ชีวิตของน้ำเกลือ
Group Blog
 
All Blogs
 
ปลาป่าพรุ น่าสนๆ

ไม่พูดพร่ำทำเพลง เริ่มเลยดีกว่า...

ตัวแรก

ดุกลำพัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clarias nieuhofii
วงศ์ : Clariidae
ขนาด : 30-60 ซ.ม.
อาหาร : สัตว์น้ำ, ซากพืชและซากสัตว์
ลักษณะ : ลำตัวเรียวยาวกว่าปลาดุกชนิดอื่นมาก หัวเล็กสั้นครีบหลังและครีบก้นใหญ่ยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว ครีบหางเล็กอยู่ชิดกับครีบหลังและครีบก้น ครีบท้องเล็ก ลำตัวสีคล้ำอมน้ำตาลแดง บางตัวมีจุดเล็ก ๆ สีขาวเป็นแนวตั้งบนลำตัว ท้องสีจาง
พฤติกรรม : อยู่เป็นฝูงใหญ่ในฤดูแล้ง
ถิ่นอาศัย : แหล่งน้ำนิ่งที่เป็นกรดมีสีชา เช่น ป่าพรุและลำธารในป่าดงดิบชื้น
สถานภาพ : พบน้อย

เข็มงวง เข็มช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemirhamphodon pogonognathus
วงศ์ : Hemirhamphiae
ขนาด : 10 ซ.ม.
อาหาร : มดและแมลงอื่น ๆ ที่ตกลงน้ำ
ลักษณะ : คล้ายปลาเข็ม แต่ขนาดใหญ่กว่ามาก และมีปากล่างเป็นติ่งหนังยาวโค้งลงด้านล่างคล้ายงวง หัวและลำตัวมีสีเขียวอมเหลือง ท้องสีจาง บนตัวมีจุดละเอียดสีแดง ครีบสีเหลืองสดหรือเหลืองอ่อน ครีบหลังมีขอบสีแดงคล้ำ ครีบหางและครีบก้นมีขอบสีฟ้าเรืองแสง
พฤติกรรม : พบอยู่เป็นกลุ่มๆเล็ก ๆ 5-20 ตัว
ถิ่นอาศัย : พรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส
สถานภาพ : พบชุกชุม


ช่อนเข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Luciocephalus pulcher
วงศ์ : Luciocephalidae
ขนาด : 15 ซ.ม.
อาหาร : แมลงน้ำ, ลูกปลา ลูกกุ้ง
ลักษณะ : คล้ายปลาช่อน แต่หัวและปากแหลมยื่น ลำตัวสีน้ำตาลไหม้หรือน้ำตาลอมเขียว หลังสีจางกว่า กลางลำตัวมีแถบใหญ่สีคล้ำขอบสีจางพาดยาวและมีแถบจางพาดบริเวณด้านท้อง โคนครีบหางมีจุดจางสีดำขอบขาว ท้องสีฟ้าจาง ครีบหลังสีคล้ำ ครีบหางมีลายสีคล้ำประ ครีบล่างใส
พฤติกรรม : วางไข่โดยตัวผู้อมไข่ไว้ในปาก และเลี้ยงไว้จนลูกปลาขนาดประมาณ 1 ซ.ม. จึงปล่อยออกมา
ถิ่นอาศัย : พรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส
สถานภาพ : พบไม่ชุกชุม


กัดภูเขาแก้มเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Betta pugnax
วงศ์ : Belontiidae
ขนาด : 5-7 ซ.ม.
อาหาร : ตัวอ่อนแมลงน้ำและแพลงก์ตอนสัตว์น้ำ
พฤติกรรม : ตัวผู้อมไข่จนฟักเป็นตัวและเลี้ยงลูก
ลักษณะ : ลำตัวป้อมใหญ่กว่าปลากัดไทย หัวโต ครีบหางใหญ่ ตัวผู้มีสีน้ำตาลคล้ำ ข้างแก้มสีฟ้าเหลือบเขียว เกล็ดมีจุดสีฟ้าเหลือบทั้งตัว ครีบสีน้ำตาลอ่อน ครีบหลังและครีบหางมีลายเส้นประสีคล้ำ ครีบก้นมีขอบดำ ตัวเมียสีน้ำตาลอ่อน และมีแถบสีคล้ำพาดตามแนวยาวของลำตัว
ถิ่นอาศัย : ลำธารที่มีกรวดหินและพืชน้ำบนภูเขาภาคใต้ และป่าพรุ
สถานภาพ : พบน้อยเสือดำ นางคง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nandus nebulosus
วงศ์ : Nandidae
ขนาด : 6-10 ซ.ม.
อาหาร : กุ้ง, ลูกปลา และแมลง
พฤติกรรม : ซ่อนตัวอยู่นิ่งตามใบไม้และกองหิน
ลักษณะ : ลำตัวแบนข้าง หัวและตาโต ปากมน บนฝาปิดเหงือมีหนามเล็กๆ 1 อัน ลำตัวสีน้ำตาลแดง มีลายบั้งและประสีคล้ำพาดขวาง 5-6 บั้ง และมีแถบสีดำยาวจากปลายปากถึงท้ายทอย ครีบหลังตอนแรกสีเหมือนลำตัว ตอนหลังใส ครีบอกใส
ถิ่นอาศัย : ลำธารและพรุ
สถานภาพ : พบมากในบางแหล่งน้ำขยุยพรุ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parakysis verrucosus
วงศ์ : Parakysidae
ขนาด : 5 ซ.ม.
อาหาร : สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก
พฤติกรรม : มักมุดตัวอยู่ตามกองใบไม้ร่วง
ลักษณะ : ลำตัวเรียวและแบนข้าง มีตุ่มสากกระจายทั่ว หนวด 4 คู่ สีสีจางและมีแถบคล้ำเป็นปล้อง ครีบหลังและครีบอกสั้น ครีบท้องเล็ก ครีบหางเว้าตื้น ลำตัวและหัวมีสีน้ำตาลคล้ำหรือเทา หลังสีน้ำตาลอมเหลืองจางกว่า และมีประสีจางกระจายทั่ว ครีบใสและมีประสีคล้ำ
ถิ่นอาศัย : พรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส
สถานภาพ : หายาก
หมอจำปะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Belontia hasslti
วงศ์ : Belontiidae
ขนาด : 20 ซ.ม.
อาหาร : แมลงน้ำและแพลงก์ตอนสัตว์
พฤติกรรม : วางไข่โดยทำรัง ก่อหวอดคล้ายปลากัด
ลักษณะ : คล้ายปลาหมอ แต่ลำตัวกว้างและแบนข้างมากกว่า ปลายครีบหางมน ครีบท้องเล็ก ลำตัวสีเหลืองทองหรือเหลืองคล้ำถึงน้ำตาลแดง ขอบเกล็ดสีคล้ำและที่ฐานครีบหลังตอนท้ายมีจุดสีดำ ครีบหลังและครีบก้นตอนหน้าสีคล้ำ ตอนท้ายรวมถึงครีบหางมีลายเส้นเป็นตาข่าย
ถิ่นอาศัย : พรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส
สถานภาพ : พบน้อย
ก้างพระร่วงป่าพรุ ผี เพียวขุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kyptopterus macrocephalus
วงศ์ : Siluridae
ขนาด : 10 ซ.ม.
อาหาร : แมลงน้ำขนาดเล็กและแพลงก์ตอน
พฤติกรรม : อยู่เป็นกลุ่มในระดับกลางน้ำและมีพืชน้ำหนาแน่น
ลักษณะ : คล้ายปลาก้างพระร่วง แต่ลำตัวยาวกว่า ครีบหลังเห็นได้ชัดเจนกว่า และมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีคล้ำ กลางลำตัวมีแถบสีดำพาดตามแนวยาว ครีบใสสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน หนวดสีคล้ำ
ถิ่นอาศัย : พบมากที่พรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส
สถานภาพ : พบชุกชุมในบางแหล่งน้ำ
กะแมะ คางคก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chaca bankanensis
วงศ์ : Chacidae
ขนาด : 20 ซ.ม.
อาหาร : ปลาและกุ้ง
พฤติกรรม : อาศัยอยู่กองใบไม้ร่วง มักอยู่นิ่งเป็นเวลานานเพื่อรอจับปลาเล็กๆ
ลักษณะ : มีรูปร่างประหลาด หัวแบนราบมากและปากกว้าง ครีบหลังและครีบอกสั้น ก้านครีบอกมีขอบหยัก ครีบท้องใหญ่ มีผิวย่นและเป็นตุ่มขนาดต่างๆ หัวมีติ่งหนังอยู่โดยรอบ ลำตัวสีน้ำตาลแดงเข้มหรือน้ำตาลไหม้ ท้องสีจาง มีประและจุดสีคล้ำกระจายทั่ว
ถิ่นอาศัย : พรุโต๊ะแดง จ. นราธิวาส
สถานภาพ : มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์จากการสูญเสียถิ่นอาศัย
การเลี้ยงปลาป่าพรุ
//www.siamensis.org/article/a018.asp


Create Date : 18 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2549 11:43:16 น. 2 comments
Counter : 1932 Pageviews.

 
แต๋แน +


โดย: โสมรัศมี วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:44:19 น.  

 
เบง เจ๊ชอบปลาคิลลี่อ้ะ น่ารักดี มันจะมีสี ๆ เหมือนปลาเข็มงวงเข็มช้างเนี่ยเลย


โดย: YaiJomZon วันที่: 30 เมษายน 2550 เวลา:17:41:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

น้ำเกลือยอดเยี่ยม
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ทำอพาร์ตเมนต์ ขายปลา ทำปลา เล่นเน็ต ตามการเมือง
Friends' blogs
[Add น้ำเกลือยอดเยี่ยม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.