พระราชวังหลวงกรุงวอร์ซอร์ (Royal Castle Warsaw) มรดกโลกทางวัฒนธรรม

          พระราชวังหลวงกรุงวอร์ซอตั้งอยู่กลางจัตุรัสในย่านเมืองเก่า เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1598 แต่เดิมเคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์โปแลนด์ ประธานาธิบดีโปแลนด์ และเป็นที่ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของยุโรป พระราชวังหลวงกรุงวอร์ซอสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค มีความสวยงามและโดดเด่น ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และความสวยงามของพระราชวังแห่งนี้ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1980              ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองที่กองทัพนาซีได้ทำลายพระราชวังไปหลายส่วน เช่นเพดาน ทำให้ภาพปูนเปียกที่มีชื่อว่า The Creation of the World ของ Bacciarelli เสียหาย หลังจากนาซีสามารถครอบครองพระราชวังแห่งนี้ได้แล้ว พวกเขาได้ปล้นและเผาพระราชวังจนราบคาบ เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของโปแลนด์สามารถเคลื่อนย้ายสมบัติบางส่วนไปก่อนที่พระราชวังจะถูกเผาทำลายจนหมดสิ้น 

               
หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงรัฐบาลโปแลนด์ ได้เริ่มทำการชุบชีวิตพระราชวังโดยนำเอาทรัพย์สมบัติที่เก็บซ่อนไว้กลับมา ในปี 1949 สภาโปแลนด์ได้ผ่านกฎหมายเพื่อสร้างพระราชวังขึ้นใหม่ให้เป็นอนุสรณ์ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโปแลนด์โดยแต่งตั้งให้ Jan Dobrowski, Piotr Bieganski, และ Jan Zachwatowicz เป็นสถาปนิกรับผิดชอบในการออกแบบทั้งอาคารและเฟอร์นิเจอร์

                พระราชวังถูกปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปี 1965 โดยได้นำเอาสมบัติเก่า ๆ ที่เคลื่อนย้ายไปก่อนที่พระราชวังจะถูกไฟไหม้ เช่น ของและอุปกรณ์ตกแต่งภายในบางอย่าง สมบัติในห้องสมุด และหลังคาทองแดงกลับมาจัดตั้งใหม่และขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ ส่วนการบูรณะในช่วงระหว่างปี 1971-1984 

                นักท่องเที่ยวที่มาเยือนพระราชวังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 1980 แห่งนี้จะได้ชื่นชมกับห้องต่างๆ มากมาย ดังนั้นห้องต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นห้องที่ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ เป็นของที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ยกเว้นของตกแต่งบางอย่าง             ก่อนเยี่ยมชมพระราชวัง เราจะต้องไปรับอุปกรณ์หูฟังเพื่อประกอบการฟังบรรยายจากไกด์ของเรา รวมทั้งเก็บสัมภาระที่ไม่จำเป็นและเสื้อคลุมของเราในล็อกเกอร์ให้เรียบร้อย ก่อนการเข้าชม            พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นมาใหม่จากฐานรากเดิมที่ถูกทำลายราบคาบเมื่อสงครามโลก  ระหว่างนำชมไกด์โชว์รูปภาพที่พระราชวังถูกทำลายราบเรียบเหลือแต่เพียงหน้าต่าง 1 บาน ซึ่งในการบูรณะได้ใช้หน้าต่างบานนั้นเป็นแลนด์มาร์ค ร่วมกับภาพถ่ายและภาพเขียนเก่าๆ สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมาใหม่โดยใช้ทุนทรัพย์จากชาวโปแลนด์ทั่วโลก


               

               
              เมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆ ผ่าน Ballroom เป็นห้องที่กษัตริย์ August ใช้รับแขกบ้านแขกเมืองตกแต่งผนัง เพดานด้วยกระจกและสีทองอร่าม ถัดเข้ามาเป็นห้องสีทองมีภาพเขียนประดับอยู่ที่ผนังห้อง ไกด์ให้สังเกตว่าภาพเขียนแต่ละภาพมีรอยพับ จากการที่ปลดรูปภาพเหล่านี้ม้วนเก็บไว้ใต้ดินเพื่อซ่อนจากนาซี หลังสงครามจึงนำมาใส่กรอบประดับไว้ตามแบบเดิม ผนังด้านหนึ่งมีรูปปั้น atlas แบกโลกและนาฬิกาที่แสดงว่าเวลาไม่หวลกลับ ผนังตรงข้ามคือรูปปั้นนางฟ้าเป่าแตร ที่แสดงถึงการประกาศเกียรติคุณของกษัตริย์ให้อยู่ยืนยงเหนือกาลเวลา  ว่ากันว่าพระองค์มักจะเข้ามานั่งใช้ความคิดเงียบๆ คนเดียวในห้องนี้เป็นเวลานาน


                
           ห้องถัดมาเป็นห้องทรงพระอักษร และห้องเขียวที่มีรูปกษัตริย์และราชินีทุกพระองค์อยู่ในนั้น ไกด์ให้สังเกตว่าพระรูปของกษัตริย์ August ใหญ่ที่สุดในห้อง และผนังฝั่งตรงข้ามพระรูปเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่เสมือนให้ท่านส่องพระโฉมของตนเองตลอดเวลา ว่ากันว่าท่านทรงพระสิริโฉม และทรงพระสำอางมาก พระเกษาเป็นพระเกษาจริงที่ยาวสลวยโดยไม่ใช้วิกเหมือนองค์อื่นๆ ซึ่งต้องมีช่างผมประจำพระองค์ 3 คน ทรงพระเมคอัพโดยทาแป้งตั้งแต่พระเศียรจนถึงถึงหัวแม่เท้า แล้วจึงเสด็จลงมาให้มหาดเล็ก 6 คนช่วยแต่งพระองค์  ท่านไม่มีราชินีเป็นตัวเป็นตนแต่มีพระโอรส ธิดากว่า 600 องค์ ซึ่งไม่ทรงรับเป็นลูกตามกฎหมายเลยสักพระองค์เดียว

 

             ห้องถัดมาเป็นห้องที่มีบัลลังก์ (Throne) สีแดง ฉากหลังปักรูปอินทรีสัญญลักษณ์ของประเทศด้วยดิ้นเงินที่มีราคาแพงมาก (84 ตัวมั้ง) แต่ไกด์ว่า จำนวนไม่ได้หมายถึงอะไร แค่ให้สวยเท่านั้น


 

        ห้องบรรทม และห้องเสวยส่วนพระองค์ซึ่งเป็นห้องสำคัญเพราะมีหน้าต่างซึ่งใช้เป็นแลนด์มาร์คในการบูรณะ (ที่เล่าตั้งแต่แรก) พื้นปูด้วยปาร์เก้ลวดลายสวยงามที่เล่าว่าใช้การฉายภาพเก่าลงมาจากเพดานเพื่อปูลายไม้ให้เหมือนเดิมมากที่สุด ห้องนี้มีประตูเชื่อมกับห้ององค์รักษ์ที่ยืนอารักขาประตูทางเข้าไปในส่วนของพระมหากษัตริย์ ห้ององค์รักษ์เป็นห้องสีขาวที่ตกแต่งแบบเรียบๆ ถัดไปจากห้องนี้เป็นทางเดินที่อยู่ทาง ด้านหลังของส่วนของพระมหากษัตริย์ มีประตูลับเพื่อเป็นทางผ่านของมหาดเล็กและสาวใช้ ที่สำคัญเป็นทางผ่านของสนมลับที่เข้าไปปรนนิบัติพระองค์ เล่าว่าสนมเหล่านี้เป็นภรรยาของบรรดาคหบดี นักการเมืองที่ส่งมาบำเรอ                  ห้องสุดท้ายเป็นห้องแสดงผลงานศิลปะของแรมแบรนดท์ (Rembrandt) จิตกรชาวดัตช์ผู้มีชื่อเสียงผลงานสำคัญของ Rembrandt ที่โปแลนด์เป็นเจ้าของคือ The Father of the JewishBride และ The Jewish Bride ซึ่งเคยเป็นของ Countess Karolina Lanckornska 
           
            ภาพเขียนฝีมือแรมแบรนท์ ที่เป็นภาพนักปราชญ์สูงอายุที่แสดงท่าหยุดคิดระหว่างเขียนหนังสือ สายตาสื่อถึงความครุ่นคิดอย่างลึกซึ้ง ภาพเด็กสาวที่มือเหมือนเกาะกรอบภาพทำท่าเหมือนจะออกมานอกกรอบรูป จากการเอกซเรย์ภาพเขียนทั้ง 2 แสดงให้เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ภายใต้ ซึ่งคาดว่าเป็นการ recycle ผืนผ้าใบหรือนำภาพเก่ามาเขียนทับใหม่นั่นเอง
                    และเป็นธรรมเนียมจุดสุดท้าย คือจุดขายของที่ระลึก  รวมทั้งหนังสือ เอกสาร ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของประเทศโปแลนด์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เพิ่มเติม


         
            ที่พระราชวังหลวงกรุงวอร์ซอแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมถึงปีละกว่า 5 แสนคนด้วยกัน หากมากรุงวอร์ซออย่าลืมเยี่ยมชมพระราชวังหลวงกรุงวอร์ซอร์ (Royal Castle Warsaw) มรดกโลกแห่งนี้
 

พระราชวังหลวงกรุงวอร์ซอร์ (Royal Castle Warsaw) เปิดทำการ
วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 16.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม
วันจันทร์  ปิดทำการ

ค่าเข้าชม :  30 PLN
Create Date : 24 กุมภาพันธ์ 2563
Last Update : 5 เมษายน 2563 13:10:13 น. 3 comments
Counter : 331 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณKavanich96

 
 
 
 
ขอบคุณที่เปิดโลกทัศน์ค่ะ ได้เห็นอีกมุมนึงของโลกใบนี้
 
 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:14:25:07 น.  

 
 
 
สร้างใหม่เหมือนรัสเซียด้วยค่ะ
 
 

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:23:07 น.  

 
 
 
ขอบคุณที่แบ่งปัน
 
 

โดย: Kavanich96 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:2:17:50 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

camel_27
 
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
[Add camel_27's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com