Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2548
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
23 พฤศจิกายน 2548
 
All Blogs
 
พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสว่า พระพุทธศาสนาจักมีอายุ ๕๐๐๐ ปี

        เราๆท่านๆคงได้ยินเรื่องอายุพุทธศาสนาจากคำบอกเล่าของชาววัดมาบ้าง รวมถึงเรื่องความสวยงามแห่งยุคพระศรีอาริย์ด้วย เรื่องบอกเล่าบางครั้งก็เชื่อได้ บางครั้งก็เชื่อไม่ได้ ดังเช่นเรื่องนี้เป็นต้น

        เรื่องนี้มาจากฎีกามาลัยสูตร เป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นด้วยมติของพระคันถรจนาจารย์แห่งลังกาทวีป ไม่มีข้อความเช่นนี้ในพระไตรปิฎก
        แม้ภิกษุบริษัทเอง เมื่อจะแสดงธรรมเทศนา ก็มีการบอกศักราช ว่าล่วงไปแล้วกี่ปี และจะเหลืออีกกี่ปี ต่อมาภายหลังบางแห่งก็ยกเลิกไป เพราะมีผู้แสดงความคิดเห็นแย้งว่าไม่มีในพระไตรปิฎก นี้ไม่เพียงแต่อุบาสกอุบาสิกาที่เชื่อ แต่พระภิกษุสงฆ์ก็เชื่อเช่นนั้น และเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ จึงได้มีการฉลองอายุพระพุทธศาสนากึ่งพุทธกาล

        ความเชื่อถืออายุพระพุทธศาสนาว่าจะตั้งอยู่ได้ ๕๐๐๐ ปี ย่อมไม่มีในพระไตรปิฎก ดังนั้นพุทธศาสนิกชนแท้จริง เมื่อทราบแล้วก็ไม่ควรเชื่อว่าจะตั้งอยู่ ๕๐๐๐ ปีอีกต่อไป แต่จะยืนนานแค่ไหน ขึ้นกับพุทธบริษัท 4 เป็นแน่แท้


คัมภีร์พุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องนี้เพียงไร?

        “ดูก่อนอานนท์ ถ้าผู้หญิงจักไม่ได้บวชในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จักตั้งอยู่ได้นาน พระสัทธรรม (คือคำสอนพระพุทธศาสนา) จักดำรงค์อยู่ได้ตลอด ๑๐๐๐ ปี แต่เพราะผู้หญิงเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่นาน พระสัทธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปีเท่านั้น เปรียบเหมือนตระกูลใดก็ตาม ที่มีผู้หญิงมากมีผู้ชายน้อย ตระกูลนั้นโจรกำจัดได้ง่าย อีกอย่างหนึ่งเหมือนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลี และเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อย ชักให้ข้าวสาลีในนาและอ้อยในไร่เสียไปในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ตั้งอยู่ได้นาน เราบัญญัติครุธรรม ๘ ประการนี้ ไม่ให้ภิกษุณีก้าวล่วงตลอดชีวิตเสียก่อน เหมือนบุรุษกั้นทำนบแห่งสระใหญ่กันน้ำไม่ให้ไหลออกฉะนั้น”

        ข้อความดังกล่าวนี้ ตัดตอนมาพูดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระธรรมจักตั้งอยู่ตลอด ๑๐๐๐ ปีนั้น ด้วยอำนาจแห่งพระขีณาสพ ผู้ถึงความแตกฉานในปฎิสัมภิทาญาณ ท่านขยายความว่า การบรรลุมรรคผล(พระปฏิเวธธรรม) จักมีอยู่ตลอด ๕๐๐๐ ปี ด้วยสามารถแห่งการบรรลุมรรคผลลดหลั่นไปตามลำดับอย่างนี้คือ
ภายใน ๑๐๐๐ ปีที่หนึ่ง ยังมีพระอรหันตขีณาสพผู้ได้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ
ภายใน ๑๐๐๐ ปีที่สอง จักมีพระอรหันตขีณาสพ ประเภทสุขวิปัสสก
ภายใน ๑๐๐๐ ปีที่สาม ยังมีผู้บรรลุมรรคเป็นอนาคามี
ภายใน ๑๐๐๐ ปีที่สี่ ยังมีผู้บรรลุมรรคเป็นสกทาคามี
ภายใน ๑๐๐๐ ปีที่ห้า ยังมีผู้บรรลุมรรคเป็นพระโสดาบัน
        รวมเป็นพระพุทธศาสนา จักดำรงค์อยู่ได้ตลอด ๕๐๐๐ ปีด้วยประการดังนี้


        ก็เป็นเพียงการแต่งขึ้นของพระสาวกยุคหลัง ซึ่งอาจจะใช้ญาณในการหยั่งดู แต่สาวกทำนายฤ จะสู้พุทธทำนายได้ ดังนั้น คติในการศึกษาพระพุทธศาสนาของผม(ซึ่งควรจะเป็นทุกท่าน) หากเจอข้อความขัดแย้งกันขึ้น ควรถือพุทธดำรัสเป็นที่หนึ่งเสมอโลกนี้จักไม่ว่างเว้นจากอรหันต์Create Date : 23 พฤศจิกายน 2548
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2549 19:32:52 น. 11 comments
Counter : 1125 Pageviews.

 
สาธุ โลกนี้จักไม่ว่างเว้นจากอรหันต์


โดย: วิถีมังกร วันที่: 27 พฤศจิกายน 2548 เวลา:13:59:56 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: ปาลินารี วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:8:10:43 น.  

 
หากบุคคลผู้ซึ่งบ่มเพาะญาณจิตให้บริสุทธิ์ก้อคือผู้สารต่อพระสัทธรรมแห่งธรรมชาติที่มีมาแต่ดั้งเดิมและจะมีต่อไปไม่ว่างเว้นจากอรหันต์..นั่นแล...


โดย: เอวัง... IP: 203.150.27.133 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:31:31 น.  

 
พี่สมภพอยากพุทธทำนาย ต้องอ่านเรื่อง "มหาสุบินชาดก" ว่าด้วยเรื่องความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนธิโกศล ก็ฝันถึงต้นไม้ แม่โคดื่มนมลูกโค ศิลาลอยน้ำ ข้าวสุกไม่ทั่วหม้อ ฯลฯ

เช่นเรื่องแม่โคดื่มนมลูกโค พระพุทธองค์ทำนายว่า ในอนาคต บุตรจักทิ้งบุพการี ให้บุพการีต้องมาง้อให้ลูกๆเลี้ยงดู ทั้งๆที่การเลี้ยงดูบุพการี เป็นหน้าที่ของบุตร ไม่จำเป็นต้องให้บุพการีมางอนง้อลูกๆ

ฯลฯ

ลองค้นในกูเกิ้ลครับ


โดย: เหงามาก IP: 124.120.201.183 วันที่: 6 พฤษภาคม 2549 เวลา:15:36:15 น.  

 
สาทุหน่อยค่ะ


โดย: เบียร์ IP: 61.19.25.210 วันที่: 30 พฤษภาคม 2549 เวลา:11:21:09 น.  

 
สาธุ ที่มีเรื่องพระพุทธศาสนาให้ผมได้เข้าใจ


โดย: ko IP: 203.118.70.37 วันที่: 17 มิถุนายน 2549 เวลา:15:57:40 น.  

 
สาธุ ด้วย


โดย: null IP: 203.146.63.187 วันที่: 10 พฤษภาคม 2550 เวลา:21:25:59 น.  

 
สาธุ อนุโมทามิ


โดย: แจ๊ค ศิลปะ IP: 202.29.86.254 วันที่: 25 สิงหาคม 2550 เวลา:17:01:14 น.  

 
ขออนุโมทนาที่ได้ให้ความกระจ่างเพราะยังเข้าไม่ถึงหลักความรู้แต่ก็เคยได้ยินมาบ้าง จะขอยึดพุทธพจน์ตลอดไป


โดย: พระเหรียญ ยสินธโร IP: 222.123.201.217 วันที่: 27 สิงหาคม 2550 เวลา:19:19:47 น.  

 
สาธุ


โดย: สุเทพ (Sumhua ) วันที่: 19 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:26:49 น.  

 
ฟังดูแปลกๆ ที่ว่า "เพราะผู้หญิงเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่นาน พระสัทธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปีเท่านั้น" นี่ผ่านมาสองพันกว่าปีแล้ว พุทธศาสนายังคงอยู่!


((( เหตุที่พระสัทธรรมไม่ตั้งอยู่นาน )))
. . . . . พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี
มีพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทูลถามว่า
. . . . . "อะไรเป็นเหตุให้พระสัทธรรม ตั้งอยู่ไม่ได้นาน หรือตั้งอยู่ได้นาน
ในเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว ?"
. . . . . พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า
. . . . . "เพราะบุคคลไม่เจริญ ไม่ทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน ๔ พระสัทธรรม
จึงไม่ตั้งอยู่ได้นาน
. . . . . และเพราะบุคคลเจริญ และทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน ๔ พระสัทธรรม
จึงจะตั้งอยู่ได้นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว"
. . . . . . . . . . . . . . . พราหมณสูตร ๑๙/๒๑๘

((( เหตุที่พระสัทธรรมเลือนหาย )))
. . . . . พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี
พระมหากัสสปได้กราบทูลถามว่า
. . . . . "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุ ที่เมื่อก่อนบทบัญญัติพระ
วินัยมีน้อย แต่พระอรหันต์มีมาก ในปัจจุบันสิกขาบทมีมาก แต่พระอรหันต์
กลับมีน้อย ?"
. . . . . พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า
. . . . . "กัสสป ! ข้อนั้นเป็นอย่างนี้ เมื่อหมู่สัตว์เลวลง พระสัทธรรม
กำลังเลือนหายไป สิกขาบทจึงมีมากขึ้น พระอรหันต์จึงมีน้อยลง เหตุดังนี้
เพราะเกิดสัทธรรมปฏิรูป คือสัทธรรมปลอมหรือเทียมขึ้น สัทธรรมแท้จึง
เลือนหายไป
. . . . . กัสสป ! ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม ก็ไม่อาจทำให้สัทธรรมเลือนหายไปได้
แต่โมฆบุรุษในโลกนี้ต่างหาก ที่ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป
. . . . . กัสสป ! เหตุ ๕ อย่าง ที่ทำให้พระสัทธรรมเลือนหาย คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ไม่เคารพในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑
ในพระสงฆ์ ๑ ในการศึกษา ๑ ในสมาธิ ๑
. . . . . กัสสป ! ถ้าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา มีความเคารพ
ยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในการศึกษา และในสมาธิ
แล้ว พระสัทธรรมจะตั้งมั่น ไม่ฟั่นเฟือน และไม่เลือนหายไป".
สัทธรรมปฏิรูปกสูตร ๑๖/๒๔๖


โดย: ยังมีสอง IP: 124.120.175.72 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:21:55:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.