ชีวิตของน้ำเกลือ
Group Blog
 
All Blogs
 
" ต.เต่านั้นหายาก...

เต่าอาไร...หัวโต๊ โต

ก็ เต่าปูลู งายยยยยยยยยย

รู้จักเต่าปูลู ไหม เต่าปูลูอ่ะ

มันเป็นเต่าที่หัวโตและหางยาวที่สุดในโลกนะ รู้ไหม โตขนาดไหน ก็ขนาดที่มันหดหัวเข้ากระดองไม่ได้อ่ะ


เต่าปูลู เป็นเต่าที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ ที่กรมประมงมีโครงการจะศึกษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยที่ หมู่บ้านนาดอง ต.ช่อแฮ จ.แพร่ มีโครงการอนุรักษ์เต่าปูลูขึ้น โดยมีคุณมานพ ด้วงแสง เป็นผู้ริเริ่มโครงการ

เต่าปูลูเป็นเต่าน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่พบในประเทศไทย Siamese Bigheaded turtle หรือ Asia Long-tailed Terrapin (Platysternon megacephalum pequense) และเต่าปูลูเหนือ หรือ เต่าปูลูจีน Chinese Bigheaded Turtle หรือ Chinese Long-tailed Terrapin (Platysternon megacephalum megacephalum) เต่าปูลูเหนือพบน้อยมากในประเทศไทย โดยพบเฉพาะในจังหวัดภาคเหนือสุดเท่านั้น

เต่าปูลู เป็นเต่าที่หัวโตมาก มีขนาดกว้างหัวประมาณครึ่งหนึ่งของความกว้างกระดองหลัง มีปากงุ้มแหลมคล้ายปากนกแก้ว หัวหดเข้ากระดองไม่ได้ แต่มีคอยาวยื่นออกมาได้มาก เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว มีความสามารถในการปีนต้นไม้และก้อนหิน
ขาและเท้าของเต่าปูลูมีขนาดใหญ่และแข็งแรงหดเข้ากระดองไมได้ ขาหน้าและขาหลังของเต่าปูลูมีเกล็ดหุ้มทั้งหมด ตั้งแต่โคนขามีเกล็ดขนาดใหญ่ ฝ่าเท้ามีเกล็ดขนาดเล็กลงมา นิ้วมีเกล็ดหุ้ม มีเล็บแหลมคม ขาหน้ามี 5 นิ้ว ขาหลังมี 4 นิ้ว มีเยื่อพังผืดเล็กน้อยยึดระหว่างนิ้วเกือบถึงโคนเล็บ หางมีขนาดใหญ่และแข็งแรง มีเกล็ดขนาดใหญ่หุ้มเกล็ดหางด้านบนมี 1 แถว ๆ ละ 1 เกล็ด เรียงจากโคนหางมีประมาณ 11 ถึง 14 แถว เกล็ดหางด้านล่างแถวที่ 1 ถึง 4 มีสี่เกล็ดจากแถวที่ห้าถึงปลายหางมีแถวละสองเกล็ดบริเวณโคนหางและโคนขาหลังมีเดือยหนังแหลมยื่นออกมาจำนวนมาก หางของเต่าปูลูยาวมาก มีความยาวมากกว่าความยาวกระดองหลังในอัตราเฉลี่ยความยาวกระดองหลังต่อความยาวหาง มีค่าเท่ากับ 1:1.34 เต่าปูลูจึงจัดว่าเป็นเต่าที่มีหางยาวที่สุดในโลกเต่าปูลูขนาดเล็ก ที่ยังไม่โตเต็มวัย เกล็ดสันหลัง (median plates) มีลักษณะเป็นสันแนวกลางหลังทั้ง 5 แผ่น เกล็ดชายโครง (costal plates) ทั้ง 4 คู่ มีปุ่มหนาที่บริเวณกลางของแต่ละเกล็ด เกล็ดขอบกระดอง (marginal plates) มีหยักปลายแหลมเล็กน้อย ส่วนกระดองท้องมีลักษณะ dark symmetrical markings กระดองหลังสีน้ำตาลแดง กระดองท้องสีเหลือง ผิวหนังด้านท้องสีเหลือง ด้านข้างของหัวทั้งสองด้านจากท้ายตามีเส้นสีดำ 1 คู่ พาดยาวไปทางด้านหลัง ระหว่างกลางเส้นสีดำมีสีเหลือง ขาทั้ง 4 ด้านบนสีดำด้านล่างสีเหลือง แต่เมื่อโตเต็มวัย (mature) ลักษณะสันกลางหลัง ปุ่มหนามที่เกล็ดชายโครงและรอยหยักที่เกล็ดขอบกระดอง จะหายไปจนหมด ส่วนลักษณะ dark symmetrical markings ที่กระดองท้องสีทั้งหมดจะหายไป หรือจางลงจนสังเกตเห็นไม่ชัด เส้นคู่สีดำข้างหัวจะหายไปด้วย

เต่าตัวเมียแต่เต่าปูลูเหนือหรือเต่าปูลูจีน (Chinese Bigheaded Turtle) เมื่อเป็นเต่าขนาดเล็กมีลักษณะคล้าย Siamese Bigheaded Turtle มาก ความแตกต่างที่ชัดเจนมากที่สุดมีเพียงแห่งเดียว คือเกล็ดเหนือโคนหาง เกล็ดขอบกระดอง (marginal plates) มีจำนวน 11 คู่ เท่ากัน (วิโรจน์, 1979 รายงานว่ามี 9 คู่) กระดองท้องของเต่าปูลูเหนือจะเป็นสีเหลืองส้ม ผิวหนังใต้คางสีเหลืองทอง ผิวหนังบริเวณโคนขาจนถึงโคนหางเป็นสีเหลืองอมชมพูเกล็ดเหนือโคนหางซึ่งมี 1 อัน มองเห็นไม่ชัดเจน เมื่อโตเต็มที่ (mature) เกล็ดเหนือโคนหาง (supracaudal) จะมองเห็นชัดเจน

เต่าปูลู Platysternon megacephalum pequense ขนาดใหญ่สุดที่พบในจังหวัดลำปางมีน้ำหนัก 910 กรัม ความยาวกระดองหลัง 18.7 เซนติเมตร ความกว้างกระดองหลัง 14.5 เซนติเมตร ความกว้างหัว 6.5 เซนติเมตร ความยาวหาง 23 เซนติเมตร

ส่วน เต่าปูลูเหนือหรือเต่าปูลูจีน ขนาดใหญ่สุดที่พบที่จังหวัดลำปางมีน้ำหนัก 570 กรัม ความยาวกระดองหลัง 14.5 เซนติเมตร ความยาวกระดองท้อง 11.3 เซนติเมตร ความกว้างหัว 5.4 เซนติเมตร ความกว้างกระดองหลัง 11 เซนติเมตร ความยางหาง 24 เซนติเมตร ความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมีย คือ ตัวผู้มีหางยาวมากกว่า และรูเปิดก้น (cloaca) ของตัวผู้จะอยู่ไปทางปลายหางมากกว่า และตัวผู้จะมีอวัยวะเพศ (penis) อยู่ภายในรูเปิดก้น จัดเป็นเต่ากินเนื้อจำพวกปู ปลา หอย ออกหากินเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ กินอาหารด้วยวิธีการฉกงับ (snapping) เต่าปูลูเมื่อยังเล็ก กระดองจะมีลายสีเหลืองและสีน้ำตาล ส่วนตัวเต็มวัยสีเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลเขียวมะกอก ผสมพันธุ์ในน้ำ วางไข่คราวละ 3-5 ฟอง ไข่เปลือกแข็งสีขาว รูปทรงกระบอกหัวท้ายรี ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร

เต่าปูลูจีนอาศัยบริเวณลำธารที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา และบริเวณที่สูงหรือบนภูเขา พบทั้งตามลำธารที่มีน้ำใสสะอาดและไหลตลอดเวลา พบริเวณพื้นใต้น้ำที่เป็นกรวดหินและดินปนทราย ชอบอาศัยอยู่กับพื้นใต้น้ำมากกว่าที่จะขึ้นมาหากินบนบก พบกบดานอยู่ตามซอกหินใต้น้ำ พฤติกรรมของมันคือ กินเถาวัลย์และผลไม้ โดยจะกัดกินเฉพาะเมล็ดเท่านั้น ถ้าฝนตกหรือน้ำท่วม จะหนีขึ้นไปอยู่บนขอนไม้ หรือบนยอดไม้ มีอายุนานได้ถึง 200 ปีปัจจุบันจำนวนประชากรเต่าปูลูลดน้อยลงมาก เนื่องจากถูกล่าเพื่อเป็นทำเป็นอาหารและสมุนไพร ประกอบกับถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติก็ถูกทำลายลงด้วย


น้ำตกภูซางถิ่นที่อยู่อาศัยอีกแห่งของ เต่าปูลูลิ๊งค์ที่เกี่ยวข้อง

//www.chelonia.org

www.greenthailand.net/.../ animal23/animal23.htm


Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2549 21:29:35 น. 3 comments
Counter : 870 Pageviews.

 
ผมมีเต่าปูลูอยู่1ตัวผมรักมันมากผมรู้ศึกถูกชะตากันมาก


โดย: นุ๊ก IP: 61.7.185.177 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:28:09 น.  

 
ได้เต่าปูลูมาโดยบังเอิญ1ตัวจะทำงัยดี


โดย: ชัย IP: 182.232.129.0 วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:20:06:50 น.  

 
ได้เต่าปูลูมาโดยบังเอิญ1ตัวจะทำงัยดี


โดย: ชัย IP: 182.232.129.0 วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:20:07:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

น้ำเกลือยอดเยี่ยม
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ทำอพาร์ตเมนต์ ขายปลา ทำปลา เล่นเน็ต ตามการเมือง
Friends' blogs
[Add น้ำเกลือยอดเยี่ยม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.