครีบก้นยาว ครีบหางเล็กและปลายมน ครีบอกมีก้านแข็งแหลมคม ลำตัวสีคล้ำหรือน้ำตาลอมแดง ท้องสีจาง
อาหาร : ปลา กุ้งขนาดเล็ก และแมลงต่าง ๆ
พฤติกรรม : อยู่เป็นฝูงใหญ่ เงี่ยงที่ครีบอกมีพิษแรงมาก
ถิ่นอาศัย : หนอง บึง และแม่น้ำ
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์ในแถบภาคกลางแค้ติดหิน ก๊องแก๊ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glyptothorax dorasalis
วงศ์ : Sissoridae
ขนาด : 5-8 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวป้อมสั้นกว่าปลาแค้ติดหินชนิดอื่น มีสีคล้ำหรือดำอมเหลือง ท้องสีจาง ด้านหน้าโคนครีบหลังมีแต้มสีเหลืองสด และมีลายแถบสีเหลืองพาดลำตัวตามแนวยาวตรงกลางหลังและด้านข้าง ครีบสีดำและขอบสีเหลือง ปลายครีบหางมีขอบสีเหลือง
อาหาร : ตัวอ่อนแมลงน้ำและลูกปลา
พฤติกรรม : คล้ายปลาแค้ติดหินทั่วไป
ถิ่นอาศัย : ลำธารและน้ำตกของลุ่มน้ำสาละวิน
สถานภาพ : พบไม่บ่อยนักยะคุย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gagata gashawyu
วงศ์ : Sissoridae
ขนาด : 10 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวทรงกระบอก แบนข้างเล็กน้อย หัวทู่ ตาใหญ่ แต่ม่านตาเล็กคล้ายตางู ปากเล็ก มีหนวด 4 คู่ ครีบหลังยกสูง ครีบไขมันเล็ก ครีบหางเว้าลึก ลำตัวสีเขียวอมทองมีแต้มสีคล้ำ ท้องสีจาง ครีบใส ครีบไขมันมีขอบสีคล้ำ ครีบหางมีแถบสีคล้ำ
อาหาร : ไส้เดือนน้ำและตัวอ่อนแมลง
พฤติกรรม : อยู่ในบริเวณใกล้พื้นท้องน้ำ
ถิ่นอาศัย : อาศัยอยู่ในน้ำไหลที่มีพื้นเป็นทรายหรือโคลนของลุ่มน้ำสาละวิน
สถานภาพ : พบน้อยเสือตอลายเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Datnioides undecimradiatus
วงศ์ : Coiidae
ขนาด : 15-25 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาเสือตอลายใหญ่ แต่มีส่วนลาดของหน้าน้อยกว่า เกล็ดใหญ่กว่า และก้นมีก้านครีบอ่อน 11 อัน ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนหรือเขียวขี้ม้า และมีลายบั้งสีคล้ำพาด 5 แถบ แต่ลายแคบกว่าปลาเสือตอลายใหญ่มาก
อาหาร : ปลาเล็กและกุ้ง
พฤติกรรม : อยู่นิ่งตามตอไม้หรือกองหินใต้น้ำเพื่อรอเหยื่อ
สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์บู่แคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brachygobius mekongensis
วงศ์ : Gobiidae
ขนาด : 1-2 ซ.ม.
ลักษณะ : ลำตัวสั้น หัวกลมมน ปากเล็ก ตาโต เกล็ดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนใส มีลายประสีคล้ำและดำ และมีลายพาดยาวถึงโคนหางประมาณ 4-5 แถบ ครีบใส ครีบหลังอันแรกมีสีคล้ำที่ขอบหน้า โคนครีบหลังและครีบหางมีสีแดงเรื่อ ๆ
อาหาร : แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็ก
พฤติกรรม : วางไข่โดยตัวผู้เป็นผู้ดูแล
ถิ่นอาศัย : หนองบึงและแหล่งน้ำนิ่งสภาพดี มีพืชน้ำหนาแน่น
สถานภาพ : พบน้อยในบางแหล่งน้ำกระสูบสาละวิน กระสูบพม่า มุมหมาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hampala salweenensis
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Cyprininae Systomi
ขนาด : 20-35 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลากระสูบขีด แต่ลำตัวด้านบนมีสีคล้ำ ข้างแก้มมีแต้มสีเหลืองหรือชมพู ข้างลำตัวมีแต้มสีคล้ำที่ใต้ครีบหลังและโคนคอดหาง ครีบสีแดงเรื่อหรือคล้ำ ครีบหางมีแถบสีคล้ำที่ขอบทั้ง 2 แฉก
อาหาร : ปลาเล็ก ๆ และแมลงน้ำ
พฤติกรรม : ว่ายน้ำจับเหยื่อได้รวดเร็วบริเวณผิวน้ำจนเกิดเสียงดังเสมอ ชอบอาศัยอยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ
ถิ่นอาศัย : ลำธารและแม่น้ำสายหลักของลุ่มน้ำสาละวิน
สถานภาพ : พบน้อยบัว หว้าซวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labeo dyocheilus
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Cyprininae Labeonini
ขนาด : 30-50 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลากาดำ แต่หัวโตกว่า ลำตัวแบนข้างเล็กน้อย ปากหนาและจะงอยปากมีตุ่มเล็ก ๆ มีหนวดสั้น 2 คู่ ลำตัวสีเทาอมเขียวไพล เกล็ดสีเหลือบเงินวาว ท้องสีจาง ครีบสีจางและแดงเรื่อ ๆ ครีบอก ครีบท้อง และครีบก้นยาว ครีบหางเว้าลึก
อาหาร : ตะไคร่น้ำที่เกาะตามหินและอินทรียสาร
พฤติกรรม : อาศัยในระดับพื้นท้องน้ำและตามแก่งหิน
ถิ่นอาศัย : แม่น้ำสายหลักที่เป็นแก่งไหลแรง
สถานภาพ : พบไม่บ่อยนักสร้อยนกเขาหน้าหมอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osteochilus enneaporus
วงศ์ : Cyprinidae
วงศ์ย่อย : Cryrininae Labeonini
ขนาด : 15-20 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาสร้อยนกเขา แต่จะงอยปากยื่นกว่า ปากงุ้มอยู่ด้านล่าง ครีบหลังสั้นกว่า ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงหรือม่วงคล้ำ หัวมักมีสีคล้ำหรือม่วงคล้ำ ข้างช่องเหงือกมีแต้มสีดำ ครีบสีคล้ำ
อาหาร : ตะไคร่น้ำและอินทรียสารตามหินหรือไม้ใต้น้ำ
พฤติกรรม : เที่ยวว่ายเวียนตามกองหินเป็นฝูงเล็ก ๆ 5-10 ตัว
ถิ่นอาศัย : ต้นน้ำลำธารในป่า
สถานภาพ : หายากหมอแคระ หมอขี้เซา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Badis siamensis
วงศ์ : Nandidae
ขนาด : 3-5 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาหมอ แต่ตัวเล็กกว่ามาก ครีบก้นสั้นกว่า ปากเล็ก ตาโต ลำตัวสีน้ำตาลแดง มีจุดประสีดำเหลือบและแดงสด ครีบหลังมีดวงสีคล้ำอยู่ระหว่างก้านครีบเกือบทุกอัน ขอบครีบสีแดงเรื่อ ๆ ครีบหางสีเหลืองอ่อน
อาหาร : แพลงก์ตอนสัตว์และตัวอ่อนแมลงน้ำ
พฤติกรรม : อยู่ตามใบไม้ร่วงและซอกหิน วางไข่ในโพรงไม้
ถิ่นอาศัย : ลำธารตื้นที่มีพืชน้ำในป่า
สถานภาพ : พบน้อยหมอดำทับทิม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Badis ruber
วงศ์ : Nandidae
ขนาด : 3-5 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายหมอแคระ แต่หัวสั้นกว่าเล็กน้อย ดวงดำบนครีบหลังเป็นดวงใหญ่กว่า ลำตัวสีน้ำตาลแดง และมีจุดสีแดงคล้ำหรือแดงสดใสในทุกเกล็ดสลับกับสีฟ้าเหลือบ โคนครีบหางด้านบนมีดวงสีคล้ำดวงใหญ่ ครีบหลังมีแถบสีคล้ำอมม่วงและแดง และมีขลิบสีจาง
อาหาร : แพลงก์ตอนสัตว์และตัวอ่อนแมลงน้ำ
พฤติกรรม : คล้ายปลาหมอแคระ
ถิ่นอาศัย : ลำธารและริมฝั่งแม่น้ำที่ตื้นของลุ่มน้ำโขงตอนบน
สถานภาพ : พบน้อยจิ้มฟันจระเข้แคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Indostomus paradoxus
วงศ์ : Indostommidae
ขนาด : 2-3 ซ.ม.
ลักษณะ : คล้ายปลาจิ้มฟันจระเข้ แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก หัวและปากสั้นกว่า ตาโต หางเรียวเล็ก ครีบหลังเป็นก้านครีบแข็งสั้น ๆ ที่ตอนหน้าลำตัว และเป็นครีบอ่อนที่ตอนกลาง ครีบอก ครีบท้อง และครีบก้นเล็ก ครีบหางเป็นรูปพัด ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนถึงคล้ำ มีลายสีคล้ำประ
อาหาร : แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็ก
พฤติกรรม : วางไข่ติดกับพืชน้ำ โดยตัวผู้คอยดูแลไข่
ถิ่นอาศัย : ค้นพบครั้งแรกที่ทะเลสาบอินเล ในรัฐฉาน ประเทศพม่า
สถานภาพ : พบน้อยปักเป้าแคระ ปักเป้าหางวงเดือน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monotrete cutcutia
วงศ์ : Tetraodontidae
ขนาด : 4-6 ซ.ม.
ลักษณะ : เป็นปลาปักเป้าขนาดเล็ก ลำตัวแบนข้างเล็กน้อย ครีบเล็ก ลำตัวสีคล้ำหรือเขียวขี้ม้า มีจุดประสีเหลืองหรือสีจางทั่วตัว หลังมีลายพาดสีคล้ำ ข้างลำตัวมีดวงสีดำใหญ่ ตาสีแดง ครีบหางมีขอบสีแดงหรือชมพู
อาหาร : หอย กุ้งขนาดเล็ก และลูกอ๊อด
พฤติกรรม : อยู่ตามซอกหินและใบไม้ร่วง
ถิ่นอาศัย : ลำธารและแม่น้ำในภาคใต้
สถานภาพ : พบไม่บ่อยนักลิ๊งค์ที่เกี่ยวข้อง

//www.siamensis.org

//www.pufferlist.com


Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 24 กุมภาพันธ์ 2549 5:39:06 น. 1 comments
Counter : 1690 Pageviews.

 
ป. ปลา บางตัวนั้นน่าทาน อิอิ
ชอบดูปลาค่ะ รู้สึกว่าเค้าอิสระดี เวลาเหนื่อยๆ ก็ดูเค้าว่ายน้ำไปมา


โดย: ตากลม (2fast2farious ) วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:17:06:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

น้ำเกลือยอดเยี่ยม
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ทำอพาร์ตเมนต์ ขายปลา ทำปลา เล่นเน็ต ตามการเมือง
Friends' blogs
[Add น้ำเกลือยอดเยี่ยม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.